Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Opfattelsen af den systematiske inddeling kan variere fra

botaniker til botaniker. Derfor skal den viste oversigt ikke

opfattes som den eneste gyldige.

Det botaniske system er og bliver et menneskeskabt redskab

til at sætte planterne i mandtal på en rimelig, overskuelig

måde og systemet vil derfor stedse være under ændring i

overensstemmelse med forskningens resultater vedrørende

planterigets evolution.

Vi skal ikke her gå dybere ind i emnet, idet vi begrænser

omtalen af planternes systematik til forhold vedrørende art,

slægt og familie, og da helt overvejende med vægt på art og

slægt.

Planternes navngivning

Planter har som regel et dansk navn. Det er ikke nok. Derfor

har man lavet et system af latinske og græske navne for at

sikre, at den samme plante kendes under det samme navn

overalt i verden. Det kaldes plantens videnskabelige navn.

Navngivningsregler

Danske navne skal ifølge dansk sprognævn skrives med

normale bogstaver og med lille begyndelsesbogstav, samt

uden bindestreg i flerleddede navne (eks. laurbærkirsebær).

Bland botanikere er traditionen dog at skrive plantenavnene

med stort, da der er tale om navnet som en systematisk

enhed. I mange floraer vil der f.eks. stå Marts-Viol, men

ifølge dansk sprognævn vil det korrekte være martsviol.

Alle plantearter er medlem af en større botanisk enhed, en

familie. Medlemmerne af hver familie har en række træk

tilfælles. Det kan for eksempel være antallet af bægerblade,

kronblade eller støvdragere.

Laurbærkirsebær hører for eksempel til rosenfamilien,

Rosaceae. Familienavnet skrives med stort forbogstav og

med kursiv og det har altid endelsen ”ae” og ofte endelsen

”aceae”.

1. PLANTEKENDSKAB 11

More magazines by this user
Similar magazines