Padlen nr. 505 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 505 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

505 - marts 2012

Standerhejsning • Status 2011 •Copenhagen Spring

Regatta • Patagonien Race • Prag i maj

75 års jubilæum • Forårs rengøring •Maraton World

Cup • Ro i svømmehal • Gudenå-tur •Dalsland Kanot

Maraton ... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen

@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2. Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

3. Suppleant

Louise Jørgensen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

2010 6839

louise.jorgensen@yahoo.

com

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.

com

Indlæg til Padlen bedes

sendt til:

ludmila.miklikova@velux.

com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Standerhejsning 6

Status 2011 8

Copenhagen Spring Regatta 10

Patagonien race 13

Prag i maj 14

Jubilæum 15

Forårsrengøring 16

Maraton World Cup 17

Ro kano og kajak i svømmehal 18

Gudenå-tur i uge 30 19

Vil du med til Sverige? 22

Kano til salg 24

Har I Hørt 26


Aktivitetskalender

2012

Dato: Aktivitet:

26/3 kl. 19 Generalforsamling

3/4 kl. 19 Tur til Prag - planlægningsmøde

11/4 kl. 19 Patagonian Expedition Race - foredrag

12/4 Cph Spring Regatta - planlægningsmøde

21 - 22/4 Cph Spring Regatta, Bagsværd

28/4 kl. 9 Rengøring i LK

28/4 kl. 15 Standerhejsning

29/4 Tryggevælde Å Løb

6/5 Paredisløbet, Silkeborg

16 - 20/5 Klubtur, Prag (Kano + Kajak)

19 - 20/5 Maribo Regatta

2 - 3/6 Bagsværd Regatta

16 - 17/6 SUC 2, Åkulla, Varberg, Sverige

16 - 17/6 24-timers kajakstafet, Hvidovre

22 - 24/6 Marathon World Cup på Bagsværd Sø

30/6 kl. 8.30 Roskildeturen

23 - 29/7 Klubtur, Gudenåen

28/7 Amager Strandpark Rundt

Dato: Aktivitet:

4 - 5/8 Silkeborg Regatta

10 -1 2/8 Dalsland Kanotmaraton, Sverige

24 - 26/8 DM Sprint, Bagsværd

25/8 Kanojak Trim, Esrum

1 - 2/9 DM Maraton, Ringsted

1/9 Øresundstur

8 - 9/9 Tour de Gudenå, Jylland

22/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby

6/10 Kvindeløb – Støt Brysterne, Farum

7/10 O-løb

14/10 Vinterræs, Amager Strandpark

4/11 O-løb

11/11 Vinterræs, Amager Strandpark

2/12 O-løb

9/12 Vinterræs, Amager Strandpark

Hver lørdag kl. 8.00 Forårsroning

4 5


Standerhejsning

Lørdag den 28. april kl. 15.00

hæves standeren igen i Lyngby

Kanoklub – og forhåbentlig bliver

det i vores nye flagstang, idet der

var risiko for en sammenstyrtning

af den gamle.

Denne standerhejsning er en helt

speciel dag, idet den markerer, at

det er 75 år siden, Lyngby Kanoklub

blev stiftet. I 1937 fandt en flok entusiaster,

som selv havde bygget

deres kanoer, ud af, at hvis man

satte et ’telt’ ovenpå kanoen, kunne

man også overnatte i den. Dette

sejlende telt ses kun i Furesøområdet,

så ingen andre steder i verden

møder man en kano med telt på.

Her den 28. april skal denne flok

entusiaster have et par ord med på

vejen. For havde de ikke besiddet

denne ildhu, tror jeg ikke, at Lyngby

Kanoklubs 700 medlemmer i dag

ville have haft mulighed for at se

standeren glide til tops.

For at blive lidt i nostalgiens tegn,

mødes vi alle kl. 9.00, hvor vi først

ved fælles hjælp får sat skik på

klubben – både indvendigt og udvendigt.

Der skal nemlig være rent

og også plantes blomster, som kan

angive, at det er blevet forår.

Normalt døber vi både til standerhejsningen,

men ved redaktionens

slutning ved vi endnu ikke, om det

bliver tilfældet også i år. Til gengæld

forsøger vi lørdag d. 9. juni, hvor vi

samtidig fejrer klubbens 75 års jubilæum,

at komme i Guinness Book

of Records som den klub, der har

døbt flest kajakker på én dag.

For at slå denne rekord, har Lyngby

Kanoklub brug for netop din hjælp

til at skaffe sponsorer til projektet.

Det koster kun 6.000 kr. at sponsere

en båd, og kender du en

person eller et firma, der gerne vil

have deres navn på en kajak, kan

de enten kontakte formanden eller

en fra bestyrelsen.

Når standeren er gledet til tops i

klubben for 75. gang, og formanden

har sagt et par enkelte ord, serverer

klubben lidt til ganen. Standerhejsningen

er samtidig sæsonstart for

vores hyggelige grillaftener. For

25. år i træk har Marianne sagt ja

til at sørge for, sammen med sine

medhjælpere, at der bliver lavet

salatbord og købt kød til de sultne

medlemmer.

Til standerhejsningen er det af hensyn

til indkøb vigtigt, at du skriver

dig på listen, hvis du vil grille med.

Ellers er der ingen tilmelding til

grillaftenerne, der finder sted hver

onsdag kl. 18.30.

Vi glæder os til at se dig til startskuddet

til sæsonen 2012!

Bestyrelsen

6 7


Rettelse

Desværre havde sætternissen været på spil i sidste nummer af Padlen, hvor

regnskabet blev præsenteret. Han havde simpelthen fjernet balancen i LK’s

regnskab. Den iler vi med at bringe, så du kan se, hvad vi bl.a. skal bruge penge

på de næste par år. Du kan også ud af tallene aflæse klubbens formue, og se, at

bestyrelsen handler forsvarligt.

Status 2011

Note Realis. 2011 Realis. 2010

AKTIVER

Giro 37.025,52 103.576

Medlemsgiro 539,50 21.239

Da. Bank, højrentekonto 551.642,47 699.950

Danske 24/7, 069 983 899,74 0

Nordea, 299 636 Pluskonto 643.138,89 0

Nordea, 149 835 Pluskonto 200.354,79 0

Nordea, 909 922 OR 43.866,88 43.781

Nordea, 617 988 VM 11.969,49 11.940

Nordea, 631 913 KT 150.504,24 107.336

Nordea, 947 242 KT 0,00 201.749

Nordea, 304 837 Jeppes Fond 67.097,07 66.958

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.707.038,59 1.256.528

Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 0

Sponsorer, langvarige 0,00 0

Andre tilgodehavender 39.673,00 0

Obligationer, Skibskredit_2011A 7 0,00 349.355

Obligationer, Skibskredit_2011B 7 0,00 242.921

Nordea-aktier, 889 stk. 40.460,00 40.460

Ejendom i Sverige (ansk.) 372.585,00 372.585

Lagerbeholdning 5.000,00 0

ANDRE AKTIVER I ALT 457.718,00 1.005.321

AKTIVER I ALT 2.164.756,59 2.261.848

PASSIVER

Skyldige omkostninger 8 26.837,50 10.713

Anden gæld 3.043,64 360

VM-Fonden 11.939,63 11.940

Jeppes Fond 67.097,07 66.958

Overskud tidl. år 617.638,11 600.151

Årets Resultat 200,64 17.487

EGENKAPITAL 726.756,59 707.608

Noter til årsregnskab 2010

1 Kontingentinbetalingerne er p.g.a. krav fra kommunen delt op i medlem-

mer under og over 25 år.

2 Beløbet er større end i 2010, da vi i de fleste uger har tilbagebetalt for

rengøring og containerkørsel grundet manglende daglig leder.

3 Vi har købt et velkomstbanner til brug ved diverse stævner.

4 Godtgørelser til trænere og instruktører for medlemmer over 25 år er

bogført under motionsudvalget.

5 Køb af vinterdæk til den ene af bilerne.

6 Refusioner af den øvrige bestyrelses udgifter til telefon m.m.

7 Begge skibskreditobligationer er udtrukket og indsat på højrentekonto.

8 Decembers løn til den ansatte - udbetalt i januar 2012.

Dette er det regnskab, som godkendes af vores revisor og sendes til Lyngby-Taarbæk

Kommune.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til

enten undertegnede (aal@lundqvist.dk) eller Thomas.

Aase Lundqvist

Regnskabsfører

Note Realis.2011 Realis.2010

Hensat til klubbus/biler 350.000,00 850.000

Hensat til nye låse 100.000,00 0

Hensat til nyt fritidshus 290.000,00 200.000

Vedligehold og inventar, Oasen 50.000,00 20.000

Hensat til markise 0,00 25.000

Hensat til jubilæum 120.000,00 0

Hensat til nye møbler, stuen 50.000,00 50.000

Hensat til kapbåde 28.000,00 8.000

Hensat til trænerudvikling 35.000,00 35.000

Hens. lønreserve medhj. 40.000,00 40.000

Hensat til bådhal, udstyr 50.000,00 50.000

Hensat til loftsrum 50.000,00 50.000

Hensat til ny trailer 50.000,00 50.000

Hensat til køkkenforbedringer 225.000,00 175.000

Hensat til klubtøj o.lign. 0,00 1.240

HENSÆTTELSER I ALT 1.438.000,00 1.554.240

PASSIVER I ALT 2.164.756,59 2.261.848

8 9


Copenhagen

Spring Regatta

Vi mangler frivillige hjælpere til

Copenhagen Spring Regatta på

Bagsværd Sø d. 21. og 22. april.

Som du måske allerede ved, arrangerer

Lyngby Kanoklub i samarbejde

med Dansk Kano og Kajak

Forbund Copenhagen Spring Regatta.

Det foregår lørdag og søndag

den 21. og 22. april på Bagsværd

Sø, hvor Skandinaviens bedste

kajakroere mødes for at dyste mod

hinanden.

Det er et fantastisk stævne, hvor

vi får lejlighed til at se nogle af de

bedste dyste. For Lyngby Kanoklub

er det en stor ære at få lov til år

efter år at arrangere dette store,

professionelle løb med mange

deltagere. Men for at det igen skal

kunne lykkes, har vi brug for dig.

Det er ligegyldigt, om det er en, to

eller alle 48 timer. Vi er glade, bare

du dukker op og yder en indsats.

Vi afholder derfor et planlægnings-

møde torsdag 12. april, hvor vi

fordeler arbejdsopgaverne, ser på

hinanden, så vi ved, hvem der er

hvem.

Vi lover, at selv om det er hårdt

– især søndag aften når det hele

skal pilles ned, pakkes sammen

og køres tilbage til LK – får du et

par uforglemmelig dage, hvor du

udover hårdt arbejde, får rige muligheder

for at skabe kontakter med

klubkammerater, du ikke har set før,

finde en træningsmakker osv.

Så vi ses torsdag 12. april kl. 19.00

til et formøde om Copenhagen

Spring Regatta. Denne aften er LK

vært med kaffe, the og en småkage.

Bestyrelsen

10 11


Patagonien race

Niels Torp Madsen er en af Danmarks

bedste adventure racere.

Kom til en hyggelig aften i LK og

hør ham fortælle om sine oplevelser

og deltagelse i Patagonian

Race.

Du vil tro, at det er løgn, men det er

det ikke, når det fortælles af Niels

Torp Madsen, der er medlem af

Lyngby Kanoklub. Måske har du

set Niels gå stille og roligt rundt

nede i klubben, inden han skal ud

at træne.

Men når han er på vandet, er koncentrationen

i højsædet. Og det er

den også bagefter, når han træner

videre i en af de andre sportsgrene,

han også dyrker intensivt. De fleste

adventure race løb inkluderer løb/

trekking, mountainbike samt skiftende

sværhedsgrader af orientering.

Desuden byder et løb ofte på

f.eks. kajak, kano, vandpassager,

svømning, inliners, skydning med

pistol eller gevær samt klatre- og

rebaktiviteter. Kombinerede discipliner

som bike & run kan også

forekomme. Her gælder det om

at deles om en cykel, mens man

gennemfører et langt løbestræk. Så

det er altså ikke en sport for tøsedrenge.

Som en af fire danskere deltog

Niels sidste år i Wenger Patagonian

Expedition Race, der regnes for at

være blandt verdens hårdeste adventure

løb – både fysisk og mentalt.

De 56 deltagere blev udfordret

i kajak, MTB-cykling, klatring og

løb, og skulle på ti dage forcere 600

kilometers barsk landskab i Patago-

nien, der ligger på den sydligste del

af det latinamerikanske kontinent.

Vi har fået Niels til at komme og

fortælle mere om løbet, og hvordan

det er at dyrke adventure race. Det

foregår onsdag den 11. april kl.

19.00. Vi har lovet Niels, at ordet er

hans, til gengæld er spørgsmålene

dine.

Hvis du vil spise med før denne aften

for den beskedne pris af 35 kr.,

skal du skrive dig på den ophængte

liste i klubben. Vi spiser præcis kl.

18.00, så vi er færdige til at høre

Niels fortælle kl. 19.00, hvor LK er

vært med kaffe, the og småkager.

Tidspunkt: onsdag d. 11. april kl.

19. Middag præcis kl. 18 – pris

35 kr.

Bestyrelsen

12 13


Prag i maj

Turen til Prag er allerede udsolgt,

og vi har tilmed måtte leje en

ekstra bil. Der venter deltagerne

en stor oplevelse.

Der gik kun fem dage, så var turen

til Prag den 16.-20. maj udsolgt.

Oven i købet måtte vi leje en ekstra

bil, idet der var 19 skrevet på listen,

og to på venteliste.

Der er ingen tvivl om, at de 19

LK’ere, der skal med til Tjekkiet,

fra den 21. maj og fremefter være

i knaldform, så vi forventer at

træningsaktiviteten fra LK vil blive

forøget med over 100 %.

Vi har planlagt et planlægningsmøde

den 3. april kl. 19.00, hvor

turen lægges i helt faste rammer,

og de endelige punktummer sættes

i programmet.

Holdlederne har dog allerede set

på træningsplanerne, og har før

mødets afholdelse besluttet, at

der bliver sat en halv fridag af til at

besøge kendte såvel som ukendte

steder i Prag. Denne store og

udfordrende opgave har Ludmila,

vores udmærkede redaktør af

Padlen påtaget sig, idet hun har

boet fem år i Prag. Så de steder,

som en almindelig guide ville vise

dig, skal deltagerne nok få et indblik

i, men Ludmilla vil også vise de

’lumske’ steder til dem, der tør følge

hende.

Som en trøst til de 670 LK’ere, der

ikke kommer med på turen, lover

redaktionen, at juninummeret af

Padlen vil bringe et ucensureret

indlæg fra en af de heldige deltagere.

Aftalen er indgået, så ingen skal

sige, at de ikke var informeret om,

at enhver form for uheldig optræden

vil blive nøje genfortalt på disse

sider.

Holdlederne

Lørdag den 9. juni er dagen,

hvor der skal opleves og festes

igennem i Lyngby Kanoklub i anledningen

af klubbens 75 års jubilæum.

De løse ender tilskriver,

at festligheder vil starte kl. 12.00.

Til alles tilfredshed er der ikke sat

sluttid på, og når alt det officielle er

overstået, ja, så fortsætter alt det

improviserede. Og det er jo kun

humøret og stemningen, der sætter

sluttidspunktet.

Lyngby

kanoklub

Lyngby

kanoklub

75

år

75

år

Jubilæum

Bestyrelsen har nedsat et udvalg,

der allerede, når du læser dette, er i

gang. Men samtidig ved vi også, at

vi har brugt for dine idéer, din arbejdskraft

osv. Sidder du med

lysten til at være med til at præge

lørdag den 9. juni, så kontakt formanden

på 40 80 75 02, han sidder

ved telefonen fra kl. 7.00-24.00

også lørdag og søndag.

Bestyrelsen

14 15


Forårs rengøring

Kom til fælles forårsrengøring.

Lørdag den 28. april kl. 9.00,

er klubben først vært ved et let

morgenbord, hvorefter vi deles

op i hold inden, vi går i gang med

skrubbe og spand for at få klubben

til at skinne, så den er klar til

at byde nye medlemmer velkommen

til sæsonen 2012.

Omkring kl. 13.00 får vi en lille

mellemmad, og når den er fortæret,

slutter vi rengøringen og gør os

klar til at hive standeren til tops og

erklære sæsonen 2012 for åben.

Sidstnævnte er en tradition, som

føres videre, idet klubben før i tiden

blev lukket ned ultimo oktober og

åbnede igen primo maj.

Selvfølgelig møder du op og giver

et nap, og kan du kun deltage et par

timer, er det også helt fint. Du må

bare love, at du kommer for at arbejde,

ikke kun for at hyggesnakke,

idet for meget snak giver en dominoeffekt,

hvilket vi helst skal undgå,

da vi erfaring ved, at vi så ikke bliver

færdige med den målsætning, vi

har sat op.

Bestyrelsen

Maraton World Cup

Den 22.-24. juni er der World Cup

maraton for seniorer, juniorer og

Mastersklasser på Bagsværd Sø,

og Lyngby Kanoklub har sagt ja

til at hjælpe til ved disse mesterskaber.

Der er to måder for medlemmer af

Lyngby Kanoklub at være med. Enten

ved at hjælpe på landjorden eller

ved at deltage som roer i Mastersklassen.

Det sidste er dog primært

for dem, der træner intensivt!

På nuværende tidspunkt ved vi

endnu ikke, hvor mange nationer

der deltager, men eftersom Mastersklassen

er godt på vej frem i

verden, er mit bedste bud, at vi får

deltagere fra mindst ti forskellige

nationer på vandet. Har du mod på

at deltage, så vær vågen omkring

ophængningen til de forskellige

løb i klubben, da det ikke er muligt

at blive efteranmeldt. Du får også

rabat ved tidlig tilmelding. Læs evt.

mere om løbet og Mastersklasser-

ne på www.kano-kajak.dk.

Har du ikke lige mod på konkurrencen,

er der alligevel rig mulighed

for at deltage og blive en del af

fællesskabet. På vegne af Lyngby

Kanoklub har jeg lovet, at vi vil stå

for kiosksalget. Og har du tid og lyst

til at være med til dette, så lad mig

det vide.

De næste par numre af Padlen vil

indeholde meget mere om denne

regatta, som får stor opbakning fra

både Lyngby-Taarbæk Kommune

og Gladsaxe Kommune, hvor de

to borgmestre har sat sig i spidsen

for arrangementet for at sikre dets

succes.

World Cuppen er en generalprøve

på næste års verdensmesterskaber

på samme bane på Bagsværd Sø,

hvor der forventes at deltage 30-40

nationer.

Formanden

16 17


Ro kano og

kajak i svømmehal

Vi satser på at få adgang til Fuglsanggårdsskolens

svømmehal

lørdag d. 14. april kl. 12.00-15.00.

På svømmehallens stille vand

får du lejlighed til at dine færdigheder,

hvis du f.eks. drømmer

om i løbet af sæsonen at ro i en

lidt vanskeligere bådtype.

Der er ophængt tilmeldingsliste

i klubben, og det er vigtigt, at du

skriver dig på, så udvalgene ved,

hvilke bådtyper de skal medbringe.

Der er mødepligt i klubben kl.

11.30, hvor traileren skal læsses.

Efter svømmehallen tager vi alle

med tilbage til klubben og lægger

bådene på plads igen.

Måske er klubben vært med lidt

blødt brød, hvor du får muligheden

for at drøfte dit videre forløb med

instruktørerne.

Arrangementet er kun for aktive

medlemmer af Lyngby Kanoklub,

men selvfølgelig er turkanoroerne

meget velkomne til at prøve en

kajak.

Holdleder for arrangementet

er Henrik Madsen, og er der

spørgsmål, så kontakt ham:

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk.

Bestyrelsen

Gudenå-tur i uge 30

I uge 30 tager Lyngby Kano og

Kajak klub på udflugt til Gudenåen.

Planlægningsmøde:

6.juni 2012, ca. kl. 19.00 – 20.00 i

klubben efter grillmad. (Klubbens

grillaften).

Formål med turen:

Vi tager de 2 biler/trailer med

kanoer/kajakker til Ry og herfra

kan man sejle rundt i små grupper

eller for sig selv som man har lyst

og udforske nyt vand. Vi laver en

fælles hyggeaften den første dag

(ankomst) og den sidste aften inden

hjemtur ved Skimminghøj Teltplads.

Teltpladsen er tænkt som base, for

dem der ønsker at lave 1 dags ture,

med et fast udgangs punkt.

Ideen er, at man selv eller i grupper

planlægger de oplevelser, man vil

have ud af turen.

Vi anbefaler ture til:

• Himmelbjerget

• Paradisøerne

• Aqua ved Silkeborg

En af

Gudenåens

store attraktioner

Vi prøver, hvis vejret tillader det,

en tur til Skanderborg – en tur over

Mossø og 2 overbæringer.

Vi regner med, at der er plads til

8 kanoer og 8 kajakker. Vi skal

udover klubbens 2 biler måske

bruge en enkelt bil til transport af

personer.

Vi anslår egen udgift til ca. 500 kr.

18 19


Himmelbjerget i

solnedgang

Show Of i Ry Havn

Søsætning i Lille Sø

fra Skimminglhøj

teltplads

Sidste nat i Ry

der dækker transport(benzin og

bro) og 2 fællesspisninger samt 2

overnatninger på Skimmingehøj

Camping. Resten af forplejningen

samt ophold/oplevelser er på egen

regning.

Praktiske ting og opklarende

spørgsmål vil blive taget op planlægnings

mødet.

Program:

23.07.12

Kl. 9.00 Mødes til morgenmad og pakning af trailer/kanoer.

Kl. 11.00: Afgang fra klubben

kl. 16.00: Ankomst til Skimminghøj Teltplads

Lejr og fælles hygge og spisning (med i prisen)

24.07.12

Opdagelse/oplevelses ture

28.07.12

Fælles hygge og aftensmad ved Skimmingehøj Camping (med i prisen).

29.07.12

Hjemtur søndag

Pakke kl. 9.00

Afgang kl. 11.00

Hjemkomst kl. 16.00 til klubben

Vi ser frem til en forrygende fælles

tur for både kajak og kanofolk. Skriv

jer opslaget i klubben gerne hurtigt

– først til mølle princippet gælder.

På gensyn

brødrene Nørgaard

20 21


Vil du med til

Sverige?

Motionsudvalget planlægger at

deltage i Dalsland Kanot Maraton+

igen, som finder sted lørdag

den 11. august 2012.

Dalsland Kanot Maraton+ er et af

Europas største løb for kanoer og

kajakker. Løbet er 55 km langt og

henvender sig både til motionister

og eliteroere. Du kan læse mere om

løbet her: www.vastsverige.com/sv/

dalslandkanotmaraton

Løbet er en kæmpe begivenhed

for området, og langs ruten og ved

alle overbæringer er der fyldt med

entusiastiske tilskuere, der hepper

på alle deltagere. En fantastisk

oplevelse!

Vi ror i smuk svensk natur igennem

såvel smalle som store søer, hvor

der kan være bølger, så turen

kræver, at du har roet mindst 500

km i løbet af sæsonen og op løbet

samt kan begå dig i bølger.

Programmet for turen ser sådan ud:

• Fredag den 10. august pakker vi kajakkerne og sætter kurs mod

Sverige. Vi regner med en samlet køretur på otte timer, før vi skal

checke ind, spise aftensmad og samle kræfter til næste dag, hvor

starten på løbet går kl. 8.00.

• Vi skal bo i målbyen Bengtsfors, hvor vi skal have to overnatninger

på STF Vandrerhem Gammelgården.

• Søndag den 12. august siger vi farvel til Sverige og regner med at

være tilbage i klubhuset om eftermiddagen.

• Prisen for at deltage er ca. kr. 1.600 til 1.900 alt efter, hvor mange

deltagere vi bliver. Deltagerprisen stiger yderligere, jo nærmere vi

kommer løbsdatoen, så derfor er seneste frist for tilmelding den

27. april 2012.

Du kan enten tilmelde dig ved at

sende en mail til Anne Grete Valeur

på anva@hotmail.dk eller skrive

dig på opslaget i klubben. Har du

spørgsmål, er du også velkommen

til at kontakte Anne Grete.

Du kan naturligvis tilmelde dig

senere, men så stiger prisen, og vi

kan ikke garantere, at der vil være

plads til dig på vandrerhjemmet.

Træningen kan foregå i Motionsudvalgets

regi, hvilket der vil komme

nærmere informationer om.

Anne Grete Valeur

22 23


Kano til salg

Bestyrelsen har en Furesøkano til salg. Kanoen, der bliver solgt med bådplads,

er fuldt udstyret – og er lige til at sætte i vandet – ligesom den også

kan modstå en eventuel regnbyge. Kom og se nærmere på den og få evt. en

prøvetur inden, du siger ja til købet.

Kano og bådplads afregnes kontant, og er du ikke medlem af klubben, skal der

oprettes et medlemskab, hvis du ønsker at beholde pladsen. Ønsker du ikke

selv at købe kanoen, men har venner, der ønsker sig én, så kontakt formanden

på mobil 40 80 75 02. Vi bruger ’først til mølle-princippet’.

Bestyrelsen

Silkeborg kano til salg

Pris: 20.000kr. (kom gerne med et bud)

Min dejlige, gode, sejldygtige, liebhaver mahogni kano er jeg desværre nødt til

at sælge.

Jeg kan ikke sejle den mere, da jeg har problemer med min ryg.

Den har fulgt mig igennem de sidste 20-25 år af mit liv, så det er ikke med min

gode vilje, at jeg må sælge den.

Der følger selvfølgelig alt tilbehør man behøver til en kano, med.

Specialbygget madkasse, så den passer til kanoen, 2 padler, 3 delt oversejl,

meget tykke hynder, (bundhynde 12 cm.) som kan lægges i forlængelse af

hinanden, og derved give længere soveplads, puder med samme stof som

hynderne.

Anker, 2 kopholdere, 2 kiler, til at klodse den op, når den er på land.

2 klapstole,1 stk. originalt mahogni sæde med ryglæn.

2 redningsveste

Kanoen har plads i Lyngby Kanoklub og kan ses efter aftale med mig.

Kanoen kan også ses på http://bit.ly/pz7fMz

Janni Jørgensen

Tlf. 46732075

Mobil 28912075

24 25


Har I hørt, at

… O-løbs-sæsonen er slut, og LK opnåede flotte resultater. Efter en genforening

af formanden og Jane lykkedes det LK for hold at blive en flot

nummer 3. Nu gjorde de det jo ikke alene, og Jes og Victor, Madsen

og Morten var med til at skubbe holdet frem til positionen... Morten og

Madsen opnåede individuelt en flot tredje plads. Michael Baasch blev

nummer 5 i klassen for gamle drenge, og Niels Heede blev nummer

17. Det samme gjorde Louise, dog i ’gamle damer-klassen’.

… Når næste nummer af Padlen udkommer, ved du, hvem der er ekskluderet

af Lyngby Kanoklub og er overgivet til et inkassobureau.

Navnene vil blive trykt, så andre klubber kan udelukke de medlemmer,

der forsøger at komme ind.

… Hvis du skal være med til at indvie grillen i 2012, skal du huske at

skrive dig på opslaget til standerhejsningen den 28. april.

… Anders, Victor, Simon og Emil trodser det dejlige forårsvejr herhjemme

i påsken og drager med naboklubben 361 til Sydfrankrig på træningslejr.

361 har været så venlige at presse sig sammen på flysæderne, så

der er skabt plads til de fire unge LK’ere. Desværre kan flyselskabet

ikke garantere faldskærm til dem alle, men intet kan afskrække dem

for at komme i deres livs form. Redaktionen ønsker dem god tur, og

vi forventer at få rigtige gode og sande historier til næste nummer af

Padlen, men vi vil dog anbefale, at de kan tåle at læses af deres forældre.

… Hvis du har venner eller bekendte, der gerne vil lære at ro kajak, skal

du oplyse, at de skal se på LK’s hjemmeside www.lyngby-kanoklub.

dk . Her vil vedkommende blive gelejdet frem til den rigtige dato, hvor

indmeldelsen foregår. Denne måske lidt tunge vej er for samtidig at se,

hvilke fortræffeligheder man kan vente at se i Lyngby Kanoklub.

… Klubmesterskaberne i ergometerroning desværre blev aflyst, da man

ikke kunne få de to maskiner til at arbejde sammen, elektronisk! Madsen

mente, at man så bare kunne have roet 2’er-kajak, og det kan den

uvidende redaktion sagtens forstå.

… Der var cirka 60 personer, der deltog i Operation Ren Sø. Dem, der

deltog fra LK, må gerne give lyd fra sig, da det ville være rart med et

lille indlæg til Padlen.

26 27


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 10. maj 2012

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

28

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines