Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Familierne er igen opdelt i slægter. Laurbærkirsebær hører

til Prunus-slægten. Slægtsnavnet skrives med stort

forbogstav og med kursiv: Prunus.

Det næste navn er artsnavnet. Artsnavnet fortæller ofte

noget om plantens egenskaber. Det kan være dens farve,

form, duft eller hvor den kommer fra. Laurbærkirsebær har

artsnavnet laurocerasus. Det betyder laurbærkirsebær på

latin. Artsnavnet skrives også med kursiv, men med lille

forbogstav.

Endelig kan en plante også have et sortsnavn. Sorter er

udvalgte eksemplarer af arten, som har særlige egenskaber.

At planten har et sortsnavn betyder, at det er en klon, hvor

alle planter oprindeligt stammer fra det samme individ.

Planter med samme sortsnavn er genetisk ens, men kan

være lidt forskellige på grund af forskellig pasning.

Sortsnavnet skrives med stort begyndelsesbogstav og i

enkelte anførselstegn. Der er flere sorter af sødkirsebær som

for eksempel Prunus avium ´Stella´ og Prunus avium ´Van´.

Sorter kaldes også cultivarer i nogle bøger. Sorter formeres

altid vegetativt.

Planter inddeles, som vi har set, i familier, slægter, arter og

sorter. Men det kan godt blive mere indviklet. Nogle gange

er man i tvivl, om en “ny” plante hører til en art eller er “sin

egen”, og derfor må have sit eget artsnavn.

Ofte vælger man så, at gøre den til en underart. For

eksempel er Prunus cerasus ssp. acica en underart af

Prunus cerasus, surkirsebær. Ssp. betyder subspecies -

underart.

Begrebet varietet ligger tæt op ad underart. Men her er der

tale om planter, der er opstået ved en mutation i et eller

flere arveanlæg. Et eksempel er Rosa canina var. nana.

Nana betyder dværg og henviser til plantens langsomme

vækst.

12

1. PLANTEKENDSKAB

Ifølge internationale regler

bør begrebet sort ikke

bruges mere, men erstattes

af begrebet kultivar.

I Danmark er dette dog

ikke rigtig slået igennem,

især p.gr. landbrugets

navngivningstradition.

Derfor er begrebet sort

bibeholdt i dette kompendium.

More magazines by this user
Similar magazines