Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Arbejdes der over eller i rodzonen, sker der en svækkelse af

træet. Afskærmningen skal være stærk og effektiv og dække

hele området under dryplinien/hele rodzonen.

Endvidere bør døde og døende grene fjernes og evt. træpleje

iværksættes i så god tid inden byggeriet igangsættes,

at sårhelingsprocessen kan starte medens træet har gunstige

livsbetingelser.

Træet skal beskyttes med et kraftigt hegn. Informer

grundigt om, hvordan og hvorfor man ønsker træet bevaret.

Der bør sikkert fastsættes store bøder for evt. overtrædelser

og dermed ødelagte træer hos forskellige entreprenører.

Opfyldning

Opfyldning medfører ofte træets død, fordi rødderne kvæles

pga. ændringer i luftskiftet.

Det er vanskeligt at angive generelle regler for opfyldninger

omkring træer - ud over, at man i videst muligt omfang skal

hindre sådanne opfyldninger - i hvert fald over 10- 20 cm.

Man kan ikke forvente at få

en arkitektonisk perfekt

park eller have og samtidig

bevare eksisterende træer

pæne og sunde uden, at

der tages meget store

hensyn til de gamle træer

6. BESKÆRING 169

More magazines by this user
Similar magazines