Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Det bliver dyrt at lave rodvenlige bærelag under alle træer. I

praksis kan det kun lade sig gøre, hvor der er let trafik,

f.eks. på pladser, fortove og cykelstier.

Opbinding

Planter kan bindes til en stok. Der er mange typer af

opbindinger at vælge i mellem.

Opbinding bør foretages i ca. 1/3 stammehøjde og pælen(e)

må ikke kunne komme i berøring med stammen. Hvis der

kun anvendes én pæl, skal den stå i den fremherskende/hårdeste

vindretning, typisk mod NV foran planten.

Pælen(e) bør sættes før muldpålægning, idet en nedramning

gennem roden vil skade den.

Ideen med opbinding er at fastholde roden, så den kan

etablerer sig samtidig med, at stammen kan bevæge sig og

udvikle styrke.

Opbindingen skal fjernes, når roden er vokset fast, normalt

efter 1-3 vækstsæsoner.

Afpudsning

Inden man afleverer et areal til kunden, skal jordoverfladen

være jævn og fri for større sten.

Etiketter og mærkebånd fjernes fra planterne. Slyngplanter

og lignende løsnes fra stokke og bredes ud. Se mere i

NOVA05.

Befæstelse med rodvenligt bærelag.

Ideen er, at selvom jorden er presset

sammen, så kan rødderne alligevel

vokse, fordi der er en mængde sten,

som laver porer.

Eksempel på opbinding af

træer.

3. PLANTER OG PLANTEARBEJDE 91

More magazines by this user
Similar magazines