RETAIL

mermaid.eu

RETAIL

RETAIL

LEVENDE SKÆRMKOMMUNIKATION TIL

DETAILBRANCHEN


MERMAID

LEVENDE KOMMUNIKATION TIL DINE KUNDER

INSTORE TV HANDLER OM DIALOgEN MELLEM KUNDEN

Og BUTIKKEN. En kundE, dEr:

• Via internettet er fortrolig med selv at søge information

og træffe sine beslutninger på det grundlag.

• Danner sin holdning og opfattelse på et øjeblik

og ændrer den igen lige så hurtigt.

Pointen er, at instore tv ikke skal betragtes som et isoleret og

løsrevet element. Hverken fra kundens dagligdag eller fra virksomhedens

øvrige markedsføring. Instore tv fører alle øvrige

markedsføringsaktiviteter helt ind i butikken og knytter dem

individuelt til den enkelte kunde.

Skærmene fortsætter og udbygger den dialog, der er skabt

gennem tv-reklamer, radiospots, annoncer og andre former

for markedsføring og tager samtidig hånd om de kunder, der

ikke har mødt de øvrige tiltag. Og så fungerer instore tv på

netop den måde, kunderne er vant til at træffe deres valg på

i hverdagen. Søge information, overveje, beslutte sig.

Det er som en del af butikkens samspil med kunden, at instore

tv har sin helt store styrke. Rigtigt anvendt er det redskabet til

at være i kontakt med kunden hele vejen gennem butikken,

fra indgangen til det endelige køb. Det er en effektiv måde

at understøtte salget og omsætningen på, når kunden er i

2 OM MERMAID

• gennem sociale medier som Facebook, Twitter, Youtube

og blogs er en del af større netværk, der deler viden og

ikke mindst oplevelser, positive som negative.

• Forventer reel og aktuel information.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

butikken. Tilsvarende kan dialogen fortsættes efter købet og

frem til butikken forlades og dermed skabe grundlaget for en

ny handel med den samme kunde. Enten i samme besøg eller

når kunden vender tilbage.

Den traditionelle indsats i markedsføring er rettet mod at få

kunderne til at komme ind i forretningen. Instore tv er en fortsættelse

af denne indsats. Den store fordel ved investeringen i

instore tv er, at den åbner en kanal til direkte dialog og kontakt

med de kunder, der står i butikken for at købe. En motiveret og

yderst værdifuld gruppe at fastholde kontakten med.

Alle undersøgelser peger på, at instore tv har en salgsfremmende

effekt. Vores kunders erfaringer siger det samme.

Kombinationen af elektroniske medier, som kunden er fortrolig

med, og placeringen i butikken, hvor kunden i forvejen

har fokus på et eller flere køb, har et unikt potentiale, det kan

styrke enhver forretning.


IndHOLdSFOrTEGnELSE

s04 dE 8 ZOnEr

s10 IndHOLd

s16 SOFTWArE

s18 HArdWArE

s20 InSPIrATIOn

s22 rEFErEnCEr

BESTIL ET UFORPLIgTENDE

MØDE.

1. Scan QR-koden

2. Vælg send/sms

3. Udfyld dit navn i bunden og send sms´en

Herefter vil du blive kontaktet af Mermaid.

Ingen smartphone?

Kontakt: kontakt@mermaid.dk

INDHOLDSFORTEgNELSE & QR-KODE 3


01 ATTRACTION zONE

03 TRAFFIC zONE

05 CATEgORY zONE

07 EXIT zONE

4 DE 8 zONER

02 TRANSITION zONE

04 INFORMATION zONE

06 CHECKOUT zONE

08 STAFF zONE


DE 8 zonER

RELEVANT DIALOg MED DINE KUNDER

Forestil dig, at du er i dialog med hver enkelt kunde, fra de

kommer ind i butikken, og til de går igen. At de på deres vej

gennem forretningen hele tiden møder information, der er

relevant og vedkommende i forhold til lige den situation, de

helt aktuelt befinder sig i.

Information om varerne i købsøjeblikket. Inspiration til yderligere

indkøb, når de går rundt i butikken. Underholdning og

aktuel information, så ventetiden ved kassen eller informationsskranken

ikke opleves som spildtid. Et » På gensyn « ved

udgangen med eksempler på næste uges tilbud eller nye

varer på vej ind.

Det er grundideen i instore tv. At dialogen med kunderne altid

er relevant og målrettet i forhold til den situation, kunden

befinder sig i her og nu.

Vi arbejder med en opdeling af butikken i otte forskellige zoner,

og i hver zone skal der lægges vægt på bestemte typer af dialog.

Nogle af zonerne møder kunden flere steder i butikken.

Men det betyder så blot, at budskaberne skal være tilpasset

den aktuelle zone, så oplevelsen af relevant, aktuel og brugbar

information fastholdes, uanset hvor kunden befinder sig.

DE 8 zONER 5


DE 8 zonER

I DIALOg MED KUNDEN

.................................................................

1. attractIon Zone

»Vi havde en kunde, der sad på en café over for en af vores butikker

og så et par sko, hun bare måtte eje, på en af vores skærme.

Hvorefter hun kom ind i butikken og købte dem.«

Malene Rasmussen, marketingchef, Eurosko.

Allerede i Attraction zone skal kunden føle sig i dialog med

butikken og inspireres til at komme nærmere frem for at gå

videre til nabobutikken. Særlige tilbud, der er målrettet en eller

flere af butikkens målgrupper, kan her vises på skift.

.................................................

2. transItIon Zone

»Butikkerne bruger skærmene til at vise vejrudsigter, nyheder,

spots, film fra leverandører, rådgivning og kampagner, der passer

til tiden. Skærmene skaber både mersalg og opmærksomhed

omkring produkterne. Det er helt essentielt, at det medfører et

mersalg: Ellers kunne vi lige så godt lade være. Derudover giver

skærmene mere liv i butikkerne, og det er vigtigt, fordi der ofte er

ventetid hos optikere.«

Jeanet Lehmbeck, kædechef, Opto Gruppen.

Kunden er kommet indenfor og skal nu møde butikkens samlede

udvalg. I Transition zone skal de have en oplevelse, der

bekræfter deres valg af butik og fastholder dem, mens de

enten forbereder sig på at gå videre eller venter på at blive

betjent. Det kan være et aktuelt tilbud, gerne fra en tv-reklame

eller fra en brochure, kunden måske kender i forvejen, kombineret

med relevante informationer i forhold til butikkens

udbud af varer.

6 DE 8 zONER

3. traffIc Zone

»Vi bruger vores instore tv til tilbud. Vi

har salgsorienterede spots med fokus

på produkt og pris. Derudover bruger vi

mediet til branding af TDC.«

Anders Rasmussen, projektleder, TDC.

I Traffic zone er kunden på vej gennem

butikken og har kurs mod de

planlagte indkøb. Korte produktspots

i dette område viser bredden og alsidigheden

i butikkens vareudvalg og

fremmer impulskøb. Sørg for, at skærmene

også viser vej, så kunden bliver

ført gennem andre og måske ukendte

dele af butikken og dermed ser mere

af det samlede vareudbud.


4. InformatIon Zone

»Vi bruger skærme til at informere om fordele ved at være medlem

af vores kundeklub, vores tilbud og vores forsikringer. Det

er informationer, vi nedprioriterer i vores øvrige marketingmateriale.

Her ligger fokus på at få kunderne ind i butikken. Når

de er her, bruger vi instore tv til at vise bredden i vores udbud

og fortælle kunderne, hvad vi ellers kan tilbyde.«

gert Farup Lindquist, marketingchef, HI-FI Klubben.

At møde kunderne i Information zone kræver noget helt specielt.

Kunden kommer i denne zone i forbindelse med besøget

i butikken. Formålet kan være at få yderligere oplysninger,

få udstedt kundekort, ansøge om et lån, leje udstyr, aftale

levering eller noget helt andet.

Betjeningen af kunderne er personlig og kan være lidt tidskrævende,

men kunderne accepterer ventetiden og bliver her. De

er klar over, at de også selv skal bruge den personlige betjening.

Brug tiden i Information zone til at udbygge dialogen

med kunden og undgå, at ventetiden opleves som spildtid.

Her er der tid til at præsentere de lidt bredere budskaber om,

hvad forretningen kan byde på.

.................................................

5. category Zone

»Vi informerer om de gode og friske råvarer, vi anvender i vores

produkter. Målet er at understøtte kundens beslutning i det øjeblik,

de foretager deres køb og på den måde bekræfte dem i, at

de har truffet det rigtige valg.«

Torben Lynge Overgaard,

salgs- og marketingchef, Sunset Boulevard

Category zone. Her bliver valgene truffet og købet afsluttet.

Måske hurtigt, måske med god tid til nærmere overvejelse.

Her kommer dialogen tættest på kunden og kan bruges til at

give supplerende information om den enkelte vare og gøre

opmærksom på supplerende indkøb, der er placeret umiddelbart

i nærheden.

DE 8 zONER 7


DE 8 zonER

DIALOg MED KUNDEN

gENNEM HELE BUTIKKEN

.................................................

6. checkout Zone

» Vi bruger skærmene til branding af os selv og til services, tilbudsspots,

nyheder og vejrudsigter. Kunderne stopper op og bruger

tid på mediet, og det øger vores kontakt med dem. Vi kan give

dem andet og mere end en perfekt betjening omkring det enkelte

køb, og vi har kun fået positive tilkendegivelser for vores brug af

instore tv.«

Jesper Gaarde, marketingchef, STARK

Checkout zone hører til i de store varehuse, hvor kunderne

kan komme til at vente ved kassen. Også her kan ventetiden

opleves som spildt, så fyld den i stedet ud med en række

relevante informationer og gerne i et forløb, der samlet passer

til den maksimale ventetid. Kunden skal helst ikke se de samme

informationer to gange. Brug tiden til introduktion af nye

produkter og fokus på varer, der hænger ved kassen, kombineret

med nyheder, vejrudsigter, måske lidt underholdning

og anden relevant information. Fastholdes dialogen, er det

med til at sikre, at kunden vender tilbage.

.................................................

7. exIt Zone

De overordnede budskaber er » Tak for besøget « og »På gensyn

«. En oversigt over næste uges tilbud kan være med til at

sikre, at kunden vender tilbage hurtigt.

8 DE 8 zONER


8. staff Zone

Er medarbejdernes vigtigste informationskanal om virksomheden

rygter og historier, de fortæller hinanden? Får de medarbejdere,

der i sidste ende skal sikre salget over for kunderne, alle de informationer,

de har brug for til at udføre deres arbejde optimalt?

Instore tv behøver ikke kun være kunderettet. Mediet er også

yderst velegnet til at styrke dialogen med medarbejderne og

løbende fortælle dem, hvordan det går i butikken, så de kan

møde kunderne med opdateret viden og friske informationer.

En anden effektiv måde at anvende instore tv på internt er til

introduktion af nye produkter, instruktion eller kortvarig uddannelse.

Det er effektivt, og det sparer tid, når det ikke længere

er nødvendigt at trække medarbejderne væk fra arbejdet

i kortere eller længere perioder. Placér skærme i frokoststuen,

garderoben, og hvor medarbejderne ellers kan se dem, og lad

mediet klare resten.

DE 8 zONER 9


»Vi bruger instore tv til at give noget liv, farve og opmærksomhed

i vores butikker. På skærmene kommunikerer

vi hovedsageligt, hvilke fordele man får

som Telia kunde. Vi har for eksempel »Fri Familie«,

der giver kunderne mulighed for at ringe gratis til

familie og venner. Derudover har vi biograffordele.

Derfor viser vi filmtrailere for at fortælle om vores

samarbejde med Nordisk Film, hvilket også er med

til at distancere os fra vores konkurrenter. Vi viser

ligeledes vores reklamespots fra tv for at skabe genkendelighed.

Det betyder, at kunderne kan komme

ind i butikkerne og pege på det, de har set på tv.«

Louise Lauring,

Projektleder og salgskoordinator, Telia

10 INDHOLD


InDHoLD

DET RIgTIgE BUDSKAB PÅ DET RIgTIgE TIDSPUNKT

Hvor meget kan man fortælle en kunde på 10 sekunder? Når

det er 10 sekunder på instore tv, og kunden befinder sig i

butikken, er der mange muligheder i så kort et tidsrum. Især

hvis kunden senere kommer forbi en anden skærm et andet

sted i butikken, der fortsætter og yderligere uddyber de informationer,

kunden allerede har fået én gang.

Indholdet i instore tv skal være et mix af forskellige indslag:

Pris-produkt spots, informations- og brandingspots kombineret

med nyheder, vejrudsigt og underholdning. Men det er

afgørende, at indholdet i instore tv bliver set som en samlet

helhed og styres helt ned i detaljen. Præcise playlister, der

afvikler programmerne i de enkelte zoner, sikrer den fulde

dialog med kunden hele vejen gennem butikken. Korte og

præcise indslag i travle områder som Traffic zone og længere,

bredt sammensatte små programflader i de zoner, hvor kunderne

har bedre tid og måske ligefrem ventetid.

Inden for det planlagte forløb er der altid plads til at supplere

med spots, der sætter fokus på aktuelle tilbud, ligesom

indholdet selvfølgelig kan skifte hen over dagen eller ugen,

afhængig af de kundegrupper, der er flest af på de forskellige

tidspunkter eller dage.

Det afgørende er, at playlisterne til de forskellige zoner i butikken

sammensættes, så de passer til den hastighed, kunderne

bevæger sig igennem butikken med. Rytmen i den enkelte

butik skifter i løbet af ugen; travlheden er langt større fredag

sidst på dagen end mandag formiddag. Ender kunden

gentagne gange med at betragte de samme spots igen og

igen, bliver dialogen til en forstyrrende lydkulisse, der kører

i baggrunden. En lydkulisse, kunden ubevidst eller bevidst

prøver at abstrahere fra.

Derfor skal der foretages en nøje planlægning af indholdet

og den måde, det vises på. Som de ledende på markedet

har vi den nødvendige kompetence i såvel planlægning som

produktion.

INDHOLD 11


UDDRAG AF PLAYLISTE

00:10 VIDEOSKABELON – PRODUKT & INFORMATION

01:15 AKTUEL KAMPAgNE – PRODUKT Og PRIS

02:45 BRANDINg – PRODUKT & INFORMATION

pLayLIsten

En playliste er en sekvens af spots, der bliver vist efter hinanden.

Sammensætningen af playlisten er essentiel for at

fastholde kundens opmærksomhed og skal være relevant i

12 PLAYLISTE

00:25 AKTUEL KAMPAgNE – PRODUKT Og PRIS

01:45 BRANDINg – PRODUKT & INFORMATION

03:05 VIDEO FEED– EKSTREM SPORT

forhold til kundens købssituation. En god playliste indholder

en kombination af produkt/pris-spots, informationsspots,

brandingspots, nyheder, underholdning mm.


00:45 LEVERANDØR SPOT – BRANDINg

02:00 VIDEOSKABELON – PRODUKT & INFORMATION

03:25 BRANDINg – PRODUKT & INFORMATION

01:00 TEMPLATE – VEJRUDSIgT

02:30 AKTUEL KAMPAgNE – PRODUKT Og PRIS

03:50 AKTUEL KAMPAgNE – PRODUKT Og PRIS

PLAYLISTE 13


SKAL SKÆRMEn

VENDE VERTIKALT ELLER HORISONTALT ?

Skærmene betragtes ofte som et almindeligt tv og bliver vendt

horisontalt. Men skærmen kan udmærket drejes, så den står

på højkant, eller vertikalt. Det er en effekt, der øger opmærksomheden,

fordi kunderne møder et format, de ikke kender i

forvejen. Og det giver helt andre muligheder i planlægningen

af indholdet.

14 SKÆRMEN – VERTIKALT ELLER HORISONTALT

.............................................................................................


RoI

RETURN ON INVESTMENT

VÆrDIen af BranDIng og InformatIon

Værdien af branding og information er afgjort til stede, men svær

at kvalificere. De mest oplagte måder at tjene investeringen ind

på er enten via mersalg af produkterne der vises på skærmene,

eller ved salg af plads på skærmene til butikkens leverandører

for på den måde at opnå den ønskede ROI.

saLg af meDIapLaDs

Instore tv kan, ud over fordelene i forhold til kunderne, også

være et grundlag for salg af mediaplads til andre annoncører.

Kunderne i en forretning kan være et oplagt segment for en

anden virksomhed at komme i forbindelse med gennem et

eller flere spots på forretningens skærme.

» VORES DATTERSELSKAB ACROSSMEDIA HJÆLPER gERNE MED AT

SKAFFE EKSTERNE INDSLAg «

RETURN ON INVESTMENT 15


SoFTWARE

BRUgERVENLIgHED Og FLEKSIBILITET I FOKUS

Kernen i produktionen af instore tv er den software, der kan

koordinere et utal af informationer, billeder, videoklip, tekster

og animationer til de færdige spots, som bliver vist ude på de

enkelte skærme. Vi har fra begyndelsen sat brugervenligheden

højt, og systemet er lagt an på, at den kunde, der ønsker

det, selv kan klare meget af arbejdet med at redigere spots

og playlister.

Til oprettelse af nye spots kan systemet sættes op med et

antal template motorer, hvor der på forhånd er lagt en række

elementer ind. Ud fra de forskellige valgmuligheder kan der

på et øjeblik skabes et færdigt spot, der matcher stil og layout

i butikkens øvrige, og med et par klik kan det sættes i gang på

skærmene ude i butikken. Eller i afdelingen. Eller i alle butikker.

Hele systemet er opbygget med adgang via en internetbrowser,

og brugerrettigheder på forskellige niveauer styrer den

enkelte medarbejders arbejdsområde. Desuden er det forberedt

til integration med andre systemer og kan derfor indgå

i allerede eksisterende løsninger.

16 SOFTwARE

Det samlede indhold er placeret på centrale servere og hentes

via internettet til de enkelte skærme. Dermed er der styr på

alle detaljer og nem adgang til de hurtige opdateringer. Den

centrale redigering, lagring og udsendelse sikrer endvidere, at

der er overensstemmelse og genkendelighed i alle visninger

på alle skærme i alle butikker.

Med utallige tidligere produktioner bag os varetager vi gerne

produktionen af spots, helt eller delvist, for vores kunder. Vi

arbejder i et tilrettelagt flow, der sikrer en hurtig og præcis

indsats i tæt dialog med den pågældende kunde. Det centrale

element er vores Video Approval System. Et lukket samarbejdsforum

med en række faciliteter, der integrerer korrektur

og kommentarer i arbejdsprocessen med det enkelte spot

og dermed styrer hele processen frem mod det endelige og

færdige resultat, klar til offentliggørelse.


»Den største fordel ved instore tv er, at mediet giver os mulighed for at reagere på pludselige ændringer på markedet. Det er et fleksibelt

medie: Vi kan hurtigt producere og udsende et nyt spot.« Anders Rasmussen, Projektleder, TDC

SOFTwARE 17


HARDWARE

DRIFTSIKKERHED Og FLEKSIBILITET I FOKUS

Skærmene, der bruges til instore tv, skal have et så enkelt,

diskret og tidløst design, at de næsten ikke ses, når de ikke er i

brug. Omvendt skal de, når de er i brug, stå med et billede, der

er klart og tydeligt i alle belysninger og alle situationer, også

på lang afstand. Og endelig skal de kunne holde til et miljø,

hvor de kan blive udsat for støv, sollys, skiftende temperaturer,

fugtighed og måske også en hårdhændet behandling.

Det er høje krav at stille, men vi ved om nogen, hvad skærme

i instore tv kan blive udsat for. Derfor er vi stolte af at have

vores egen produktlinje. En række skærme i tidløst og enkelt

design, udviklet og tilpasset specielt til opgaven.

Rammerne er bygget af stål eller aluminium. glasset er coated

og hærdet til et niveau, der beskytter overfladen mod

skrammer og ridser og bidrager til det skarpe og klare billede.

18 HARDwARE

De tekniske dele er af en kvalitet, der til fulde matcher opgaven,

og de er samlet i et kabinet, der beskytter mod støv, snavs

og teknisk interesserede på opdagelse.

Den enkelte skærm kan leveres med kundens logo og farver,

så den glider ind i butikken som et element i helheden.

Vi kan tilbyde skærme fra 9" til 70", tilpasset de aktuelle krav i

forhold til den konkrete opgave, ligesom vi kan udvikle specialløsninger,

hvor det er hensigtsmæssigt eller ligefrem nødvendigt.

Vi arbejder sammen med en række leverandører, og det

sikrer vores kunder alle muligheder inden for pris og kvalitet.

Den centrale enhed i skærmen er playeren, der styrer selve

visningen af de forskellige spots. Her arbejder vi løbende på

at kunne tilbyde det bedste på markedet ud fra en teknisk høj

kvalitet, lang levetid, lavt energiforbrug og lav vægt.


TIL IT-cHEFEn

NYTTIg INFORMATION

Vi har stort kendskab til IT-sikkerhed og de hensyn, der

skal tages i denne forbindelse. Vi arbejder tæt sammen

med en lang række store virksomheder og banker og har

i en årrække leveret løsninger til disse kunder på deres

præmisser – dvs. løsninger, der ikke på nogen måde konflikter

med eksisterende IT-systemer, netværk og sikkerhedsmæssige

hensyn.

Vi håndterer og arbejder med en lang række forskellige

mulige netværks-setup, fra MPLS til tilfældigt sammensatte

(ad hoc) netværk, fra detailbranchen til den industrielle

sektor, fra globale koncerner til kiosken på hjørnet. Vores

høje driftssikkerhed og vore høje oppetider taler deres

eget tydelige sprog.

Det er altid vigtigt for vore kunders IT-afdelinger, at et

netværk ikke bliver overbelastet i forbindelse med upload.

pLayers – funktIonaLItet Vs prIs

smaLL

meDIum

Large

ekstra

Funktionalitet

Pris

Funktionalitet

Pris

Funktionalitet

Pris

Funktionalitet

Pris

Dette håndterer vi ved at justere belastningen på netværket

alt efter tiden på døgnet eller ved at begrænse vores

aktivitet, således at vi kan garantere, at vi aldrig belaster

netværket, når kritiske systemer såsom Dankort, ERP, mm.

behøver adgang.

Vi kan håndtere driften for dig, eller du kan håndtere alt

selv. Som kunde kan du derfor enten vælge at købe vores

løsning som SaaS (Software as a Service) eller som en

løsning, hvor du selv står for drift og hosting.

Vi arbejder med velkendte Microsoft-teknologier, hvilket

gør det nemt for dig som IT-chef at gøre præcis, som du

plejer.

HARDwARE 19


Indgå i dialog med kunden

-> SMS

20 INSPIRATION

Lav konkurrencer

-> BLUETOOTH

Assisteret salg

-> TOUCH

Assisteret information

-> TRÆK Og SE


InSPIRATIon

STYRK DINE KUNDERELATIONER

Dialogen med kunden er godt på vej til at bevæge sig væk fra

butikken og i stedet følge med varerne hjem.

Mobile stregkoder giver kunderne adgang til at tage al

den information med sig ud af butikken, som de ønsker:

Brugsanvisninger, gode råd til gør-det-selv manden, den perfekte

tilberedning af lørdagsmiddagen eller hele historien bag

den valgte vin til middagen. For ikke at tale om præcise og altid

opdaterede informationer om ethvert produkt.

Digitale interaktive displays, såkaldte kiosks, er et af de vigtige

elementer i denne udvikling. Adgang til information og

selvbetjening via en touch-screen gør kunderne endnu

mere selvhjulpne. Men det skaber samtidig nye forventninger

hos de samme kunder til dialogen mellem dem og deres

indkøbssteder.

For den enkelte butik betyder den udvikling, at berøringsfladen

til kunden bliver langt bredere og kommer til at række

ud over salget i butikken. Når kunden tager informationer om

anvendelse af produktet med hjem, bliver den information

mindst lige så vigtig som selve produktet og lige så afgørende

for kundens oplevelse af butikken.

Det er en udvikling, der åbner for helt nye salgskanaler og for

helt andre muligheder for at opbygge tætte og vedvarende

relationer med sine kunder. Men den afgørende og meget

vigtige pointe i denne sammenhæng er, at denne udvikling

ikke er bundet til bestemte tekniske og elektroniske muligheder.

Udviklingen skal tværtimod forstås omvendt.

Nye former for relationer og berøringsflader er et grundlæggende

skifte i samspillet med kunderne. Et skifte, der løbende

vil blive yderligere understøttet og udviklet i takt med den

fortsatte teknologiske udvikling. Teknologien er i denne

sammenhæng udelukkende et redskab.

Så meget vigtigere er det at vælge en samarbejdspartner, der

forstår og behersker begge elementer.

INSPIRATION 21


REFEREncER

242 SKÆRME

720 SKÆRME

400 SKÆRME

22 REFERENCER

950 SKÆRME

1000 SKÆRME

2100 SKÆRME

960 SKÆRME

900 SKÆRME

148 SKÆRME


165 SKÆRME

75 SKÆRME

138 SKÆRME

350 SKÆRME

142 SKÆRME

48 SKÆRME

58 SKÆRME

40 SKÆRME

626 SKÆRME

REFERENCER 23


mermaID Danmark

Fabriksparken 16

2600 glostrup

Telefon: +45 44 52 92 00

Bredskifte Allé 5 st.

8210 Aarhus V

Telefon: +45 70 21 02 40

mermaID norge

gaustadalléen 21

0349 Oslo

Telefon: +47 22 33 71 75

mermaID sVerIge

Ringvägen 100C, 11tr

118 60 Stockholm

Telefon: +46 8 650 92 50

kontakt@mermaid.dk

www.mermaid.dk

More magazines by this user
Similar magazines