Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Denne tegning viser de naturlige steder for korrekt beskæring. Skær aldrig bag delelinien A - X, og efterlad

aldrig en stub. Læg det sidste snit fra A til B. Når beskæring foretages med en motorsav, så skær, hvis det er

muligt (sikkerheden kommer først) opad fra B til A.

Ekstreme vækstforhold

Jorden over rødder på træer i byen bliver ofte dækket med

asfalt eller belægninger. Luft, vand og næring får dårlig

eller slet ingen adgang. Træets vækst nedsættes eller

stoppes helt, og det bliver mere modtageligt for sygdomme.

Det er da nødvendigt med nedboring af udluftningselementer,

punktgødskning eller trykvanding for at kompensere

for det tab, træet lider og samtidig genskabe de vækstvilkår

(til en vis grad), som træet egentlig var tænkt til at

leve under.

164

6. BESKÆRING

Når beskæring bliver udført korrekt,

dannes på en vækstsæson en

cirkel af sund kallus hele vejen

rundt om beskæringsstedet.

Kallus dannes oven over og neden

under et sår, når kambiet forbliver

levende.

More magazines by this user
Similar magazines