Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

34

• Sympodial skudbygning: Væksten føres videre af den

øverste sideknop, da endeknoppen er gået til på et

tidligere tidspunkt

• Monopodial skudbygning: Væksten føres videre af

endeknoppen

Om grenstillingen bruger man i øvrigt også en række

fagudtryk.

Afvekslende (alternans) - bruges almindeligvis som

betegnelse for organer, der

er stillede i eller uden for

mellemrummene af andre

organer.

Modsat (oppotus) - anvendes, når to grene

udspringer i samme højde

overfor hinanden.

Kransstillede (verticillatus) - når grenene udbreder sig fra

et sted på stammen.

Skruestillede (spiralis) - er grenstillingen, når de

enkelte grene er

spiralstillede rundt om

stammen.

Bladar

Knopperne på grenene dannes i bladhjørnerne. Når bladene

ved løvfald tabes, udgør disse knopper og sporene eller

arrene efter bladene nogle af de mest karakteristiske

kendetegn på grenene. Dette er særligt fremherskende på

årsskuddene. Jo ældre en gren bliver, des mere udviskes

disse kendetegn.

Foruden ar efter bladet kan der være mere eller mindre

tydelige ar efter akselblade, eller akselbladene kan være

omdannet til akselbladtorne, som man kender det hos yngre

skud af Robinia pseudoacacia (alm. robinie).

Bladarrenes form og størrelse varierer meget. Hos

Liriodendron tulipifera (tulipantræ) ser man f.eks.

kredsrunde bladar.

I andre tilfælde kan bladarret være dobbelt så stort i

tværmål som afstanden fra over- til underkant. Det ser man

1. PLANTEKENDSKAB

More magazines by this user
Similar magazines