Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

eksempelvis hos Crataegus (tjørn), Cotoneaster

(dværgmispel) og Sorbus (røn).

Til tider kan bladarret være så smalt, at det næsten kan

skjules af en behåring. Det ses f.eks. hos Salix myrsinifolia

(sortpil).

Hos træer og buske med modsatte blade kan bladarrene

være så brede, at de er sammenløbende som hos Acer (løn).

Hos planter med modsatte blade, hvis bladar ikke er

sammenløbende har nogle slægter en forbindende valk eller

stribe mellem arrene. Eksempler herpå er Philadelphus

(pibeved), Clematis (skovranke), Symphoricarpos (snebær)

og Viburnum.

I bladarrene ses i regelen spor efter karstrenge. Antallet af

disse spor kan være karakteristisk. Vaccinium myrtillus

(blåbær) har således kun et karstrengspor. Hos Pyrus

(pære), Prunus spinosa (slåen) og Salix cinerea (gråpil) er

der tre og hos en lang række arter betydelig flere.

Hos en del træer og buske er det karakteristisk, at

bladarrene bliver mere eller mindre nedløbende. Det kendes

bl.a. fra Euonymus (benved), Forsythia (vårguld), Syringa

(syren) og Metasequoia glyptostroboides (vandgran).

På ældre skuddele af Populus (poppel) kan ofte ses nogle

mere eller mindre kegleformet indsænkede ar, der skyldes,

at planten af forskellige årsager afkaster grene. Fænomenet

ses også hos andre vedplanter, bl.a. hos Quercus (eg).

Vævene omkring disse ar er udformet med denne

afkastning for øje, og arrene dækkes hurtigt med et

beskyttende lag celler.

Knopper

Bladknopper dannes normalt i skudspids og bladaksler, men

kan også dannes uden for disse, altså uden at have et bladar

under sig. Man taler da om adventivknopper eller

biknopper.

Normalt findes der kun en knop i hver bladaksel, men hos

nogle slægter dannes disse knopper lodret over eller under

en normal akselknop. De benævnes seriale biknopper eller

seriale accessoriske knopper (serie, latin for række,

accedere, latin for komme til, som følger med, bi-).

Lonicera xylosteum

(dunet gedeblad).

Adventiv-

knopper

Normal

knop

1. PLANTEKENDSKAB 35

More magazines by this user
Similar magazines