Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Barkskader

Barkskader er det værste træer kan få. Der vil svampen

nemmere kunne løbe op og ned med årringene. Kun stærke

træer er i stand til at standse mange af den slags skader.

Sårmaling

Sårmaling er blevet meget brugt, men man har aldrig

kunnet påvise, at det har haft en gavnlig effekt.

Nogle gange har det endda vist sig at være skadeligt (og i

bedste fald uden virkning). Man kan derfor ikke anbefale

sårmaling længere.

Beskæring

Der findes tre typer trækroner, man skal beskære efter:

162

1. Det sædvanlige fritvoksende træ uden egentlige

topkud. Dette bør anvendes, hvor der er plads til fri

kroneudvikling, og hvor der ikke senere stilles krav

om opstamning af hensyn til trafik eller lystilgang

under kronen.

Beskæringen indskrænker sig til at fjerne krydsende

grene og grene med særlig spidse grenvinkler. Man

bør beskære sådan, at hovedgrenene udvikler sig til

nogenlunde samme tykkelse.

Langt de fleste frøformerede løvtræer udvikler sig

således, når de står frit.

2. Det klippede træ. Ingen særlige kommentarer hertil -

det er dog vigtigt at begynde beskæringen tidligt for

at forberede træet på sin form og funktion.

3. Gade- og vejtræet med gennemgående topskud.

Træer, der står ved gader, veje og pladser skal kunne

opstammes. Det er derfor vigtigt, at træet har et

gennemgående topskud, fordi det så kan opstammes

gradvist uden, at skønhedsværdien ødelægges.

Til disse formål skal man derfor altid ved ordreafgivelse

til planteskolen sikre sig, at træerne er med

gennemgående topskud.

Ønsker man at ændre et solitærtræ til et træ med

6. BESKÆRING

Barkskade.

More magazines by this user
Similar magazines