Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

1. Plantekendskab

Planteriget

Den systematiske botanik i vor forstand så først dagens lys i

det 16. århundrede. Indtil da var den botaniske videnskab

kun udviklet lidt i forhold til, hvad de klassiske skribenter

som Theophrastus (372 - 287 før år 0) og Dioscorides

(første århundrede efter år 0) kunne præstere.

Med 1500 - 1700-tallets tiltagende rejseaktivitet steg

antallet af kendte planter, og i forbindelse hermed opstod en

fornyet interesse for planternes anvendelse, ikke mindst til

medicinske formål. Behovet for en bedre systematisering af

planteriget var en naturlig følge heraf. Et stort fremskridt

var, at der nu fremkom værker med omhyggelig beskrivelse

og tegninger af planterne.

De første systemer byggede på planternes vegetative

karakterer, og det måtte nødvendigvis føre til en række

fornuftsstridige resultater. Således så man alle planter med

græslignende blade anbragt i en gruppe, dem med knolde i

en anden og så videre.

Det var først med Linné (1753), at det første brugelige

system så dagens lys. Linné byggede nemlig inddelingen af

planteriget på individernes kønsorganer og opstillede på

dette grundlag 24 klasser.

Linnés system var med alle sine svagheder brugbart og fik

hurtigt almindelig udbredelse. Det var et kunstigt system -

men praktisk.

Et naturligt botanisk system, baseret på naturligt slægtskab,

er siden forsøgt udviklet - ikke mindst efter fremkomsten af

Charles Darwins udviklingsteori (1859).

Da der stadig sker nye opdagelser også i den botaniske

videnskab, er dette system under stadig forbedring, og

derved opstår ændringer undervejs, efterhånden som nye

kendsgerninger fremdrages.

Carl von Linné. 1707 - 1778.

Billedet er malet af P. Krafft

og er fra Växternas liv af C.

Skottsberg (ed), 1932.

1. PLANTEKENDSKAB 3

More magazines by this user
Similar magazines