Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

dbujylland.dk

Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

Nr. 2. April 2005

PIGEFODBOLD

KLUBPROJEKTER

FASTHOLDELSE

LEDERPROFILER

Fodbold for alle - hele året

www.jbu.dbu.dk

36 sider

jbu_2_2005.indd 1 11-04-2005 10:24:25


Frisk-sagen i vores

egen baghave

Nogle gange skal man åbenbart helt ud og

vende på overdrevets rand, før andre får

øjnene op for en bestemt problematik.

Sådan kan man i bedste fald udlægge

forløbet omkring den svenske topdommer,

Anders Frisk, der på grund af

dødstrusler mod både ham selv og hans

familie valgte at stoppe sin dommerkarriere

med øjeblikkelig virkning i midten

af marts.

Det er uvist, hvem der har stået bag truslerne

mod Frisk. Men mistanken har været

rettet mod Chelsea-tilhængere. Ikke mindst

på grund af en række antydninger af, hvad

der foregik i pausen af Champions Leaguekampen

mellem FC Barcelona og Chelsea.

Manden der – mere end nogen anden

– har stået bag antydningerne og fyret

op under hetzen mod Anders Frisk, er

Chelseas kontroversielle manager, José

Mourinho.

Portugiseren er tilsyneladende en trænertype,

der ikke skyer nogen form for midler

i sin stræben efter at opnå sportslig succes

– uanset konsekvenserne.

At en træner kan handle med sådan en

kynisme, er stærkt foruroligende. For der er

jo ingen tvivl om, at stjernerne og rollemodellerne

i TV er med til at præge udviklingen

på et område som dette. Når spillere,

trænere og ledere f.eks. går over grænsen

for skrevne og uskrevne regler, har det

langt større betydning, end de aner. Serie

6 spilleren eller ungdomsspilleren, der har

set en episode i TV, tænker måske: når de

”store” kan – ja, så kan jeg også.

JYSK FODBOLD

FORMÅL:

Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions fodboldmagasin. Bladet

udgives for de mange tusinde ledere, trænere og spillere i

unionens 925 medlemsklubber.

Jysk Fodbold er et forum, hvor de jyske fodboldklubber kan

hente erfaringer om foreningsarbejde, ideer, tips og råd om

nye tiltag og projekter og komme til orde med holdninger til

fodboldrelevante emner.

25. ÅRGANG

JYSK FODBOLD 2/2005

Når jeg vælger at fokusere på forløbet

omkring den svenske topdommer og José

Mourinho, er det fordi sagen i mine øjne

har en direkte parallel til fodbold på andre

niveauer. Anders Frisk-sagen er med andre

ord lige så aktuel i JBU’s turneringer som i

Champions League.

For vi oplever jo desværre også i kampe på

breddeniveau, at dommere bliver udsat for

pres, hetz og sågar også trusler. Både fra

ledere, trænere, spillere og forældre.

Hvis Frisk-sagen overhovedet kan vendes

til noget positivt, må det derfor være den

opmærksomhed, der er skabt omkring

fodboldens moralkodeks. Og det faktum,

at der i høj grad fi ndes en grænse for, hvor

langt man kan gå over for en dommer.

Nogle medier har benyttet Frisk-sagen til

at se indad og genoverveje den linje, som

man tidligere har lagt omkring bedømmelser

af dommerpræstationer. I min egen

lokalavis, JydskeVestkysten, skrev avisens

sportsredaktør, Ole Bruun, således i en

kommentar d. 16. marts: Hvis aktørerne på

og uden for banen blot ville tage ansvar

for sig selv og tænke sig en ekstra gang

om, inden de forsøgte at snyde eller lægge

pres på dommeren for at tiltuske sig fordele

– hvilket jo også er en form for snyd – er vi

nået langt. Selvfølgelig sker sådan noget

ikke fra dag til anden – hvis det da nogensinde

sker – men processen starter ved den

enkelte…

Jeg vil gerne rose avisens holdning omkring

Frisk-sagen, og jeg er fuldstændig enig i

det nævnte citat. Hvis vi vil tage ansvar for

at give vores dommere nogle anstændige

UDGIVER:

Jydsk Boldspil-Union, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Telefon: 8939 9999 - Telefax: 8939 9989, E-mail: jbu@jbu.

dbu.dk, www.jbu.dbu.dk

ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN:

Kommunikationschef Mads D. Larsen

ANNONCER:

Kontakt JBU’s kontor og hør nærmere på tlf. 8939 9978

mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 16.00.

Fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.30.

2

arbejdsvilkår, er vi nødt til at begynde med

vores egen personlige optræden og handling

som spiller, forældre, træner eller leder.

Men jeg vil også understrege, at vi som

organisation forventer af vores medlemsklubber,

at man som ansvarlig klubledelse

er parat til at tage affære, hvis eksempelvis

en træner ikke selv kan fi nde den rette

balance.

Naturligvis har vi i JBU også et ansvar i

denne sammenhæng. Vi har gennem de

seneste år haft stor fokus på ikke mindst

træneres og lederes opførsel over for

dommeren, og jeg kan garantere, at den

linje ikke vil blive slækket i den kommende

sæson.

Med venlig hilsen

Bent Clausen

Formand for JBUs Dommerudvalg

ABONNEMENT:

Pris kr. 75,- inkl. moms for seks numre. Tegning af abonnement

kan kun ske ved skriftlig henvendelse til JBU’s kontor,

Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Abonnementsperioden løber fra d. 1. april til d. 31. marts.

Hvis der tegnes abonnement i løbet af året, opkræves følgende

pris:

Fra nr. 2. april: kr. 75,00

Fra nr. 3. juni: kr. 65,00

Fra nr. 4. august: kr. 55,00

Fra nr. 5, oktober: kr. 35,00

Fra nr. 6. december: kr. 25,00

Fra nr. 1. februar: Gratis

jbu_2_2005.indd 2 11-04-2005 10:24:40


Indhold:

Kommentar ....................................... 2

Bangsbo Freja satser på udvikling ..... 4

Frontløbere mod frafald .....................

– interview med to 19-årige JBU-ledere 8

Græs eller gadehjørner? ...................

– kommentar af Jannik Riis ................. 12

Strategens sidste træk .........................

– interview med Verner Ebdrup ........... 16

Notmark SU: .....................................

Pigerne har overhalet drengene .......... 20

Tønder SF: ........................................

Lektielæsning i fodboldklubben ........... 22

Historien skrives på Bellisvej ............... 24

JBU-nyt: Pigeseminar i Viborg .............. 26

JBU søger konsulent til JBU Region 3 ... 27

DEBATINDLÆG: Holdningsløse JBU ..... 28

JBU-nyt: ...........................................

Rekordtilmelding til Pokalturneringen ... 30

JBU-nyt: Flere Drenge-hold ..................

- færre Lilleput-hold ............................. 32

JBU-nyt: ...........................................

Trænerseminar i Mejrup trak fuldt hus .. 33

JBU-nyt: ...........................................

265 års lederarbejde belønnet af JBU . 34

FC Fodballe ...................................... 35

Resultater og stillinger på ..................

www.jbu.dbu.dk ................................ 36

Klubber omtalt i dette nummer:

Bangsbo Freja, Notmark SU,

Tønder SF, Vojens BI, Stoholm IF

UDGIVELSESTERMINER:

Medio februar, medio april, medio juni, medio august, medio

oktober, medio december.

FORSIDE FOTO:

Mens forårssolen skinnede fra en skyfri himmel, tog Lilleput

B1-holdene fra Galten FS og Harlev IK lørdag d. 2. april

hul på fodboldsæsonen 2005. Kampen blev spillet på Klank

Idrætsanlæg, og resultatet kan - ligesom for alle øvrige

kampe i JBU´s tuneringer - fi ndes på www.jbu.dbu.dk.

Foto: Henrik Bjerregrav

JYSK FODBOLD 2/2005

Læs i dette nummer…

4 8

Bangsbo Freja

satser på udvikling

Hvordan giver vi vores ungdomstrænere

bedre betingelser? Hvordan

rekrutterer vi nye frivillige? Og hvordan

får vi inddraget fl ere forældre?

Bangsbo Freja har valgt at bruge

JBU’s klubudviklings-projekt til at

styrke og udvikle klubben i løbet af

de kommende to år.

12Græs eller

gadehjørner?

Unge er som aldrig før stressede og

forjagede. Helt nye undersøgelser

bekræfter, at hvert femte barn i alderen

6-14 år har symptomer på stress.

Hvordan passer det ind i fodboldklubbens

muligheder for at fastholde

spillere? Her kan du læse, hvad bl.a.

samfundsforskeren Johannes

Andersen mener om den sag.

GRAFISK PRODUKTION: www.formprint.dk

OPLAG: 4.400

INDLÆG TIL BLADET:

Sendes til mdla@jbu.dbu.dk

Deadline for næste nummer: Fredag den 27. maj 2005.

Indlæg bedes sendt i elektronisk format via E-mail. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg.

De enkelte artikler i Jysk Fodbold behøver ikke nødvendigvis at

være sammenfaldende med JBU’s opfattelse og holdning.

3

Frontløbere mod

frafald

Pernille Aa. Bertelsen og Astrid M.

Christensen tilhører en ny generation

af JBU-ledere. De er aktive i

JBU Region 3’s Ungdomsgruppe

og er stærkt engagerede i kampen

for at fastholde de unge i fodboldklubberne.

22 Lektielæsning i

fodboldklubben

Den sønderjyske fodboldklub,

Tønder SF, tilbyder sine ældste ungdomsspillere

at komme direkte fra

skole til klubhuset, så de kan spare

tiden til transport og lave lektier i

fællesskab. Initiativet er et forsøg på

at fastholde ungdomsspillerne

i klubben.

jbu_2_2005.indd 3 11-04-2005 10:24:44


Bangsbo Freja satser

på udvikling

Hvordan giver vi vores ungdomstrænere bedre betingelser?

Hvordan rekrutterer vi nye frivillige? Og hvordan

får vi inddraget fl ere forældre? Bangsbo Freja har

valgt at bruge JBU’s klubudviklings-projekt til at styrke

og udvikle klubben i løbet af de kommende to år. Her i

Jysk Fodbold kan du følge projektet fra start til slut

Hvordan kan vi gøre Bangsbo Freja til en

bedre fodboldklub?

Med dette spørgsmål som udgangspunkt

samles 25 ledere, trænere og forældre

en aften i februar til et første indledende

møde med JBU’s to konsulenter, Peter Gaede

og Kim Glad Andersen. Scenen er

Bangsbos klubhus på Vrangbækvej i den

sydlige del af Frederikshavn. Aftenen er

første trin i JBU’s projekt: Klubudvikling

– med din klub i centrum, som Bangsbo

Freja har meldt sig til.

JYSK FODBOLD 2/2005

Projektet indebærer, at Bangsbo Freja i

løbet af de kommende to år skal styrke

klubarbejdet på områder, som klubbens

medlemmer selv vælger. JBU støtter processen

med konsulentbistand, coaching,

rådgivning og økonomisk tilskud til uddannelse.

Det første møde i projektet er særdeles

vigtigt for resten af projektforløbet. Det

er nemlig her, at alle forslag til initiativer,

ideer, aktiviteter og indsatsområder

kommer på bordet. Derfor er det også

4

vigtigt, at der er repræsentanter for hele

klubbens medlemskreds - både bestyrelsesmedlemmer,

trænere, forældre og spillere.

For det er afgørende for projektets

succes, at en stor kreds af personer i

klubben føler sig som medejere af initiativet.

Ikke blot formanden eller bestyrelsen.

Bangsbo Freja er den ene af to store fodboldklubber

med base i den nordjyske

havneby. Omkring 400 fodboldspillere

bærer klubbens blå og hvide spilledragt.

Lidt færre end byens anden store klub,

jbu_2_2005.indd 4 11-04-2005 10:24:50


Hvad skal vi satse på? Hvordan styrker vi

bedst vores klub? Debatten går livligt blandt

Bangsbo Frejas trænere og ledere på det første

møde i JBU’s klubudviklingsprojekt, som

vil strække sig over de kommende to år.

Frederikshavn fI, som tæller godt og vel

600 aktive fodboldspillere..

Tommy Pedersen, kasserer i Bangsbo

Freja, byder alle velkommen, og giver en

kort begrundelse for klubbens beslutning

om at igangsætte projektet. Han

peger bl.a. på behovet for en styrkelse

af klubbens evne til dels at fastholde de

unge og til at rekruttere frivillige ledere,

trænere og udvalgsmedlemmer. Han

illustrerer sin indledning med en tegning

af en mand, der lettere desperat forsøger

at forhindre en robåd i at blive opslugt

af et frådende vandfald. Et billede på

hvordan det kan nogle gange kan føles

at være frivillig leder i klubben. Herefter

er det JBU’s konsulenter, der overtager

styrpinden.

Coach på sidelinjen

Kim Glad Andersen og Peter Gaede

præsenterer sig selv, orienterer om projektets

formål og gør rede for rollefordelingen:

- Det er vigtigt at slå fast, at det her er

jeres projekt, understreger han over for

de fremmødte.

- Vi er dem på sidelinjen. Vi er dem,

der coacher. Men det er ikke os, der

fortæller jer, hvad I skal satse på. Det

skal I selv gøre, siger Peter Gaede og

fortsætter:

- JBU har hentet inspirationen til dette

projekt hos det norske fodboldforbund.

Her har undersøgelser vist, at i de klubber,

hvor der igangsættes udviklingstil-

Fakta

tag, er det størst grobund for ikke alene

at rekruttere nye trænere og ledere, men

også at fastholde dem i klubben. Så selv

om man føler sig presset af den daglige

drift, er udviklingsdelen i fodboldklubben

uhyre vigtig. Udgangspunktet for klubudvikling

er ligeværd. Det vil sige, at der i

klubben skal være udviklingsmuligheder

for både spillere, forældre, trænere, ledere,

bestyrelsesmedlemmer – eller med

andre ord: alle klubbens interessenter,

understreger JBU-konsulenten.

Fokus på klubbens værdier

Dermed er introduktionen forbi. Nu skal

de fremmødte ledere, forældre og trænere

involveres i projektet. Med udgangspunkt

i en række forskellige udsagn

sætter JBU’s konsulenter en debat i gang

blandt Bangsbos medlemmer.

Skal alle hold i en klub modtage samme

økonomiske ressourcer? Eller skal alle

førstehold have fl ere ressourcer end de

øvrige hold? Skal klubben ansætte lønnet

sekretærhjælp på baggrund af det

stigende antal administrative opgaver i

klubben? Eller skal alt arbejde i klubben

principielt løses via en frivillig indsats?

Udsagnene skal sætte fokus på de værdier,

som efter medlemmernes opfattelse

skal præge Bangsbo Freja. Det drejes

samtidig fokus over på aftenens egentlige

formål: At sætte ord på de initiativer

og indsatsområder, som skal være rygraden

i hele klubudviklings-projektet i løbet

af de kommende to år. Eller med andre

Bangsbos projekt fra start til slut

Hvad sker der i Bangsbo Freja de kommende to år? Her i Jysk

Fodbold kan du følge klubbens klubudviklingsprojekt fra start

til slut. Omtalen i dette nummer: Bangsbo satser på udvikling

er den første i rækken af artikler, som også vil kunne fi ndes på

www.jbu.dbu.dk.

JYSK FODBOLD 2/2005

5

KLUBUDVIKLING

ord: Hvad skal der konkret sættes i gang

af aktiviteter i klubben…

Der nedsættes fem debatgrupper. To

grupper af forældre, en gruppe af børnetrænere,

en gruppe af ungdomstrænere

og en gruppe af bestyrelsesmedlemmer.

Efter grundige drøftelser i grupperne er

det tid til at gøre status. Alle ideer skrives

ned og præsenteres kort for de øvrige

grupper. Samtlige input indgår nu på

den bruttoliste, som en styregruppe efterfølgende

skal prioritere. Styregruppen

består udover bestyrelsen af fi re personer

fra de forskellige debatgrupper.

Det næste møde med JBU aftales. Projektets

næste fase bliver mere handlingsorienteret.

Nu handler det om en udviklingsplan

for Bangsbo Freja. Dermed er

bolden sat i spil til projektets egentlige

formål: At igangsætte nogle konkrete

handlinger, som kan gøre Bangsbo Freja

til en bedre fodboldklub

Du kan læse mere om Bangsbo

Freja på klubbens hjemmeside: www.

bangsbofreja.dk.

Du kan læse mere om JBU’s klubudviklings-projekter

på www.jbu.dbu.dk.

TEKST & FOTO: MADS D. LARSEN

Læs mere side 6

jbu_2_2005.indd 5 11-04-2005 10:24:55


Forslag til

indsatsområder

Følgende ideer kom på bordet under aftenens

debat om klubudvikling i Bangsbo Freja. Nu skal

en nedsat styregruppe prioritere forslagene.

Udvikling af klubbens trænere

Formål:

at dygtiggøre trænere fagligt med henblik på

fastholdelse og udvikling af spillere

at motivere trænere til fortsat uddannelse for at fast

holde trænere i længere perioder

at kræve ”kørekort” til nye trænere – forlange et vist

niveau af trænerne

at trænerne gennem uddannelse formår at motivere/

udvikle spillerne

Ansættelse af en ungdomskonsulent

Formål:

at dygtiggøre trænerne løbene

at fastholde trænerne

at sikre en kontinuerlig spillerudvikling fra micro til

ynglinge

sikre kvalifi ceret træning for børnene

sikre at trænerne udarbejder evaluering af træning og

sæson

gruppemøder – kontinuerlig sparring med trænerne

Sikre at alle aldersgrupper kommer

på tur (ture passende til de forskellige

alderstrin)

Formål:

At styrke det sociale fællesskab i klubben - imellem børn,

unge, træner/ledere og forældre

Trænerne skal kun træne

Formål:

at sikre den ”røde tråd” i hele ungdomsafdelingen

at sikre god tilrettelæggelse af træning

Inddragelse af forældre

Formål:

At styrke klubbens sociale liv gennem sociale tiltag til gavn

for alle ungdomsspillere

JYSK FODBOLD 2/2005

6

Etablering af et ”beredskab”

Formål:

At vide hvor man som træner kan henvende sig når man

har problemer, f.eks forældrehåndtering.

Tilbyde oplevelser for børnene og de

unge

Fælles ture

Klubaften for ungdomsafdelingen

Træneraften

Trænings weekend med træning, kamp og socialt

samvær

Turneringer til klubben, f.eks. McDonald etc.

Formål:

Øge det sociale sammenhold for alle der kommer i klubben,

spillere, ledere, trænere etc.

Uddannelse af trænere og ledere

Formål:

Højne kvaliteten i træningen

Forældreinddragelse

Formål:

at fordele opgaverne i klubben på fl ere hænder

– gerne mange

at lederne (bestyrelsen) får tid til ledelses opgaver

Medlemspleje

Formål:

at fastholde medlemmerne

på sigt at øge medlemstallet

Information

Formål:

at styrke den interne information i klubben.

at synliggøre klubben udadtil

jbu_2_2005.indd 6 11-04-2005 10:24:59


LIMONE CUP 2005

www.limone-cup.dk

Fodboldturnering – International topfodbold – Gode hoteller

– Swimmingpool – God mad – Besøg på San Siro

For 11. gang afvikles LIMONE CUP i efterårsferien

– uge 42 – ved Gardasøen, som afslutning

på en lang fodboldsæson, hvor det

hele sluttes af med international topfodbold.

I 2004 var vi til to topfodboldkampe, VMkvalifikationskampen

Italien – Hviderusland

og storkampen Bayern München – Schalke

04 i Bundesligaen. I 2005 planlægger vi at se

en kamp i Champions League eller i den italienske

Serie A.Vores kontakter i Italien skaffer

billetter til topkampene i støvlelandet,

også selv om det er to af Europas største og

mest magtfulde klubber, der mødes.

I 2004 var små 3.000 deltagere med til Limone

Cup i det smukke Italien. De fik masser

af oplevelser omkring søen med god tid

til både fodbold, udflugter og at nyde en

ægte pizza på havnekanten i en af de små

byer ved Gardasøen - og til at besøge Europas

næststørste forlystelsespark, Gardaland.

LIMONE CUP er turneringen, hvor man

spiller tre kampe og samtidig nyder livet ved

Europas smukkeste sø. Indkvartering er på

enten hotel, campingplads San Bennedetto

eller det fire-stjernede feriecenter The Garda

Village i Sirmione, hvor man bor i fire-sengs

feriehuse med bad, toilet og TV. The Garda

Village har masser af gode faciliteter og områdets

bedste swimmingpool. Feriecentret

Der spilles til Limone Cup 2005

i følgende klasse:

Ynglinge: født efter 1.1.1986

Junior 1: født efter 1.1.1989

Junior 2: født efter 1.1.1990

Drenge 1: født efter 1.1.1991

Drenge 2: født efter 1.1.1992

Lilleput 1: født efter 1.1.1993

Lilleput 2: født efter 1.1.1994

Miniput 1: født efter 1.1.1995

Miniput 2: født efter 1.1.1996

Damejunior: født efter 1.1.1988

Piger: født efter 1.1.1991

Pigelilleput: født efter 1.1.1993

har desuden egen private badestrand lige

ned til Gardasøen.

Ved siden af LIMONE CUP er der mulighed

for at spille en italiensk venskabskamp.

Pris 1.960 kr. pr. deltager for syv dage med

fire overnatninger.

Pris 2.280 kr. pr. deltager for otte dage

med fem overnatninger.

I prisen er inkluderet transport i bus med

toilet, vippesæder, video/DVD, vejskat, afgift

til Rejsegarantifonden, UEFA og FIFA Match

Agent License, bus til rådighed under opholdet

til udflugter m.v. efter aftale samt indkvartering

på feriecenter eller hotel med

halvpension.

Priserne inkluderer ikke entré til Gardaland,

San Siro eller internationale fodboldkampe

i Champions League, UEFA Cup, Serie

A eller Bundesligaen.

Holdgebyr til Limone Cup 1.000 kr. (dækker

pokal, leje af baner og dommere).

Tilmelding, rejseoplæg,

hotelbrochure etc.:

Danish Sports Travel A/S

Henrik Niss

Birkevej 11, Nørhalne

9430 Vadum

Tlf.: 98 26 83 69 / 40 98 83 69

Fax: 98 26 86 44

E-mail: niss@post6.tele.dk

Se mere på www.limone-cup.dk og

www.danish-sports-travel.dk

Henrik Niss

Det sagde klubberne om Limone Cup 2004

GLIMT FRA LIMONE CUP 2004:

Tusind tak for en forrygende tur. Camping San

Bennedetto havde styr på alt omkring indkvartering

og bespisning. Selve turneringen

var godt organiseret på dejlige grønne baner.

Peter Trolle, GVI

Transporten var superfin og indkvarteringen

på Garda Village kunne ikke være bedre.Vi fik

stor ros fra forældrene for en veltilrettelagt tur.

Jørgen Larsen, Jetsmark

Det har bare været en fed oplevelse. Tak fra

alle i Stilling IF.

Henrik Lausdahl, Stilling

Forplejningen var langt over forventning. God

mad og rigeligt af den. Forholdene på Garda

Village var perfekte. Vi vil have samme indkvartering

næste gang. Danish Sports Travel

står øverst på ønskesedlen til vores næste tur.

Ole Gren Hansen, Korning

Stor ros til chaufførerne, og fodboldturneringen

var godt tilrettelagt.

Kim Baltzer, Nørre Alslev

Super med 7-mandsturnering. Vi vil bo på

Parco Del Garda igen. Alt fungerede til UG

med god bus og samarbejdsvillige chauffører.

Helle Nielsen, Bording IF

Godt med tre retter mad, så de kræsne også får

noget at spise.

Peter Jacobsen, Hundested

Mobilhomes er rigtig godt, fordi der er direkte

adgang til udendørsområder.

Michael Jakobsen, Sengeløse

Program for 7-dages tur:

Lørdag den 15. oktober: Om eftermiddagen afrejse fra jeres klubhus.

Søndag den 16. oktober: Kamp i Serie A overværes i enten Milano eller

Verona, eller man besøger Gardaland.

Mandag den 17. oktober: Limone Cup starter.

Tirsdag den 18. oktober: Limone Cup fortsætter

Onsdag den 19. oktober: Limone Cup fortsætter. Evt. kamp i Champions

League i Milano med Inter eller Milan.

Torsdag den 20. oktober: Hjemrejse om eftermiddagen.

Fredag den 21. oktober: Om eftermiddagen ankomst til jeres klubhus.

Danish Sports Travel · Birkevej 11, Nørhalne · 9430 Vadum · Tlf. 98 26 83 69

jbu_2_2005.indd 7 11-04-2005 10:25:07


Frontløbere mod

frafald

Pernille Aa. Bertelsen og Astrid M. Christensen tilhører en

ny generation af JBU-ledere. De er aktive i JBU Region 3’s

Ungdomsgruppe og er stærkt engagerede i kampen for at

fastholde de unge i fodboldklubberne.

Umiddelbart ligner Pernille Aa. Bertelsen

og Astrid M. Christensen ikke typiske

JBU-ledere. Men det skal ikke lade sig

narre af.

De to 19-årige århusianere er engagerede

medlemmer af Ungdomsgruppen

i JBU Region 3 og vigtige brikker

JYSK FODBOLD 2/2005

i kampen for at fastholde fl ere unge i

fodboldklubberne.

- Via en kontakt til ungdomsformanden i

vores klub, VIK, blev vi spurgt, om vi ville

deltage i et indledende møde omkring

nedsættelsen af ungdomsråd. Det ville

vi gerne. Vi har altid været meget aktive

8

i vores egen klub, og vi syntes, at det

kunne være spændende at være med til

at opsamle nye ideer og formidle nogle

af vores egne erfaringer videre til andre.

Desuden var det dejligt, at vi endelig

kunne få lov til at komme til orde med vores

holdninger i en bredere kreds, og at

der var nogen, der var parate til at lytte

jbu_2_2005.indd 8 11-04-2005 10:25:08


til vores meninger, fortæller Astrid og

Pernille om deres første møde med JBU.

- Desuden var vi en lille gruppe af unge,

som kom ind i Ungdomsgruppen på samme

tid, og via møderne kunne vi således

holde kontakten til hinanden, tilføjer de

to JBU-ledere, der p.t. er henholdsvis

studerende på Handelsskolen i Risskov

og pædagogmedhjælper i en integreret

institution.

Ideen skal sælges

Den første tid i Ungdomsgruppen gik

med at lave målsætninger og arbejdsbeskrivelser.

Nu er indsatsen fl yttet ud

i klubberne, hvor Pernille og Astrid

deltager i klubbesøg sammen med en af

JBU’s konsulenter.

- Indtil nu har vi været i to klubber for at

fortælle om mulighederne i at etablere

ungdomsråd. Vores opgave er at sælge

ideen til klubberne, og det har været to

meget forskellige oplevelser. I den første

klub mødtes vi med tre voksne ledere,

som umiddelbart var noget skeptiske

over for ideen. Ville det ikke være meget

besværligt? Og ville det betyde ekstra arbejde

for klubbens ledere? Og så videre.

Pernille Aa. Bertelsen (til venstre)

og Astrid M. Christensen

er medlemmer af JBU Region

3’s Ungdomsgruppe og meget

aktive i bestræbelserne på at

fastholde fl ere unge i fodboldklubberne.

Bl.a. via etablering

af ungdomsråd.

JYSK FODBOLD 2/2005

Her var vores opgave at sælge ideen til

klubbens ledelse. Det var ikke nødvendigt

i den anden klub, som vi besøgte.

Her mødtes vi med en fl ok af klubbens piger,

og de var fra starten helt sikre på, at

det her nok skulle komme til at køre. Og

det var egentlig nogle ganske enkle ting,

som de fokuserede på. Eksempelvis at

arrangere nogle aftener, hvor man kunne

spise pizza sammen, fortæller Astrid og

Pernille og tilføjer:

- Ideen med ungdomsrådene skal nok

blive solgt. For der er ingen tvivl om, at

det er vejen frem. Men man skal samtidig

huske på, at ungdomsrådene kun er

et led i processen, der skal gøre klubben

til et mere attraktivt sted at være for de

unge, understreger de.

Positive fodboldledere

Erfaringerne fra Ungdomsgruppen har

givet både Astrid og Pernille smag på

lederarbejdet i JBU, og de afviser ikke,

at engagementet fortsætter i årene

fremover:

- Jeg synes arbejdet inden for JBU er

interessant. Jeg vil gerne være med til at

præge de initiativer, som sættes i gang

– og det er god fornemmelse, når noget

lykkes. Vi holder måske en pause, fordi

vi skal ud at rejse, eller hvis vi skal studere

et andet sted, men jeg kan sagtens

forestille mig, at jeg ville vende tilbage.

Desuden har oplevelserne også givet

mod på nogle ting rent klubmæssigt,

understreger Astrid.

Begge medlemmer af Ungdomsgruppen

understreger, at oplevelserne indtil

nu udelukkende har været positive – og

præget af stor imødekommenhed fra

klublederne:

- Alle de fodboldledere, som vi har mødt

og snakket med, er meget åbne – og

meget interesserede i at høre vores syn

på sagen. De oplever jo problemerne

med frafald på tætteste hold, og de er

9

UNGDOMSGRUPPER

interesserede og villige til at gøre noget

ved tingene. Og problemet er, at en

fodboldklub i dag kun er et sted hvor

der spilles fodbold, hvor der spilles

fodbold. Hvis de unge skal fastholdes i

fodboldklubberne, er vi nødt til at gøre

fodboldklubben til et sted, hvor de unge

mødes – også når det ikke handler om

fodbold, og hvor der er mulighed for

socialt samvær. Men det handler i høj

grad også om små praktiske ting som

f.eks. at koordinere træningstiderne, så

pigerne og drengene har mulighed for at

lære hinanden at kende. Der er jo ingen

grund til at fyrene tager ud i byen for at

møde nogle piger, og pigerne smutter af

sted for at møde nogle fyre. Det kan de

jo lige så godt gøre i fodboldklubben,

påpeger Astrid og Pernille.

De to piger peger også på, at ungdomsrådene

kan være med til at udvikle nye,

unge ledere i fodboldklubberne:

- Via ungdomsrådene får de unge indblik

i, hvordan en fodboldklub fungerer. De

kan se, at de har mulighed for indfl ydelse,

og de får også en forståelse for, at

økonomien i en fodboldklub sætter nogle

begrænsninger for, hvad der er muligt,

siger de.

Læs mere side 10

jbu_2_2005.indd 9 11-04-2005 10:25:15


Forandring er nødvendig

Astrid og Pernille er i høj grad ungdommens

talerør i JBU-systemet. Og de peger

på nødvendigheden af forandringer, hvis

klubberne skal kunne fastholde de unge

medlemmer i de kommende år. Også

rent turneringsmæssigt.

- Set i forhold til mange unge er måden

turneringerne afvikles på alt for ufl eksibel.

Kampene planlægges måske et halvt

år i forvejen til at blive spillet hver lørdag

formiddag, men det er måske samme tid,

hvor spillerne har været i byen og ligger

og sover ud. I den sidste ende vælger de

unge fodbolden fra, men det er egentlig

ikke med deres gode vilje. De føler sig

mere eller mindre tvunget til det. Og i stedet

fi nder de måske sammen i en fl ok og

løber og spiller lidt uorganiseret fodbold,

når det passer rent tidsmæssigt. Men det

kunne jo lige så godt være i fodboldklubben,

hvis klubberne bare var i stand til at

tilpasse sig de unges måde at tænke på,

påpeger Pernille og Astrid.

Ungdomsgruppernes opgaver

Der fi ndes en Ungdomsgruppe i hver af JBU’s fi re regioner.

Grupperne er rent organisatorisk tilknyttet regionernes Børne-

& Ungdomsudvalg.

Ungdomsgruppernes formål er:

- At udvikle, støtte og formidle initiativer, der kan sikre øget

tilgang og fastholdelse af spillere i aldersgruppen 13-21 år

- At koordinere og støtte forslag inden for ungdomsfodbold,

som sigter mod at fastholde fl ere spillere

- At være ungdommens talerør. Organet, hvor man med en

ungdommelig indgangsvinkel og udvalgssammensætning er

tæt på de unges holdninger og behov

Dette medfører følgende opgaver:

- Opfordre klubberne til at etablere ungdomsråd

- Viderebringe erfaringer omkring ungdomsfodbold mellem

klubberne i regionen samt mellem klubberne og regionen

- Komme med forslag til initiativer, som kan sikre fastholdelse

af ungdomsspillere

JYSK FODBOLD 2/2005

Omkring unge og klubfølelse siger

pigerne:

- Personligt vil jeg altid spille for VIK, så

længe jeg bor i Århus, siger Pernille og

fortsætter:

- Men det er da rigtigt, at der skyder en

del små klubber op rundt omkring. Det er

typisk en vennefl ok, som gerne vil spille

sammen. De kommer højst sandsynligt

fra en stor klub, hvor de ikke har kunnet

tilpasse sig, fordi de måske gerne ville

fungere som et lukket hold, og det kan

ikke lade sig gøre på grund af reglerne.

Derfor vælger de i stedet at gå for sig

selv, og så kan man jo bare konstatere,

at det sociale vinder igen.

For Astrid og Pernilles vedkommende

fortsætter klubbesøgene i den kommende

tid. Derudover arbejder pigerne og

resten af Ungdomsgruppernes medlemmer

på at samle ungdomsrådene fra

de forskellige klubber, sådan at de kan

udveksle erfaringer. Det er også tanken

10

at samle alle ideer og erfaringer på

Internettet.

- Vi synes, at det har været vildt interessant

at komme med i Ungdomsgruppen,

og vi føler os godt tilpas, når noget lykkes.

Det er en tilfredsstillelse. Men for at

komme med kræver det også, at man bliver

spurgt. Hvis vi ikke var blevet spurgt,

havde vi aldrig siddet her. Det skal både

JBU og klubberne huske på. De unge

kommer ikke af sig selv. Og så skal man

selvfølgelig også garantere, at man ikke

får hele armen revet af, hvis man tilbyder

at give en fi nger, påpeger pigerne.

TEKST & FOTO: MADS D. LARSEN

Organisation:

- Udvalget er et underudvalg af Børne- og Ungdomsudvalget

og tilstræbes at bestå af seks-syv medlemmer, heraf gerne

minimum fi re unge under 23 år

Kontakt:

John Hansen, formand for Ungdomsgruppen i JBU

Region 1, John.Hansen@net-land.dk

Jens Peder Sørensen, formand for Ungdomsgruppen i JBU

Region 2, chr.aagaardsvej5@mail.dk

Bo Nielsen, formand for Ungdomsgruppen i JBU

Region 3, bvn@stofanet.dk

Carl Christian Berndsen, formand for Ungdomsgruppen i

JBU Region 4, ccbbribe@mail1.stofanet.dk

Samtlige medlemmer af de fi re regionale Ungdomsgrupper

kan fi ndes på www.jbu.dbu.dk

jbu_2_2005.indd 10 11-04-2005 10:25:19


Knickers

Slidstærk polyester.

Vind- og vandafvisende.

Lycra i rib giver fleksibilitet

og elasticitet.

Børn str. 4-16 år.

Voksen S-XXL.

OBS!

Bestil på

www.sportdirect.dk

N R . 1 I T R Æ N I N G S S Æ T

Super træningssæt til

årets billigste pris!

Sport Direct

træningssæt:

Overdel

Vind- og vandafvisende. Åndbart

materiale. Velegnet til grusbaner

samt efterårs-

og vintervejr.

Reflex piping.

Børn str. 4-16 år.

Voksen S-XXL.

og spar ekstra

10%

www.sport-direct.dk

SÆTPRIS

Vintertræningssæt

med absolut

prisgaranti

med strømper

v/12 sæt

179,-

pr. sæt

ekskl. moms

Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 Gråsten: Tel. 74 65 21 21 Haderslev: Tel. 74 52 04 20 Herning: Tel. 97 22 21 00

Horsens: Tel. 75 62 88 77 Kolding: Tel. 75 50 87 87 Randers: Tel. 86 43 82 55 Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 Sønderborg: Tel. 74 42 41 10

Thisted: Tel. 97 92 24 00 Vejle: Tel. 75 82 15 99 Viborg: Tel. 86 62 88 66 Aalborg: Tel. 98 18 04 07 Århus: Tel. 87 44 15 16

JYSK FODBOLD 2/2005

11

jbu_2_2005.indd 11 11-04-2005 10:25:19

Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.


Græs eller

gadehjørner?

Unge er stressede og forjagede som aldrig før.

Helt nye undersøgelser bekræfter, at hvert femte

barn i alderen 6-14 år har symptomer på stress.

Hvordan passer det ind i fodboldklubbens muligheder

for at fastholde spillere? Her kan du læse,

hvad bl.a. samfundsforskeren Johannes Andersen

mener om den sag.

Man har i dansk fodbold brugt en del

ressourcer på at undersøge, hvorfor der

i en bestemt aldersgruppe har været et

stort frafald af spillere. I JBU og DBU har

man foretaget undersøgelser og lavet

debatoplæg til, hvordan man fastholder

fodboldspillere i aldersgruppen 13-

18 år. Dette arbejde har givet nogle

resultater, der viser hvilke krav, de unge

har til klubben, og hvad disse betyder for

klubbens indsatsområder.

Min hensigt med denne artikel er at belyse

nogle af de væsentligste tendenser,

man ser hos denne aldersgruppe. Med

baggrundsviden, holdninger og idéer

håber jeg, at denne artikel kan tage del

i debatten om, hvordan vi kan optimere

indsatsen mod det faldende medlemstal i

denne aldersgruppe.

På scenen – døgnet rundt

Vi ved alle, at puberteten er en vanskelig

tid for unge, og at de i disse år sagtens

kunne bære et rygmærke med påskriften:

”Under ombygning – åbner igen

om to år”. Puberteten er en vanskelig

periode, hvor den enkelte har svært ved

at fi nde sig selv i stadiet mellem barn

og voksen. Denne tid forklarer dog ikke

de personlighedsforandringer, der har

præget de unge i de sidste mange år.

Unges mentale tilstand er forandret til at

være mere individualistisk, hvilket har

betydet en speciel livsstil og adfærd, som

også klart kan mærkes og ses hos unge

boldspillere.

Unge er som aldrig før stressede og

forjagede. Helt nye undersøgelser

bekræfter, at hvert femte barn i alderen

6-14 år har symptomer på stress. Via

SMS’er, Internet og eget fjernsyn med

dertil hørende remote, har opdragelsen,

teknologien og medierne sat sine dybe

spor i den moderne ungdomskultur. Børn

JYSK FODBOLD 2/2005

er ikke længer kun børn, men

agerer i en tidlig alder små

voksne. Man må ikke gå

glip af noget - hverken

vedr. kommunikationsmedier

eller tøj- og hårmode.

Man skal deltage

aktivt i det netværk man

vælger, ellers er man

ikke trendy. Man tilegner

sig sin egen livsstil, der

i 2005 beror på, ”at

jeg skal på scenen

og gerne have

succes, koste hvad

det vil. Mobilen

skal være

i hånden på

vej til træning,

håret skal have

lidt géle inden

kamp, og inden

sengetid ligger jeg

på mit værelse og

zapper gennem 30

TV-programmer, indtil

jeg fi nder det, JEG

vil se. Jeg styrer min

verden, og jeg er

på scenen døgnet

rundt”. Desuden er

rammerne for de unge

ikke længere så klare,

som de har været. Forældres

dårlige samvittighed

over ikke at have den tid,

de ønsker med deres

børn, har gjort at

børn er blevet mere

styrende i form af

løsere rammer i

hjemmet.

12

jbu_2_2005.indd 12 11-04-2005 10:25:22


JYSK FODBOLD 2/2005

Personlig succes i

højsædet

Johannes Andersen, lektor og

samfundsforsker ved Aalborg

Universitet, har gennem hele

sit liv altid interesseret sig

meget for fodbold. Med sin viden

om tendenser i samfundet

sammenholdt med hans indsigt

i fodboldverdenen, fortæller

han, at man i fodboldbilledet

ser to forskellige typer af

unge mennesker i klubben.

Nemlig de meget individualistiske

personligheder, der

er meget vidende og selvbevidste.

De tænker meget

på, at ”krop og sjæl” skal

være i harmoni. De har en

sundhedsmæssig indfaldsvinkel

til at komme i

fodboldklubben. Hvis

ikke dette tilgodeses

på bedst mulige

måde, fi nder de

noget andet at gå til

i stedet for fodbold.

De er i netværk

og søger derfor tit

i fælles fl ok mod

andre mål, hvis

ikke forholdene i

fodboldklubben er

optimale. Processen

er det vigtige og

det sekundære er

stedet, hvor processen

udfoldes.

Den anden

gruppe er unge,

der søger fodbolden,

fordi det er en

stor del er af deres

livsstil. Deres scene er

fodboldklubben, og det er

her, de bliver bekræftet af både

venner og forældre. Denne gruppe er

13

UNGDOMSKULTUR

dog meget bevidst, og valget på en klub

er ikke altid tilfældigt. De kommer ikke

for enhver pris. De stiller også her tidens

krav. Dette står i stærk kontrast til, hvad

man oplevede i mange af fodboldklubberne

for år tilbage. Den gang herskede

der en klubånd, baseret på venskab, leg

og et godt klubmiljø.

Johannes Andersen fortæller videre, at

langt de fl este af nutidens unge fodboldspillere

- dette gælder ikke kun for eliten

men også bredden - stiler mod at opnå

en eller anden form for ”kontrakt” med

den klub de repræsenterer. Støvler, tøj,

ture, fester m.m. skal gerne være til stede,

hvis man skal spille for klubben. Men

også træning af høj kvalitet er et must.

Klubtrøjen er ikke længer det væsentligste,

men den enkeltes behov for opnå så

stor en personlig succes i højsædet, siger

Johannes Andersen. Individualismen frem

for kollektivet. Hvis fodboldscenen ikke

bekræfter den enkelte tilfredsstillende,

kan det være at den skal skiftes ud med

en anden klub eller en anden sportsgren.

I diskussionen omkring hvad klubben

(trænere/ledere/bestyrelsesmedlemmer)

kan gøre for at holde på de unge

spillere, forklarer Johannes Andersen,

at klubben skal sende klare signaler

Læs mere side 14

jbu_2_2005.indd 13 11-04-2005 10:25:32


til omverdenen om, hvad man står for.

Målsætninger, gensidig respekt blandt

medlemmer og det at udnytte forældrenes

ressourcer er nøgleord, vurderer

han og slutter: ”Udgangspunktet for en

klub er at vinde og at have et godt fællesskab.

Men disse er også hinandens

modsætninger. Hvis man ikke vinder, er

det svært at have et fællesskab – og hvis

man ikke har et fællesskab er det svært

at sejre”.

Hvad siger de unge selv?

For at fi nde en af nøglerne til frafaldet,

har jeg snakket med en del unge aktive

spillere og unge, der har spillet fodbold.

På spørgsmålet til en af drengene om,

hvad han tror, der er årsagen til, at

nogle af hans kammerater er stoppet,

forklarer han, at en stor del af dem er

holdt op, fordi de ikke er realistiske nok

i forhold til egne evner.” Mange af dem

tror i mange år, at de er supergode,

selvom vi andre godt ved, at det er de

ikke. Når de så kommer på et hold, hvor

der er konkurrence om pladserne, og

hvor træneren stiller krav, giver de hurtigt

op og vil hellere gå til noget andet eller

fi nde en klub, hvor de kan komme på

førsteholdet og blandt venner så får

en højere status. Det gælder meget for

os unge at være noget. Sådan var det

ikke, da vi var yngre, men nu da vi er

blevet ældre, må man helst ikke spille på

andetholdet. Jeg mærker selv, at jeg har

høj status blandt venner, når jeg spiller

på det bedste hold,” forklarer han.

En pige fortæller: ”Jeg stoppede udelukkende,

fordi træneren var dårlig. Jeg kan

godt li’ fodbold, men vi lavede hele tiden

det samme. Jeg følte ikke, jeg lærte noget,

og han forstod heller ikke at skabe

et godt fællesskab blandt os spillere. Vi

havde aldrig nogle fester, og vi var

heller ikke på nogle ture. Da min bedste

veninde stoppede med at spille, stoppede

jeg også, fordi jeg gerne ville være

sammen med hende. Nu går vi i motionscenter,

hvor også selv kan bestemme,

hvornår vi vil komme. Det kunne vi jo

heller ikke i klubben”.

Hvad kan træneren og

klubben gøre?

Vi står overfor en stor opgave, hvis vi

vil ændre på den situation, der siger, at

77 procent af holdene i dansk ungdomsfodbold,

forsvinder over de seks år, der

JYSK FODBOLD 2/2005

går fra lilleput til yngling. Hvor skal man

starte?

Med ovenstående beskrivelser af de

unge og med en samfundsforskers

indblik, tror jeg på, at vi kan optimere

forholdene for de 13-18 årige på følgende

punkter:

Trænerrollen

Klubmiljøet

Klare signaler

Turneringsform

Forældreinvolvering

Trænerrollen, er set ud fra de unges synspunkt,

det helt centrale. For at holde på

spillerne er det væsentligste at have en

fodboldfaglig kompetent person, der udover

dette besidder empati og evnen til

at skabe fællesskab. Med empati mener

jeg evnen til at kunne sætte sig ind i og

forstå den enkelte spillers situation udenfor

banen. I større omfang end tidligere

skal vi som trænere og ledere være de

rette rollemodeller, der også kan bære et

socialt ansvar for de unge, vi har med at

gøre. Man skal kunne fastholde de unge

i form af en god personlighed.

Klubmiljøet skal appellere til de unge.

Det kunne være en idé at nedsætte et

ungdomsråd, der sammen med voksne

ansvarlige får medindfl ydelse på, hvilke

aktiviteter det ville være hensigtsmæssigt

at afvikle i den lokale klub.

Det kan også være en god idé at planlægge

træningstidspunkterne sådan, at

drenge og piger på samme årgange

træner på samme tid. Måske skal klubhuset

indrettes lidt anderledes, så det bliver

muligt for gruppen at have sit eget lille

”værested”.

Klare signaler om klubbens værdier er

vigtige. Mange unge higer faktisk efter

faste rammer, når de i klubbens fællesskab

er ens for alle. En klar forældre-,

mobil-, sprog- og alkoholpolitik kan være

eksempler på dette. Det vil gøre klubmiljøet

bedre for både spillerne, trænere og

forældrene. På denne måde vil vi sende

omverdenen klare signaler om, at man

giver ungdommen gode og sunde værdier,

samt at de voksne tager et socialt

ansvar.

Turneringsformen skal måske til debat.

Er 11-mands fodbold det rigtige for alle

der ønsker at spille fodbold, når evnerne

er middelmådige, og man i løbet af en

kamp rører bolden 8 gange?

14

Jeg tror på, at der kan ligge en motivation

i, at muligheden for alternativer er

til stede. 7.- og 9.mands fodbold skal

måske til yderligere overvejelser.

Forældreinvolvering spiller en central

rolle. Alle forældre vil deres børn det

bedste. Således også, når de sender

deres små poder til fodbold i en tidlig

alder. Vil man grundlægge en dybere

interesse for fodbolden hos børnene, er

det vigtigt, at forældrene fastholder, at

børnene skal deltage i spillet så længe,

at de får et grundlæggende kendskab til

både fodboldspillet og det sociale fællesskab

i klubben. Sammen med trænere

og ledere vil forældrene kunne medvirke

til, at børnene får en grundlæggende

interesse for at dyrke fodbold og at

denne involvering på sigt gør, at de kan

være med til, at fastholde spillerne, også

når de rammer den kritiske alder. Det

bedste ville være, at forældrene tog del

i de mange opgaver, der er omkring et

hold. Dette ville også motivere den unge

spiller til være i klubben, hvis mor stod

for at koordinere kørslen til kampene.

På denne måde vil man også opnå et

familiefællesskab, der grundet den travle

hverdag ville kunne rette op på forældrenes

i forvejen dårlige samvittighed.

Lad os så komme i gang…..

Det omgivende samfund er i konstant

forandring. Det skal vi forholde os til.

Små ændringer indenfor klubbens overordnede

mål kan sagtens lade sig gøre,

således at den krævende, stressende og

forjagede ungdom vælger fodboldklubben

som det frirum, hvor krop og sjæl

fi nder den sunde balance i et dejligt fællesskab

kreeret af netop de voksne, der

udover at være veluddannede trænere/

ledere, også forstår ungdommens sprog,

vilkår og levevis udenfor banen. Hvis vi

formår, at holde den store interesse, man

ser for fodbold indtil 13-års alderen, kan

det samtidig også betyde, at denne aldersgruppe

vælger fodboldklubben frem

for gadehjørnerne i de unge år – også

selv om ”Danmark har nogle af verdens

bedste gadehjørner”, ifølge Niels Hausgaard.

TEKST: JANNIK RIIS, JBU-INSTRUKTØR OG

ASSISTENTTRÆNER FOR AAB’S JUNIORLIGAHOLD,

JANNIK.RIIS@MAIL.DK

ILLUSTRATION: LASSE BO ANDERSEN

jbu_2_2005.indd 14 11-04-2005 10:25:45


Authentic S/S Jersey

100% polyester cool dry hTCs

Dess.nr. 03-207

Str. 8-12-16 129,-

Str. M-L-XL-XXL 139,-

Authentic Shorts

100% poleyster cool dry hTCs

Dess.nr. 10-470

Str. 8-12-16 99,-

Str. S-XXL 109,-

Authentic Goalkeeper

Jersey

100% polyester cool dry hTCs

Dess.nr. 04-189

Str. 8-12-16 229,-

Str. M-XXL 259,-

Authentic Goalkeeper

shorts

100% polyester cool dry hTCs

Dess.nr. 10-479

Str. 8-12-16 159,-

Str. M-XXL 189,-

Authentic Goalkeeper pant

100% polyester cool dry hTCs

Dess.nr. 31-195

Str. 8-12-16 199,-

Str. M-XXL 229,-

AUTHENTIC

HOLDPRIS

13 Authentic Jersey s/s

spilletrøjer

13 Authentic shorts

14 Denmark socks

1 Authentic Goalkeeper

målmandssæt

Junior 3.599,-

Senior 3.799,-

www.sport-direct.dk

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 Gråsten: Tel. 74 65 21 21 Haderslev: Tel. 74 52 04 20 Herning: Tel. 97 22 21 00

Horsens: Tel. 75 62 88 77 Kolding: Tel. 75 50 87 87 Randers: Tel. 86 43 82 55 Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 Sønderborg: Tel. 74 42 41 10

Thisted: Tel. 97 92 24 00 Vejle: Tel. 75 82 15 99 Viborg: Tel. 86 62 88 66 Aalborg: Tel. 98 18 04 07 Århus: Tel. 87 44 15 16

JYSK FODBOLD 2/2005

15

jbu_2_2005.indd 15 11-04-2005 10:25:45

Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.


Den jyske strateg

takker af

Efter 21 år i JBU’s bestyrelse - heraf 16 år som ansvarlig for de jyske

fodboldklubbers økonomi - har Verner Ebdrup valgt at nedtrappe sit

engagement som fodboldleder. I dette interview ser han tilbage på

sine mange år i fodboldverdenen og giver et bud på fremtidsudsigterne

for serieklubberne.

Som aktiv målmand nåede Verner

Ebdrup ikke mange kampe på fodboldbanen.

Faktisk sluttede hans karriere

allerede som 21-årig i Hurup/Thy på

grund af et kompliceret brud i armen.

Til gengæld har lederarbejdet været en

næsten livslang mission for den nu 69årige

pensionerede kommunaldirektør fra

Trehøje Kommune. Rækken af tillidsposter

har groft sagt været endeløs, siden

han som 25-årig bogholder i Videbæk

Kommune for første gang påtog sig en lederpost

i en fodboldklub. Da han i 1963

blev kæmner i Trehøje Kommune, havde

han egentlig besluttet sig for at droppe

lederarbejdet, men i stedet skulle den

lokale klub, Vildbjerg Sports Forening,

vise sig at blive selve hjertet og sjælen i

Verner Ebdrups fodboldliv.

Hurtigt blev han drivkraften i klubbens

støt voksende ungdomsafdeling, senere

blev han hovedmanden bag etableringen

af Vildbjerg Fritidscenter (i dag benævnt

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter) og udviklingen

af klubbens guldæg, Vildbjerg

Cup’en, kan i høj grad også tilskrives

Verner Ebdrup.

I 1977 antog lederarbejdet nye dimensioner,

da Verner Ebdrup blev indvalgt

i JBU Region 2’s nystiftede bestyrelse.

Og da Aage Eltons gik af som regionsformand

i 1984, overtog Verner Ebdrup

posten og fi k således også plads i JBU’s

bestyrelse.

I 1991 trådte han yderligere et trin op

i fodboldens politiske system, da han

afl øste Karl Petersen som JBU’s kasserer,

og året efter blev han valgt til at sidde

som JBU’s repræsentant i DBU’s bestyrelse

sammen med unionens formand,

Benny Hansen. Her har han bl.a. siddet

i Eliteungdomsudvalget og Uddannelsesudvalget,

ligesom han har været

JYSK FODBOLD 2/2005

stærkt involveret i kommissions-arbejdet

omkring en ny DM-struktur.

For to år siden meddelte Verner Ebdrup

JBU’s bestyrelse, at tiden var kommet til

at påbegynde sonderingerne efter hans

afl øser. Dermed var nedtællingen til JBU’s

delegeretmøde i Herning d. 8. januar

2005 begyndt. Den dag hvor han havde

planlagt at nedlægge sine hverv som

kasserer og bestyrelsesmedlem i JBU.

Lederkarriere på vågeblus

Nu er fodboldkarrieren skruet ned på

vågeblus. Engagementet i Vildbjerg

Cup’en fortsætter ganske vist, og kontakten

til JBU bevares bl.a. via en post

som formand for unionens Veteranklub.

Men de mange møder i København,

timerne på landevejen og rejserne med

DBU’s forskellige landshold er fortid. I

dette interview ser Verner Ebdrup tilbage

på nogle af de oplevelser, som han har

haft i fodboldens tjeneste, og han giver

et bud på nogle af de udfordringer, som

serieklubberne står overfor i de kommende

år.

Hvilken forandring har du set i JBU gennem

de år, hvor du har været med?

- JBU har fuldstændig forandret sig. Da

jeg kom med i forbindelse med etableringen

af de jyske regioner i 1977, var JBU

en forening for klubberne i byerne, mens

klubberne på landet spillede i DGI’s

turneringer. Selv om regionerne ganske

vist blev stiftet for at sikre, at de rigtige

spillere blev udtaget til JBU’s talenthold,

har betydningen for breddefodbolden

været meget større. JBU’s motto: Fodbold

for allehele året er egentlig et begreb,

som jeg i al beskedenhed har fundet på.

Min fi losofi har altid været, at JBU skal

have alle de tilbud, som en fodboldklub

har brug for.

Med etableringen af regionerne blev

fl ere ledere involveret i JBU-arbejdet,

16

og da mange af disse personer kom fra

landklubberne, var det også de mindre

klubbers behov, der langsomt kom i

fokus. Men forandringerne var svære at

komme igennem med. JBU’s bestyrelse

bestod dengang primært af repræsentanter

fra divisionsklubberne, og der var

en ubredt skepsis og nervøsitet over for

de tiltag, som vi foreslog. Derfor blev

aktiviteterne typisk sat i gang som forsøg

– ikke mindst fordi bestyrelsen var nervøs

for, om man nu også kunne styre udviklingen,

fortæller Verner Ebdrup.

Hvilken forandring har du set i fodboldklubberne

i løbet af de sidste 25 år?

- I mine øjne har fodboldklubberne

udviklet sig mest på det trænermæssige

område. Klubberne har fået dygtigere

trænere i kraft af bl.a. udviklingen i

kursusaktiviteterne. På det organisatoriske

område har klubberne desværre ikke

udviklet sig ret meget Det betyder f.eks.,

at det i mange tilfælde stadig er formanden,

der sidder med langt størstedelen

af arbejdsopgaverne. I min egen klub,

Vildbjerg SF, er vi så privilegerede at

have en lønnet kontormand, og det gør

en kæmpe forskel. Efter min vurdering er

lønudgifterne til en kontormand faktisk

givet bedre ud end til en ungdomskonsulent.

Både spillere, trænere, ledere og

forældre sætter meget stor pris på, at alle

de praktiske ting fungerer i klubben. Men

vi er som klub naturligvis også meget

privilegerede, idet vi hvert år modtager

omkring 500.000-600.000 kr. i tilskud

fra Vildbjerg Cup. Og når penge til

trænerlønninger skal betales over bordet,

kræver det også mange penge i en klub

som vores. Jeg vil tro, at vi årligt har udgifter

for omkring 300.000-400.000 kr.

til trænerlønninger. Samtidig giver tilskuddet

fra Vildbjerg Cup’en os den store

fordel, at vi udelukkende kan fokusere på

det sportslige, siger Verner Ebdrup.

jbu_2_2005.indd 16 11-04-2005 10:25:51


Hvordan ser du fremtiden for

amatørklubberne?

- Jeg kan godt være lidt betænkelig ved

den fankultur, som omgiver de store

eliteklubber. Jeg frygter, at der kun vil

være en lille håndfuld seniorspillere, der

er aktive på breddeniveau i fremtiden.

De øvriges fodboldinteresse vil primært

bestå af en pose med øl og trøjen for

den pågældende klub. Interessen for den

lokale idræt er dalende, og det beklager

jeg. En af vores mest fornemme opgaver

er at arbejde for, at der fi ndes mindst

en fodboldklub i hver en by. Af hensyn

til talentudviklingen skal der være en

lokal fodboldklub for tænk hvis den nye

JYSK FODBOLD 2/2005

Michael Laudrup blev født i en by, hvor

der ikke fandtes et sted, han kunne spille

fodbold. Det svenske fodboldforbund har

som motto at sikre en fodboldklub i hver

en by, men jeg synes måske, at DBU har

taget lidt lemfældigt på dette helt afgørende

område, der ikke er blevet mindre

betydningsfuldt i lyset af den forestående

kommunalreform. Jeg kan godt være

bange for, at de store nye kommuner vil

satse på prestige-holdene og glemme

yderområderne. Det vil samtidig kunne

få den konsekvens, at endnu fl ere af

sponsorkronerne kanaliseres ind til de få,

store klubber. Hvad angår det frivillige

arbejde, har jeg i mange år troet, at jeg

17

LEDERPROFIL

ville være en af de sidste ”glade idioter”.

Heldigvis tyder meget på, at der fortsat

Læs mere side 18

jbu_2_2005.indd 17 11-04-2005 10:25:51


vil være ildsjæle i fodboldklubberne.

Men der er dog også en forandring i

ledertyperne. Tidligere var det et livslangt

engagement. I dag er det typisk forældre,

der er aktive som ledere, så længe

deres børn er aktive i klubben. Derefter

er de væk.

Hvilke oplevelser i din fodboldkarriere

har gjort størst indtryk på dig?

- Den største oplevelse som fodboldleder

var uden sidestykke landsholdets

EM-triumf i Sverige i 1992. Jeg var lige

kommet med i DBU’s bestyrelse, og

det var spændende at fornemme hele

atmosfæren og kulminationen på tæt

hold, da vi vandt fi nalen over Tyskland.

Ikke mindst fordi det er så sjældent, at

Danmark når helt til tops i sådan en sammenhæng.

Men ellers vil jeg sige, at jeg

føler mig heldig og privilegeret, at jeg

via min plads i DBU’s bestyrelse har fået

mulighed for at se hele verden. Det er

trods alt de færreste fodboldledere, der

opnår at komme i DBU’s bestyrelse, og

for mit eget vedkommende var jeg heldig

at være på det rigtige sted på det rigtige

tidspunkt. På det tidspunkt hvor JBU fi k

en ekstra plads i DBU’s bestyrelse, havde

vi lige fået ny næstformand, og da jeg

som kasserer havde oparbejdet en større

erfaring gennem mine år i bestyrelsen,

blev jeg udpeget til at repræsentere JBU

sammen med Benny Hansen, fortæller

Verner Ebdrup.

Du er i pressen blevet betegnet som JBU’s

politiske strateg. Hvad siger du til det?

- Det er der vel nok noget om, og jeg

har ikke noget imod, hvis folk omfatter

mig som en grå eminence. Jeg har vel

nok en evne til at foretage vurderinger

JYSK FODBOLD 2/2005

og se hvilke muligheder, der ligger i

en situation. Det ligger vel nok i, at jeg

som kommunaldirektør har færdedes i

det politiske system gennem mange år.

Desuden har jeg aldrig selv skullet opnå

noget personligt, så det vigtigste for mig

har altid været at få ideerne igennem

– også selv om andre har fået æren for

det. Jeg må dog også sige, at jeg ofte

har undret mig over den naivitet og

mangel på evne til at gennemskue det

politiske spil, som ofte præger fodboldverdenen.

Det er et område, hvor mange

fodboldledere har meget at lære, siger

Verner Ebdrup.

Har du gennem din fodboldkarriere mødt

personer, som har gjort et særligt indtryk

på dig?

- Da jeg tog afsked med DBU’s bestyrelse

dagen før repræsentantskabsmødet i

Odense pegede jeg på den positive

tone, som i dag kendetegner samarbejdet

i toppen af dansk fodbold. Selvfølgelig

er der uenighed i bestyrelsen. Men

der er en gensidig respekt, og det er

helt karakteristisk, at det forslag som for

nylig blev vedtaget om Superliga-klubbernes

reserve-hold i 2. division under

ingen omstændigheder havde haft en

chance for at blive vedtaget for 10 år

siden. Der er gennem de seneste år

vokset en tillid frem, og i mine øjne har

DBU’s tidligere formand, Poul Hyldgaard,

spillet en meget vigtig rolle i hele

dette forløb. Hyldgaard var den helt

nødvendige formand i den periode,

hvor han sad. Han kæmpede hårdt for

at skabe et tåleligt arbejdsklima, og den

gode tone som præger samarbejdet på

tværs af dansk fodbold i dag, er efter

min vurdering Poul Hyldgaards fortjene-

18

ste. Nu har DBU i Allan Hansen fået en

helt anden formandstype, og han har

været det helt rigtige valg. Jeg kan slet

ikke genkende det billede, som nogle

medier tegner af ham, og jeg synes, at

det er helt urimeligt. Allan har utrolig

mange evner som formand. Herudover

vil jeg pege på en fodboldleder som Erik

Steiness Neergaard, som tidligere sad

som repræsentant for Divisionsforeningen

i DBU’s bestyrelse.

Er der nogen ting, som du er ekstra

tilfreds med at have været med til at

gennemføre?

- Her vil jeg først og fremmest pege på

ombrydningen i ungdomsrækkerne. Det

er selve grundlaget for, at vi i dag har så

mange børn og unge, der spiller fodbold

under JBU. Turneringerne er i det hele

taget det område, som har interesseret

mig mest, og jeg kan da godt ærgre mig

over, at det ikke er lykkedes at få vendt

JBU’s turnering, sådan at man spiller

efterår-forår i stedet for den nuværende

kalender-turnering. Men jeg tror, at det

bliver gennemført, for det er i mine øjne

den helt rigtige model. Rent praktisk kan

det sagtens lade sig gøre, og fordelene

vil være mange. Eksempelvis vil de sidste

afgørende kampe blive spillet på den

bedste tid af året. Desuden tror jeg, at

færre spillere vil fl ytte rundt mellem klubberne,

fordi der rent op- og nedrykningsmæssigt

ikke vil være afgjort noget i den

lange vinterpause

TEKST: MADS D. LARSEN

FOTO: HENRIK BJERREGRAV

jbu_2_2005.indd 18 11-04-2005 10:25:59


Perfekt

træningsbold www.select.dk

NYHED

JYSK FODBOLD 2/2005

19

Sport Direct Elite

Ny bold i struktureret PU syntetmateriale.

Bolden er meget velegnet til træningsog

ungdomsbrug.

Str. 3-4-5.

119,-

PRISEN ER EKSKL. MOMS

www.sport-direct.dk

Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 Gråsten: Tel. 74 65 21 21 Haderslev: Tel. 74 52 04 20 Herning: Tel. 97 22 21 00

Horsens: Tel. 75 62 88 77 Kolding: Tel. 75 50 87 87 Randers: Tel. 86 43 82 55 Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 Sønderborg: Tel. 74 42 41 10

Thisted: Tel. 97 92 24 00 Vejle: Tel. 75 82 15 99 Viborg: Tel. 86 62 88 66 Aalborg: Tel. 98 18 04 07 Århus: Tel. 87 44 15 16

Sportspharma

Startpakke

Stor Startpakke

32 stk. Mueller engangs-isposer.

Varenr. 4110 320,-

32 stk. Mueller tape, 14 m x 3,8 cm.

Varenr. 5406 768,-

5 stk. Sporty Quick bind, 60 mm.

Varenr. 5002 170,-

4 stk. Nowopress bind, 4,5 m x 50 mm.

Varenr. 7507042 76,-

4 stk. Nowopress bind, 4,5 m x 76 mm.

Varenr. 7507043 96,-

1 stk. Ypsiplaster, 8 stk. x 10 cm.

Varenr. 9996 14,-

2 stk. SP Kamfer muskelvarmer, 250 ml.

Varenr. 4122 66,-

1 stk. Forbind-saks, 16 cm.

Varenr. 51771 28,-

1 stk. Trauma salve 302, 95 gr.

Varenr. 3021 69 50

1 stk. SP Muskelvarmer, 500 ml.

Varenr. 4121 65,-

Samlet pris Varenr. 3481 1.672 50

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

Gratis

Den slagfaste

kuffert medfølger

ved køb af stor

startpakke

NYHED

Slagfast Kuffert

med ruminddeling

og skulderrem.

Varenr: 6873400 329,-

www.sport-direct.dk

Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 Gråsten: Tel. 74 65 21 21 Haderslev: Tel. 74 52 04 20 Herning: Tel. 97 22 21 00

Horsens: Tel. 75 62 88 77 Kolding: Tel. 75 50 87 87 Randers: Tel. 86 43 82 55 Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 Sønderborg: Tel. 74 42 41 10

Thisted: Tel. 97 92 24 00 Vejle: Tel. 75 82 15 99 Viborg: Tel. 86 62 88 66 Aalborg: Tel. 98 18 04 07 Århus: Tel. 87 44 15 16

jbu_2_2005.indd 19 11-04-2005 10:25:59

Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.

Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.


Pigerne har overhalet

drengene

Ungdomsafdelingen i Notmark SU har fl ere piger

end drenge – skolefodboldturnering har været

med til at sætte skub i pigefodbolden

Pigerne strømmer i disse år til i de fl este

fodboldklubber. Det er også tilfældet i

Notmark SU, men den lille alsiske klub

har en rekord, der ikke er mange klubber,

der har mulighed for at slå:

- Vi har fl ere piger end drenge, der spiller

fodbold, fortæller kasserer i klubbens

fodboldafdeling, Karin Nielsen.

Sådan har det været de seneste tre år,

hvor ungdomsafdelingen i dag tæller 78

piger, men kun 73 drenge. Det er blevet

rigtig moderne for pigerne på Als at

spille fodbold, men det er ikke noget, der

er kommet af sig selv:

- Da jeg kom til klubben for 20 år siden,

var der ingen pigefodbold, men det er

siden kommet stille og roligt i gang,

så det i dag er moderne for pigerne at

spille fodbold, fortæller Karin Nielsen,

der også selv har spillet.

Ingen skideballer

Pigernes interesse for fodbold blev for

alvor vakt for en halv snes år siden i form

af en omgang skolefodbold:

- For 10 år siden lagde vi ud med

skolefodbold kun for piger. To aftener i

den sidste uge før skolernes sommerferie

holder vi et stævne for fem mands, og

fra starten deltog 30 hold. Det tiltag har

vi hvert år efter sommerferien kunnet

JYSK FODBOLD 2/2005

mærke – der er kommet nye medlemmer

til klubben, fortæller Karin

Nielsen.

Siden har klubben udvidet skolefodbolden

til også at omfatte drengene,

så der i fjor deltog ikke færre end 90

hold.

Turneringen er for elever fra børnehaveklassen

til 10. klasse og er ikke

kun for hold i Notmarks »naturlige«

medlemskreds, Fynshav, Asserballe og

selvfølgelig Notmark:

- Vi inviterer alle skoler på Als til at

være med, så det er også noget,

andre klubber kan få glæde af, noterer

Karin Nielsen.

Hun gør det også klart, at klubben gør

meget for at holde på spillerne:

- Det er en succes at have fl est mulig i

gang, og hos os er det ikke noget med

skideballer, blot fordi holdet taber,

understreger Karin Nielsen.

Notmark SU har pigespillere lige fra

Mikro til Pigejunior. I fjor var der et

11-mands Pigejuniorhold, men i år er

der kun spillere til et syv mandshold.

TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN

20

Pigerne styrter til fodbold i

Notmark SU på Als – her er

pigeafdelingen størst.

Pigerne har bogstaveligt

talt overhalet drengene i

Notmark SU.

jbu_2_2005.indd 20 11-04-2005 10:26:04


JYSK FODBOLD 2/2005

Fodbold er også

for piger – og de

kan li’ det.

Fodbold hele livet

Mellem løb og spark er der også tid til

grin og lidt fjanteri – jo, det er tydeligt,

pigerne inde på banen i den lille alsiske

by Notmark nyder at mødes og spille

fodbold.

- Det er sjovt og giver noget motion. Vi

laver noget ude i den friske luft, og vi

møder mange andre.

Sådan lyder det stort set samstemmende

fra tre af de mange piger, der spiller i

Notmark SU. Det er Mie Nissen på 13

år og Rikke Gramkow og Betina

Schmidt, der begge er 12 år.

Betina Schmidt har spillet fodbold de

seneste syv år. Hun lagde ud med drengene,

men i dag spiller hun på et rent

pigehold sammen med Rikke Gramkow

og Mie Nissen, der har snøret fodboldstøvlerne

i henholdsvis seks og fi re år.

Pigerne glæder sig over, at legen med

bolden giver godt kammeratskab og

noget at snakke om, og ikke mindst

21

pigerne i 6. klasse er vild med fodbolden

og nyder at komme til træning to gange

om ugen. De har heller ingen planer om

at lægge støvlerne på hylden – direkte

spurgt lyder det:

- Vi vil spille fodbold hele livet.

TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN

PIGEFODBOLD

Mie Nissen, Rikke Gramkow

og Betina Schmidt nyder

legen med fodbolden.

jbu_2_2005.indd 21 11-04-2005 10:26:09


Tønder SF arrangerer

lektielæsning og mad

Den sønderjyske fodboldklub tilbyder sine ældste ungdomsspillere

at komme direkte fra skole til klubhuset, så de kan spare tiden til

transport og lave lektier i fællesskab

De færreste mindre klubber kan selv

mønstre spillere nok til et 11-mands

ynglingehold. Det betyder, at de ældste

ungdomsspillere er nødsaget til at bruge

megen tid på transport til og fra træning

i klubben i den nærmeste større by, hvilket

kan være vanskeligt at forene med

lektier og andre gøremål.

Risikoen for frafald er overhængende.

Nogle spillere vælger at stoppe, fordi de

ikke kan få tingene til at hænge sammen.

Derfor er Tønder SF nu gået på banen

med et tilbud, der kan kombinere de unges

mange aktiviteter – spillerne mødes

i foreningens klubhus, umiddelbart efter

skolen er overstået.

Inden boldene kommer ud på banerne,

har de unge nogle vigtige gøremål – de

skal både lave lektier og sørge for at få

spist, inden træningen starter. Dermed

er lektielæsningen overstået og maden

spist, når de kommer hjem.

- Det er en kanonidé, fastslår en af ynglingespillerne,

Morten Jacobsen.

JYSK FODBOLD 2/2005

Godt miljø for spillerne

Han er en »typisk« spiller, der ikke

længere kan spille med sin egen aldersklasse

i hjembyen. Han bor i Bredebro

og tager dagligt toget til Tønder for at gå

i gymnasium, og det er også i Tønder,

han lægger sin fodboldenergi.

- Hvis jeg først skulle med toget hjem og

så herned igen, ville jeg højest have en

time derhjemme, og så ville jeg sikkert

ikke komme i gang med lektierne, men

når jeg nu kommer hjem om aftenen hen

mod klokken 21, er jeg færdig med det

hele og har fri, siger en tilfreds Morten

Jacobsen.

Han glæder sig over det tilbud, der er

kommet fra klubben og anbefaler det

gerne til andre klubber – at sikre et godt

miljø for ungdomsspillerne.

Tid til lektierne

Det sønderjyske initiativ er også netop

en del af projektet »godt idrætsmiljø for

unge«, og både DIF og DBU har støttet

22

klubben med et mindre beløb til at få det

i gang, og starten har været god. Endnu

er der ikke »reklameret« så meget med

det, men der er mellem tre og otte spillere

hver gang – typisk elever, der går i

handelsskole eller gymnasium.

I det vestsønderjyske område spiller

alle ynglinge i FC Sydvest i Tønder, og

foreløbig er det spillere fra Bylderup/

Bov, Løgumkloster, Ballum og Højer, der

benytter sig af klubbens tilbud.

- En gang imellem kommer der også

nogen her fra byen, og senere tror jeg,

der vil komme fl ere, vurderer Morten

Jacobsen projektet – ikke alene kan de

hjælpes med lektier, der er også tale om

socialt samvær.

- Ved at mødes her i klubhuset får vi

bedre tid til at lave lektier, og vi har

mulighed for at hjælpe hinanden, hvis

det er nødvendigt, konstaterer Morten

Jacobsen overfor Jysk Fodbold.

Træningen starter kl. 18, men uden mad

og drikke går det som bekendt ikke. Det

går heller ikke at spille på fyldt mave,

så senest kl. 17 skal der også være spist

aftensmad. Forældrene

sørger for, at der er noget

mad i fryseren, og så

laver drengene ellers ris

eller pasta til – og vasker

selv op.

TEKST & FOTO:

LEIF CHRISTENSEN

Computerne er

fremme – der skal

laves lektier i

klubhuset. Denne

eftermiddag er det

Simon Nielsen, Rune

Hornemann Hahn

og Morten Jacobsen,

der er i gang.

jbu_2_2005.indd 22 11-04-2005 10:26:15


Trådløst netværk

og ungdomsråd

Masser af skolearbejde laves i dag på

computeren, og det faktum blev der

selvfølgelig taget udgangspunkt i, da

projektet skulle op at køre:

- I forvejen havde vi en internetforbindelse

i klubhuset, men den fi k vi ændret og

udvidet, så vi nu har et trådløst netværk,

fortæller Tønder SF’s fodboldformand,

Gunnar Jordt.

Han glæder sig over, det er lykkedes at

få projektet i gang, og det er ikke kun

set ud fra et klubsynspunkt. Gunnar Jordt

møder også ros fra forældreside:

- De er godt tilfredse med, at børnene får

lavet deres lektier, selvom de skal spille

fodbold. Samtidig er de sikker på, at de

får noget ordentligt at spise, fortæller

Gunnar Jordt – uden fælles madlavning

ville menuen formentlig have stået på

pizza eller andet fast food.

Som et elevråd

Ud over på denne måde at knytte

spillerne nærmere til klubben arbejder

Tønder SF i det hele taget meget på at få

unge inddraget i klubbens arbejde. Det

er nødvendigt at få dem med i en tidlig

JYSK FODBOLD 2/2005

alder for senere at kunne rekruttere unge

ledere:

- Vi vil have lavet vores eget ungdomsråd,

fortæller Gunnar Jordt.

Han lægger ikke skjul på, at opbygningen

af ungdomsrådet vil blive

en slags kopi af skolernes elevråd. I

ungdomsrådet skal det være spillere fra

drenge/pige-alderen og opefter, der får

sæde, og det gøres ikke for blot at være

moderne:

- Vi skal sikre, at de unge får en reel

indfl ydelse på klubbens arbejde, fastslår

Gunnar Jordt.

Du kan læse mere om ungdomsråd i artiklen:

Unge satser på de bløde værdier.

Artiklen fi ndes i december 2004udgaven

af Jysk Fodbold. Bladet kan

fi ndes på www.jbu.dbu.dk

23

FASTHOLDELSE

Eftermiddagsprojektet i

Tønder SF omfatter også

madlavning, hvor Rune

Hornemann Hahn, Simon

Nielsen og Morten Jacobsen

her er i gang ved

kødgryderne – og så er

der både spist godt og

lavet lektier, når de kommer

hjem efter træning.

jbu_2_2005.indd 23 11-04-2005 10:26:17


Historien samles

på Bellisvej

JBU er netop nu i færd med at samle de jyske fodboldklubbers

historie. Blandt de mange bidragsydere er Stoholm IF. Klubbens

egen historiker, Henning Ryberg, har gennem de seneste 25 år

samlet stort og småt om klubben fra Viborg-kanten

Da Stoholm IF i 1981 kunne fejre sit 60

års jubilæum sad den dengang 28-årige

Henning Ryberg i foreningens bestyrelse.

Der skulle laves reception - og en mindre

udstilling om klubbens historie, og det

med ”mindre” gav sig selv, for der var reelt

næsten ingen ting, der fysisk beskrev

idræts-virket igennem de mange år.

- Det skal være løgn, afgjorde Henning

Ryberg med sig selv - og så gik han ellers

i gang.

- Og så må jeg sige, at det er ellers kørt

på siden, erkender Ryberg, der stort set

har bestridt alle kasketter i SIF-regi, og

som i det civile liv er debitorchef hos

DLG i det midt- og vestjyske område.

JYSK FODBOLD 2/2005

- I nogle perioder giver jeg den en skalle

- i andre sekvenser ligger det noget stille,

men som tager jeg et sejt træk, bruger

nogle timer med scanner, saks og klister

og så er jeg ajour igen, siger han ikke

uden en vis stolthed.

Samles på hjemmesiden

Siden Henning Ryberg, tilfl ytter til

Stoholm fra Aars i 1974, tog fat, er det

blevet til bind på bind, der nu typisk beskriver

et års gang i foreningen - og han

samler alt, han kan få fat i fra foreningens

tre afdelinger - fodbold, håndbold

og badminton.

24

Desuden er der suppleret op med allehånde

materialer, der er fundet fra tiden

før 1981 - men her fylder et enkelt år

endnu slet ikke et bind.

- Men der kommer hele tiden nye ting til

- så dukker der en kasse op, når arvingerne

skal rydde et dødsbo, så kom

der en stak fra, da det gamle klubhuset

på Stadionvej blev rømmet. Så er der

nogen, der fi nder en kasse i en skunk

- og efterhånden så ved folk jo godt, at

jeg er liebhaver, siger Henning Ryberg,

der nyder godt af de tekniske hjælpemidler,

som i dag stort set er allemands-eje:

Scanner og computer.

jbu_2_2005.indd 24 11-04-2005 10:26:21


- Min drøm er jo, at materialet på sigt

skal lægges ind på klubbens hjemmeside,

så interesserede og nye medlemmer

kan orientere sig om, hvad der er

foreningens basis og fundament, men det

er et kæmpeprojekt at få indscannet så

mange sider.

To årstal spøger

Henning Rybergs primære sakse-arbejde

foregår fra Skive Folkeblad, og så har

han en medhjælper, der samler de vigtigste

Stoholm IF-historier fra avisen mod

øst, Viborg Stifts Folkeblad.

- Desuden samler jeg kampprogrammer,

diplomer, opslag om arrangementer,

fotos - alt muligt, som hidrører SIFs virke,

og det bliver faktisk til en del mellem år

og dag, og i bund og grund så er det

jo lokal historie-skrivning, siger Henning

Ryberg, der anslår, at han gennemsnitligt

investerer fem-seks timer månedligt i sin

hobbyaktivitet.

Han understreger, at han ikke får udgifter

i forbindelse med arbejdet refunderet

af - hverken den ene eller den anden

afdeling i foreningen.

- Det betyder så til gengæld også, at hele

materialet er mit. Jeg har gjort arbejdet,

jeg har gjort vurderingerne, og jeg har

afholdt udgifterne, men jeg har sandelig

også mange glæder ved det, siger han.

Hvad der på sigt skal ske, har han endnu

ikke afgjort, men to årstal spøger, nemlig

2011 eller 2021.

Henning Syberg har gennem

snart 25 år brugt mange timer

på at indsamle og systematisere

Stoholm IF’s historie. På www.

jyskfodboldhistorie.dk kan du

fi nde beretningen om Stoholm

og mange andre jyske klubber.

JYSK FODBOLD 2/2005

- Der kommer jo et 90 års jubilæum, og

hvem ved, måske sidder jeg stadig og

nørkler med saksen i 2021, og så kunne

det jo da blive en fl ot jubilæumsgave,

siger Henning Ryberg, der i forhold til

sit arkiv erkender sig selv som ”miljøskadet”.

- Det er et farligt sted at begynde at

kigge/bladre, for den ene halve time

tager den anden. Personligt bliver jeg

grebet og mister fornemmelse for tid og

sted, hvis jeg først bliver grebet, erkender

han.

Ingen sorte skyer

Henning Ryberg oplever, at dagbladenes

dækning af klubbens aktiviteter er langt

mere intens i dag end i rigtigt ”gamle

dage”.

- Tingene bliver dækket tæt i dag - det

gjorde de også, da Stoholm var en

fodbold-magtfaktor og var på divisionsplan

og samlede i tusindvis af tilskuere til

lokalopgør mod Viborg og Skive.

- Før den tid foregik det på notitsplan.

Det er lidt sjovt at se den udvikling, der

er sket.

Som forening ser Henning Ryberg ingen

sorte skyer over en klub som Stoholm IF.

- Nej, slet ikke. Medlemsmæssigt og

opbakningsmæssigt, så står vi så stærkt

som nogensinde.

Og arkivmæssigt - da er klubben om

muligt bedre kørende end nogensinde!

25

Fakta

KLUBPROJEKTER

JBU samler de jyske

klubbers historie

JBU er i færd med at samle de

jyske fodboldklubbers historie, og

på www.jyskfodboldhistorie.dk

kan man allerede nu fi nde mange

klubhistorier - bl.a. fra Stoholm IF.

I øjeblikket er vi ved at følge op

på de klubber, som fortsat ikke

har afl everet. Hvis din klub skal

med i JBU’s historie-projekt, kan

det altså stadig nås. Kontakt os

via mail på

jyskfodboldhistorie@formprint.dk.

På den sportslige front er det håndbolden,

der i disse år mest tegner den lille

jyske stationsby med et hold i den sjove

ende af mændenes 1. division - men

fodboldspillerne kan skam også: 2004sæsonen

endte således med en oprykning

til serie 2 - efter et enkelt års ophold

i serie 3.

Stoholm IF’s historie kan fi ndes på

www.jyskfodboldshistorie.dk.

TEKST: OLE TANG & FOTO: LINDY JØRGENSEN

jbu_2_2005.indd 25 11-04-2005 10:26:25


JBU

NAVNE

Pigeseminar i Viborg

blev et tilløbsstykke

Pigefodbolden er i fremgang.

Det kan ikke alene ses på antallet af

aktive piger og tilmeldte hold i JBU’s

turneringer, men også på aktiviteterne for

klubbernes trænere og ledere.

Søndag d. 3. april var 152 ungdomsudvalgsmedlemmer,

ungdomskonsulenter,

trænere, holdledere og andre med

interesse for pigefodbold samlet til JBU

Region 2’s seminar ved Møllehøjhallen i

Viborg.

Seminaret var tilrettelagt med et fælles

modul for både trænere og ledere samt

i opdelte, valgfrie aktiviteter for de to

grupper.

Det fælles forløb om formiddagen bestod

af indlæg fra tidligere kvindelandstræner

JYSK FODBOLD 2/2005

Poul Højmose (Sådan

udvikler vi bedst pigespillerne

i Danmark),

Lars Snedker, formand

i Kjellerup IF (Hvordan

rekrutterer/fastholder vi

med succes pigespillere i

Kjellerup IF) og Ole Olesen,

formand i Sunds IF

(Hvad har Sunds IF gjort

for at blive kåret til Årets

Børnefodboldklub).

Inspiration til

teknisk træning

Efter frokosten fi k deltagerne mulighed

for at vælge mellem forskellige moduler.

Poul Højmose viste praktiske eksempler

på teknisk træning målrettet lilleput-

/pige- og pigejuniorspillere, mens den

26

NYT FRA JBU

Tidligere landstræner, Poul Højmose,

viste praktiske eksempler på teknisk

træning målrettet lilleput-/pige-

og pigejuniorspillere. Medierne var

fra Lemvig GF.

tidligere landsholdsanfører, Lene Terp,

gav inspiration til teknisk træning målrettet

mikro- og miniputspillere.

Arrangementet for lederne var lagt i

hænderne på Lars Snedker, der holdt et

oplæg omkring rekruttering af trænere

og ledere - samt dygtiggørelse af disse

og Ole Olesen - under temaet: Sådan

arbejder vi målrettet på at have en dynamisk

organisation i Sunds IF.

Pigeseminaret blev afsluttet på Viborg

Stadion, hvor deltagerne overværede det

jyske SAS Liga-opgør mellem Viborg FF

og AaB.

I alt 152 ledere og trænere deltog på

seminaret - heraf halvdelen kvinder.

Arrangørerne var i høj grad tilsmilet af

vejrguderne, der indhyllede seminaret i

smukt forårsvejr - med sol og lune temperaturer.

Arrangementet blev gennemført med

tilskud fra JBU’s Initiativpulje og DBU’s

Aktivitetspulje

TEKST: MADS D. LARSEN

Den tidligere landsholdsanfører,

Lene Terp, gav inspiration til teknisk

træning målrettet mikro- og

miniputspillere. Medierne var fra

Kjellerup IF.

jbu_2_2005.indd 26 11-04-2005 10:26:25


JYSK FODBOLD 2/2005

BREDDEKONSULENT

SØGES

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Jydsk Boldspil-Union

(JBU) søger pr. 1. august 2005 en breddekonsulent.

Konsulenten vil få sit virke med udgangspunkt

i JBU Region 3’s område (Århus og

Vejle Amt).

Blandt breddekonsulenternes primære

arbejdsopgaver er klubudvikling og klubbesøg

- altså den direkte kontakt til de mange

tusinde frivillige ledere og trænere i de

jyske fodboldklubber. I 2004 var JBU’s konsulenter

på klubbesøg i 250 af Jyllands 900

medlemsklubber.

Konsulenterne fungerer bl.a. som rådgivere

og sparringspartnere for de frivillige i

klubberne og medvirker ved igangsættelse

af projekter omkring f.eks. rekruttering af

ledere/trænere, rekruttering/fastholdelse af

spillere, uddannelse af trænere/ledere o.s.v.

Vi forventer:

· at du kan være inspirator og

igangsætter af temaer/projekter i

fodboldklubberne

· at du kan formidle holdninger og

budskaber både fra omklædningsrum

til bestyrelseslokale - og omvendt

· at du har et solidt kendskab til

dagligdagen i en fodboldklub

· at du selv er eller har været aktiv leder

i en fodboldklub

· at du er god til at samarbejde på alle

niveauer

· at du er parat til at dyrke og pleje

samarbejdet med de mange frivillige

klubledere på deres hjemmebane

ude i fodboldklubberne

· at du er god til at lytte og analysere

· at du kan arbejde selvstændigt og

struktureret

· at du har kendskab til IT på

brugerniveau

27

Vi tilbyder

Du får et spændende job i den jyske fodboldverden.

Du vil indgå i et tæt samarbejde

med JBU’s team af konsulenter, som p.t.

består af fire fuldtids- og to halvtidskonsulenter,

ligesom du vil blive en del af det netværk

af de øvrige konsulenter, som findes

under DBU og Danmarks Idræts-Forbund.

Konsulentstillingen er en fuldtidsstilling, og

du må regne med, at en stor del af din

arbejdstid kommer til at ligge om aftenen

og i weekenderne. Det daglige arbejde

udgår fra konsulentens eget hjemmekontor,

og du vil referere til JBU’s administrationschef.

Stillingen udbydes af DBU og JBU i samarbejde

med Danmarks Idræts-Forbund.

Yderligere oplysninger om konsulentstillingen

kan fås hos JBU’s administrationschef,

Ove Lyhne, på tlf. 8939 9955 eller

ovel@jbu.dbu.dk, eller ved konsulentsekretær,

Henriette K. Jensen, på tlf. 8939 9952

eller hkje@jbu.dbu.dk.

Du kan finde meget mere om vores organisation

og aktiviteter på JBU’s hjemmeside

www.jbu.dbu.dk.

Ansøgningen sendes til JBU, Nøddevej

1, 8260 Viby J, mrk. konsulent – eller til

ovel@jbu.dbu.dk, og den skal være JBU i

hænde senest fredag d. 13. maj 2005.

JBU ønsker stillingen besat med tiltrædelse

d. 1. august.

Jydsk Boldspil-Union organiserer 160.000 aktive fodboldspillere, 925 medlemsklubber (heraf 306 i JBU Region 3), 200

JBU-ledere, 21 administrative ansatte og seks konsulenter. Unionens hovedkontor ligger i Viby ved Århus. Derudover har

JBU regionale kontorer i Aalborg, Vildbjerg, Horsens og Glejbjerg. 18.000 hold deltager hvert år i en af JBU’s turneringer,

mens flere end 9.000 trænere og ledere årligt deltager i et af JBU’s uddannelsestilbud.

jbu_2_2005.indd 27 11-04-2005 10:26:32


Holdningsløse

JBU

H.P.Johansen

Formand for

JBU Region 2

Børn & Ungdom

Holdningsløse JBU. Ikke lige en overskrift,

der må klinge smukt i ørene på

os JBU-ledere og andre fodboldledere.

Men ikke desto mindre en oplevelse, der

længe har trængt sig på, selv om vi de

senere år har gjort meget ud af at profi -

lere os med holdninger til børnefodbold.

I april 2002 blev Jysk Fodbold sendt på

gaden som en temaudgave med titlen

”Børnefodbold”. Temahæftet indeholder

JBU’s offi cielle holdning til begrebet børnefodbold,

som omfatter aldersgruppen

Viborg

op til 10 år. Her omtales temaer som ”Et

godt fodboldmiljø for børn”, ”Børnetrænere”,

”Hvad betyder resultaterne”, ”Børnetræning”,

”Forventninger til forældre”

og meget mere. Daværende formand

for JBU’s Børne- & Ungdomsudvalg Bent

Clausen gav dengang hæftet disse ord

med på vejen:

”Hæftet indeholder JBU`s holdninger til,

hvordan man skaber de bedste rammer

for børnefodbold. Det skal ikke opfattes

som løftede pegefi ngre, men som vores

bud på, hvilke holdninger der bør præge

arbejdet med fodboldbørn. JBU skal ikke

være dikterende over for fodboldklubberne,

men vi vil gerne være normdannende.”

Hæftet er efterfølgende blevet brugt

fl ittigt – i hvert fald nogle steder i Jylland

– af konsulenter og regionale B&U-udvalg

til at sætte fokus på og skabe holdninger

til børnefodbold ude i klubberne.

Sammen med tiltag som blandt andet

”Årets Børnefodboldklub” er det lykkedes

www.virklund-sport.dk

rigtig mange steder at få børnefodbolden

på dagsordenen.

Jamen, er det er da holdningsløst, vil

mange nok spørge. Nej ikke i forhold til

klubberne, men indad i systemet kniber

det. Der er et ordsprog, der siger: ”Du

kan ikke både blæse og have mel i munden”,

og spørgsmålet er, om det ikke lige

netop er det, vi godt og grundigt gør,

når vi overfor klubberne siger et, og selv

gør det stik modsatte. Et par eksempler:

I temahæftet – side 18 – lyder budskabet,

at resultaterne er ikke det vigtigste,

og videre: ”Ved stævner modtager alle

hold/spillere samme præmie (gerne

personlig) uanset placering”, og ”Når

der ikke er ekstra præmier til vinderne,

nedtones resultatfi kseringen”.

På trods at disse klare budskaber afvikler

JBU Region 3 til stadighed afslutningsstævner

for 5-mands poder helt ned til

årgang 2000! med personlige præmier

Kunstgræsbaner

2. og 3. generation

Ring til vore konsulenter i Jylland:

Lars L. Poulsen: 4025 7025

(Jylland - Nord)

Lennart Mønsted: 4035 7025

(Jylland - Syd) Korshøjvej 2 · 8600 Silkeborg · Tlf. 7020 0455 · www.virklund-sport.dk

jbu_2_2005.indd 28 11-04-2005 10:26:51


til nr. 1 og nr. 2 på hvert afviklingssted.

Også i de øvrige regioner – inkl. Region

2 - kåres mestre og uddeles præmier til

nr. 1 og nr. 2. i nogle af mikrorækkerne.

Og indefodbold er et kapitel helt for sig

over hele Jylland med kåring af regionale

mestre ned i de mindste rækker.

Et andet eksempel er offentliggørelse af

resultater på Internettet. Her er anbefalingen,

at resultater for Poder og Podepiger

ikke offentliggøres. Alligevel gøres også

det forskelligt afhængigt af, hvor i Jylland

man befi nder sig.

Alt sammen eksempler på, at vi i JBU

siger et, og gør noget helt andet. Det

virker ikke troværdigt overfor klubberne.

Det er selvfølgelig helt legalt, at

JBU-ledere har forskellige holdninger til

resultaters betydning, præmier, kåring af

mestre o.s.v. De afspejler jo et eller andet

sted klubledernes forskellige holdninger.

Men kæden hopper altså af, når vi som

organisation udgiver et temahæfte med

holdninger og anbefalinger til klubberne,

og så internt agerer stik modsat.

Den egentlige kerne til problemet tror jeg

skal fi ndes i, at turneringerne sorterer under

turneringsudvalgene, mens holdninger

til børnefodbold primært interesserer

B&U-folk. Det forsøgte vi at gøre noget

ved i JBU Region 2 i 2004 ved at foreslå

at fl ytte ansvaret for de yngste spillere fra

turneringsudvalg og indefodboldudvalg

til B&U, men det var ikke politisk muligt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed,

at der i JBU’s Børne- og Ungdomsudvalg

er stor uenighed på tværs af regionsgrænserne

om udmøntningen af de

budskaber, vi sender i temahæftet. Der

skal heller ikke herske tvivl om, at jeg

gerne så, at man konsekvent gennemførte

de udmeldte holdninger længere op i

årgangene – f. eks. til og med miniputter.

Og gerne længere.

Og det er jo tankevækkende, at en

kompetent fodboldfaglig mand som

Keld Bordinggaard vil have børnene til

at spille 4 mod 4, for at de skal lære at

spille teknisk fodbold, mens der inden

JYSK FODBOLD 2/2005

for JBU og blandt superligaklubber og

andre klubber er kræfter, der hellere ser

miniputter spille 11 mod 11 for at lære

systemer og lave resultater for klubben.

I det seneste nummer af Jysk Fodbold

kunne vi læse om Søren Barslund fra

Esbjergs superligahold, der først stiftede

bekendtskab med 11-mandsfodbold som

juniorspiller. Ingen vil vel betvivle, at

netop Barslund er en teknisk velfunderet

fodboldspiller, og er et sandhedsvidne,

der taler af egen erfaring. Derfor klinger

det godt i mine ører, når han siger, at

taktik og løbemønstre kan læres rimeligt

hurtigt, mens det er anderledes med

teknikken. Her er Barslund ikke i tvivl

om, at 7-mandsspillet har været med til

at udvikle ham, og han taler varmt for, at

dette spil praktiseres langt op i ungdomsrækkerne.

Temahæftet står nu for eventuelt at skulle

genoptrykkes. Inden det sker, ønsker

B&U-udvalget at få JBU’s bestyrelse til at

tage stilling til, hvorvidt anbefalingerne

i temahæftet fortsat ”kun” skal være anbefalinger

i stedet for gældende praksis

i JBU og regionerne. Det blev forsøgt i

efteråret 2004, men det lykkedes ikke i

første omgang at få bestyrelsens svar på

29

DEBATINDLÆG

anmodningen. Tværtimod blev bolden

sendt tilbage til udvalget med besked om

at opstille en liste over konkrete uenighedspunkter,

hvorefter bestyrelsen vil

behandle spørgsmålet på ny.

På udvalgets næste møde den 17. maj

2005 udarbejdes denne liste, og bolden

spilles så endnu en gang til bestyrelsen,

der denne gang bør tæmme den, så vi

kan få afsluttet alt det boldfl ytteri med

et mål, som reelt kun kan scores af

JBU`s bestyrelse. Hvem skulle ellers tage

ansvaret for, at de holdninger, som organisationen

JBU melder ud til klubberne,

også gælder for organisationens egne

aktiviteter?

jbu_2_2005.indd 29 11-04-2005 10:26:56


JBU

NAVNE

Rekordtilmelding til

JBU’s Pokalturnering

Holdtilmeldingen til JBU’s Pokalturnering

2005 har sat ny rekord.

Gaarde IF’s Serie 5-mandskab nåede

lige at blive registreret, inden JBU lukkede

for tilmeldinger i slutningen af

marts. Det betød, at det samlede antal

deltagerhold i 2005-turneringen kravlede

op på 624 – ét hold fl ere end den

tidligere rekord: 623 hold i 2002.

I forhold til 2004-turneringen er fremgangen

ganske markant, idet 553 hold

sidste år kæmpede om JBU’s pokaltitler. I

procent svarer det til en stigning på 12,8.

JBU’s konsulenter på

485 klubbesøg i 2004

JBU’s seks konsulenter har i 2004 afl agt i

alt 485 besøg i de jyske fodboldklubber.

Formålet med klubbesøgene er bl.a. at

afdække klubbernes uddannelsesbehov

og i samarbejde med klubberne at

opstille udviklingsplaner. Herudover har

konsulenternes naturligvis ydet bistand til

klubberne i forbindelse med de udfordringer,

som klubberne står over for i

dagligdagen.

At klubberne sætter pris på konsulentordningen,

understreger den evaluering,

som Danmarks Idræts-Forbund og PLS

Rambøll gennemførte i foråret 2003.

Her blev brugerne - og dermed også et

udpluk af de jyske fodboldklubber - bedt

om at vurdere værdien af konsulenternes

indsats ude i marken.

Konsulenter gør en forskel

Helt overordnet vurderer klubberne, at

konsulenternes indsats gør en forskel,

og at resultaterne er målbare - samt at

modellen bør opretholdes.

JYSK FODBOLD 2/2005

Fremgangen er jævnt fordelt over stort

set samtlige rækker. Rent procentmæssigt

er væksten dog størst i Herresenior

B-rækken, hvor antallet af hold er steget

fra 84 til 104 og i Pige-rækken, hvor 54

hold deltager i 2005 mod 43 i 2004.

Med 107 deltagende hold er Drengerækken

fortsat den største skarpt

efterfulgt af Herresenior B (104 hold) og

Lilleput-rækken (103 hold).

Den samlede holdfremgang skyldes dog

også, at JBU’s Pokalturnering 2005 er

udvidet med en ekstra række: Lilleput-

Klubberne lægger bl.a. vægt på, at

konsulenterne kan medvirke og rådgive

omkring rekruttering og fastholdelse af

medlemmer, omkring rekruttering og

udannelse af trænere og ledere samt

vedr. styrkelse af forældresamarbejde.

Altså præcis de praktiske områder, som

fylder meget i hverdagen i en fodboldklub.

JBU’s konsulenttjeneste, som fi nansieres

af DBU og Danmarks Idræts-Forbund, er

gratis for klubberne.

TEKST: MADS D. LARSEN

30

pige-rækken. I alt 29 hold er tilmeldt i

denne kategori.

Udvidelsen er en naturlig konsekvens af,

at der nu også fi ndes en ordinær 11mandsturnering

for Lilleput Pigerne.

Finalerne i JBU’s Pokalturnering spilles i

august.

På www.jbu.dbu.dk kan du fi nde meget

mere om turneringen - bl.a. tidligere

pokalvindere.

TEKST: MADS D. LARSEN

Konsulent

forlader JBU

Henrik Stampe har opsagt sin stilling

som fuldtidskonsulent i JBU Region 3

(Århus og Vejle Amt) for at søge nye

udfordringer. Han tiltræder i stedet en

stilling ved Idrætssamvirket Århus, der er

en paraplyorganisation for de århusianske

idrætsforeninger

Henrik Stampe kom til JBU i april 2001

fra en funktion som projektleder ved

Jydsk Pædagogisk-Center i Århus.

Konsulentstillingen vil blive genbesat pr.

d. 1. august. Du kan fi nde stillingsopslaget

i dette nummer af Jysk Fodbold.

TEKST: MADS D. LARSEN

NYT FRA JBU

jbu_2_2005.indd 30 11-04-2005 10:26:59


JYSK FODBOLD 2/2005

Full-service cafeteria

Beach-volley

2 idrætshaller

Græsbaner

KONTAKT OS OG FÅ ET

GODT TILBUD

Træningslejr / kursus – så prøv

STOHOLM

VANDRERHJEM

Nyt vandrerhjem med 92 sengepladser flere med eget bad/toilet samt

TV på værelserne.

31

Solarium

Skydebaner

Tennisbaner

Flotte kursuslokaler alt i

AV-udstyr

Stoholm Vandrerhjem

Søndergade 56

7850 Stoholm

Tlf. 97 54 16 21 · Fax 97 54 23 54

e-mail: stoholmvandrerhjem@stoholmvandrerhjem.dk

Hjemmeside: www.stoholmvandrerhjem.dk

jbu_2_2005.indd 31 11-04-2005 10:27:02


JBU

NAVNE

Flere Drenge-hold - færre Lilleput-hold

Antallet af hold i JBU’s 11-mandsturnering

2005 er stort set status quo i forhold

til sidste år

I alt 4305 hold er tilmeldt årets turnering.

Det svarer til en tilbagegang på 26 hold

(0,6 procent) i forhold til sidste års turnering,

hvor 4331 hold var tilmeldt.

Det nogenlunde stabile tal dækker dog

over fl ere forskellige tendenser i de

respektive rækker.

Der er fremgang i samtlige ungdomsrækker

på pigesiden: Pige Junior (3 hold),

Piger (39 hold) og Lilleput Piger (1 hold).

Mest bemærkelsesværdigt er udviklingen

i Pige-rækken, hvor stigningen i antallet

af hold svarer til fremgang på 22 procent.

I alt 217 11-mandshold deltager i

JBU’s Pige-række i 2005, hvilket næsten

er en tredobling siden 1997, hvor 79

hold deltog.

699 Lilleput-hold i 2005

Til gengæld er billedet lidt mere broget

for herre ungdomsrækkernes vedkommende.

Lilleput-rækken er fortsat JBU’s største

11-mandsrække på ungdomssiden med

699 tilmeldte hold. Der er dog tale om

en tilbagegang på 17 hold i forhold til

sidste år.

Til gengæld er antallet af Drenge-hold

steget med 15, antallet af Junior-rækken

er stort set status quo (stigning på 1

hold), mens der er 13 færre Ynglingehold

end sidste år. Det betyder, at i alt

645 Drenge-hold er tilmeldt, 397 Juniorhold

og 179 Ynglinge-hold.

Sidste år var der holdfremgang i både

Lilleput-, Drenge- og Juniorrækkerne - og

tilbagegang i Ynglinge-rækken.

For herreseniorspillernes vedkommende

fortsætter den negative tendens fra sidste

år. Antallet af Serie 6-hold er faldet med

46. Sidste år var faldet på 19 hold.

Nedgangen betyder, i alt 456 hold

JYSK FODBOLD 2/2005

Antal hold i JBU´s 11-mandstunering

deltager i JBU’s laveste herresenior-række

i 2005.

Dermed er antallet af hold i JBU’s to laveste

herreseniorrækker – Serie 5 og Serie

6 – faldet fra 1569 i 1995 til 1032 i

2005.

Frafaldet i herresenior-rækkerne var

et gennemgående tema på JBU’s fi re

regionale årsmøder i november 2004

og på delegeretmødet i januar 2005.

Her opfordrede en række klubledere

JBU til tage initiativ til at se nærmere på

problematikken – bl.a. i form af lokale

debatmøder med klubberne.

JBU’s Turneringsudvalg har siden arbejdet

med forskellige ideer, og efter at

udvalgets oplæg har været forelagt JBU’s

NYT FRA JBU

2004 2005 2004 2005

Herrer Kvinder

Jyllandsserien 28 28 Jyllandsserien 24 24

Serie 1 48 48 Serie 1 36 36

Serie 2 96 96 Serie 2 Forår 105 96

Serie 3 192 192 Pigejunior A 24 24

Serie 4 384 384 Pigejunior B 110 113

Serie 5 576 576 Piger A 37 55

Serie 6 502 456 Piger B 141 162

Ynglingemester 24 24 Lilleputpiger 94 95

Ynglinge A 60 60

Ynglinge B 108 95

Juniormester 24 24

Junior A 171 168

Junior B 201 205

Drengemester 30 30

Drenge A 187 189

Drenge B 413 426

Lilleputmester 30 30

Lilleput A 161 146

Lilleput B 1 252 247

Lilleput B 2 273 276

I alt Herrer 3760 3700 I alt Kvinder 571 605

32

bestyrelse, ligger det fast, at der i løbet

af 2005 vil blive gennemført forskellige

initiativer, hvor både klubledere og

spillere vil blive involveret. Intentionen

er, at dialogen skal udmønte sig i de

nødvendige ændringer af JBU’s regler og

turneringsbestemmelser.

Til 2005-sæsonen er der bl.a. indført

ombrydning i Serie 5-rækken netop for at

sikre en bedre turneringsafvikling i den

nederste del af herresenior-pyramiden.

Endelig er der blevet ni færre hold i

Serie 2 Kvinder. Sidste år steg antallet af

Kvinde-hold med fem. I alt 156 kvindehold

deltager i JBU’s 11-mandsturnering

i 2005.

TEKST: MADS D. LARSEN

jbu_2_2005.indd 32 11-04-2005 10:27:04


JBU

NAVNE

Trænerseminar i

Mejrup trak fuldt hus

Interessen var stor, da JBU Region 2 søndag

d. 6. marts gennemførte sit seminar

for trænere af Lilleput- og Drengehold i

Mejrup. Faktisk stå stor, at alle 80 pladser

på seminaret var udsolgt.

Dagens praktiske indhold var lagt i hænderne

på JBU’s Unionstræner for U 16

gruppen, Erik Broch Petersen og Henrik

Pedersen, Junior Liga træner i Esbjerg fB.

Erik Broch Petersen stod for formiddagens

program, hvor temaet var teknisk

Fornem hæder

til Verner Ebdrup

Gæster fra nær og fjern, stribevis af

gode taler og en fornem hæder fra DBU

skabte rammerne for en fl ot afskedsreception

for Verner Ebdrup på Vildbjerg

Sports og Kulturcenter fredag d. 4.

marts.

Fodboldfolk, forretningsforbindelser,

venner og familie - i alt ca. 200 personer

- var mødt talstærkt frem for at hylde den

69-årige fodboldleder, der efter 21 år i

bestyrelsen - heraf 16 år på posten som

kasserer – har valgt at trække sig tilbage

JYSK FODBOLD 2/2005

træning, mens Henrik Pedersen efter

frokost - under overskriften ”Med kroppen

til fodbold” – viste en række øvelser

målrettet mod Lilleput- og Drengespillere.

Begge indslag indeholdt både teori og

udendørs træning med medier – stillet

til rådighed af Måbjerg IF. Seminaret

varede fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

TEKST: MADS D. LARSEN

fra sine poster i Jydsk

Boldspil-Union. Offi cielt

skete det på JBU’s

delegeretmøde lørdag

d. 8. januar.

DBU’s formand, Allan

Hansen, hyldede

Verner Ebdrup for sin

store indsats for jysk og

dansk fodbold og afsluttede

sin tale med at

overrække ham DBU’s

Guldnål – en hæder

der er forbeholdt en

meget begrænset skare

af danske fodboldledere.

Herudover var der også taler fra bl.a.

JBU’s formand, Benny Hansen, JBU

Region 2’s formand, Jens Christensen,

JBU’s administrationschef, Ove Lyhne,

borgmester i Trehøje Kommune, Svend

På vegne af fodboldklubberne

i JBU Region 2’s område overrakte

to medlemmer fra Vildbjerg

SF’s ungdomsafdeling en

gavecheck til Verner Ebdrup.

33

Instruktør Henrik Pedersen

viser en øvelse ved seminaret

i Mejrup. Medierne

er fra Måbjerg IF.

Blæsbjerg og tidligere fodboldleder i

JBU, Peder Thomsen.

Verner Ebdrup bevarer sin tilknytning til

JBU, idet han har sagt ja til at fortsætte

som formand for JBU’s Veteranklub. Du

kan fi nde et stort afskedsinterview med

Verner Ebdrup andetssteds i dette nummer

af Jysk Fodbold.

TEKST: MADS D. LARSEN

NYT FRA JBU

Verner Ebdrup får overrakt Guldnålen

af DBU’s formand, Allan Hansen.

jbu_2_2005.indd 33 11-04-2005 10:27:04


JBU

NAVNE

265 års lederarbejde

belønnet af JBU

JBU’s næstformand, Bent Clausen, kom

på overarbejde, da han en onsdag

aften i februar repræsenterede den jyske

fodboldunion ved Vojens BI’s generalforsamling.

På mødet skulle han nemlig overrække

JBU’s Sølvnål til ikke færre end 12 af

klubbens frivillige fodboldledere – som

en anerkendelse af deres indsats for

Vojens BI. For at modtage JBU’s Sølvnål

skal man have lagt minimum 15 års ulønnet

leder- og trænerarbejde i sin klub.

Sammenlagt svarer de 12 fodboldlederes

indsats til 265 års frivilligt, ulønnet

arbejde i VBI.

- Det er fantastisk, at så mange ledere

i VBI har ydet så stort set arbejde. De

kan hver især påtage sig en stor del af

æren for, at klubben i dag fremstår som

en velfungerende forening til gavn for

lokalområdets voksne og børn, siger

Bent Clausen, der samtidig opfordrer alle

klubber til at benytte de hædersbevisninger,

som JBU råder over:

- Nogle gange går det hele op i dagligdagens

mange gøremål, men det er vigtigt,

at vi som klubledere husker at give

hinanden et skulderklap engang imellem,

tilføjer JBU’s næstformand.

De 12 modtagere af JBU’s Sølvnål er:

Orla Nissen, Torben Nielsen, Leif Schou,

Niels R. Nielsen, Kai Hansen, Leo

Stokbæk, Peter Rasmussen, Knud Hjort

Lange, Mogens Larsson, Erik Andersen,

Ib S. Pedersen og Kurt Trapp.

47 trænere til seminar om

kvindefodbold

47 trænere samledes i Brønderslev

søndag d. 6. februar for at

hente ny inspiration om træningen

af piger og kvinder.

JYSK FODBOLD 2/2005

47 trænere fra 24 jyske fodboldklubber

- heraf 21 klubber fra Nordjylland

- deltog søndag d. 6. februar på

JBU’s seminar om kvindefodbold på

Idrætshøjskolen i Brønderslev.

Henrik Lehm, træner for Danmarks

U19 kvindelandshold, leverede et

spændende og motiverende indlæg

under temaet ”teknisk træning for

pige- og pigejuniorspillere”.

Øvelserne bar tydeligt præg af Henrik

Lehm’s holdninger til træning: ”Det

skal være sjovt at komme til fodbold”

og ”børnene skal lære noget hver

gang de er til træning”.

Eli Landsem, træner for Fortuna Hjørring’s

Elitedivisionshold, viste ”rele-

34

Kurt Trapp og Kai Hansen var ikke til

stede på selve generalforsamlingen.

Du kan læse mere om JBU’s Sølvnål på

www.jbu.dbu.dk, hvor du også kan fi nde

ansøgningsskemaet.

TEKST: MADS D. LARSEN

vant fodboldtræning som den praktiseres

i Fortuna”.

Som oplæg til den tekniske træning

talte Eli Landsem om bevidstgørelse af

spillerne - at spillerne bliver dygtigere til

at holde fokus og prioritere. Netop det

mentale, mener Eli Landsem, kan blive

afgørende for det danske kvindelandsholds

muligheder ved den forestående

slutrunde.

Det var JBU Region 1, der stod for tilrettelæggelsen

og gennemførelsen af arrangementet,

og ifølge Kim Glad Andersen,

breddekonsulent i JBU Region 1, satses

der på at en opfølgning næste år med et

tilsvarende initiativ.

TEKST: MADS D. LARSEN

NYT FRA JBU

jbu_2_2005.indd 34 11-04-2005 10:27:13


JBU

NAVNE

Trænerseminar i

Mejrup trak fuldt hus

Interessen var stor, da JBU Region 2 søndag

d. 6. marts gennemførte sit seminar

for trænere af Lilleput- og Drengehold i

Mejrup. Faktisk stå stor, at alle 80 pladser

på seminaret var udsolgt.

Dagens praktiske indhold var lagt i hænderne

på JBU’s Unionstræner for U 16

gruppen, Erik Broch Petersen og Henrik

Pedersen, Junior Liga træner i Esbjerg fB.

Erik Broch Petersen stod for formiddagens

program, hvor temaet var teknisk

Fornem hæder

til Verner Ebdrup

Gæster fra nær og fjern, stribevis af

gode taler og en fornem hæder fra DBU

skabte rammerne for en fl ot afskedsreception

for Verner Ebdrup på Vildbjerg

Sports og Kulturcenter fredag d. 4.

marts.

Fodboldfolk, forretningsforbindelser,

venner og familie - i alt ca. 200 personer

- var mødt talstærkt frem for at hylde den

69-årige fodboldleder, der efter 21 år i

bestyrelsen - heraf 16 år på posten som

kasserer – har valgt at trække sig tilbage

fra sine poster i Jydsk Boldspil-Union. Offi

cielt skete det på JBU’s delegeretmøde

lørdag d. 8. januar.

DBU’s formand, Allan Hansen, hyldede

Verner Ebdrup for sin store indsats for

jysk og dansk fodbold og afsluttede

sin tale med at overrække ham DBU’s

Guldnål – en hæder der er forbeholdt

en meget begrænset skare af danske

fodboldledere.

Herudover var der også taler fra bl.a.

JBU’s formand, Benny Hansen, JBU

Region 2’s formand, Jens Christensen,

JBU’s administrationschef, Ove Lyhne,

borgmester i Trehøje Kommune, Svend

Blæsbjerg og tidligere fodboldleder i

JBU, Peder Thomsen.

JYSK FODBOLD 2/2005

træning, mens Henrik Pedersen efter

frokost - under overskriften ”Med kroppen

til fodbold” – viste en række øvelser

målrettet mod Lilleput- og Drengespillere.

Begge indslag indeholdt både teori og

udendørs træning med medier – stillet

til rådighed af Måbjerg IF. Seminaret

varede fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

Tekst: Mads D. Larsen

Verner Ebdrup bevarer sin tilknytning til

JBU, idet han har sagt ja til at fortsætte

som formand for JBU’s Veteranklub. Du

kan fi nde et stort afskedsinterview med

Verner Ebdrup andetssteds i dette nummer

af Jysk Fodbold.

Tekst: Mads D. Larsen

Billedtekst:

Verner Ebdrup får overrakt Guldnålen af

DBU’s formand, Allan Hansen.

På vegne af fodboldklubberne i JBU

Region 2’s område overrakte to medlemmer

fra Vildbjerg SF’s ungdomsafdeling

en gavecheck til Verner Ebdrup.

35

jbu_2_2005.indd 35 11-04-2005 10:28:27


Jydsk Boldspil Union

Nøddevej 1

8260 Viby J

KLUB

SERVICE

NR. 4 APRIL 2005 NYHEDSBREVET FOR TRÆNERE OG LEDERE

Drømmer din klub om et nyt klubhus?

Går din klub med byggeplaner? Skal I

have lavet en om- eller tilbygning af klubhuset?

Har I brug for ideer og rådgivning

til at komme videre? Og hvordan kan

man opnå økonomisk støtte?

Søndag d. 22. maj indbyder JBU til seminar

om klubhusbyggeri i Bruunshåb ved

Viborg. På seminaret vil Jørgen Christoffersen,

konsulent hos Lokale- og Anlægsfonden,

fortælle om de forskellige støtteformer,

der findes.

Han vil også helt konkret vise, hvordan

man bedst får startet et byggeprojekt sammen

med Lokale- og Anlægsfonden.

- Seminaret retter sig mod en meget bred

målgruppe. Både de klubfolk, som helt

konkret går med planer om nyt byggeri,

men også de klubber, som måske har

nogle løse tanker omkring et nyt klubhus,

et nyt kulturhus eller en ombygning af hallen,

men som ikke rigtig ved, hvordan de

skal komme videre, siger Peter Tornbo,

konsulent i JBU Region 2 og tilføjer, at seminaret

vil tage udgangspunkt i praktiske

og konkrete sager.

Bl.a. vil Leo Jacobsen, formand for Bruunshåb/Tapdrup

IF og Møllehøjhallen,

fremvise den lokale hal og fortælle om

klubbens oplevelser i forbindelse med

byggeriet af hallen - i samarbejde med

Lokale- og Anlægsfonden. Bruunshåb/

Tapdrup IF har samtidig planer om en om-

og tilbygning af klubhuset, og med udgangspunkt

i klubbens tanker vil konsulenten

fra Lokale- og Anlægsfonden vise,

hvordan byggeprojektet kan gribes an.

Afslutning med SAS Liga-fodbold

Seminaret gennemføres i Møllehøjhallen i

Bruunshåb ved Viborg søndag d. 22. maj

kl. 09.00. Arrangementet afsluttes med

SAS Ligakampen mellem Viborg FF og

Skal din klub være Årets Børnefodboldklub? Side 2

JBU Sommer Cup side 3

Jyske Mestre i indefodbold 2004/2005 side 8

Nyt fra regionerne side 9

Kursusoversigt side 18

www.jbu.dbu.dk

Herfølge Boldklub på Viborg Stadion kl.

15.00.

Det koster 250 kr. pr. deltager, og beløbet

omfatter morgenkaffe, frokost, undervisning

og siddeplads til fodboldkampen.

Tilmeldingsgebyret opkræves på klubbernes

månedsfaktura.

Tilmelding senest fredag d. 13. maj til

JBU Region 2 på tlf. 9713 2222 eller

mail: region 2@jbu.dbu.dk.

/MDL

Foto: Henrik Bjerregrav

Du kan også fi nde:

- Nyheder fra JBU

Resultater og stillinger på

- Alt om kurser og seminarer

- Debatforum

- Turneringsregler

- Selvbetjening med skemaer

og blanketter

- Spørgsmål og svar

- og meget andet

Tilmeld dig

mailingslisten på

hjemmesiden og

modtag JBU´s

nyhedsbrev,

Klubservice, direkte

i indbakken hver

måned.

Temaudgave af Jydsk Boldspils-Unions Fodboldmagasin Jysk Fodbold

Nr. 2. April 2002

Fodbold for alle - hele året

www.jbu.dbu.dk

HOLDNINGER

TIPS

DEBAT

INSPIRATION

Find JBU`s

temahæfter om

bl.a. holdninger

til børnefodbold

og fastholdelse

af 13-18 årige

fodboldspillere.

www.jbu.dbu.dk

Magasinpost B

Mangler du

inspiration til

træningen af

børn? Find øvelser

og fodboldlege

- som noget nyt

krydret med små

videosekvenser.

jbu_2_2005.indd 36 11-04-2005 10:29:36

More magazines by this user
Similar magazines