Treklang nr. 1 - Tilbage

staff.iha.dk

Treklang nr. 1 - Tilbage

Læs inde i bladet:

Trige-revy

6

.. .igang igen?

8

16

22

Trige

Ølsted

Spørring

Natteravnene

til Trige

Gymnastikopvisning

i ST70

10. klasse i

Kina

Treklang

Nr. 18 Marts 2005 - Årg.4


Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Annoncepriser

1 side 1.000 kr.

1/2 side 600 kr.

1/4 side 350 kr.

1/8 side 200 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser excl. moms

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen


Trige

Ølsted

Spørring

Så står udesæsonen foran os, det trækker i os for at

komme ud i det fri efter en lang og mørk vinter.

Mens dette nummer af bladet sættes fryser det bravt

og sneen står meterhøjt, men dagen er tiltaget med

4 timer og fuglene er begyndt at tro på forårets

komme, de stoler på deres biologiske ur.

For nogle er det haven der trækker, nogen foretrækker

fiskeri, fuglekiggeri og en masse ser frem til de

udendørs sportsgrene.

Der er i dette nummer flere indlæg om nye tiltag i

Trige. Du kan gå ind i at få Trige-revyen startet op

igen, du kan gå ind i Natteravnene, “alle hjælper

alle” et tiltag for at hjælpe ældre og flere spændende

tiltag.

Trigeparken har som sædvanlig et stort udbud af tilbud

til dig.

I ST70 er generalforsamlingerne netop afsluttet i

afdelingerne og i hovedbestyrelsen. Det betyder en

vis udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. I badmintonafdelingen

skal der være ekstraordinær generalforsamling

og til hovedbestyrelsens generalforsamling

mødte ingen op. Læs referaterne inde i bladet.

Derudover lægges op til den nye sæson i fodbold og

håndbold mens gymnastikafdelingen hoder afslutning.

Treklang

nr. 18 ·marts 2005 · årgang 4

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),

Kaj Nielsen, Lise Reinholdt , Henny Hansen og Peter

Jes

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: heh@privat.tele.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Så er forårsudgaven af

Treklang på gaden

... men i sne står urt og busk endnu i skjul

Vi fortsætte med vores serie om “børn og unge” i

området, denne gang med en beretning fra 10. klasses

tur til Kina.

Vi har stadig brug for folk der har mod på at indgå

i redaktion af bladet og at yde hjælp på anden måde,

henvend dig til redaktionen.

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet, for nr. 19 er det 2. maj 2005.

Nr. 19 udkommer i uge 22, sidst i maj!

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt PostDanmark, Connie

Shemtov på 8020 7030 eller undertegnede.

God fornøjelse med læsningen

Forsidefoto: Glade børn i sneen (foto Carl-Erich

Hansen)

Web:

www.aarhus.dk/trige

Tryk: Vitten Bogtryk A/S

Oplag: 1.800

Aage Birkkjær Lauritsen

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6

gange om året og postomdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 22, 2005.

Deadline for tekst og annoncer 2. maj 2005.

3


4

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon 86 23 23 23

Telefax 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

- Alm. fodbehandling

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring

Danmark.

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 24 42

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 14 35.

Åben 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02


Trige - Ølsted

Fællesråd

Trige Midtby

På arbejdsgruppemøde den 2.februar blev der fremlagt

et nyt og revideret forslag til, hvordan

Smedebroen skal se ud. Det nye forslag er udformet,

således, at parkeringspladsen ved dammen

bibeholdes, og i den nye udformning vil der på hele

parkeringsarealet ved forretningerne og dammen

blive 4 parkeringspladser mere, end der er i øjeblikket.

Tilgængeligheden vil blive betydelig bedre,

end den er nu, til glæde for ældre og gangbesværede

medborgere ikke mindst de, der har brug for

kørestol eller rollator. Der kommer ny belysning og

der plantes træer langs Smedebroen. Udvalgets

medlemmer var så godt tilfredse med det de så, at

der blev givet grønt lys til en detailprojektering af

projekt Smedebroen. Det har været længe undervejs,

men inden året er omme vil vi kunne se resultater.

Stormen tog godt fat i træerne på det grønne areal

ved hallen og dammen. Desværre var de resterende

træer i så dårlig stand, at det var formålstjenligt at

skove dem. Der er meget tomt nu, men vi må i gang

med at få fjernet rødderne, så der kan plantes nyt.

Trige Søndergård

Det går en lille smule trægt med at få økonomien

endelig på plads, men der arbejdes hårdt på sagen,

så vi håber, at arbejdet kan startes op i løbet af sommeren.

Nyt fra Fællesrådet

Status for Byfornyelsen

Affaldssortering

Det er nu bestemt, at affaldspladsen skal indrettes i

forbindelse med den allerede eksisterende ved Trige

Centervej, der er udarbejdet tegninger, som nu skal

drøftes med de der skal afhente containerne. De

foreløbige beregninger viser, at pladsen kan indrettes

for det beløb der er til rådighed.

Kommunikation

Vi er gået i gang med at udarbejde informationsmateriale

omkring samtlige projekter. I løbet af foråret

vil det blive udsendt til samtlige beboere i området.

Sæt kyds i kalenderen

Repræsentantskabsmøde

den 26. maj 2005

kl.19 30 i Trige Forsamlingshus

Fællesrådet

ved

Henny Hansen

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem:

Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen

Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv.

tlf.: 8623 1299 tlf. 8623 2023 tlf.: 8698 9074 tlf.: 8623 0858 tlf.: 20951097

5


6

Her i 100-året for Trige Forsamlingshus har bestyrelsen

for forsamlingshuset besluttet at prøve at

søsætte en revy her i Trige. For at bevare et hus i

byen som vi alle kan have glæde af, er vi nødt til ind

i mellem at prøve nogle nye tiltag, for at bevare

dynamikken i huset.

Så vil nogle måske mene, at en revy ikke er ny i

Trige. Det er faktisk rigtigt. For netop i år er det

nemlig præcis 20 år siden, den sidste revy blev spillet

her i byen. Det var faktisk en revy, der blev

opført i hallen i forbindelse med Brugsens 100-års

jubilæum i 1985.

Revy i Trige stod faktisk på fra 1980 til 1985, som

en årligt tilbagevendende begivenhed. Før den tid

havde man spillet diletant-teater og opført mange

forskellige forestillinger. Jeg opsøgte Grete

Hedensted, som dengang var en af de førende kræfter

bag revyen. Faktisk strækker Grete`s teaterkarriere

sig så langt tilbage som til 1953, hvor hun som

13-årig spillede med i et teaterstykke i forsamlingshuset.

Da Grete gik til konfirmandundervisning på

daværende tidspunkt, fandt hendes far det klogest,

at rådspørge præsten om det nu også var i orden, at

hun deltog i den slags. Præsten indvilligede, men

satte dog den betingelse, at hun tog direkte hjem

efter forestillingen, og ikke deltog i den efterfølgende

fest.

Prøverne til revyerne som startede i 1980 blev faktisk

ikke afholdt i forsamlingshuset, men derimod

hos Grete. Stueorglet spillede Henry Post på, og alle

sangnumrene blev indøvet i Grete`s stue. Prøverne

på de forskellige numre som ikke krævede musik,

blev så holdt i kælderen. Når man var færdig med

prøverne, samledes man til kaffe m.m.

Forplejningen stod Inge Juel for og naturligvis fik

hun derfor tilnavnet "Tuttemor". Instruktør var

Trige-revy

...skal vi lave den?

Torben Bunk, som ligeledes skrev teksterne til revyen

sammen med Grete Hedensted. Af skuespillere

kan i flæng nævnes Kaj Normann, Peder

Bjerregaard, Mogens Juel, Kirsten Fisker, Inga og

Benni Sørensen, Birger Christensen m.fl. Revyerne

blev opført over 4 aftener fredag, lørdag, tirsdag og

onsdag, de sidste to forestillinger var såkaldte bænkeforestillinger,

hvor der ikke var spisning og fest

bagefter.

Faktisk blev revyen så stor en succes at den kom i

fjernsynet. TV-Århus med Jack Fridtjof sendte

nogle udsendelser, hvor temaet var diletantteater i

Århus og omegn. Her blev der indsendt et videoklip

fra en af revyerne, og Grete blev faktisk ringet op

helt fra Svendborg, og spurgt om de måtte bruge

den viste sketch i deres lokale revy. Som en slags

Grand Finale blev den sidste revy som sagt opført til

Brugsens 100-års jubilæum, og man valgte p.g.a det

store antal gæster at flytte til Trigehallen. Vi har faktisk

den dag i dag gavn af revyen fra 1983,

Trigesangen som mange kender fra forskellige

arrangementer i forsamlingshuset er faktisk skrevet

af Grete til netop den revy.

Nu håber vi så bare fra bestyrelsens side, at vi kan

få lige så godt gang i en revy, som de havde dengang.

Vi har dog allerede arvet noget fra den foregående

revy. Det viser sig nemlig at diverse kostumer

og rekvisitter, faktisk stadig befinder sig på loftet af

beboerhuset på Hjulgårdsvej. Nu må vi se, om vi

kan bruge noget af det. Men for at dette projekt kan

blive en succes, er det vigtigt at vi får nogle deltagere

med, og vi mangler alt: Skuespillere, tekstforfattere,

instruktør, sufflør, scenefolk, lysfolk osv.

Så mød op i forsamlingshuset den 7. april 2005 kl.

19.30 eller kontakt Peter Bendtson på tlf 25 22 90


"Visens Venner - Århus"

i Trige

Atter i år var “Visens Venner-Århus” i Trige til et

fællesarrangement med Trige Forsamlingshus og

Trige Borgerforening.

Der var igen rift om billetterne, der var næsten 100

deltagere og de havde en fornøjelig aften.

Aftenen begyndte med at man spiste gule ærter eller

smørrebrød - efter behag. Senere blev der serveret

kaffe og lagkage.

Og så underholdt Visens Venner-Århus med fællessange

og solistoptræden. Aktørerne fra “Visens

Venner-Århus” gav deltagerne en underholdning

helt i top - så alle der deltog havde en oplevelsesrig

aften.

Det var en dejlig aften og billetprisen var kun kr.

100.-, hvor du fik spisning, kaffe og underholdningen.

Barsalget var også til rimelige priser og dette

blev flittigt benyttet.

Billetsalget blev igen i år forestået af Trige Nærkøb,

og vi siger tak for deres hjælp.

Vi håber successen kan gentages næste år.

Inga og John

Prinsens Livregiment og Kirsten Siggaard

.... i Trige

Dancing in the rain

Potpourri

Kirsten Siggaard

7


8

Natteravnene er voksne, der ikke er ligeglade med

deres medmennesker. De er frivillige, der bruger

nogle aften- og nattetimer en gang imellem, for at

medvirke til at øge trygheden i lokalområdet på en

diskret og ikke-voldelig facon, som skaber tillid, ro

og respekt.

Natteravnene går ture, når der er behov for det.

F.eks på hverdagsaftener, sent fredag aften og lørdag

og på særlige fest- og mærkedage, hvor de unge

er i byen. Nogle natteravne er på gaden hver dag.

Andre kun en gang om måneden når der er halbal,

enkelte kun i sommerperioden.

Natteravnene er IKKE noget lokalt vagtværn eller

opsynsværn. Men ved at være til stede på gaden og

stræder i hold på 3 - i de karakteristiske gule jakker

- kan man som gode rollemodeller påvirke børn og

unge til en fornuftig adfærd med mindre vold, hærværk,

misbrug, spritkørsel m.v.

En vigtig opgave er at støtte børn og unge, der sav-

afholder Borgermøde

Natteravnene

...opstart i Trige?

ner ansvarlige forældre, værdier og andet, der kan

give deres liv indhold og sikre dem en tilfredsstillende

identitet og værdig opvækst.

Vil du være med til at skabe

den lokale tryghed i Trige?

Vil du være med til at løse ovennævnte opgaver

som én af Triges NATTERAVNE?

Så meld dig ved:

aktivitetsmedarbejder Helle:

8623 1664/ mobil: 2724 5153

oasen-trige@ofir.dk

venlig hilsen

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

se nærmere på

www.natteravnene.dk

onsdag den 6. april

kl. 19 - 21

i kantinen på Bakkegårdsskolen

Tilstede vil være repræsentanter for SSP, Politiet og relevante konsulenter med tilknytning

til Trigeområdet.

Arr. Natterevnene

Vi er leveringsdygtige i

alle former for tryksager og lotteri

Brevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøger

Amr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder,

Bankoplader, brikker og meget andet....

Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning:

Vitten Bogtryk A/S · Tlf. 87 57 60 00


Alle hjælper alle

..nyt tilbud til Triges borgere

- Kniber det engang imellem med at få indkøbsposerne

slæbt hjem?

- Mangler du somme tider en ledsager til lægen,

frisøren m.m.?

- Har du brug for “reservebedsteforældre”?

- Kunne du bruge en hjælpende hånd til syarbej

de, brevskrivning, småhåndværk, m.m.?

- Mangler du en “Gå-i-byen-ven”, en besøgsven

eller måske et tryghedsopkald?

En gruppe af ældre og lidt yngre frivillige, med forskellige interesseområder, stiller sig

til rådighed med deres hjælp til stort og småt. Ring blot og hør, om der er en fra gruppen,

der kan hjælpe med lige det, du har brug for.

Har du brug for hjælp af en frivillig, kan du ringe:

Mandag kl. 16 - 17

og

Fredag kl. 10 - 11


Telefonnummer: 87 40 87 72

I telefontiden kan du også møde personligt op i

Bjørnshøjcentrets Brugerrådslokale for at hyre en frivillig.

Hjælpeordningen træder i kraft fra fredag den 1. april 2005

Venlig Hilsen

"Hjælpetjenesten i Trige"

v/ Aktivitetshuset i Trige, Bjørnshøjcentret og Ældremobiliseringen

9


10

Trige-Revy 2006?

vil du være med?

Som du kan læse andetsteds i dette blad, forsøger

Trige Forsamlingshus at stable en revy på benene til foråret 2006.

Vi starter helt fra bunden, så vi mangler folk til alle funktioner:

Skuespillere, musikere, scenefolk, lysmænd, instruktør,

sufflør, håndværkere osv.

Har du lyst til at være med, starter vi op oktober 2005 med øveaften om torsdagen.

Revyen løber af stabelen i marts 2006 med 2-4 forestillinger alt efter interesse.

Har du lyst til at bidrage med småt eller stort så kom til

orientering/tilmelding torsdag den 7.april 2005 kl. 19.30 i forsamlingshuset

Eller ring til Peter Bendtson på tlf. 2522 9018 efter 18.00

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

ILLEMANNs EFTF.

V/ Erik Kold Jensen

☎ 86232162 - Mobil 20483619

E-mail erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

Portræt af en udstiller

Signe Birgitte Pedersen

Signe Birgitte er uddannet sygeplejerske og har i

30 år arbejdet på Kommunehospitalets anæstesiafdeling.

Ligesom sine søstre var hun som barn en ivrig

tegner, men holdt op, da hun blev ældre.

Interessen for kunst slap hun dog aldrig, hun

blev ved at gå på udstillinger og følge med på

den front.

I 2003 begyndte hun igen at tegne og male,

blandt andet inspireret af sin søster, der også

havde genoptaget maleriet efter at hendes børn

var flyttet hjemmefra. Hun deltog i undervisningen

på Kunstakademiet i Vestergade og supplerede

med forskellige aftenskolekurser.

Signe Birgitte Pedersen siger selv, at hun ikke

har fundet sin stil endnu, men prøver sig frem.

Hun maler portrætter og naturbilleder, ofte efter

et fotografisk forlæg, og har også forsøgt sig

med mere finurlige sammensætninger, blandt

andet de to tidligere omtalte om hendes børns

livretter.

Treklangs redaktion besluttede i slutningen af

sidste år at sende et nytårskort til alle vores

annoncørere, og vi valgte et af Signe Birgittes

farvestrålende blomsterbilleder som "årets nytårshilsen

".

Signe Birgitte Pedersen har boet i Spørring siden

1977 med sin familie. Hun har sidste år udstillet

i Nordeas afdeling i Spørring, men det er første

gang hun udstiller sammen med

Kunstforeningen T.Ø.S.


Amatørudstillingen i

Sognegården

den 15. og 16. januar 2005

af Lise Reinholdt

Det er nu anden gang indenfor de sidste år, at

Kunstforeningen har taget initiativ til en udstilling

af lokale amatørkunstnere. Og hvis man skal

dømme efter de mange besøgende og den gode

stemning, er det noget, der virkelig har publikums

interesse.

Værkerne fra syv lokale kunstnere fyldte godt på

væggene i Sognegården. Allerede når man kom ind

i gangen, blev man i godt humør af Sigrid Jensen og

Ester Kristensens lette, poetiske akvareller. Som

noget nyt udstillede Ester Kristensen desuden en

række store billeder, dels portrætter i olie, dels landskaber

i akryl.

Herdis Nielsen udstillede en række meget farverige

billeder blandt andet med landskaber, og Margit

Mellergård Larsen udstillede ligeledes malerier

med naturmotiver, suppleret med små eksotiske collager

med navne som: "Russisk by" og "Frodighed

og tørke i Bukino Faso".

Niels Toft Pedersen bidrog med et meget stort og

varieret antal billeder med naturmotiver, kirker og

mennesker. Samtidig var han manden bag en række

spændende skulpturer i forskellige materialer,

blandt andet papmaché og metal..

Thomas Stubbe Teglbjerg havde helt sin egen stil

med en let og humoristisk serie på ni croquis-tegninger

af kvinder, tegnet i en hurtig sort tusch-streg

på gråt kardus. Kvindernes ræverøde hår og en

smukt placeret fuldmåne på hvert billede skabte rytmen

i serien, der i sin uhøjtidelige lethed og enkelhed

fremstod som en musikstrofe, et lille stykke

poesi hen over væggen.

Signe Birgitte Pedersen udstillede en række blomstermalerier,

sort-hvide portrætter af kronprinseparret

samt to sjove billeder med titlerne "Mia elsker

ketchup" og "Kim elsker tomatsuppe og æblejuice"

om hendes børns livretter.

Alt i alt en spændende udstilling, og et godt initiativ,

der forhåbentlig vil blive gentaget.

Her kunne din

annonce have set

flot ud!

kontakt:

Kaj Nielsen 86 23 06 82

11


12

BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70

Hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen 86 231795 Vestermøllevej 236, 8380 Trige aage.lauritsen@mail.dk

Bjarne Pedersen 86 232442 Erbækvej 2, 8380 Trige bjp@ats.dk

Mikkel Damsgaard 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige mid@conscius.com

Fodbold

Ole Nissen 86 231690 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dk

Claus Holm 86 231831 Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige ch@auff.au.dk

Henrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkergaard@mail.dk

Johann Svenson 86 232726 Trige Møllevej 152, 8380 Trige thordis.runars@mail.dk

Helle Mølstrøm 86 231830 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Hanne Edeling, damer og piger 86 232626 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Poul Torp 86 230839 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dk

Håndbold

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 989185 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige

Henrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkergaard@mail.dk

Solveig Skjærlund 86 230746 Trige Møllevej 56, 8380 Trige

John Nielsen 86 230509 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Peder Iversen 86 230140 Vestermøllevej 232, 8380 Trige

Susanne Ladefoged 86 989281 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Badminton

Karen Pedersen, formand 86 230235 Holmkærvej 33, 8380 Trige kp@proinfo.dk

Inge Pedersen 86 989189 Sognevejen 5, 8380 Trige

Lars Vestergaard 86 230874 Lergravvej 15, 8380 Trige

Peder Thorbard 86 230221 Lergravvænget 8, 8380 Trige thorbard@mail.tdcadsl.dk

Tine Biering 86 230392 Pannerupvej 12, 8380 Trige

Gymnastik

Lykke Hansen, formand 20 265564 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykke@toursport.dk

Brian Basse, lokaleansvarlig 86 231524 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dk

Anna Møller Christensen 86 232422 Lergravvænget 30, 8380 Trige amc@tilstbolig.dk

Lars Toft Jensen, sekretær 24 409265 Niels Ebbesensvej 40, st. 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.com

Margit M. Hanssen 26 936415 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.com

Susanne Møller 86 230076 Trige Møllevej 250, 8380 Trige sipmoller@yahoo.dk

Sanne Salomonsen 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dk

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 231584 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Fritidspedeller

Lars 22 800717

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 230892

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 934141

bak@aaks.aarhus.dk

BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Nyt fra hovedbestyrelsen

Nyt fra HB

Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden

seneste udgave af Treklang..

Vi har holdt generalforsamling den 24. februar. Der

mødte ingen op ud over bestyrelsen, så vi sad der 3

personer og følte os lidt til grin og var lidt frustrerede

over den manglende opbakning!

Vi kan kun håbe på det ikke skyldes at folk ikke

interesserer sig for klubbens arbejde, men andre

årsager.

Dog må vi jo nok indrømme at det ikke hjælper på

entusiasmen!

Aage gennemgik beretningen, se referat på næste

side.

Mikkel gennemgik regnskab og budget. Desværre

var der jo underskud på årets regnskab. Det skyldes

omkostninger til den aflyste halfest og sommerfesten.

De 3 bestyrelsesmedlemmer fortsætter i 2005, men

håber på mere opbaknning fra medlemmerne.

hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen

Sportsdagen 2005

??. august

Trige Gl. Stadion

Vi gentager successen fra sidste år og holder

sportsfest efter stort set samme koncept.

Vi er i øjeblikket igang med planlægningen af

arrangementet og der vil i næste nummer af

Treklang komme yderligere information, med

tilmeldingssedler m.m.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal

med dine naboer, venner og andre om at få

dannet hold til sportsdagen.

Tlf. 86 99 95 66

Bil. 40 27 66 93

Fax. 86 99 92 66

Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk

13


14

Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST

70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin

● mere end 500 tanksteder i

Danmark

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige

● en månedlig opgørelse

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen


Formandens beretning, februar 2005

Medlemstal

Medlemstallet er nogenlunde uændret siden sidste

år.

Det samlede medlemstal i 2004 var 742. I år har vi

netop indberettet 729, fordelt på 90 fra håndbold,

306 fra gymnastik, 173 fra fodbold og 160 fra badminton.

Hovedforeningens struktur

Vi har nu fungeret i den nye struktur i 2 år og er ved

at "finde vores ben" i dette.

De nye vedtægter foreligger endnu kun i et udkast,

det skal renskrives og distribueres.

Vi skal have fundet ny formand. Denne periode er

min sidste!

Sportsfesten 2004

Som opfølgning på den aflyste sportsfest i 2003,

blev der planlagt og annonceret en sportsfest i

august 2004. Vi synes det var en succes, men kunne

godt ønske os større tilslutning.

Vi gentager og gennemfører arrangementet i august

i 2005. Datoen bliver enten den 20. eller 27. august.

(27. har Lindegården deres sommerfest og festugestart

er den 26. - 27.)

Halfesten

Desværre måtte vi aflyse halfesten på grund af svigtende

billetsalg. Vi har derfor mistet gejsten lidt og

der går lidt tid inden næste arrangement.

Samarbejdet med skolen

Vi har fået gang i samarbejdet med skolen igen. Vi

har et møde årligt på planen, hvor der samles op på

presserende spørgsmål.

Sponsorer

Vi har igen i 2004 forsøgt at få sponsorer til at "bide

på".

Det har dog indtil nu været en begrænset succes! Der

er i 2004 ikke indkommet nye!

OK sponsoratet gav igen i 2004 et godt tilskud til

klubben.

Flaskeindsamlingen fortsatte i 2004. Vi har endnu

ikke modtaget opgørelsen.

Fællesrådet

Vi er medlem og har deltaget i arbejdet i Fællesrådet.

Specielt arbejdet med at få igangsat projekt

"Søndergården". Projektet startes op her i foråret og

vi er med i arbejdsgruppen, ved Poul Torp (og

Steffen Høy?).

Treklang

Bladet har været en økonomisk gevinst for ST70.

Vi har normalt 8 - 10 sider med i bladet, udgift hertil

ca. 11.000,- kr pr år.

Der er lidt manglende entusiasme med hensyn til

indlevering af "levende" indlæg og fotos!

Klublokalet og møderum

Vi mangler stadig at få færdigindrettet mødelokalet,

men det er nu malet og klargjort!

I klublokalet er der indrettet et hyggeligt sofahjørne.

Fælles regnskabssystem

Der var tidligt på året møder for at få afdelingerne til

at anvende foreningspakken. I øjeblikket er kun fodbold

med. Hovedafdelingen kører videre med

anvendelse af regneark, fordelen er begrænset da vi

ikke har et medlemskartotek at holde styr på!

Bankospil

Vi har igen i år fået et godt tilskud til afdelingens

økonomi fra bankospil. Tak for det.

DGI og Idrætssamvirket

Vi er medlem men for lidt aktive. Vi bør bruge organisationerne

mere, de har meget at byde på!

Aktiviteter i 2005

- sportsfest i august

- sponsorarbejde

- klubbens politik, specielt på områder som alkohol

og pædofoli

- deltagelse i projekt Trige Søndergård

- fælles regnskabssystem, foreningspakken

- nye aktiviteter?

- hjemmeside

Aage Birkkjær Lauritsen

15


16

Entré:

10 kr

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

Gymnastik

FRISØRHUSET

v/Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 77

Gymnastikopvisning

lørdag den 9. april

kl 14 i Trigehallen

Traditionen tro holder ST70-Gymnastikafdeling afslutning.

I den anledning indbydes alle til en hyggelig eftermiddag.

Billetsalg starter 13:30

Vores gymnaster giver opvisning med indmarch kl. 14:00

Salg af slik, sodavand,

kaffe og kage

Amerikansk lotteri

med masser

af spændende præmier.

Pris: 3 kr. pr. stk

4 stk 10 kr.

10 stk 20 kr.

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon 8691 1711

www.lind-lauritsen.dk

Registrerede

Revisorer

FRR


Sommergymnastik i Bakkegårdsskolens gymnastiksal

holdene fortsætter, ...for de friske

Mandage fra 11. april

til og med 13. juni

i alt 9 gange

Hold 31. kl. 19 00 -20 30 Step / i form

Vi stepper på stepbænke 1 time, til sjove drejninger,

spændende trin og tempofyldt musik.

Derefter 30 min. varierende styrketræning.

Holdet er også for mænd.

Pris hold 31: 200 kr.

hold 32: 200 kr.

Begge hold 350 kr.

Der skal betales første træningsaften.

Har du spørgsmål til ovenstående,

så ring til Helle på tlf. 86230474

Til sæsonen 2005 / 2006

Søger ST70 Gymnastik afd.

Instruktør og hjælpeinstruktør til:

Show´n hip hop 6 - 7 år

Show´n hip hop 8 - 10 år

Breakdance 6 - ? år

Børnegymnastik 3 - 6 år, onsdag kl. 17 - 18 i Spørring

Mor/far-barn, mandag kl. 16:30 - 17:30

M/K-motion, tirsdag kl 18:30 - 19:30

Hjælpeinstruktør til:

mummitroldene 3 - 5 år, tirsdag kl. 16.30 - 17.30

Instruktør: Margit Hanssen tlf.: 2693 6415

Hjælpeinstruktør gerne dreng, til:

Tarzandrengene 3 - 5 år, tirsdag kl. 17.30 - 18.30

Instruktør: Margit Hanssen tlf.: 2693 6415

Er du interesseret i et eller flere af holdene.

Kontakt instruktøren eller

Lykke Hansen tlf.: 3284 5343 el. 2026 5564

lykke@toursport.dk

Torsdage fra 14. april

til og med 16. juni

i alt 9 gange

Hold 32 kl. 19 00 -20 30 Aerobic.

1 times high/low.

Vi laver serier til tempofyldt musik,

for derefter at styrketræne hele kroppen igennem.

17


18

Fodbold

Fodbold ST 70

sæsonen 2005

Oldboys, 50

Kontaktperson Ove Olsen tlf.: 86 98 92 02

Oldboys, 40

Kontaktperson Erik Ladefoged tlf.: 86 23 06 14

Oldboys, 30

Kontaktperson Jan Bjørn tlf.: 86 98 95 08

Senior

Kontaktperson Poul Torp tlf.: 86 23 02 37

Junior, drenge (årgang 1989-90)

Mandag og onsdag kl. 17.30 – 19.00

Start: 21. februar kl. 17.30

Drenge (årgang 1991-92)

Mandag og onsdag kl. 17.30 – 19.00

Start: 21. februar kl. 17.30

Lilleput, drenge (årgang 1993-94)

Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.15

Start: 26. februar kl. 10.00

Miniput, drenge (årgang 1995-96)

Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

Start: 22. marts kl. 17.00

Mikroput, drenge og piger: (årgang 1997-98)

Mandag og onsdag kl. 17.00 – 18.00

Start: 4. april kl. 17.00

Damer, senior

Tirsdag kl. 18.30 – 19.30

Efter 1. april trænes på Trige Gl. Stadion,

tirsdag kl. 19.00 – 20.00

Lilleput, piger

(årgang 1993-1994)

Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

Start: 5. marts kl. 11.00

Miniput, piger

(årgang 1995-96)

Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

Start: 5. marts kl. 11.00

Tilmelding og yderligere oplysninger ved

Claus Holm 8623 1831

Vel mødt ST 70 fodbold


Pænere fremmøde til generalforsamlingen

Noget tilløbsstykke blev det vel ikke, men med over

en halv snes deltagere var generalforsamlingen i ST

70 Fodbold tirsdag den 23. februar alligevel bedre

besøgt end længe. I hvert fald bedre end sidste år, da

der ligefrem måtte indkaldes til en ekstraordinær

generalforsamling for overhovedet at få valgt en

bestyrelse.

Det bliver ikke nødvendigt i år. Tommy Sørensen og

Ole Rasmussen ønskede ikke længere at forsætte og

i stedet blev valgt Ole Nissen, Henrik Knakkergaard,

Hanne Edeling og Poul Torp. Bestyrelsen

tæller endvidere Claus Holm, Helle Mølstrøm og

Johann Svenson.

I beretningen konstaterede den nu afgåede formand,

Tommy Sørensen, med hensyn til det sportslige, at

old boys afdelingen har fungeret uden problemer og

uden at behøve det store arbejde fra afdelingens

side.

Knap så godt gik det seniorerne. De rykkede op i

serie 3, fik ny træner og både forventninger og

ambitioner var høje. Men luften sivede ud af ballonen

efter sommerferien i en grad, så holdet måtte

trækkes. Det betyder, at seniorafdelingen må starte

forfra i serie 6 i år.

Juniorholdet blev afviklet i samarbejde med

Todbjerg-Mejlby Idrætsforening. Men der var ikke

mange spillere fra ST 70, der tog turen til Todbjerg.

I år har ST 70 selv et juniorhold, og måske kommer

der at par spillere fra Todbjerg.

For de øvrige ungdomshold blev det en udmærket

sæson. Lilleput-drengene var rigtig mange, og de

fik den oplevelse, der var, at komme ud på Århus

Stadion og spille forkamp.

- Det skulle gerne blive en årligt tilbagevendende

begivenhed for lilleput-holdet, sagde Tommy

Sørensen.

Miniput-drengene blev puljevindere, og hos damerne

var sæsonen præget af hygge og godt sammenhold,

og også pigeholdene fik gennemført turneringen.

Flere trænere

Tommy Sørensen nævnte videre, at JBU-konsulenter

har været på besøg i afdelingen for at give inspirationen

til træningen og inspiration til, hvordan vi

rekrutterer forældre.

Flere unge trænere har været på kursus, og vi håber,

vi får glæde af dem. Men der skal stadig rekrutteres

trænere, sagde han.

Fodboldafdelingen medvirkede ved afviklingen af

sommer-sportsfesten, og Tommy Sørensen udtrykte

håb om, at den kan blive en årligt tilbagevendende

begivenhed i Trige.

Af emner bestyrelsen har arbejdet med, nævnte

Tommy Sørensen rekruttering af trænere, blandt

andet nye, unge til oplæring, og at målet er to trænere

pr. hold. Det er dog ikke lykkedes helt endnu.

Andre emner har været klubkurser i JBU/DGI-regi,

hjemmeside, ansvarsområder for bestyrelsen og

Trige Søndergård-projektet.

Formanden konstaterede, at der sker en udbygning i

Trige, som forhåbentlig giver flere medlemmer i

klubben.

- På det punkt tegner fremtiden spændende, sagde

han, inden han sluttede med at takke trænere, forældre

og bestyrelsen for godt samarbejde.

Overskud

Kassereren Claus Holm fremlagde et regnskab, der

viste et overskud på 10.518 kr. efter udgifter for

133.943 kr. og indtægter på 142.842 kr.

For 2005 budgetteres med indtægter på 145.000 kr.,

udgifter på 136.000 kr. og dermed et overskud på

18.000 kr.

19


20

Nyt køkken

- så er det

LAGERSALG

KØKKEN

BAD

GARDEROBE

TRIGE KØKKENET

Finlandsgade 27C - 8200 Århus N

Tlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53

Trige Tømrerog

snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

v/ Claus Sørensen

86 23 17 37

biltlf. 20 27 33 20

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

V/ HANNE OG PETER NIELSEN

RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris


Generalforsamlingen

Håndbold

Håndboldafdelingen ST-70 har afholdt sin årlige

generalforsamling 14. februar.

Der er sket et par udskiftninger i bestyrelsen, der nu

skal konstitueres på næste møde. Kasper valgte at

trække sig fra formandsposten, da der også skal

være tid til andet.

Træningen

Træningen går godt for alle holdene, men der efterlyses

tilgang af nye friske spillere til næste sæson.

Der kommer en del unge i hallen og kigger på, som

måske lige mangler det sidste skub til at være med

på banen.

Økonomien

Efter et par år med lavvande i kassen ser økonomien

nu ud til at være fornuftig. Også kiosken kører

pænt, selv om der undervejs har været et uønsket

tab i lagerbeholdningen. Et stort gode for både spillere

og tilskuere at den fungerer.

Bestyrelsen

21


22

Børn og Unge i - området

I kinesernes land..

Af Lise Reinholdt

Så skete det igen !

En flok unge kinesere kom til Trige i efteråret og

boede en uge hos eleverne fra 10. klasse på

Bakkegårdsskolen og deres familier. Derefter

havde de en rigtig "turist-uge" i København før

turen gik tilbage til Harbin, Århus venskabsby i

det nordlige Kina.

Der blev knyttet mange venskaber, og forventningen

var derfor stor hos de 14 elever fra 10.

klasse og deres tre lærere, der den 8. januar

lagde Århus banegård bag sig, på vej til genbesøg

i Kina.

Jeg tog en snak med to af eleverne, - Mads Gissel

og Stefan Ørn Gudmundsson, om deres oplevelser

med Kina og kineserne.

Foran Maos mausoleum

Hvordan havde kineserne det med at bo i de danske

familier?

De var meget glade for det, og det var rigtig sjovt at

have dem. Specielt var de meget glade, hvis der var

flere søskende i familien. De kom jo alle sammen

fra et-børns familier, så det var noget nyt for dem.

Og hver gang de så en hund eller en kat, var de helt

Børn og Unge i Treklang-området

I nr. 15 af Treklang startede vi en serie af eller om børn og unges oplevelser.

Denne gang handler det om 10. klasses besøg i Kina.

oppe at køre. De var meget glade for kæledyr, det

må man heller ikke have i byerne i Kina.

Hvad oplevede I som de største forskelle på deres

liv og jeres ?

De var vant til mange flere lektier og meget mere

disciplin, men alligevel havde de et meget afslappet

og tillidsfuldt forhold til deres lærere. Deres

omgangsform med hinanden var ikke meget forskellig

fra vores, så på den måde var vi meget på

bølgelængde, og det var ikke svært at være sammen.

Vores måde at feste på var også meget anderledes

end de var vant til, men de syntes godt om det,

og vi havde det sjovt sammen. Mange af dem sagde,

at opholdet i Trige og Århus var deres bedste oplevelse

nogensinde.

Hvordan oplevede I forholdet mellem de kinesiske

unge og deres forældre ?

Det virkede som om, at de var mere knyttede til

deres forældre end vi er vant til herhjemme. Man

snakker meget sammen om alt muligt og tager sig

meget af hinanden i store og små ting. Det virker

som et meget nært og afslappet forhold. Lige ud af

landevejen, Men sommetider kan det være lidt

svært at bedømme, for kineserne råber meget når de

snakker sammen, og det lyder skrapt, så det er ikke

altid til at vide, om de skændes eller ej.

Hvordan er de kinesiske hjem ?

Madses familie havde en stor lejlighed med en

masse porcelæn og glasting, computere, tv osv. Det

virkede som om de var ret rige. Stefans familie

havde en lille lejlighed uden alle disse ting. Så det

var meget forskelligt.

Havde I nogle sprogproblemer ?

Nej, deres engelskkundskaber var omtrent som

vores, så der var vi meget lige. De lærer jo engelsk

lige fra første klasse.


Pigerne i 5. klasse optræder for os

Hvad oplevede I i Harbin ?

En af de første dage var vi på besøg på en skole,

hvor eleverne optrådte for os og hvor vi havde gættekonkurrencer.

En af eleverne gav også en Kong-

Fu opvisning med sværd, og det var ret fantastisk.

Men noget af det sjoveste var da vi spillede udendørs

fodbold i 10 cm sne, danskerne mod kineserne.

En anden dag var vi på en fantastisk udstilling med

videoshows om dinosaurusser, Det var meget livagtigt,

der blev blæst luft ud i hovederne på os og

sæderne bevægede sig op og ned i takt med handlingen.

Noget lignende findes slet ikke herhjemme.

Og så var der jo isskulpturerne. I hundredevis af

kæmpefigurer overalt i byens parker. Hver vinter

kommer der en million turister til byen for at se

dem. Det er noget Harbin virkelig er berømt for. De

skærer de store blokke is ud af floden og bruger

dem til skulpturer eller til byggesten i kæmpe ispaladser

i flere etager, der er behængt med kulørte

lamper. Det så festligt ud !

En kæmpe-elefant som isskulptur i Harbin

Men I nåede også til Beijing ?

Ja, vi tog til Beijing sammen med to af de unge fra

Harbin. Det var rigtig dejligt, at de var med.

Det var nogle gode, men rigtig anstrengende dage i

Beijing, for vi skulle jo nå det hele. Den forbudte

By, Maos mausoleum, Sommerpaladset, besøg på

en silkefabrik og en perlefabrik, en tur i cykeltaxa

og Peking-operaen. Der var fart på. Men det mest

anstrengende var alligevel turen på den kinesiske

mur. To timers vandring op og ned af høje trin, vi

var helt færdige, da vi kom ned igen !

Hvad syntes I om maden ?

Åh, det er et kapitel for sig selv. Vi prøvede mange

forskellige ting, men helt ekstreme, hunde og slanger

prøvede vi ikke, selv om der var mulighed for

det.

Mads tilføjer med et grin, at han faktisk tog 10 kg.

på under opholdet i Kina. Men andre tabte sig.

Det første måltid. Omkring det runde bord med drejeskiven

og mange spændende små retter

Hvad har det betydet for jer at opleve en anden kultur

så tæt på ?

Det har nok betydet, at jeg er blevet mere glad for

min egen kultur og værdsætter den mere, siger

Mads. Kineserne knokler forfærdelig hårdt i forhold

til os. Men det har været spændende at lære en ny

kultur at kende og se, hvordan de mest basale ting

kan fungere på en anden måde. Det har også været

spændende at lære nogle unge på vores egen alder

at kende på en helt speciel måde. Det har betydet

rigtig meget !

Både Stefan og Mads skriver stadig med nogle af de

unge og håber, at de kan holde kontakten og måske

besøge hinanden igen om nogle år.

23


24

Trigeparken

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen (formand) Trige Centervej 52, st.mf. 86 23 08 01 / 80 66 60

Mohamad Ali Almokdad Trige Centervej 60, 1. mf. 51 60 84 47 / 80 66 30

Ilse Thelmark Trige Centervej 28, 1.mf. 86 23 19 43 / 80 67 72

Harald Engen Trige Centervej 58, 2. tv. 77 89 72 31 / 80 66 42

Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th.

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

86 23 09 03 / 80 66 61

Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st.th. 86 23 02 31 / 80 69 30

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Kaj Nielsen Trige Parkvej 13, st. th. 86 23 06 82 /

Lis Rasmussen Trige Parkvej 11, 1.mf. 86 23 10 95 / 80 68 91

Varmemester (åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30)

Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)

Afdeling 19

Kirsten Skou Trige Centervej 44, st. th 86 23 20 16 / 80 66 97

Ann Sczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76

Anni Søgård (supp.) Trige Centervej 32 st. th. 87 42 02 33 / 28 777179

Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61

Afdeling 20

Gitte Mouritzen Trige Parkvej 19, 2. th 86 23 07 60 / 80 69 25

Erling Svendsen Trige Parkvej 13 1. tv. 77 89 71 20 / 80 68 98

Bodil Nielsen (fra afd. best.) Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Klubber og aktiviteter

Aerobic

Lucy Moli 86 23 06 90

Arabisk kvindeklub

Lina Ayoub 97 952870

Billard

Leif Rogert 86 23 01 95

DUI- Leg og Virke

Johannes Rasmussen 86 23 00 29

"Fantasi og Farver"

Helle Confrey 77 66 05 54

"Grønne Fingre"

Henrik Andersen 86 23 24 52

Lektiehjælpen

Ove Linnet 86 21 00 51

Legestuen

Connie Hartman 28 28 37 20

Børne-PC-klubben

Helle Confrey 77 66 05 54

PC-café

Erling Svendsen 77 89 71 20

Seniordans

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Snedkerværkstedet

Odin Birgisson 86 23 22 88

Trige Lystfiskerklub

Maria Christensen 86 23 29 26

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Gudbjørn Kristiansen 86 23 28 72

Unge-Udvalget

Lene Christiansen 28 73 47 35

Vise/ Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne

for alle interesserede.


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Helle Lykke Jørgensen, Tlf. 86 23 16 64

Et kig ud af aktivitetsmedarbejderens vindue

af Helle Lykke Jørgensen

Uge 7 - Vinterferie!

Jeg sidder på min "pind" i Oasen og ser ud af vinduet.

Danmark er de seneste dage blevet dækket af sne i

store mængder og det er tydeligt, at det bekommer

både børn og voksne i Trige-parken godt. Måske

ikke lige dem, der skal bevæge sig rundt på veje og

stier, men dem, der holder vinterferie, og kan bruge

hele dagen i det sneklædte landskab på kælkebakken

foran Oasen, oser af fryd og gammen!

Jeg har ikke været på arbejde mange minutter, før

den første institution dukker op. Små poder i flyverdragter,

der næsten ikke kan bevæge sig rundt,

fordi det er svært at gå i sneen og fordi det meget

tøj, de har på, hindrer dem i at bevæge sig frit.

Mange har måske aldrig oplevet så meget sne og

alle de muligheder den giver for udfoldelse, så de er

lidt forsigtige. Men denne mandag morgen er en

stor oplevelse for alle børnene. Kælkene er med.

Nogle tager turen ned af bakken alene, mens andre

børn sidder med en voksen på kælkene. Fælles for

alle er, at de har det sjov. De hujer og skriger af

glæde over turene ned af bakken.

Flere institutioner kommer til i løbet af dagen og

efterhånden kommer også Trige-parkens beboer ud

af deres lejligheder for at benytte den sjældne lejlighed

til at udnytte bakkerne iklædt sne. Der er

trængsel på bakken af mennesker med mange forskellige

nationaliteter, men glæden ved legen i

sneen, er fælles for dem alle!

Senere på dagen kommer de store børn til. Også de

har slæder med, men nu er også ski, sorte plastiksække

og snowboard blevet en del af udstyret, til at

tage udfordringerne på bakken. Teenagerne benytter

også sneen til den traditionelle sneboldkamp, og

selvfølgelig sætter sneen også amorinerne i

aktion…..drengene vasker pigerne og pigerne kæmper

deres kamp for at gøre gengæld. Hele tiden med

et smil om læberne og et glimt i øjnene.

Selv da mørket falder på, og området kun er oplyst

af gadelamperne, kan man finde mange unge ved og

på bakken. Legen fortsætter i den dunkle belysning.

En intim stemning præger området uden for mit

vindue. Der er ren idyl på trods af frostgrader, blå

næser og stive fingre.

Hele uge 7 var bakken foran mit vindue fuld af vinteraktiviteter.

Børn der legede, voksne der kælkede,

snakkede sammen eller kiggede på børnene, unge

der havde et sted at samles, hvor der var liv og aktivitet.

Det har været herligt som aktivitetsmedarbejder

i Oasen at opleve denne gode stemning, også

selvom jeg måtte sidde på min "pind", mens andre

holdt ferie!

25


26

Børnenes PC-klub

Trige Parkvej 19, kld.

Er åben hver søndag kl. 10 - 13 for børn i alderen

5 - 14 år.

Skynd dig at kom, vi mangler lige dig !

Vi har lige købt en masse nye spil, du kan

komme og spille.

Kontingent:

1 år: 100 kr.

Þ år: 60 kr

eller 10 kr pr. gang.

Yderligere oplysninger hos:

Helle, tlf. 77 66 05 54

Tonny, tlf. 86 75 00 22

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

En gang om måneden holder sundhedsplejerskerne

Susanne Hede og Birte Åkjær "Åbent

Hus" i beboerhuset "Oasen".

Du er meget velkommen til at kigge indenfor

sammen med dit barn.

Sundhedsplejerskerne er her kl. 10 - 12

I foråret 2005 er der "Åbent Hus"

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 3. maj

PC-klub for voksne !

Et tilbud især til ældre

og uøvede brugere

PC Klubben for voksne har stadig få ledige

pladser. Klubben er åben

hver onsdag kl. 10 - 13

Du kan bla. lære lidt om selve computeren,

eller få indblik i diverse programmer, eller

surfe på internettet og få din egen email. Vi går

frem i det tempo du ønsker.

...og der er altid kaffe på kanden.

Det koster 10.00 pr. gang.

Der er ikke mødepligt.

Besøg vores hjemmeside for flere oplysninger:

www.123hjemmeside.dk/Trige-PC-Klub/

Så du velkommen i PC-lokalet:

Trige Parkvej 19, kld.

Yderligere oplysninger hos

Erling Svendsen, tlf. 77 89 71 20

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 13 - 16

i Oasen

Hyggeligt samvær for voksne i alle

aldre.

Tag dit håndarbejde eller dit kortspil

med, vi har altid kaffe på kanden og

plads til nye medlemmer

Yderligere oplysninger hos

Kirsten Skou, Tlf. 86 23 20 16


Tegne-, male og akvarelklubben

Efter en lille pause i Tegne- male- og akvarel-klubben starter vi igen.

Vi er nogle stykker, som stadig har lyst til at mødes og være kreative, selvom Husein er stoppet .

Har du interesse inden for tegne-, male- og akvarel-verdenen,

så mød op og bliv inspireret eller inspirer vi andre i klubben.

Sommerudflugt

for børn

Søndag den 12 juni

afholdes den årlige sommerudflugt for børn.

Turen går igen i år til Djurs Sommerland,

hvor vi en hel dag, vil boltre os i de mange forlystelserne.

Yderligere oplysninger om udflugten

i næste nummer af Treklang.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Efterfødselsgymnastik

Onsdag den 23. februar starter undervisningen i efterfødselsgymnastik i

Beboerhuset Oasen.

Det bliver et forløb over 8 gange til en pris af 380, - kr.

Undervisningen foregår kl. 10 - 12 og underviser er Mie Glud Pedersen.

Flere oplysninger kan fås ved sundhedsplejersken eller

ved aktivitetsmedarbejderen i Oasen, tlf. 86 23 16 64

Vi mødes torsdag kl. 18.30 - 20.30

i lokalet Trige Centervej 60, kld.

Første gang er den 31. marts

(Har du selv noget malerudstyr, så medbring dette)

henvendelse til

Ilse Madsen

8623 0702 / 80 6801

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18 - 20 30:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue

Tirsdag kl. 19 - 21: Seniordans

Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub

Onsdag kl. 18 - 1930 : Blid aerobic

Torsdag kl. 10 - 12: Legestue

27


28

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Aktiviteternes dag

Søndag den 3. april kl. 13.00 - 17.00

er der åbent hus hos aktiviteterne i Trigeparken

Her har du chancen for at komme og opleve, hvil- vil være mulighed for at købe lidt mundgodt i cafeke

muligheder, der er for at deltage i forskellige en og spændende ting i forskellige boder.

aktiviteter.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men

der vil være masser af spændende oplevelser for

både børn og voksne.

Klokken 13.00 - 15.00 er der mulighed for at besøge

aktiviteterne rundt i Trige-parken og fra kl.

15.00 - 17.00 vil der være forskellige opvisninger

og indslag i Beboerhuset "Oasen", hvor der også

ALLE ER VELKOMNE!

med venlig hilsen og på gensyn.

Aktiviteterne i Trige

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

Kom og få en sjov og rar dag med os i Trige-parken.

Værested i kælderen TC nr. 30

I oktober måned var vi nogle stykker, der på forsøgsbasis

startede et værested for børn og unge i

alderen 12 og 18 år. Værestedet har i læsende

stund, været åbent hver fredag aften fra kl. 1900

til 2200 i 5 måneder. Og det har været smadderhyggeligt.

Der er i gennemsnit 15 børn og unge nede hos os

hver gang og der er en del der kommer hver gang.

Der er altid 2 voksne til stede. Vi snakker om alt

muligt, spiller airhockey og bordfodbold, får et

slag kort eller hvad vi nu lige finder på. Det vigtigste

er, at vi alle får en god aften og at de unge

har et sted, hvor de kan være sammen på deres

egne præmisser. Selvfølgelig har vi nogle regler,

men de er få og lavet i samarbejde med de unge.

Lige nu arbejder vi hen mod at blive en klub, så vi

har mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter

rundt i byen og for at give de unge en ansvarsfølelse

i forhold til stedet.

Hvis du har lyst til at hilse på os, er du mere end

velkommen. Uanset om du er ung eller voksen.

Der er altid plads til en til.

Jan, Erling, Søren, Kurt og Lonny

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk


Legepladsudvalg

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

AFDELING 20

Legepladsudvalget i afdeling 20 savner meget nogle

forældre, som vil være med til at se på vores legepladser

og komme med forslag til nyanskaffelser.

Det er børnene, der er brugerne, men forældrene må

meget gerne være deres talerør, så det bliver de rigtige

ting, vi får på vores legepladser fremover.

Vil du være med, så henvend dig til en afdelingsbestyrelsens

medlemmer. Telefonnumrene står her i

bladet.

Tandlæge

GERTRUD WESTERGAARD

Smedebroen 12 · 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 33

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

Bolignet-Aarhus - telefonpriser

Pr. 1. marts nedsættes minutprisen på samtaler i

dagtimerne (08:00 - 19:30) fra 21 øre til 18 øre.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Trigeparkens Afd. 20

Pap · Tegl · Skifer

Zink · Beton · Altaner · Terrasser

Tømrerarbejde udføres

ISOPLASTICON

Hornsbjergvej 3 · 8380 Trige

Telefon 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

A P

S

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrer-

• og glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26

29


30

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

AFDELING 19

Vi har nu fået installeret vores nve maskiner i vaskehusene,

og der er også blevet malet. Gulvene er

blevet rengjort, så det hele er pænt og rent. Sådan

skal der gerne blive ved med at se ud, så husk at

gøre rent efter jer, når I er færdige med at bruge

rummet

Jeg gør opmærksom på, at selvom I ikke bruger de

nye vaskekort, skal I hente dem, da de hører med til

lejligheden, så hvis de ikke er der ved en fraflytning

koster det jer 100,- kr.

Da kommunen er ophørt med at levere skaktposer,

har vi selv indkøbt et parti, så I kan stadig hente

poser ved varmemesteren. I den forbindelse, et lille

hjertesuk fra vores ejendomsfunktionærer, slå dog

en knude på poserne inden I sender dem ned i skakten.

Finn Petersen har fået priser hjem på hvad det kos-

Nyt fra legepladsudvalget

SomI nok har set, er vi ved at udskifte nogle legepladser.

Vi har fået dem efterset, og de der ikke

levede op til standardreglerne, er blevet fjernet!

Nye legeredskaber vil blive sat op, nogle steder er

der allerede kommet nyt, i løbet af foråret vil kommer

der mere.

I disse dage har vi en rigtig god legeplads, nemlig

vores kælkebakke oppe foran Oasen, hvor der er

stor aktivitet med børn i alle aldre hele dagen lang.

Er der nogle der skulle ligge inde, med forslag til

86 232016

ter at modernisere vores køkkener, og I har alle fået

eller får en seddel ud med tre priser pr. lejlighed.

Hvis I ønsker en renovering af jeres lejlighed, så sæt

kryds ud for hvad I vil have lavet, aflevér sedlen på

varmemesterkontoret og senere kommer der så en

repræsentant fra Trige Køkkenet og aftaler farver,

greb og køkkenborde med jer.

Med hensyn til renovering af badeværelserne, er det

sådan, at man godt kan få renoveret mod en huslejestigning

på ca. 360,- kr/måned. Men da vi i løbet af

4 - 5 år desværre bliver nødt til at starte en renovering

af facaderne i køkkensiden, mener afdelingsbestyrelsen

at det bliver for dyrt, da beboerne på den

made vil få en dobbelt huslejeforhøjelse. Dette fordi

vi i forbindelse med renoveringen skal sikre alle

badeværelserne.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen afd. 19

legepladserne, er de velkommen til, at smide et brev

op i bestyrelsens post kassen ved Oasen. Husk at

skrive det er til legepladsudvalget.

med venlig hilsen

Legepladsudvalget Afd. 19.


Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende

der som frivillige holder en

Åben social rådgivning

for alle Triges borgere

Vi kan tilbyde:

Hjælp til at læse og forstå breve.

Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.

Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.

Det kan være:

Personlige forhold

Økonomi

Børn og unge

Arbejde og arbejdsløshed

Uddannelse

Misbrugsproblemer

Sociallovgivning

Tab, savn, usikkerhed.

Intet er for stort og intet for småt.

Så har du brug for råd og vejledning

eller nogen der har tid til at lytte

så kom forbi til en snak.

Du kan selvfølgelig være anonym.

Vi træffes 1. tirsdag i måneden

kl. 18 30 til 20 00

På Trige Centervej 30, kælderen

Jan, Steinunn og Lonny

Yderligere oplysninger hos

Lonny Damgaard Jensen

Tlf.: 86 23 09 03

Silkeborgvej 575

8220 Brabrand

tlf. 86 25 07 22

fax 86 25 71 77

www.onbyg.dk

TRIGE BODEGA

Egon Kirk Nielsen

Butikscentret

8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf. 86 23 13 32,

bedst kl. 16-19.

31


32

Sang og sjov

Spørring - Århus

Rute 743

Nyt fra Bjørnshøj Centret

H.C.Vartenberg har allerede fået vældig

gang i projektet " Sang og sjov ".

Penge til dette projekt har centret fået

bevilget fra Socialministeriet og skal dele

pengene med lokalcenter Frederiksbjerg.

På Bjørnshøjcentret mødes vi hver:

torsdag fra kl. 15 30 - 17 30

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf. 86 98 90 17

Der er ikke mødepligt men det er muligt at

vælge hvornår man har lyst til et par sjove

timer. Så kom og vær med!

H:C.Vartenberg er tovholderen og hjælper

os i gang og giver inspiration.Alle aldersgrupper

kan være med til at have det sjovt

og evt. at optræde.

- Har du lyst til at synge?

- Har du lyst til at spille?

- Eller til at fortælle en sjov historie eller

måske bare at være med?

Det koster ikke noget at deltage - men der

er mulighed for at købe øl og vand.

Det tegner allerede til at der også i år kan

strikkes en revy /cabaret eller hvad man nu

skal kalde det, sammen.

venlig hilsen

Anne-Marie

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe

Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00

Lystrup - Århus

Rute 744


På vegne af Folkekirkens Nødhjælps Genbrugs

siger vi tak til områdets beboere for deres gavmildhed

og købelyst i det forgangne år, 2004.

Indtjeningen har igen i år lige rundet de 100.000,kr.

Helt præcist er der solgt for 102.209, 17 kr.

Efter at have betalt de faste udgifter, husleje, lys,

varme og de daglige butiksudgifter, som vi minimerer

mest muligt, kunne vi i år sende 50.000,- kr. til

hovedkontoret i København.

Nyt fra Genbrugsen i Trige

Spejderne i sneen

Indsamlingsbøssen til flodbølgekatastrofens ofre i

Asien, har indbragt 1.299,75 kr.

venlig hilsen

de frivillige medarbejdere

Folkekirkens Nødhjælps

Genbrugsbutik

Smedebroen 11 A

8380 Trige

Spejderne har været ude og lege i sneen, bygget

snemand og udhulet driver.

Se flere billeder på www.spejdernet.dk/STrige

Spejderne

33


34

HF Tømrer- &

Snedkerforretning

v/ Henrik Frandsen

Gartnerparken 32, 8380 Trige

tlf. 86 23 23 81, mobil 20 67 99 81

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf. 86 23 16 22

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 - Grundfør

Tlf. 86 98 85 55

Gartnerparken 24A - Trige

Tlf. 86 23 16 93


Flere redaktionsmedlemmer søges til "Treklang"

- Går du rundt med en lille journalist i maven?

- Kunne du tænke dig at være med til at skrive

om de ting, der sker i dit lokalsamfund?

- Vil du ha` indflydelse på, hvad der står i dit

lokalblad "Treklang"?

Lokalbladet "Treklang" søger folk, - unge som

gamle -, der på frivillig basis, vil være med til at

skrive om "Stort og Småt" i bladet. Opgaverne er

meget varierede, lige fra interview, at skrive om

kulturelle ting fra områderne, lave opsøgende

arbejde eller måske skrive din egen gode historie!

Treklang udkommer 6 gange om året og bliver

ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 2. april

Lørdag den 30. april

Lørdag den 28. maj

Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Så

husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.

Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i

plastikposer.

Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontakt

Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf. 86230614.

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet

Husk flaskeindsamlingen

postomdelt til alle husstande i Trige, Spørring og

Ølsted.

Er dette noget for dig, så kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen

aage.lauritsen@mail.dk

eller

Helle Lykke Jørgensen

heh@privat.tele.dk

Ovennævnte gælder også for yderligere oplysninger

om jobbet.

hilsen

Redaktionen af "Treklang"

af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og som

noget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har i 2003 givet ST70 ca. 4800,kr.

til støtte for foreningens arbejde, så bliv ved med at

aflevere jeres flasker. Pengene går til et godt formål.

Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,

tlf. 86231511

35


Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

April/maj 2005

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

3. april kl 13:30 Søndagscafé Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

3. april kl. 13:00 Aktiviteternes dag Trigeparken Aktivitetsrådet

4. april kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

4. april kl. 19:30 Forårskoncert med

Contica Consort

Trige Kirke Menighedsrådet

5. april kl. 14:00 Gudstjeneste Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

5. april kl. 19:00 Foredrag, m. Lone Hindø og Spørring Hotel

Elsebeth Kirk, om H. C. Andersen

Menighedsrådet

6. april kl. 19:00 Borgermøde om “Natteravnene”Bakkegårdsskolens kantine Natteravnene

7. april kl. 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

7. april kl. 19:30 Trige Revy, opstart Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

9. april kl. 14:00 Gymnastikopvisning Bakkegårdshallen ST70 Gymnastik

12. april kl. 15:30 Bankospil Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

12. april kl. 20:00 Generalforsamling Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

14. april kl. 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

19. april kl. 14:00 foredrag, om H. C. Andersen Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

21. april kl. 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

26. april kl. 14:00 Foredrag, Min afrikanske farm Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

1. maj kl 13:30 Søndagscafé Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

3. maj kl. 14:00 Gudstjeneste Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

3. maj kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

4. maj kl. 10 Osteoporosegruppemøde Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

4. maj kl. ?? Aftensgudstjeneste Trige Kirke Menighedsrådet

10. maj kl. 14 Bankospil Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

12. maj kl 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

17. maj kl. 14:00 Musikunderholdning Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

19. maj kl 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

21. og 22. maj Kunstudstilling Trige Sognegård TØS

23. maj kl. 19:30 Syng sammen med Trige Koret Sognegården Trige Koret

24. maj kl. 14:00 Quiz Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

26. maj kl. 15:30 H.C.Vartenberg, “Sang og Sjov”Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

26. maj kl. 19:30 Repræsentantskabsmøde Trige Forsamlingshus Fællesrådet

31. maj kl. 14:00 Petanque Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret

More magazines by this user
Similar magazines