Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

• Purpuranløben hos Juniperus horizontalis (krybende

ene), især om vinteren.

• Brun vinterfarve som mange haveformer af Thuja

occidentalis (livstræ) og Cryptomeria japonica

(kryptomerie).

• Violet som vinterfarve hos nogle former af

Cryptomeria japonica.

• Orange-bronce som vinterfarve hos mange ellers

gulnålede former.

Adskillige Abies(ædelgran)- og Picea(gran)-former, der

falder hvide eller gule ud, grønnes igen efter kortere eller

længere tid (albospica-former).

Bladenes overhud

Overhuden hos mange arter er karakteristisk, og den kan

være: glinsende eller mat, på den ene eller på begge sider

kølformet eller furet.

Spalteåbninger

De lyse bånd, der ofte er karakteristiske for mange

nøgenfrøede, er tætte formationer af spalteåbninger. I lup

ses båndene som rækker af hvidlige prikker. Hver prik er en

spalteåbning. Disse kan forekomme både på over- og

underside, men ofte i forskellig tæthed, hvilket kan være et

vigtigt karaktertræk til artsbestemmelse.

Antallet af spalteåbningsbånd hos hver art er temmelig

konstant.

Bladenes tværsnit

Hos arter, der er vanskelige at skelne fra hinanden spiller

nålenes tværsnit en vigtig rolle. Ikke mindst hos slægterne

Picea (gran), Abies (ædelgran) og Pinus (fyr).

Tværsnittet kan være:

• Fladt som hos Tsuga (skarntydegran, hemlock),

Pseudotsuga menziesii (douglasgran), mange Abies

(ædelgran), Taxus (taks), Larix (lærk) m.fl.

• Furet: Furen på oversiden forekommer hos adskillige

arter, som har nåle med en i øvrigt plan overflade

1. PLANTEKENDSKAB 49

More magazines by this user
Similar magazines