Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Træer i byen

Vejtræer og andre træer i byen bliver ikke så gamle og

store som i naturen. Det er der flere grunde til:

90

• Træernes rødder kan ikke vokse ud af plantehullet,

fordi jordbunden er komprimeret, da der er lagt fliser

eller asfalteret ganske tæt ved træerne

• De har svært ved at optage vand og gødning nok,

fordi det meste af regnvandet løber i kloakken

• De bliver udsat for luftforurening og vejsalt

• De bliver udsat for hærværk og påkørsler

Man kan godt gøre noget for at give mange træer i byer en

bedre jordbund at vokse i.

Som du kan se på figuren til højre, er der flere typer af

befæstelse. Jo mere og tungere trafik vejen skal kunne

holde til, jo flere og tykkere lag er der i befæstelsen. Og jo

sværere bliver det samtidig for træerne at klare sig.

Da træerne har de fleste rødder i de øverste 30-40 cm af

jordbunden, er det særlig vigtigt, at dette lag har en god

struktur. Men et bærelag af sammenpresset stabilgrus er

ikke godt for træerne.

I udlandet og på Center for Skov, Landskab og Planlægning

har man udviklet typer af befæstelser, som er rodvenlige.

Man laver rodvenlige bærelag eller, som det hed

”skeletjord”, som skal klare trafikken uden, at jordbunden

bliver presset sammen.

Rodvenlige bærelag kan bestå af en blanding af sten og

nærings-beriget spagnum eller kompost. Det er bedst, hvis

stenene er sorteret. Jo mere ens de er i størrelse, jo større

bliver porerne, når stenene presses sammen.

Stenene kan bære belægningen samtidig med, at der er

porer med vand og luft, hvor trærødderne kan trives. Det

bedste er selvfølgelig, hvis der er en blanding af fine og

grove porer, så jordbunden kan holde på nok vand til at

planterne kan få vand uden, at rødderne dør af mangel på

ilt. Spagnumen eller komposten forsyner rødderne med

gødning.

3. PLANTER OG PLANTEARBEJDE

Opbygning af befæstelse

efter Palle Kristoffersen,

1996.

More magazines by this user
Similar magazines