Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Buske til hække bør have en tæt forgrening fra jordoverfladen,

for eksempel liguster.

Klippede hække skal være bredest forneden, så lyset bedre

kan nå de nederste grene.

En særlig form for bundække er pur. Det er flader af tæt

plantede træer, der klippes i en bestemt lav højde 1-2 gange

om året. Pur bliver blandt andet brugt på oversigtsarealer.

Hækken klippes en, to eller tre gange om året alt efter,

hvilken art det er, og hvor skarpt afgrænset hækken skal se

ud.

Løvfældende hække klippes i juni, juli eller august.

Stedsegrønne hække klippes april/maj eller august/

september.

Fritvoksende hække

Fritvoksende hække kræver meget plads. En god tommelfingerregel:

Lige så meget i bredden som i højden. Der

plantes 1 eller 2 planter pr. meter.

Buskene tyndes ud hvert tredje eller fjerde. år. Det foregår

ved, at de ældste grene fjernes ved jordoverfladen.

Fritvoksende hække bruges, hvor der ikke ønskes en skarp

afgrænsning, for eksempel ved overgang til åbent landskab.

De fleste løvfældende planter, der anvendes til fritvoksende

hække, kan tåle en total nedklipning til 10 cm over

jordoverfladen, hvis man ønsker at give hækken en stærk

foryngelseskur.

3. PLANTER OG PLANTEARBEJDE 103

More magazines by this user
Similar magazines