Rundt om Per Kristensen - Krydsvedper.dk

krydsvedper.dk

Rundt om Per Kristensen - Krydsvedper.dk

Valgavis 2011

Rundt om...

Per Kristensen

Hvorfor vil du i

Folketinget?

Det vil jeg, fordi jeg har lyst til at engagere mig i fællesskabet og

samfundet, og fordi jeg simpelthen ikke kan lade være.

Politik er min passion!

Hvorfor skal man

stemme på dig?

Det skal man, hvis man er enig i de ting, jeg står for, og hvis

man vil have én, der vil samle danskerne i en tid, hvor der er

nok, der vil skille os ad.

Hvorfor er du en god

politiker?

Det er jeg, fordi jeg ved, hvor jeg vil hen, evner at

lytte – også til dem, jeg ikke som udgangspunkt

er enige med. Og fordi jeg har tålmodigheden

til at nå i mål, selvom vejen ikke

går snorlige.

Læs mere på side 5

HUSK!

Du kan

stemme på

mig på hele Fyn

Stor læserkonkurrence side 8

Svar på 2 spørgsmål – og vind lokale lækkerier til en værdi af 700 kroner

Kerteminde &

Nyborg .............s. 3

”SUND FORNUFT TIL

BORGEN”

Svendborg &

Langeland .......s. 3

”BRÆNDENDE ENGAGERET I

SAMFUNDET”

Faaborg &

Ærø ...................s. 5

”BOR PÅ FYN – OG KENDER

LOKALSAMFUNDET – OGSÅ

ÆRØ”

Assens &

Middelfart .......s. 6

”BEKÆMPER BUREAUKRATI

OG KONTROL”

Odense ............s. 7

”BEGGE BEN PÅ JORDEN – OG

IKKE LEVEBRØDSPOLITIKER”

Per’s politik ......s. 8

”Hele mennesker”

”Langsigtet politik”

”Et stærkt Fyn”

Per forærer Fyn 3000 bøgetræer!

Hold øje med Bøgebanden - og kom forbi og få et.

Den kommer også til din kreds lørdag den 10/9


Politik skabes af mennesker,

og det er derfor vigtigt at

forholde sig til, hvem man

sender i Folketinget, når man

sætter sit kryds.

Kære vælger,

Jeg vil med denne avis fortælle dig lidt om, hvad jeg står for,

hvem jeg er og hvilken baggrund og bevæggrund jeg har

for at gå ind i politik.

En avis erstatter dog ikke det personlige møde, og jeg håber

virkelig vi får lejlighed til at mødes under min valgtur rundt

på Fyn. I kalenderen kan du se, hvornår jeg kommer forbi din

by. God læselyst og godt valg!

Frihed er vigtigt for mig

Jeg føler vores samfund er ved at sande til i regler og kontrol.

En af forudsætningerne for udvikling, vækst og nye jobs

er derfor, at vi genindfører tilliden til det enkelte menneske

fremfor at sætte alt i system.

Ansvarlighed er vigtigt for mig

Verdensøkonomien er i vanskeligheder, og ingen danskere

på min alder eller derunder kan, bortset fra de seneste år,

huske ret meget andet end fremgang. Det er derfor umiddelbart

fristende at lukke øjnene for problemerne, låne lidt

mere og lade som ingenting. I min optik er det uansvarligt

og dermed det modsatte af, hvad jeg står for. Jeg mener, vi

skal have reformer NU!

Fællesskab er vigtigt for mig

Krisen har sat vores fællesskaber og sammenhold på prøve

såvel lokalt, nationalt som internationalt. Jeg vil bruge mine

kræfter i Folketinget på at skabe brede og solide aftaler, der

samler danskerne, fordi der vil være nok, der truer med at

skille os og skabe konflikt de kommende år.

Med venlig hilsen

Per Kristensen

HUSK!

Du kan

stemme på

mig på hele Fyn

Politik skabes af mennesker – stem personligt

Fakta om Per:

Per Kristensen er folketings-

kandidat for Venstre i Faaborg-

Ærø-kredsen.

Han er uddannet økonom og

arbejder som rådgiver og driver

samtidig sin gård ved siden af.

Han bor i Ståby, er 38 år, gift med

Susanne og far til Jakob og Jon på

4 og 8 år.

UDGIVER

Per Kristensen

UDGIVElSE

September 2011

AnSV. REDAKtøR

Rikke lyngdal

REDAKtIOn/tEKSt

lyngdal Kommunikation ApS

GRAFISK DESIGn

Courage Design ApS, Svendborg

tRYK

OtM avistryk

OPlAG

10.000

Svendborg & Langeland

BRÆNDENDE ENGAGE-

RET I SAMFUNDET

”Jeg lærte Per at kende for 18 år

siden, da han var elev på Gymnastikhøjskolen

i Ollerup – og lige

fra begyndelsen viste han sig som

en uhyre samvittighedsfuld og

interesseret person. Han sad i en

periode på 8 år i Elevforeningens

bestyrelse og allerede dengang var

han meget økonomikyndig og en

god og stabil samarbejdspartner.

Pers indsats og engagement har

altid været præget af hans store interesse

for at arbejde positivt med

samfundsforhold.

For få måneder siden overværede

jeg en politisk debat mellem Per

og en politisk modstander, og her

kunne jeg konstatere, at Per på alle

måder lever op til de forventninger,

som jeg altid har haft til ham. Jeg

ønsker Per et godt valg” .

Gunner B. Hansen, pens. forstander,

Ollerup, Svendborg Kommune

HÅRDTARBEJDENDE OG

TROVÆRDIG

”Jeg kender Per Kristensen, som en

troværdig og tillidsfuld person, som

vil arbejde hårdt for Danmark og

fynske mærkesager. Hans konstruktive

tilgang til tingene betyder, at

han kan skabe resultater – derfor

vil jeg anbefale alle at stemme

personligt på ham”.

Jørgen Schou, Langeskov, afdelingsdirektør

og medlem af kommunalbestyrelsen

i Kerteminde

FORSTÅR BØRNEFAMI-

LIERS UDFORDRINGER

“Vi stemmer på Per, fordi han

ønsker at skabe langsigtede

løsninger! Han har ikke kun fokus

på enkeltsager, men sætter sig ind

i tingene - og så er han hele Fyns

kandidat. At Per også engagerer

sig i lokalsamfundet og er tilstede,

hvor tingene sker – er selvfølgelig

også vigtigt. Vi har fulgt ham tæt –

og kender ham som et sympatisk

menneske, der selv ved, hvordan

det er at være børnefamilie - og

forstår de udfordringer, vi står med.

Det er også vigtigt for os” .

Helle Rask, sygeplejerske, Andreas

Nies, lærer og lille Lærke, Svendborg

Kommune

Nyborg & Kerteminde

LYDHØR OG TIL AT TALE

MED

”For mig er det helt afgørende, at vi

får en fornuftig stemme på Christiansborg,

som er til at tale med – og

som er lydhør overfor, hvad det er

for udfordringer, vi har her på Fyn.

Per Kristensen har mange gange

vist, at hans hjerte banker for Fyn,

og at han ønsker og evner bredt og

konstruktivt samarbejde. Derudover

er han en utrolig pålidelig fyr

– og samtidig behagelig og meget

ligetil. Derfor vil jeg opfordre alle til

at stemme personligt på Per”.

Mogens Schack, Entreprenør, Marslev,

Kerteminde

SÆTTER FOKUS PÅ DET

HELE MENNESKE

”Vi støtter Per, fordi han vil være en

fynsk stemme på Christiansborg.

Per har helt ret i, at vi på Fyn ikke

skal tage til takke med en plads

som 2. violin, når udviklingen atter

kommer i gang i Danmark. Fyn

har alt at byde på: industri, uddannelser,

natur, landbrug og masser

af hænder, der vil tage arbejde. Alligevel

står udviklingen stille, og de

nye jobs, der måtte være for tiden,

ligger ofte uden for Fyn, hvilket vi

da også har mærket på egen krop.

Vi lever af den grund med pendling

til trekantsområdet. Det er derfor

fornuftigt, at Per blandt andet vil

sætte Fyn og uddannelse på dagsordenen

og fokusere på det hele

menneske - og menneskets evne

til at bruge sine kundskaber på en

innovativ måde, som kan skabe

vækst”. Lisbeth Haastrup, tandplejer

og Niels Haastrup, skibsofficer, Svendborg

Kommune

SUND FORNUFT

TIL BORGEN

”Min personlige stemme går til

Per Kristensen, da det er på tide,

at der kommer sund fornuft til

Christiansborg. Mange siddende

politikere ejer ikke egenskaben af

sund fornuft, og i disse tider er det

en stor mangel. Per Kristensen har

været selvstændig i en længere årrække,

og han er ligeledes uddannet

økonom, så han har den fulde

forståelse for, hvilken situation

Danmark befinder sig i, og han

kan bidrage til at tingene ændres.

Per Kristensen er sympatisk, dygtig

og engageret og kan uden tvivl

gøre den forskel, der skal til for at

vende den situation, som Danmark

befinder sig i. Stem personligt

Per Kristensen, hvis du mener,

politikerne mangler sund fornuft,

og du mener, det er på tide at få

dansk politik vendt

til noget holdbart

og fornuftigt”.

Robert Beck,

selvstændig

landmand samt

konsulent

Her møder du

Per Kristensen

Dato Sted Kl.

6/9 Svendborg Station 07.00

7/9 Ollerup ved Brugsen 15.30

8/9 Svendborg ved færgelejet 15.00

10/9 Pers bøgepatrulje kommer til Hele

kredsen med 500 træer dagen

Se hvor du også møder Per Kristensen dag

for dag på hjemmesiden og Facebook.

Her møder du

Per Kristensen

Dato Sted Kl.

5/9 Nyborg Station 07.00

6/9 Munkebo/Kerteminde/ Fra kl.

Langeskov

14.00

10/9 Pers bøgepatrulje kommer til Hele

kredsen med 500 træer dagen

13/9 Kerteminde/Langeskov/ Fra kl.

Nyborg C

10.00

Se hvor du også møder Per Kristensen dag

for dag på hjemmesiden og Facebook.


Se Pers valgvideo på

www.krydsvedper.dk

Valgkampen er flyvende

Få øjeblikke efter valgets

udskrivelse fik Per

Kristensen mulighed for

at få en flyvende start på

valgkampen, da viceborgmester

i Faaborg-Midtfyn

Kommune Bo Andersen

(V) ringede ham op, og

gav ham en overraskelse;

”Til min fødselsdag fik jeg

en flyvetur over det sydfynske

landskab af mine

partifæller i Venstre. Den

gave har jeg, i samråd

med giverne, foræret til

Per, som jeg kender rigtig

godt. Det er mit inderlige

ønske, at vi får Per valgt,

for jeg synes det er på høje

tid, at vi igen får vores

egen folketingspolitiker

her i Faaborg-Ærøkredsen.

Per er dygtig, sympatisk

og ikke mindst et dybt

engageret menneske, og

han er den helt rigtige til

denne opgave. Den HELT

rigtige – det er derfor jeg

stemmer på ham personligt

og opfordrer alle andre

til at gøre det samme. Og

med den her gave håber

Ven:

Fortæl noget om Per som ingen andre ved?

Per er dybt seriøs, men han kan sagtens skeje ud. Det er jo sådan, vi også

kender ham i vennekredsen. Folk, der kun kender ham fra det politiske, ved

måske ikke, at han har en meget humoristisk og skør side. Han har tit optrådt

på slap line. Og vi har billeder af det meste. De billeder gemmer vi i et lille

pengeskab, så vi har noget på ham, hvis det skulle blive nødvendigt på et

givent tidspunkt….

Nej – alvorlig talt, så er Per den type ven, man får lyst til at indlede en samtale

med – han ved en masse ting og kan stille gode spørgsmål - og så er han er

rar at være sammen med.

Det mest irriterende ved ham er, at han ikke er til at få op i det røde felt. Det

er sjældent, jeg har set Per drevet ud, hvor han bliver ophidset eller rådvild.

Han tager ting, som de kommer. Og det er skide irriterende, Hvis man prøver

at køre på ham, er han altid irriterende svær at få ned at ligge. Han replicerer

lynhurtigt. Han er skarp og humoristisk – men det må du ikke sige til ham, at

jeg har sagt.

jeg, han kan flyve direkte i

Folketinget, for der har vi

altså brug for ham”, udtaler

Bo Andersen.

God start trods

vandgang

Per Kristensen modtog gaven

med stor begejstring

og hurtigt blev det arrangeret,

at han allerede dagen

efter, på valgkampens

2. dag - skulle flyve til

Ærø, hvor han på forhånd

havde planlagt at sparke

sin valgkamp i gang -

meeeeen vejrguderne ville

noget andet.

”Desværre stod landingsbanen

på Ærø under vand,

så jeg må have flyveturen

til gode til senere i valgkampen,

men vi kom heldigvis

til Ærø alligevel. Vi

havde en fantastisk dag

derovre og talte med rigtig

mange mennesker, der

blandt andet bekræftede

mig i vigtigheden af at

arbejde for en hyppigere

Jacob Kortbek

Viceborgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bo Andersen (V) vil gerne sikre, at hans partifælle, folketingskandidat Per Kristensen bevarer det

store overblik, så han har givet ham en gave, der kan få kandidaten til at se det hele lidt fra oven…

og billigere færgeforbindelse,

så det bliver lettere

at pendle til og fra øen. Og

så viste dagens oplevelse

også noget andet - nemlig,

at man ikke altid behøver

komme op i de højere

luftlag for at få godt udsyn”,

fortæller en glad Per

Kristensen, der planlægger

at gøre brug af flyveturen

på et andet tidspunkt i

løbet af valgkampen.

Se på lokalsiderne, hvornår

Per Kristensen kommer

til din by.

Rundt om Per Kristensen

Hvorfor vil du I Folketinget?

Det vil jeg, fordi jeg har lyst til at engagere mig i fællesskabet

og samfundet, og fordi jeg simpelthen ikke kan lade

være.

Politik er min passion.

Hvorfor skal man stemme på dig?

Det skal man, hvis man er enig i de

ting, jeg står for, og hvis man vil

have én, der vil samle danskerne i

en tid, hvor der er nok, der vil skille

os ad.

Hvad gør dig anderledes?

Jeg er frisk fra fad, jeg har været

ude i det virkelige liv og har ikke

før levet af politik Jeg vil gerne have

mulighed for at påvirke vores fremtid

og bruge mine erfaringer fra mit job

som økonom, min egen selvstændige

virksomhed – jeg driver en gård – mine

erfaringer fra mit familieliv - ja, i det hele taget

fra min hverdag.

Hvem er dit forbillede - og hvorfor?

Jeg opererer ikke med ikoner som sådan, men mennesker

der virkelig brænder for noget og brænder gennem et helt liv

Venstre på Ærø, i Ryslinge, i Broby, Midtfyns Venstre og Faaborg-egnens Venstre:

”Vi støtter Per Kristensen - og opfordrer alle til at stemme personligt på ham”

Faaborg og Ærø

KLAR OG I

ARBEJDSTØJET

“Jeg har gennem snart 3 år fulgt

Per Kristensen. Hans engagement

og arbejde med at forberede sig

til valget giver et klart billede af en

energisk person, der har rigtig meget

at byde ind med i Folketinget.

Jeg mener, det er vigtigt at stemme

personligt - og med Per Kristensen,

får Fyn en ihærdig og ambitiøs kandidat,

der allerede længe har været

i arbejdstøjet og er klar til at hjælpe

med at styre butikken Danmark via

god, seriøs og saglig debat”.

Jan Mørk, indehaver Mørk Montage,

Håstrup

BOR PÅ FYN – OG KEN-

DER LOKALSAMFUNDET

– OGSÅ ÆRØ

”Jeg bor på Ærø, og for os herovre

er det vigtigt, at al politik ikke kun

handler om udviklingen af byområder.

Per kender de problemer og

udfordringer, der er i små lokalsamfund

- han bor selv i et - og jeg

ved, han er meget engageret i, ikke

bare at sørge for, at vi ikke går i stå,

men også at vi faktisk udvikler os.

Derudover har Per livserfaring. Han

er et almindeligt menneske, der har

været ude i det virkelige liv, inden

han for alvor engagerede sig i

politik - det er for mig også et plus.

Jeg mener han er den helt rigtige

politiker for både Ærø og resten af

Fyn”.

Aksel Krogenlund Larsen,

Ærøskøbing, Ærø

- uden at brænde ud og blive ligegyldige, synes jeg er inspirerende

og fascinerende. Og dem har jeg mødt mange af på

min vej.

Hvad vil du med dit liv?

Jeg vil bruge de evner, jeg har, til gavn for mig

selv, mine egne og for fællesskabet. Og målet

er hver dag at stå op og føle, at jeg har et

godt liv, og at der er balance i tingene.

Hvad er din værste side?

Min mangel på orden. Mit kontor flyder

temmelig meget… og det irriterer mig

tit, når jeg igen ikke kan finde min pung

og mine nøgler, som jeg skal finde hver

morgen, og som mærkelig nok er væk

hver anden morgen.

Hvad er din bedste side?

Mit engagement, min lydhørhed og min vedholdenhed.

Hvorfor er du en god politiker?

Det er jeg, fordi jeg ved, hvor jeg vil hen, evner at lytte – også

til dem, jeg ikke som udgangspunkt er enige med. Og fordi

jeg har tålmodigheden til at nå i mål, selvom vejen ikke går

snorlige.

ØKONOM MED ER-

HVERVSERFARING

“Erhvervslivet - og især vores

eksport - er det bærende grundlag

for vores velfærd såvel lokalt som i

resten af landet. Derfor skal vi have

yngre dynamiske erhvervsfolk med

erhvervserfaring og forstand på

økonomi valgt ind i Folketinget.

Økonomikonsulent, Per Kristensen

får min stemme – jeg synes også,

du skulle give ham din”.

Lars Erik Nørrelund, områdedirektør –

og formand for Venste i Faaborg.

Her møder du

Per Kristensen

Dato Sted Kl.

2/9 Ringe Open By Night 17.00

7/9 Årslev Station 07.00

8/9 Ærø 17.30

10/9 Pers bøgepatrulje kommer til Hele

kredsen med 500 træer dagen

14/9 Ringe Station 07.00

14/9 Faaborg centrum 15.00

Se hvor du også møder Per Kristensen dag

for dag på hjemmesiden og Facebook.


Assens, Middelfart og Nordfyn

UTRADITIONEL OG

IDERIG

“Jeg kender Per som kollega fra

landboforeningerne. Han er manden

med de mange gode ideer.

Alternative, konstruktive, utraditionelle.

Og så er han den, der er god

til at trække folk til forhandlingsbordet,

hvor han også er manden, som

kan få nye aftaler forhandlet på

plads. Det er jeg sikker på, han kan

bringe med i politik”.

Kirsten K. Rasmussen - Risbjerg Landbrug,

Assens Kommune

Her møder du

Per Kristensen

Dato Sted Kl.

3/9 Haarby/Ebberup/Assens 09.30

5/9 Tommerup/Glamsbjerg 15.30

8/9 Middelfart Station 07.00

10/9 Pers bøgepatrulje kommer til Hele

kredsen med 500 træer dagen

12/9 Assens centrum 15.30

Se hvor du også møder Per Kristensen dag

for dag på hjemmesiden og Facebook.

VELTALENDE OG VIGTIG

FOR ET FÆLLESSKAB

”Jeg kender Per fra efterskoletiden,

og vi har i dag et varmt venskab.

For mig står Per som en veluddannet,

velorienteret og veltalende

person. God familiefar, en dygtig

forretningsmand. Et vigtigt led i

et fællesskab. Jeg tror på, at Per

vil kunne skabe bedre rammer for

vores skolebørn samt forbedre

deres uddannelsesniveau. Per vil

være medvirkende til, at vi bliver

stærkere på innovation og derigennem

vil kunne skabe vækst og sikre

vores levestandard samt økonomiske

stabilitet. Jeg står 100 % inde

for Per”.

Jakob Skov Martinussen, maskinmester

og el-installatør, far til 2 drenge,

bor i Assens Kommune

BEKÆMPER BUREAU-

KRATI OG KONTROL

“Danmark er ved at administrere

sig til stilstand. Vi dokumenterer,

kontrollerer og overvåger hinanden

- til hvilken nytte? Det skaber

absolut ikke produktivitet, og hvem

har egentlig gavn af det? Det er

efterhånden udbredt inden for alle

områder - sygehusvæsenet - skolevæsenet

– erhvervslivet, og vi må

simpelthen få gjort noget ved det!

Jeg vil stemme på Per, fordi han har

praktisk erhvervserfaring, en akademisk

baggrund og ikke mindst

rigtig meget sund fornuft. Han ved,

hvad der rør sig i lokalsamfundet i

det virkelige liv - og jeg er sikker på,

at han vi gøre en forskel og være

et godt aktiv for Fyn og Danmark”.

Lene Nygaard, konsulent, Assens

Kommune

VISIONÆR, SYMPATISK

OG SJOV

”I min verden er Per sådan et menneske,

man bare rigtig godt kan

lide. Han er helt igennem sympatisk,

behagelig - og faktisk også

rigtig sjov, når det er tid til at være

det. Per har arbejdet i Patriotisk

Selskab, hvor jeg er direktør - og

jeg kender ham som et visionært,

forandringsparat og rigtig engageret

menneske. Jeg vil være glad for,

at få et menneske og en politiker

som Per valgt ind i Folketinget”.

Nils Rasmussen, Direktør, Middelfart

Odense

BEGGE BEN PÅ JORDEN–

OG IKKE LEVEBRØDS-

POLITIKER

“Jeg stemmer på Per Kristensen,

fordi vi har brug for en person med

begge ben på jorden.

Som familiefar og med en baggrund

i landbruget og det private

erhvervsliv har Per en god indsigt

i, hvad der rør sig blandt almindelige

mennesker. Vi har brug for nye

friske kræfter på Borgen, der vil lave

realpolitik og ikke levebrødspolitik.

Per kan, vil og tør - derfor stem

personligt på Per Kristensen” .

Søren Bollesen, sælger, Odense

Hvad har været

din drivkraft i dit

politiske liv?

I virkeligheden var det en tilfældighed,

at jeg kom ind i politik.

Der var engang en, der spurgte,

om jeg ville være med i den lokale

venstreforening – og der fik

formanden øje på, at jeg kunne

blive en god sekretær. Vi havde

det så skægt og hyggeligt – og

så blev politikken ligesom bygget

ovenpå efterhånden. Og så

er det faktisk bare gået slag i

slag siden. Men drivkraften har

hele tiden været – og er stadigvæk

– ønsket om at præge vores

samfund og være med til at

påvirke, hvordan fremtiden for

vores børn bliver. Det er det, der

er kernen i mit engagement.

Hvad kommer du til

at savne mest ved

dit liv i politik?

Altså, jeg har været ude af Folketinget

i 17 år - selvvalgt i øvrigt

- med stor fornøjelse, hvor

jeg havde et liv, der var lige

så spændende og faktisk også

lige så fyldt med politik, som

det er nu. Udover at passe mit

landbrug holdt jeg, ligesom jeg

også gør i dag, mange foredrag.

SKARP, SAGLIG OG

IRRITERENDE DYGTIG

Per er tillidsvækkende og skarp

- og irriterende god til at argumentere.

Jeg har ofte oplevet Per

i samtaler og diskussioner, hvor

uenigheden var fremherskende.

Saglig fremføring af synspunkter

resulterede i en diskussion, hvor

begge parter blev klogere i stedet

for at fjerne sig fra hinanden – og

hvor det var tydeligt, at Per er

utrolig velorienteret. Per er med

hans rolige væsen og humoristiske

tilgang yderst behagelig at være

i selskab med. Jeg er sikker på, at

det kan bringe ham langt i dansk

politik, hvor personlige relationer

og evnen til at lytte, samarbejde på

tværs og indgå kompromisser er

altafgørende for at opnå resultater”.

Tina Kortbek, markedskonsulent,

Odense

Politik kræver livserfaring

En markant skikkelse i dansk politik - Britta Schall Holberg - træder ud af Folketinget

efter valget. Her kommer hun med sin mening om, hvad en god politiker er og bør

have i baghovedet – og så afslører hun, at hun ikke holder helt op….

Liberale tanker og ideer om - og

til - vores samfund, er de takter,

jeg altid har arbejdet for og

det har jeg i allerhøjeste grad

tænkt mig, at blive ved med. Jeg

kan slet ikke lade være med at

blande mig og tale om, hvordan

samfundet skal udvikle sig. Så

jeg kommer ikke til at savne noget

– for jeg holder ikke op!

Hvad er en god

politiker i dine øjne

Det kan jeg godt sige dig: Det

er en, der har drømme, visioner

og ideer om vores fremtidige

samfund. Ikke det der er i morgen

eller om 5 år, men det der

er endnu længere ude i fremtiden.

Det skal være en, der ikke

forfalder til at lave kortsigtede

hovsaløsninger for at tilgodese

meningsmålinger, men tænker

på de langsigtede konsekvenser

– og agerer efter det.

Vi mangler i den grad mennesker,

som har fokus på fremtidige

perspektiver. En god politiker

tør opstille langsigtede mål

og justere de kortsigtede mål ind

efter det. Også når det ikke er

det mest populære.

KÆMPER FOR SIN SAG

”Hvordan anbefaler man en kollega

til Folketinget, når man ikke vil af

med kollegaen…… hm!

Per og jeg har arbejdet sammen

på to forskellige arbejdspladser og

kender derfor hinanden godt - rent

fagligt. Per er et fantastisk hyggeligt,

engageret og pligtopfyldende

menneske, og så er han familiemenneske

med stort F. Per kæmper

for Fyn, og for mig som tilflytter, er

det skønt at se, at det engagement

han lægger for dagen, giver ringe i

vandet… Han har sine meningers

mod og følger man med på Facebook,

kan man også se, at han ikke

er bange for at sige sin mening, når

Christiansborgpolitikerne kommer

med noget, som ikke passer i Pers

kram!

Så sæt dit kryds ved Per!”.

Laila Foldager Scharff, revisor-

assistent, Odense

Hvad er dit/dine råd

til Per Kristensen?

Noget af det vigtigste for en

politiker er at bevare jordforbindelsen.

At holde god kontakt til

baglandet og kredsen, så man

kan have fingeren på pulsen

med, hvad der foregår ude i samfundet.

Og så skal han huske, at

Christiansborg ikke må være det

eneste eksistensgrundlag, for

så er der større fare for, at man

tænker for meget på at blive

valgt, fremfor at føre den politik

man tror på. Der skal være et

godt og spændende liv at vende

tilbage til. Og det er der jo i høj

grad også i hans tilfælde.

Christiansborg ved alt for lidt

om, hvad der foregår i Ringkøbing,

Kerteminde eller Faaborg!

Og Per skal derfor gøre

brug af den erhvervserfaring og

baggrund, han har. Han skal udnytte,

at han faktisk har en uddannelse,

han har arbejdet med i

årevis, at han ved, hvad der foregår

ude i det virkelige liv, i erhvervslivet,

i en familie og i det

hele taget blandt ”almindelige”

mennesker. Det er meget vigtigt,

synes jeg.

Her møder du

Per Kristensen

Dato Sted Kl.

2/9 Rosengårdscentret & centrum 12.00

9/9 Odense Banegård 07.00

9/9 Odense centrum 10.00

9/9 Bellinge ved Fakta 15.30

11/9 Ved Odense Zoo o.a. 11.00

12/9 Odense Banegård 07.00

Se hvor du også møder Per Kristensen dag

for dag på hjemmesiden og Facebook.


RESUltAtER OPnÅS VED

SERIøSt ARBEJDE………….

Og det kan Per Kristensen levere - derfor stemmer vi personligt på Per

Per arbejder sagligt og seriøst

Per er velforberedt

Per er lydhør overfor andre mennesker

Per er engageret

Per er til at regne med

Per er resultatsøgende

Vi har politisk arbejdet sammen med Per i en årrække og kan stå inde for ovenstående.

Derfor er en stemme på Per garanti for en person, der vil dig og Fyn det bedste

Bo Andersen, viceborgmester, Herdis Hanghøi, Kristian Nielsen, Lene Høsthaab, Peter Jensen,

Søren Kristensen, Claus Christensen,

medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Politik skabes af mennesker – stem personligt

Danmark har brug for...

Hele mennesker

• Folkeskolen skal prioriteres og vores dygtige lærere

skal bruge mere af deres tid på at undervise.

• Efterskoler er fantastiske til at udfolde den enkeltes

talent. Flere skal have mulighed for et efterskoleophold.

• Jeg synes vi skal satse på det hele menneske i

vores uddannelsessystem. Høj faglighed er en forudsætning,

mens kreativitet og samarbejdsevner er

vores styrker.

Langsigtet politik

• Bæredygtig velfærd er at målrette vore ressourcer

– og hjælpe de børnefamilier, ældre, syge og

arbejdsløse, som har brug for det – ikke alle dem,

som ikke har.

• Jeg vil ikke komme med tomme og ufinansierede

løfter, som jeg bagefter ikke kan holde. Jeg er

fynbo helt ind i sjælen og jeg vil arbejde for Fyn og

vores plads i hjertet af Danmark.

• Mit brændstof er resultater og politik – ikke mudderkastning

og polemik.

Svar på 2 spørgsmål

– og vind lokale lækkerier

til en værdi af 700

kroner

Du finder svarene her i avisen og på

www.krydsvedper.dk

Spørgsmål 1.

Er Per medlem af: A. Kommunalbestyrelsen

eller B. Skolebestyrelsen

Spørgsmål 2.

Øverst på Pers hjemmeside er der…:

A. Et orange Kryds eller B. Et orange V

Den heldige vinder får en gavekurv til en

værdi af 700 kroner med lækkerier fra blandt

andet Midtfyns Bryghus, Løgismose og Konnerup

Chokolade.

Bonuskonkurrence

Svar på bonusspørgsmålet og vind en gave

fra Hanghøi Knive til en værdi af 260,- kr.

Hvad er det for en efterskole Per besøger

i sin valgvideo?

Se Per valgvideo på www.krydsvedper.dk

Mail dine svar til krydsvedper@gmail.com

senest den 15. september klokken 20.00

Vinderne får direkte besked.

Jeg har været skolebestyrelsesformand

på min

søns skole det seneste år.

Det har givet mig et indblik

i mine børns – og deres

underviseres hverdag. Jeg

har lært, at lappeløsninger

ofte gør hullerne større - og

så har jeg mødt et kæmpe

engagement, som både

provokerer og inspirerer.

Det er fantastisk!

Et stærkt FYN

• Jeg elsker Fyn. Men vi skal på Fyn vågne op af vores

tornerosesøvn, stramme os an og blive bedre

til at udvikle os. Vi skal have fokus på vores mange

muligheder.

• Fyn skal tiltrække erhvervslivet - og vi skal ikke

acceptere, at de højtuddannede flytter, når de er

færdige på universitetet.

• Jeg vil gerne give Fyn den plads på det politiske

danmarkskort, som vi fortjener.

Venlig hilsen Per Kristensen

www.krydsvedper.dk Fynsk Fighter

More magazines by this user
Similar magazines