Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet - Første ... - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet - Første ... - Danske Patienter

Brugerinddragelse

i sundhedsvæsenet

National konference med fokus på udbredelse, implementering

og effekt af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 9. 30 - 16.00

på Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114 – 118, 2300 København S

Program

Moderator: Kurt Strand, journalist

9.00 – 9.30 Registrering og kaffe & morgenbrød

9.30 – 9.40 Velkomst

v/Lars Engberg, formand, Danske Patienter

9.40 – 10.25 Effects, methods and implementation - An international perspective on user involvement

v/Angela Coulter, Director of Global Initiatives at the Foundation for Informed Medical

Decision Making, Boston, and Senior Research Scientist at the Department of Public Health,

University of Oxford

10.25 – 10.45 Brugerinddragelse – en status for udbredelse i det danske sundhedsvæsen

v/Janne Lehmann Knudsen, kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse

10.45 – 11.05 Lokaleskift til parallelsessioner og kaffe

11.05 – 12.15 Parallelsessioner (se beskrivelse sidst i programmet)

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.30 Potentialer og udfordringer – forskellige perspektiver på brugerinddragelse

Patientinddragelse - en central ledelsesudfordring

v/Peter Kjær, ph.d., institutleder, Institut for organisation, Copenhagen Business School, CBS,

København

Når sundhedsvæsenets ledere sætter inddragelse på dagsordenen, åbner de organisationen

for nye stemmer. De skal oversætte patientviden, patientbehov og patientforventninger

til sundhedsvæsenets komplekse hverdag – samtidig med at de, for at skabe rum for

en stærk faglighed og stabile interne arbejdsprocesser, skærmer organisationen af. Indlægget

sætter fokus på, hvilke udfordringer brugerinddragelse stiller sundhedsvæsenets

ledere og organisering over for.


14.30 – 15.00 Kaffepause

Hvad ønsker brugerne? Inddragelse på godt og ondt

v/Connie Ziegler, projektleder, cand.mag., social- og sundhedspolitisk afdeling, Gigtforeningen,

og gigtpatient

Patienterne er hovedpersonerne i talen om brugerinddragelse. Men hvilke udfordringer

og muligheder ser patienterne selv ved at blive inddraget i behandlingen? Hvad er næste

skridt for at få inddraget brugerne – hvis man spørger patienterne?

Patientinddragelse set med klinikerens øjne

v/Bente Ourø Rørth, vicedirektør, Hillerød Hospital

Det er i hverdagen i klinikken at patienterne skal inddrages. Hvordan ser de sundhedsprofessionelle

på patientinddragelse? Hvad er udfordringerne og mulighederne set fra

klinikernes perspektiv? Og hvad har de sundhedsprofessionelle brug for, for at kunne

inddrage patienterne?

Involving users and collaborating with patients - do the benefits outweigh the costs?

v/John Kirwan, Professor of Rheumatic Diseases at the University of Bristol and Consultant

Rheumatologist at Bristol Royal Infirmary

Involving patients and caregivers can increase the clinical, organizational and patient-perceived

quality. But what do we know about the required investments and benefits? This

presentation will provide an economic perspective on user involvement.

15.00 – 15.45 Politisk debat: Hvad vil vi de næste fem år i det danske sundhedsvæsen, når det

gælder brugerinddragelse?

Fire centrale aktører i sundhedsvæsenet debatterer inddragelse af brugere i sundhedsvæsenet

og giver et bud på, hvordan de hver især vil bidrage til brugerinddragelsen i det

danske sundhedsvæsen.

Astrid Krag, sundhedsminister

Anny Winther, formand, KL’s social- og sundhedsudvalg

Lars Engberg, formand, Danske Patienter

Ulla Astman, formand, Danske Regioners sundhedsudvalg

15.45 – 16.00 Afslutning

v/Else Smith, administrerende direktør, Sundhedsstyrelsen


Parallelsessioner

A. Fælles beslutningstagen

Fælles beslutningstagen er en metode og redskaber, som kan fremme dialogen mellem patienter

og sundhedsprofessionelle om valg af behandling, mulige risici og gevinster ved behandling. Fælles

beslutningstagen skal give patienterne viden og støtter dem i beslutninger om deres behandling. I

sessionen bliver der givet eksempler på redskaber til fælles beslutningstagen og der bliver sat fokus på

evidens, de internationale og nationale erfaringer med metoden, og om - og i så fald hvordan - metoden

kan bruges i Danmark.

Et eksempel på fælles beslutningstagen ved slidgigt i knæet

v/ Jonas Egebart, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

B. Inddragelse og støtte til pårørende

Pårørende er ofte patientens vigtigste støtte i forbindelse med sygdom. Det er derfor afgørende, at

sundhedsvæsenet ser pårørende som en integreret del af hele patientforløbet. Men de pårørende kan

også selv have brug for støtte i mødet med sygdom. Sessionen sætter fokus på hvorfor og hvordan

pårørende kan inddrages og støttes hensigtsmæssigt i overensstemmelse med deres behov og patientens

ønsker.

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet – hvorfor er det vigtigt?

v/Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder, Forskningsenheden, Region Sjælland

Overse og over-se: Balancegang i sundhedsprofessionelles arbejde med børn som pårørende

v/Bo Snedker Boman, cand.psych., klinisk onkologisk afdeling & hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus

Pårørende - det tredje ben i psykiatrien

v/Helle Høgh, konsulent i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

C. Velfærdsteknologi og hverdagsliv

Velfærdsteknologi bliver i større og større grad en integreret del af behandling og plejeforløb. Mange

af de velfærdsteknologiske løsninger skal betjenes af patienten selv, og det ændrer både den måde

vi behandler på og patientrollen. Brugerinddragelse er derfor et nøgleord i udvikling, udbredelse og

anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. I sessionen stilles bl.a. skarpt på,

hvordan velfærdsteknologi får betydning for patientens hverdagsliv, og hvilke krav det stiller både til

patienten og sundhedsfaglige i forhold til ansvar og kompetencer.

Oplægsholder ikke endelig bekræftet.

D. Sammenhængende forløb - brugerinddragelse på tværs af sektorer, institutioner

og specialer

Der er dokumentation for, at brugerinddragelse rummer potentiale til at sikre bedre sundhedsydelser

med hensyn til oplevelser, faglig kvalitet og ressourceforbrug. Inddragelse af patienter og pårørende

udfordres imidlertid af kulturer og organisatoriske rammer på tværs af sektorer, institutioner og specialer.

I denne session gives der eksempler på barrierer og løsninger i forhold til øget patientinddragelse.


Potientialer ved brugerinddragelser i et fragmenteret sundhedsvæsen

v/Erik Riiskjær, chefkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Brugerinddragelse i genoptræning – er det muligt? En case om genoptræningsplaner fra Helsingør

v/Holger Højlund, lektor, CBS, København

E. Brugerinddragelse i den fysiske udformning af fremtidens sundhedsvæsen

Brugerne inddrages i stigende omfang i udformningen af både de nye specialiserede sygehuse og de

nye sundhedshuse i kommunerne. Hvad er formålet med inddragelse af brugerne, og hvilken betydning

har inddragelsen? Bliver tilbuddene nogle andre, påvirker det organiseringen af tilbuddene eller

de sundhedsprofessionelles rolle i forhold til brugerne? Og hvad er udfordringerne ved at involvere

borgere og sundhedsfaglige?

Hvordan gør vi sundhedshuset til borgernes hus?

v/Anders Kjærulff, direktør, Kultur og sundhed, Holstebro Kommune

Brugerinddragelse i sygehusbyggeri

Oplægsholder ikke endelig bekræftet.

F. Brugerstyring

Hvad sker der når patienter uddannes til at vide mere om håndtering af egen sygdom, og beslutning

om behovet for kontakt til sundhedsvæsenet træffes af patienterne? Sessionen sætter fokus på viden

om effekter af brugerstyret kontakt til sundhedsvæsenet for patient og økonomi.

Rheumatology on demand - Help for patients when they need it most?

v/John Kirwan, Professor of Rheumatic Diseases at the University of Bristol and Consultant Rheumatologist

at Bristol Royal Infirmary

Gir brukerstyret kontakt mindre tvang og færre liggedøgn?

v/ Inger Aareskjold Salte, psykiatrisk sygeplejerske, Norge

More magazines by this user
Similar magazines