Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Hovedregler for placering af tryk (nedenfor og i mange

bøger angivet med ´ )

Tostavelsesord har tryk på første stavelse. Málus, Pínus,

Sórbus.

Flerstavelsesord har tryk på 3. sidste stavelse. Clématis,

Hypéricum, Hédera.

Undtagelser der flytter trykket fra 3. til 2. sidste stavelse:

• Hvis næstsidste stavelse er en dobbelt vokal.

Dracáena, Buddléia, Cratáegus.

• Hvis næstsidste stavelse er en vokal efterfulgt af to

eller flere konsonanter. Elaeágnus, Ligústrum,

Rhododéndron.

• Artsnavne med endelserne -ális, -ánus, -áris, -átus, -

ínus, -órus, -ósus, -ótus, -útus, -flórus eller bøjninger

af disse. terminális, lawsoniánus, vulgáris, palmátus.

Morfologi

Morfologi betyder ”læren om form”. Plantemorfologien

handler om plantens ydre form og giver fagfolk en fælles

botanisk terminologi at gå ud fra.

For at kunne bestemme en plante, er det helt nødvendigt at

holde sig til ganske bestemte karakteristika. Der kan være

tale om en urteagtig eller vedagtig plante, hvorledes er

grenbygningen, bladenes form o.s.v.

Det er derfor en forudsætning, at man kender de almindelige

botaniske fagudtryk for at kunne hæfte et bestemt navn

til den plante, man undersøger.

Det redskab, botanikeren og andre planteinteresserede,

bruger til at bestemme slægt og art efter, er floraer med en

indbygget nøgle.

Der findes floraer til bestemmelse af planterne i vintertilstand

og andre, som er bygget op omkring planter i

1. PLANTEKENDSKAB 19

More magazines by this user
Similar magazines