Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

De angriber så at sige alle slags planter, urteagtige såvel

som træagtige og enkimbladede såvel som tokimbladede

planter. Især kan det gå ud over græsplæner.

Oldenborrene er 4 år om fuld udvikling. Efter et flyveår

med talrige, æglæggende biller, må man være på vagt mod

larveangreb i det følgende 3. år.

Man bør foretage jordbearbejdninger meget ofte, så

larverne kan ædes af fugle eller tørre ud.

Stankelben er store ikke stikkende myg, hvis larver, der

lever i jorden, er i stand til at gnave i rødder og rodbark.

Også bark og stængler af nåletræs-kimplanter kan skades.

De kan blive op til 4 cm lange og 0,5 cm tykke.

Larverne kan også optræde i stråtage, hvor de lever af døde

organiske stoffer. Hvis alliker eller skader finder dem her,

kan de splitte taget ad for at få fat i larverne.

Stankelben lægger dog fortrinsvis deres æg i jord med høj

vegetation, især i græsjord og gerne, hvor det er fugtigt.

Smældere er langstrakte, op til 3 cm lange, glinsende,

hårde, ravgule, larver, der lever i jorden, hvor de gnaver

kimplanter, rødder, knolde o.s.v. af en lang række planter.

Larverne bruger 4 år til fuld udvikling.

Smælderne yngler i græsbevokset jord, der indtil 4-5 år

efter ompløjning huser særlig mange larver.

Første år efter ompløjet grønjord er skaden i reglen ringe,

værst er den i 2. og 3. år. Undgå da særlig omfindtlige

afgrøder som kartofler, bønner, ærter o.lign. og brug rigelig

udsæd.

Larverne forlader helst ikke jorden, og de er meget

følsomme over for udtørring. Brakning og hyppig

jordbearbejdning er derfor effektive modforanstaltninger.

126

4. GRÆS

More magazines by this user
Similar magazines