Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Planternes vækst

Transportsystemer

Hos mennesket føres den fordøjede føde med blodet rundt i

kroppen.

Hos planterne er næringsstofferne opløst i vand og

transporteres omkring i et omfattende net af meget små rør,

der når fra rodspids til bladspids. I bladene træder de frem

som bladnerver.

Der findes to slags rør, som side om side strækker sig op

gennem planten.

Sivævet leder næringsstoffer dannet i bladene rundt i hele

planten. Om foråret føres oplagrede næringsstoffer fra

rødderne op til de spirende skud.

Vedvævet transporterer vand fra rødderne op i planten.

Bladene er dækkede af små huller kaldet spalteåbninger.

Gennem disse huller fordamper (bliver til luftarten

vanddamp) bladenes vand. Efterhånden som vandet

fordamper, trækkes der mere vand op gennem vedvævet fra

rødderne, ligesom du kan suge vand op gennem et sugerør.

Spalteåbningerne kan åbne og lukke sig. Så de kan lukke

sig, hvis det er meget tørt, og vandtabet ved fordampning

bliver for stort. Hvis det er meget varmt, åbner de sig, så

planten kan afkøles ved at fordampe vand.

Vedvævets rør er hårde og træagtige. De hjælper med til at

stive stænglen af og holde bladene udbredt, så de kan

opfange sollyset.

6. BESKÆRING 147

More magazines by this user
Similar magazines