Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

2. Jord

Inden anlægsgartneren kan give et tilbud på hvad det vil

koste at anlægge en have, skal han vide noget om arealet. I

NOVA05 står der, hvad han skal vide, og hvor han kan få

hjælp.

En del af dette arbejde laves bl.a. af landskabsarkitekter og

det falder uden for formålet med dette kursus at omtale det

her. Men som regel er det ikke nødvendigt med særlig

mange undersøgelser.

Dette afsnit handler om, hvad man skal vide om jordbunden

som ansat i et anlægsgartnerfirma, i en kommune m.v., når

man skal beplante et areal:

• Hvad er jordbund?

• Hvordan analyserer man jordbunden?

• Hvordan forbedrer man jordbunden?

• Hvordan gør man den klar til at plante på?

• Hvad er råjord?

• Hvordan behandler man jordbunden generelt og efter

et byggeri?

Rødderne udgør halvdelen af planten, somme tider mere.

Det er meget vigtigt, at de kan vokse frit i jordbunden.

Rødderne holder planten fast. De fungerer som depot af

stivelse og fedt, og de henter næring og vand til planten.

Jordbunden

Jordbunden er et kompliceret system, som består af levende

dyr, svampe og bakterier, samt partikler som for eksempel

ler, vand, gødning og luft. Kompendiet til ”Planteliv,

økologi og miljø” fortæller mere herom. Her vil vi kun

omtale nogle hovedpunkter.

Tre ting i jordbunden er særlig vigtige:

Ler, sand og humus

2. JORD 59

More magazines by this user
Similar magazines