Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Frugttræer og -buske

Frugttræer og -buske har været kendt her i landet og

dyrkede siden det tolvte århundrede. Det har dog været med

det formål at få så yderige planter som muligt.

I 1987 nedsattes der et Frugt- og Bærudvalg, som skulle

varetage forbrugernes interesser, og dette udvalg er nu

kommet frem med en sortsliste over de bedste frugttræer og

-buske.

Udvalget har foretaget udvælgelsen ud fra nogle af de her

nævnte kriterier: Bestøvningsforhold, sygdomsresistenshed

o.s.v., men også ud fra æstetiske og herunder skulpturelle

værdier.

Væksthastighed, størrelse og frugtsætning på de forskellige

sorter kan variere meget afhængig af grundstammevalg.

Med hensyn til sortsvalg henvises til de løbende meddelelser

fra forskningssektoren. Det samme gør sig gældende

med hensyn til bestøvningsforhold; her er kun medtaget

eksempler for de mest almindelige frugtsorter.

Når man planter frugttræer, er det vigtigt at sikre sig, at man

har de rigtige bestøver-sorter i nærheden. De følgende

tabeller viser eksempler på hvilke sorter, der kan bestøve

hinanden.

112

3. PLANTER OG PLANTEARBEJDE

More magazines by this user
Similar magazines