Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Grundorganer................................................20

Grundstoffer................................................171

Grundvandsspejl ...........................................64

Græs............................................................119

Græsplæne ..................................................120

Gødning ........................................................64

Gødskning...................................................171

H

Halvstammet.................................................80

Harpiksgange ................................................39

Harver ...........................................................68

Havetegning................................................127

Heister...........................................................80

Hekseringe ..................................................123

Henfaldsfasen .............................................182

Humus...........................................................61

Hybrider........................................................13

Hække..................................................102;153

Hærværk .....................................................187

Højstammet...................................................80

Høstved.........................................................22

Hår ................................................................32

I

Internodie......................................................21

J

Jord ...............................................................59

Jordarbejde....................................................68

Jordbunden....................................................59

Jordbundsundersøgelser................................62

K

Kambiet ........................................................22

Karsporeplanter ..............................................4

Klatreplanter .................................................99

Klipning......................................................121

Klippede hække ..........................................102

Klon ..............................................................75

Klumpplanter ................................................88

Knolde ..........................................................20

Knoldvækster................................................92

Knopper ...................................................35;43

Knopskæl......................................................37

Kogleskæl ................................................54;57

Kompost......................................................194

202

STIKORDSREGISTER

Komprimeret jord ......................................... 67

Korkhud........................................................ 24

Korkporer ..................................................... 22

Krummestruktur ........................................... 60

Kvalitetsangivelser ....................................... 77

Kønsfordeling............................................... 30

L

Lavblade ....................................................... 37

Lenticeller..................................................... 22

Ler................................................................. 60

Linné............................................................... 3

Løg........................................................... 20;92

Løvplanter....................................................... 4

M

Makrosporophyller ....................................... 52

Markkapacitet............................................... 64

Mikrosporophyller........................................ 52

Monopodial................................................... 34

Morfologi...................................................... 19

Muld ............................................................. 72

Muldafrømning............................................. 71

Målestok ..................................................... 130

N

Navle............................................................. 57

Navnes betydning ......................................... 15

Navngivning ................................................. 75

Navngivningsregler ...................................... 11

Nodie ............................................................ 21

Nomenklatur, beskæring............................. 156

Nøgenfrøede .............................................. 5;38

Nålenes tilhæftning....................................... 42

O

Opbinding..................................................... 91

Opretning.................................................... 183

P

Periodiske system ....................................... 172

pH-værdi....................................................... 65

Planering..................................................... 120

Plantearbejde ................................................ 73

Plantekvalitet ................................................ 73

Plantens alder................................................ 77

More magazines by this user
Similar magazines