Dansk turisme taber terræn Energi og sikkerhed Mere om valget

venstreview.dk

Dansk turisme taber terræn Energi og sikkerhed Mere om valget

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune • 2009 - 4

Dansk turisme

taber terræn

Se side 10

Energi og sikkerhed

Side 11

Mere om valget

Se siderne 3, 4, 5, 12 og 15

I kina lærer

man engelsk!

Se midtersiderne

Hvad er op og

ned i Vestbanedebatten?

Se side 6-7

Borgmesteren

udreder

Rådhusbyggeriet

Se side 13


VenstreView nr 4 årg. 3

Medlemsblad for

Venstre i Varde Kommune

Udgiver:

Venstre i Varde Kommune

Bladets adresse:

Venstre View

Porsevej 18, 6800 Varde

Bladets internetadresse:

www.venstreview.dk

Ansvarshavende redaktør:

Stig Leerbeck

Porsevej 18, 6800 Varde

Tlf.: 75 26 02 36

stigleerbeck@mac.com

I redaktionen:

Martin Hansen

Tlf.: 75 29 72 61

Grødevej 8, 6823 Ansager

martin_h@adr.dk

Inge Vad Wodskou

Tlf.: 75 22 41 64

Lundvej 26, 6800 Varde

wodskou.varde@mail.tele.dk

Torben Pallesen

Tlf.: 20 68 98 64

Torrupvej 51b, Alslev, 6800 Varde

torben.pallesen@gmail.com

Peder Foldager

Tlf: 75 29 81 68

Grønmosevej 13, 6823 Ansager

peder.foldager@hansen.mail.dk

Produktion:

SimpleSoft DK

Omdeling:

Østjyllands Postcenter

Oplag: 1500 ekspl.

Forsidebilledet:

Himlen over Vestjylland

Underskrevne indlæg er ikke nødvendigvis

udtryk for Venstres og/eller redaktionens

holdning.

Formandens nytårstale på skrift:

Et travlt og

godt

Venstre år

Her lige før årsskiftet er det

meget passende med et tilbageblik,

på året som svinder.

Det har været et travlt Venstre år med

masser af aktiviteter: opstillingsmøder,

EU-valg, kandidatsamlinger, valgkampe

Regions- og Byrådsvalg. En opremsning

der næsten kan tage pusten fra en hver

organisationsmand. De mange opgaver

betyder dog mindre, når bare arbejdet

bliver belønnet med gode resultater, og

det må man sige det er blevet.

Tillykke med valgene!

Et flot EU-valg hvor Anne E. Jensen blev

valgt, med Varde Kommune som sin Venstre

højborg. Et byrådsvalg hvor Venstre

udbyggede sit flertal med godt 4 % flere

stemmer, så Gylling Haahr nu sammen

med tolv gode Venstrefolk kan sidde i

spidsen for Varde Kommune de næste

fire år. Thyge Nielsen og Preben Friis-

Hauge fik med flotte personlige stemmetal

begge en plads i Regionsrådet. Et stort

TILYKKE skal lyde til de valgte.

Det gode samarbejde:

Der har gennem hele forløbet, lige bortset

fra skoledebatten, været et godt sammenhold

mellem kandidater og organisationsfolk.

Jeg håber de gode takter fortsætter

ind i det nye år, så vi sammen med

de nyvalgte kan få gennemført en masse

god Venstrepolitik. Vi i organisationen er

parate til at bakke op: Venstrepolitik der

kan registreres giver tilfredse medlem-

Læs VenstreView før

de andre!

Læs den på nettet!

www.venstreview.dk

2

Karl Barslund

Fmd. Venstre i Varde Kommune

mer, og gode muligheder for at tegne nye

medlemskaber.

Det næste projekt:

Det må være, at udnytte de gode valgresultater

til at få tegnet nogle nye medlemmer.

Det er den evige kamp for enhver

vælgerforening, at holde fast i så

mange af medlemmerne som muligt, og

få tegnet nye for dem som falder fra. Det

er rart for en organisation at have en stor

medlemsopbakning. Det er også godt

med en stor medlemsskare, når der skal

findes kandidater, og det siges jo at valgkampen

allerede er begyndt, så det er

bare med at komme videre.

VU’erne er ved at

komme på banen

I valgkampen dukkede der pludselig en

flok unge mennesker op, de vil have gang

i VU Varde. De var til stor hjælp i valgkampen.

Tak for det.

Nu vil de have VU-arbejdet i Varde sat i

system, og de har indkaldt til generalforsamling.

Vi ønsker dem al mulig held

med projektet, og tilbyder dem al den

hjælp vi kan.

Glædelig Jul

og godt Nytår!

Til sidst skal der lyde et glædelig Jul samt

et godt Nytår til alle Venstre View’s læsere.

En stor tak til alle som på den ene

eller anden måde har medvirket til at

2009 blev et godt Venstreår, og et ønske

om at 2010 også må komme til at stå

Venstres tegn.

4% fremgang og absolut flertal:

Vel overstået

kommunalvalg

og hvad så?

Jeg vil gerne indledningsvis

rette en stor tak til de mange

vælgere, der bakkede os op ved

det nyligt overståede kommunalvalg.

Stik imod tendensen, i

langt de fleste andre kommuner,

hvor Venstre har haft borgmesterposten,

kunne vi notere os

en procentvis fremgang i antallet

af afgivne stemmer, og dermed

bevare det absolutte flertal.

Panikken bredte sig

Vores organisatoriske bagland ude i de

enkelte Venstreforeninger har ydet en

kæmpe stor indsats. Kandidatholdet formåede

at trække på samme hammel, og

der var en rigtig god tone i valgkampen.

Set fra de andre partiers side, og fra nogle

borgere, var vi naturligvis ”hovedfjenden”

i valget – det forfærdelige parti, som

tromler alt igennem i kraft

af sit absolutte flertal. De

sidste par døgn inden valget

fornemmede man klart,

at panikken bredte sig hos

de andre partier – ikke

mindst efter at Jydske Vestkystens

prog nose blev offentliggjort.

Freden sænkede

sig

Efter valget har vi været

igennem en konstituering,

som forløb ganske fredelig,

både internt i Venstregruppen

og i forhold til de

andre partier. Vi knyttede

DF og Lokallisten tættere

til os ved at lave en konstitueringsaftale

med dem, og

efterfølgende er udvalgsposter

og poster i råd og

nævn blevet fordelt på en fordragelig

måde.

Den 8. december 2009 har vi det konstituerende

møde, hvorefter det nye byråd

er klar til at trække i arbejdstøjet fra 1.

januar 2010.

Hængepartier fra

sammenlægning

I de forløbne 4 år har vi været igennem

en lang og en omfattende sammenlægningsproces.

Vi er nået langt, men der er

stadig små hængepartier, vi skal nå i den

nye periode.

Der er stadig en række politikker og strategier,

vi skal have på plads. Til næste år

skal vi have lavet en erhvervsstrategi i et

tæt samarbejde med erhvervslivet og

Varde Erhvervs- og Turistråd.

Fra starten af det nye år har vi en ny

kommuneplan for Varde Kommune på

plads, som vil vise sig at være et godt red-

3

Af Gylling Haahr,

Borgmester Varde kommune

skab i den videre udvikling i Varde Kommune.

Vi kan også glædes over, at vi har styr på

den kommunale økonomi, selvom vi alle

kunne ønske os et lidt større råderum på

bl.a. pasnings-, undervisnings- og ældreområdet.

Det håber jeg, vi får om et par

år, når vores skattestigning er slået fuldt

igennem, og vi samtidig får en bedre

mellemkommunal udligning.

Ønske om vision

Personligt kunne jeg godt

tænke mig, at vi i Varde

Kommune fik opstillet en 10punktsplan

frem mod 2020,

som regeringen lige har

gjort. Vi har ganske vist en

god kommuneplan, der afstikker

nogle pejlemærker,

men jeg kunne godt tænke

mig, at vi fik foretaget en

nærmere prioritering af

nogle område, som vi specielt

skal fokusere på i de kommende

10 år, så kommunen

udvikles i den rigtige retning.

Til slut vil jeg endnu engang

sige mange tak for den store

opbakning i forbindelse med

valget, og samtidig ønske jer

alle en glædelig jul samt et

godt nytår.


ztłp1xzw¨štž

˘⅔⁷⅔₅₆ w⅜₉₉⅔⁷ gb

sz ₍ egdb ˘⅔⁷⅔₅₆ š₇₅⅜₁⅓

ž⁹⁰₎ fficd fd af ag gg

⁸⅔₅⅜₀⁶⁸⁵₈₆⅔₇₎₉⅔⁷⅔₅₆o₀⅜⁶⁹₎⅓⁸

TØMRERMESTER

VILLY ANDERSEN

TLF. 75 26 90 08

Spekulerer De på: Ny villa

Ombygning

Tilbygning

Udnyttelse af tagetage

Nyt tag

Udskiftning af termoruder,

vinduer og døre

eller har De brug for

hjælp til almindelig

vedligeholdelse

Vi er altid friske til at give et uforbindende

tilbud eller overslag.

VALGKAMP

2009

Bredgade 21 · Alslev · 6800 Varde

Bil 23 41 19 06 · Fax 75 26 95 70

4

Beretning fra en nyvalgt byrod

En valgkamp er slut. Det var så uendeligt fjernt,

da jeg den 4. februar 2009 blev valgt som kandidat

til Varde byråd af Janderup-Billum Venstrevælgerforening.

I maj måned var alle kandidater samlet til møde i Nymindegab

hvor bl.a. valgoplæg skulle strikkes sammen, og det fik vi så

gjort i samarbejde med Varde Venstre. Og I sommer var vi og

i Nordenskov for at få taget billeder til bl.a. plakater.

Fjern i blikket

Herefter var vi så klar til at gå i valgkamp, og jeg har mange

gange hen over sommeren, når jeg har mødt folk fortalt, hvem

de skulle stemme på. Men folk så nu lidt fjerne ud i blikket når

vi i august sagde, at de skulle huske at stemme til byrådsvalget.

På dette tidspunkt havde vi alle modtaget en kode til en hjemmeside

som Venstre stiller til rådighed i valgkampen. Her var

Peter Nielsen en stor hjælp, og jeg var 2 gange i HTH`s kursuslokaler

for at lære denne teknik. Ros til dig Peter. Det stod hurtigt

klart, at vi her ude Vestpå skulle stå sammen. Johannes fra

Blåvand, Peter fra Oksbøl og mig her fra Janderup-Billum vi

ville arbejde sammen.

Vores bestyrelser har derfor været samlet til fælles møde og vi

bestemte, at vi ville udsende en folder, hvor vi alle tre var på.

Den blev sat i søen, og efter flere oplæg blev den trykt, så den

kunne blive delt ud i den gamle Blåvandshuk Kommune og her

i Janderup-Billum.

Meldt for plakatophængning!

Vi hang plakater op mandag den 26. oktober, og vi har jo altid

vores faste pladser i midterrabatten til indkørslen til begge

vores byer. Men allerede tirsdag skulle de så flyttes og væk -

nogen havde meldt os, og der måtte vi ikke hænge. ”En god begyndelse”.

For mig var det lidt op ad bakke, idet jeg nu var opstillet i både

Janderup og I Billum, og her skulle efterfølge Holger Thomsen,

der jo er kendt af de fleste herude. Jeg er kendt i Billum, kender

også en del i Janderup, men som jeg selv følte det, ikke nok til

at blive valgt. Gode kræfter i Janderup har bakket mig stort op.

Jeg delte selv alle ”postkortene” ud i både Janderup og Billum,

og her kom jeg til at tale med mange under min cykeltur rundt.

Jeg har som de fleste gør stået mange gange ved Brugsen og sidste

søndag før valget ved bageren. Her fik jeg mange gode samtaler

og tilkendegivelser.

klik ind på

varde.venstre.dk

Af Jan Kjær

Nyvalgt medlem af byrådet

En stor hjælp fik jeg en af de sidste dage, hvor Holger Thomsen

lavede et indlæg i Jyske Vestkysten, hvor han bad om, at man

bakkede op om mig. Jeg tror, det gjorde, at jeg lige netop fik

stemmer nok til at komme ind.

Valgmødedeltagerne forudindtagede

Valget nærmede sig og intensiteten blev hektisk. Mange møder

skulle der til. Men jeg tror ikke, valgmøderne flytter mange

stemmer, idet folk, der møder op til dem ved, hvad de ville

stemme.

Valgdagen oprandt og vi, dvs. os der var valgtilforordnede,

mødte op på valgstedet. Det er jo altid lidt af en festdag, vi talte

stemmesedler op og gjorde klar, og det var med noget kriller i

maven jeg sagde goddag til alle dem jeg kender her i Billum.

Det er en lang dag, og da vi skulle tælle op gik det meget fint

med stemmerne til byrådet. Meeeen… dem til regionen… -

uhåndterlige og uoverskuelige . Der var mange som ikke vidste

at der var valg til regionen, og det viste sig også, at der var 34

blanke sedler til regionen.

Tillykke med valget

Jeg orkede ikke at tage i Lerpøthallen den aften, idet jeg nu

havde haft virkelig travlt den sidste uge op til valget.

Stor var min lettelse, da jeg på Jyske Vestkystens hjemmeside

den 18.11 så, at jeg var valgt.

Gylling ringede mig op omkring klokken 9 og fortalte at jeg var

3 stemmer foran Dorte Scori, og at der nu skulle fintælles. Det

kunne jeg så følge på JV.dk, og ved 11.00 tiden stod der at jeg

stadig var 3 stemmer foran, og at der nu skulle fintælles for 2.

gang. Jeg var da heldigvis på arbejde, så der skete jo ting der

gjorde, at jeg ikke bare sad og ventede på resultatet.

Men klokken 14 ringede Gylling og sagde: ”tillykke med valget”.

Nu var jeg syv stemmer foran. Ikke meget, det kunne være gået

den anden vej. Men sådan er valgkamp.

Jeg er både beæret og ydmyg over for den rolle jeg nu sammen

med det øvrige byråd skal spille de næste fire år. Jeg kan se, det

ikke bliver nemt, for der er store og vigtige ting at tage sig af.

Men jeg er fortrøstningsfuld fordi vi står sammen i vest!

Stationsvej 15 · 6800 Varde

Tlf. 75 26 42 82

Biltlf. 40 46 42 82

5

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49b · Horne

Biltlf. 23 68 89 50 · 23 68 89 55

Tlf. 75 26 04 67 · 75 26 05 20


Fakta bag debatten

Der er og bliver fortsat sagt og

skrevet meget for og imod en lukning

af Vestbanen. For at sikre debatten

et kvalitativt grundlag skal

jeg her forsøge at belyse de væsentligste

fakta omkring banens

drift og prisen herpå.

Tallene bag Vestbanen

Det koster i dag ca. 11 mio kr pr. år at drive

Vestbanen i sin nuværende form. Billetindtægterne

giver 3 mio kr. Altså en netto udgift på 8

mio kr pr år som betales fuldt og helt af Regionen.

Vestbanen har 240.000 påstigninger om året. Af

disse er 90% skolesøgende børn og unge.

Fremtiden for Vestbanen

Vestbanens materiel er nedslidt og utidssvarende.

Det kræver et treciftret million beløb at

renovere banen og bringe den op til moderne

standard. Der er afgivet tilbud på dette. Med det

billigste tilbud beregnet med en afskrivning

over 25 år vil den årlige pris på banens drift

blive bragt op på 24 mio kr.

Eftersom hovedparten af påstigingerne er skolesøgende

børn og unge og deres antal er faldende,

vil antallet af påstigninger falde i de

kommende år.

Økonomien for Regionen

Regionen modtager fra staten årlige bloktilskud.

Disse beregnes ud fra en række parametre der

f.eks. tager hensyn til befolkningens demografiske

sammensætning. Blandt de mange parame-

Gårde Smede- og

Maskinforretning A/S

Stationsbakken 13

75 24 10 66

www.gaardesmede.dk

Traktorer - Landbrugsmaskiner

Aut. VVS installation

af Stig Leerbeck

Redaktør for Venstre View

tre er også anført hvor mange kilometer privatbane

der ligger i regionen. Vestbanens 37 km

jernbanespor udløser 33 mio kr. De er en del af

blok-tilskuddet, men som sådan ikke øremærket

til brug på Vestbanen.

Efter de nugældende regler ville de 33 mio kr

bortfalde hvis man nedlagde Vestbanen. Men

reglerne står overfor at blive ændret. Fra 2011

eller 2012 vil antallet af kilometer jernbane

sandsynligvis ikke mere have betydning for udregningen

af bloktilskud. Der vil altså fremover

ikke være belæg for kassetænkning. Prisen på

banens drift kontra prisen på alternative løsninger

kombineret med den politiske vilje vil derfor

blive afgørende for Vestbanens fremtid.

Alternative løsninger

Regionen har peget på indsættelse af busser som

alternativ. Man har således foreslået 2 busruter

som erstatning. Den ene fra Oksbøl over Campus

til Esbjerg, den anden fra Nr. Nebel (måske

Nymindegab) ligeledes over Campus til Esbjerg.

Begge ruter skal fuldt ud finansieres af Regionen,

da de vil blive kommune-overskridende.

Fordelen i forhold til nu er, ud over kun at koste

mellem 1/4 og 1/3 af prisen for Vestbanen, at der

ikke skal skiftes undervejs til Esbjerg.

Kritikere af en busordning fremhæver at bussernes

slid på vejene ikke kan ses i driftsomkostningerne.

Endvidere at en busordning er mere

afhængig af politisk vilje og kan ændres løbende,

medens Vestbanen med sine store faste

omkostninger næppe vil blive mål for fremtidige

besparelser. Det er også blevet sagt at antallet af

passagerer vil falde ved brug af busser.

Tilhængere af en busordning fremhæver at busserne

hurtigere kan bringe passagerer frem især

til Campus hvor eleverne undgår skift. Endvidere

at busserne er mere fleksible til at ændre

ruter i forhold aktuelle passagerbehov.

SPECIALISTER

I SALG AF

LANDBRUGSEJENDOMME

agriteam.dk/varde

Bent Mulbjerg

Skansen 10 - 6800 Varde - Tlf. 7521 1644

Læs mere på vores fælles hjemmeside www.agriteam.dk

Hvidbjerg Strandvej 27, DK 6857 Blåvand

Tlf +45 75 27 9040 • Fax +45 75 27 8028

www.hvidbjerg.dk • email: info@hvidbjerg.dk

6 7

Fakta om Vestbanen

Nu: Fremtiden:

Med tog Med busser

Drift 11 mio 24 mio 8 mio

Billetindtægt 3 mio 3 mio 3 mio

Påstigninger 240.000 * 210.000 * 210.000

Omk. pr. tur 34 kr 100 kr ** 24 kr

* Ca. tal udfra 15% færre elever om 10 år.

** Denne løsning er den mest sandsynlige afløser for de

nuværende tog. Den vil have 10 dobbeltafgange pr.

døgn mod 13 idag. Samt 6-7 db-afgange i weekender

mod 7-8 idag. Selvom det er de tyndest besatte afgange

der udgår må det antages at antal påstigninger vil

blive lavere og dermed vil omk. pr. tur blive lidt højere.SKAL DE

BYGGE?

LØSDRIFTSTALDE -

PARCELHUSE -

SOMMERHUSE -

TILBYGNINGER samt REPARATIONER


Selvom man hører meget om Kina i medierne er det stadig

umuligt at forberede sig på, hvor anderledes Kina

egentlig er før man står der selv. Jeg tog til Kina efter 3

års studier på CBS for at arbejde som frivillig engelsklærer

på en kinesisk privatskole i Tianjin.

Kinas fremtid

Jeg bor og arbejder på en stor kinesisk

privatskole, der hovedsageligt fokuserer

på førskolebørn (1-5 år), men også huser

to klassetrin, der svarer til dansk 3. og 4.

klasse. Skolen adskiller sig fra det øvrige

skolesystem som en privatskole med relativt

mange ressourcer. Forældrene betaler

hvad der svarer til 12.000 danske kroner

hver måned, for at have deres børn

gående på skolen, som fint har fået navnet

”Cathay Future”, der oprindeligt

kommer af det kinesiske ord for ”Kinas

fremtid”.

Vi har talt med undervisere fra statsskolerne,

der fortæller om lektioner, hvor de

har op mod 60 elever i hver klasse. I kontrast

dertil har vi kun 20-30 elever i hver

klasse på Cathay Future. Udover almindelig

skolegang tilbyder Cathay Future og

ekstraundervisning i kunstneriske og

kreative fag samt engelsk.

Små børn – store

ambitioner

På Cathay Future starter børnene allerede

i Nursery School som 1-årige. Det

svarer til en dansk vuggestue, men forskellen

er, at de kinesiske børn modtager

decideret undervisning allerede i denne

alder. De modtager faktisk undervisning i

engelsk før de kan sige deres eget navn

på kinesisk. Forældrene har desuden en

direkte hotline, hvor de kan gå ind på internettet

og følge børnene hele dagen via

et overvågningskamera, der er installeret

i klasselokalet. I et enkelt tilfælde har en

dansk lærer fået en reprimande af en forælder,

for ikke at give et barn nok opmærksomhed

i undervisningen.

I Primary School har børnene i 3. og 4.

klasse undervisning 9 timer om dagen,

Kontrasten mellem

det kommercielle og

det traditionelle Kina

er til at få øje på!

hvorefter de hentes af deres forældre og

bliver fulgt over i nabobygningen, hvor

de får undervisning i musik, sang, dans,

kalligrafi eller engelsk. Frikvartererne er

5-10 minutter lange og foregår indendørs,

mens den lange pause bruges til

spisning og middagssøvn. Selv i weekenden

er skolen fuld af elever, der får ekstra-undervisning

i fremmedsprog og diverse

kunstneriske fag. Der er altså ikke

meget tid til leg, og i de mindre klasser

er legetøjet også mest til pynt. Vi har fået

af vide, at børnene ikke må lege med det,

fordi de ikke er gamle nok til at rydde op

8

En verden

på hovedet

Et indblik i det kinesiske skolevæsen

efter sig. De må helst heller ikke løbe,

fordi de kunne risikere at falde og slå sig.

Det er ikke så godt, at børnene slår sig i

Kina, da det opfattes som egoistisk at

græde og derfor er en skamfuld ting. Vi

har set situationer, hvor læreren beder

hele klassen om at skælde ud på et enkelt

barn, fordi barnet græd over et skrabet

knæ.

”Repeat after me!”

En af de først ting vi bemærkede, da vi

startede undervisningen hernede var, at

børnene er utrolig dygtige til at gentage

ord og sætninger. Det fungerer sådan, at

man siger en sætning og derefter ”1, 2”

og så gentager de, hvad man har sagt. En

stor del af engelsk-undervisningen handler

om udenadslære, hvor børnene bedes

om at recitere historier, dialoger, vers

eller sange. Dette kommer også i høj

grad til udtryk ved de mundtlige eksamener,

der afholdes et par gange om året.

Dog er de også gode til at tage imod den

vestlige tilgang og implementere den. De

har blandt andet tilføjet et punkt til den

mundtlige eksamen, hvor vi får lov at

stille eleverne et spørgsmål på engelsk,

som de skal svare på.

Det er dog ikke det eneste de er rigtig

gode til hernede. De kender alt til forsk-

ning omkring undervisning og af samme

årsag er lektionerne eksempelvis af forskellig

varighed afhængigt af, hvornår på

dagen de ligger. Derudover flyttes alle

børnene ud i gården kl. 10.00 hver formiddag

for at få den daglige motion i

form af en gymnastikserie, der lige præcis

stimulerer alle de muskler, der bør

stimuleres. Også i Danmark har man

længe talt om, at børn burde have idræt

hver dag for at få den nødvendige motion,

men man er bare ikke kommet så

langt med implementeringen endnu.

Man kan så diskutere om løsningen er, at

børnene skal gennemgå den samme gymnastikserie

hver dag eller om det ville

være mere fornuftigt at lege en leg, spille

bold eller lade dem slå sig løs på en legeplads.

Børnene synger bl.a. politiske

sange der forherliger Kinas

besættelse af Tibet

Politik i børnehøjde

Ved særlige lejligheder hernede bærer

alle børnene i Primary School ens uniformer.

I starten troede vi bare det var skoleuniformer.

Det ligner en britisk skoleuniform

tilsat et rødt tørklæde, men

netop dette røde tørklæde viser sig, at

være et udtryk for, at samtlige børn er

medlemmer af det kommunistiske børneparti

”Young Pioneers”. Det gik dog først

rigtig op for os, hvor skræmmende dette

er, da vi så dem hejse det kommunistiske

flag og alle børnene, der stod på lange

rækker, løftede højre arm op over hovedet

og gjorde honør for flaget. De har

også musikundervisning på skolen, hvor

de synger sange som eksempelvis ”Intet

land uden Partiet”.

9

Af Maria Leerbeck

p.t. engelsk-lærer i Kina

Den anderledes mundstilling

i engelsk fremfor kinesisk

kan give anledning til megen

munterhed.

Der er ikke rigtig nogen der taler om politik

i Kina og i det hele taget er der

mange ting, man ikke taler om. Det er

som om, at man kan få tingene til at gå

væk, hvis bare man lader som ingenting.

Vi ser jævnligt børn og kvinder med store

blå mærker og har også været ufrivillige

vidner til grov vold mod børn på åben

gade. Vores kinesiske kollegaer har forklaret

os, at det står i loven, at man ikke

må begå vold, men der er ikke nogen, der

håndhæver den lov, da man værner

meget om privatlivets fred.

Forhåbentligt en forskel

Dette er blot nogle enkelte af uendeligt

mange betragtninger og observationer

jeg har gjort mig hernede. På trods af, at

jeg bor og arbejder på den samme skole

hver dag, er der hele tiden nye betragtninger

og jo tættere vi kommer på underviserne,

jo mere fortæller de om det ”rigtige

Kina”. Kina er jo et kæmpe stort

land, der for få år siden er blevet åbnet op

for resten af verden, hvilket har efterladt

halvdelen af landet i rivende udvikling og

resten i fattigdom. Jeg er sikker på, at jeg

ikke redder verden ved at undervise i engelsk

hernede, men det har gjort en forskel

for mig og forhåbentlig for mine herlige

elever.


Statsautoriserede revisorer

Østergade 40

6900 Skjern

Tlf. 9680 1000

Fax 9680 1001

www.pwc.dk/skjern0057-07 KIRKEVEJ 1

6857 BLÅVAND

75 27 90 11

El-Installationer EL-GÅRDEN

Alarmanlæg ER OGSÅ OS

Telefonanlæg

Antenneanlæg - Radio - Tv

Reparation af hårde hvidevarer

BLÅVAND EL-CENTER A/S

v/Aut. El-installatør Poul Erik Jessen

TROLDHOLMVEJ 32

VRØGUM • 6840 OKSBØL

- en god forbindelse

STRÅTAG

Alt tækkerarbejde

udføres

75 27 16 03

TÆKKEMAND

HENNING HOLST

Navervej 25 · 6800 Varde

Tlf. 75 29 84 65

Dansk turisme

taber terræn

Turisme har en stor betydning

for Danmark – og en stor

betydning for os her i

Vestjylland.

Det danske turismeerhverv mangler international

konkurrenceevne og mister

markedsandele. Antallet af udenlandske

overnatninger er direkte faldet siden år

2000. Hvis vi skal have del i den internationale

vækst, er det simpelthen nødvendigt

at sætte målrettet ind på at forbedre

erhvervets muligheder.

Turismeoplæg

Derfor er jeg utroligt glad for, at jeg er

turismeordfører i Venstres folketingsgruppe.

Det giver mig en unik mulighed

for at påvirke udviklingen af turismeerhvervet

i en retning, som skaber øget turisme

- og dermed vækst og arbejdspladser

– i vores område.

Som en del af arbejdet i folketinggruppen

har jeg udarbejdet et decideret turismeoplæg.

Oplægget indeholder en række

konkrete forslag til nye initiativer og det

10

blev godkendt i Venstres folketingsgruppe

i foråret – dermed er det officielt

Venstres politik på området. Og jeg er

stolt over, at to af mine mærkesager allerede

nu er blevet realiseret:

Grænsen for campinghytters areal er

hævet fra 25 m2 til 35 m2.

Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

hæves fra 7.000 til 10.000 kr. om

året og det reguleres fremover med pristallet.

Input afgørende

Udover det daglige arbejde på Christiansborg

er der afgørende at få input fra folk

med branchekendskab og daglig kontakt

til erhvervet. Derfor er jeg i tæt dialog

med en række centrale aktører fra turismeerhvervet.

For få uger siden mødtes

jeg med Tivolis direktør Lars Liebst til en

god snak om turismens udvikling. Det

var et positivt møde, hvor Lars Liebst

bakkede fuldt op om mine tanker om, at

skabe et enstrenget system som kan

styrke turismeerhvervets udvikling.

Varde: Grindsted:

Storegade 1,

6800 Varde

Af folketingsmedlem

Hans Christian Thoning

Tranevej 4,

7200 Grindsted

Villaer, tilbygninger og

sommerhuse.

Tilstandsrapporter og

energieftersyn.

Skole, institution- og

erhvervsbyggeri.

Bygherrerådgivning

og tilsyn.

Tlf.: +75 22 22 33

Fax: +75 22 55 32

WWW.GRONNE-JESSEN.DK

Nymindegab-konferencen 2009 17-18 oktober:

Energi og sikkerhed

D. 17-18. oktober afholdt Venstre vanen tro konference i

Nymindegab. Views Martin Hansen var på pletten og refererer

her nogle af hovedpunkterne fra den spændende

weekend.

Verdens militære balance

Krtistian Søby Kristensen forsker ved

Dansk institut for militære studier lagde

ud med at sige:

“Globalt spiller energien en rolle i verdensordenen

omkring krige og magtbalance

omkring energireserver. Geografien

ændrer sig i dag omkring klimaændringer,

men vi skal tage disse forudsigelser

med et gran salt. Der vil komme ny

viden, og natur reserver vil være grundlæggende

for udvikling. Vi har oplevet en

faldende Amerikansk magt. Der har

været en ekstrem vækst f.eks. i Kina,

men militært står USA over andre. Og

grundlæggende handler det om at tjene

penge. USA og Kina er så integreret, at

krig mellem dem ikke vil finde sted. Rusland

blev på en måde straffet fordi de gik

ind i Georgien.”

Han fortalte videre, at jo flere naturresurser

et land har des større chance er der

for at befolkningen har det dårligt, de bliver

angrebet ude fra og udnyttet af andre

magthavere.

Arktis opdeles

Kontreadmiral Wang fra søværnets operative

kommando kaldte sit oplæg fra

Arktisk til Somalia. Den danske flåde spiller

en stor rolle i kampen mod pirater.

Den danske flåde står for 1/10 del af

skibsfarten på verdenshavene, og vi har

en stor interesse og et ansvar for at bekæmpe

pirateri.

Omkring Artisk og Nordpolen, vil vi i

løbet af ganske få år opleve en områdefordeling.

Der er 5 lande, som gerne vil

have så stor en del af kagen, som det nu

kan lade sig gøre. Det er Rusland, Canada,

Norge, USA og Danmark. Man regner

med, at det Artiske område gemmer

eller skjuler op til 25 % af de hidtil

kendte olie og gas reserver på kloden, så

det er ikke småpenge det drejer sig om.

I året 2008 kunne vi for første gang sejle

nord om Grønland, og når vi kan det på

sikker vis, så spares 40% af fragtlængden

og energien på de sejladser, som nu kan

bruge denne rute. Så klimaændringen er

til at føle på. Vi har nu en begyndende turisme

nord om Grønland, men det er en

farlig færd.

Danmark har ligget i strid med Canada

omkring Hans Ø, som blev isfri i 2003,

og denne Hans Ø er med til at udvide

kontinentalsoklen. Striden faldt ud til

Danmarks fordel.

Soldatens lod

Feltprovst Ole Brehm Jensen kaldte sit

indlæg. Lille mand - hvad nu ? - lille

land - hvad nu?

Vi er i en lidt anden situation i Danmark

11

25% af de hidtil

kendte olie- og

gas reserver ligger

i det arktiske

område

Af martin Hansen

Medlem af Views redaktion

end vi har været i i mange år. Berlinmuren

faldt i 1989, som en kæmpe overraskelse

også ind i den militære efterretningstjeneste.

Vi har den kolde krig i

1983, hvor vi enten er for eller i mod Øst

- Vest.

Ole Brehm er feltprovst udnævnt af Tove

Fergo. Hvad bestiller en feltprovst? Ja,

han finder og orienteret de præster der

sendes ud til soldaterne i felten. Det er et

hårdt job at være feltpræst, så det gælder

om at finde de mennesketyper, som kan

og vil påtage sig dette arbejde. De sendes

ud et ½ år ad gangen og den maximale

udsendelse er 7 gange. De allerfleste

mennesker, som sendes i krig kommer

hjem som modne stærke mennesker med

ryggraden i orden. Men der er og

nogen, som knækker sammen og tager

skade på både sjæl og legeme. Vi kan anskue

mennesker fra 3 vinkler ånd, sjæl og

legeme. Alle psykiske problemer bunder

i, at man ikke har et godt forhold til sig

selv.

Hvor hverdagen hører op

Han har selv været ude med dødsbud, og

det er det værste han har været ude for.

Døden er død, der er ikke mere at sige,

her hører vores almindelige hverdags

problemer op. Mange bliver fanget i en

eksistens, som de ikke selv har bedt om.

En soldat i kamp har ikke så mange

brede muligheder, som vi andre har i det

daglige. En soldats muligheder i kamp

kan betegnes som smal og dyb. Ole

Brehm Jensens indlæg gav stof til eftertanke.

Nymindegab er årligt rammen

om en international politisk

weekend - konference afholdt af

Venstre. Alle kan tilmelde sig!


Valgresultatet 2009

View bringer her valgresultatet opgjort pr. valgsted for hver enkel Venstre-kandidat

Agerbæk

MASKINER FOR SKOV- OG HAVEBRUG

SALG - SERVICE - REPARATION

MOTORSAVE

PLÆNEKLIPPERE TINGHØJ

HAVEFRÆSERE

MOTORSAVE &

RIDERS

PLÆNEKLIPPER-

MINITRAKTORER SERVICE

ALT I SLIBNING

Stilbjergvej 86,

Tinghøj, 6800 Varde

REP. AF BÅDMOTORER

Klik ind på www.tinghoj-motorsave.dk

og se vores afdeling med brugte maskiner...

Åbent daglig kl. 7.00-17.00. Lørdag kl. 8.00-12.00

www.tinghoj-motorsave.dk - www.jonsered.dk

email:tinghoj.motorsave@mail.tele.dk

Bil 20 32 93 87 - Tlf. 75 26 13 41

Alslev

Ansager

Billum

Blåvand

Fåborg

Henne

Horne

en partner du kan regne med ...

www.partnerrevisionvest.dk

Esbjerg · 751816 66

Bavnehøjvej 6 · 6700 Esbjerg

Janderup

1 Gylling Haahr, Nordenskov 80 46 28 13 14 58 12 22 58 23 215 146 31 45 17 16 7 28 42 32 550 61 71 1615

2 Lisbet Rosendahl, Varde 6 39 1 5 3 4 5 3 32 9 11 34 3 13 3 9 2 4 42 2 825 5 5 1065

3 Preben Olesen, Outrup 11 4 1 6 3 0 69 5 8 175 1 3 166 3 298 2 1 1 5 2 41 7 2 814

4 Bøje Meiner Jensen, Ølgod 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 4 1 0 4 0 0 6 4 486 3 517

5 Peter Nielsen, Oksbøl 0 3 0 20 25 0 3 1 26 0 0 0 7 483 4 0 0 1 0 0 34 3 0 610

6 Niels Åge Henriksen, Varde 1 3 0 2 0 0 0 5 1 5 0 3 4 0 0 1 1 0 9 0 53 35 3 126

7 Poul Rosendahl, Agerbæk 341 0 0 0 0 83 0 1 0 0 6 10 0 1 0 0 0 1 2 1 16 0 13 475

8 Preben Friis-Hauge, Tistrup 1 11 7 3 1 3 8 4 10 16 3 4 24 4 6 9 1 1 8 249 115 43 5 536

9 Poul Henrik Hansen, Skovlund 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 0 1 3 1 2 0 34

10 Hans Jørgen Gammelgård, Sig 0 2 0 3 0 0 0 8 0 0 8 1 0 0 0 296 1 0 21 6 30 5 1 382

11 Mette With Hagensen, Varde 4 10 2 4 0 0 0 2 4 2 3 5 0 3 2 0 0 0 8 3 191 7 4 254

12 Erik Buhl Nielsen, Skovlund 7 1 34 1 0 0 2 4 6 13 4 3 4 4 0 1 84 3 5 31 45 813 2 1067

13 Ib Hansen, Outrup 0 0 0 11 0 0 23 1 10 38 0 0 45 4 140 0 0 0 2 0 14 0 0 288

14 Jan Kjær, Billum 0 1 0 148 5 0 0 0 127 1 3 1 3 22 2 0 0 0 6 0 7 2 0 328

15 Carsten Mølholm, Næsbjerg 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5 81 0 0 0 8 0 3 3 2 7 0 4 120

16 Peder Foldager, Nordenskov 2 1 7 2 0 10 2 1 2 0 205 23 0 1 0 1 0 2 0 11 11 2 1 284

17 Ole Hansen, Alslev 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 3 212

18 Keld Jacobsen, Starup-Tofterup 35 5 6 0 0 10 1 0 0 2 10 6 0 1 0 0 1 422 0 0 7 2 5 513

19 Thyge Nielsen, Årre 15 5 2 4 1 31 1 1 5 7 3 30 3 8 1 2 0 3 9 5 22 0 207 365

20 Stig Leerbeck, Horne 0 3 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 18 1 0 319

21 Søren Rich, Nørre Nebel 0 0 0 0 0 0 10 1 0 17 0 0 124 1 14 0 0 0 0 0 6 0 0 173

22 Gerda Jakobsen, Ølgod 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 198 0 212

23 Johannes Jensen, Blåvand 1 0 0 4 72 2 0 0 0 0 0 0 2 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 109

24 Arne Haahr Hansen, Tistrup 0 0 2 0 0 0 3 12 1 5 0 0 0 0 0 3 5 1 6 292 3 27 0 360

25 Brian Falk, Ansager 0 5 176 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 2 0 198

26 Dorte Schori, Varde 0 10 0 3 5 1 0 3 17 0 2 4 1 0 0 3 1 1 14 3 250 0 3 321

27 Henrik Sørensen, Agerbæk 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 24

28 Jens Henneberg, Mejls 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 8 0 4 1 0 24

Listestemmer 39 45 14 12 10 19 24 11 38 20 29 38 39 48 26 12 6 22 31 27 281 75 32 898

I alt stemmer 561 379 290 241 140 232 167 373 352 337 510 393 457 674 516 365 257 494 233 682 2568 1780 365 12243

Lunde

Nordenskov

Varde · 75 22 47 00

Kræmmergade 7 · 6800 Varde

12

Næsbjerg

Nørre Nebel

Ølgod · 75 24 61 66

Torvet 2 · 6870 Ølgod

Oksbøl

Outrup

Sig

Skovlund

Starup

Tinghøj

Data indsamlet af Stig Leerbeck. Kilde: www.kmdvalg.dk

Tistrup

Varde by

Ølgod

Årre

Ialt

RING OG FÅ

ET FORNUFTIGT TILBUD

WWW.ALMBRAND.DK

JAN KJÆR

Bankrådgiver

ALM. BRAND

Skolegade 50 · 6700 Esbjerg

Telefon 76 10 24 71

E-mail abjnkj@almbrand.dk

ALM. SUND FORNUFT

Rådhus for fremtiden

I forbindelse med behandlingen af budgettet for

2010, traf et enigt byråd beslutning om at samle

den kommunale administration i Varde – enten på

en eller på to adresser.

En god økonomi er som bekendt

en forudsætning for at kunne levere

en tilfredsstillende service til

borgerne, og denne tilvejebringes

blandt andet ved en effektiv drift.

I byrådet arbejder vi derfor til stadighed

på at effektivisere og forenkle arbejdsgange,

så vi kan nedbringe omkostningerne.

Idag 7 adresser

Det administrative arbejde foregår i

dag fra ikke mindre end syv forskellige

adresser - heriblandt de ”gamle”

rådhuse i Ølgod, Årre og Oksbøl.

Ved at samle administrationen på en

eller to adresser i Varde, får vi optimale

muligheder for at gennemføre

en effektivisering til gavn for borgerne.

Faglig nærhed og fællesskab vil give

bedre mulighed for personlig spar-

ring, og dermed en hurtigere og

Alt entreprenørarbejde udføres

www.nne-as.dk

mere sikker sagsbehandling til gavn

for borgerne. Der vil blive tale om

mere fælles korpsånd og fælles kultur.

Set fra et miljømæssigt synspunkt,

så vil der blive kørt væsentlig færre

kilometer, samtidig med, at personalet

kan flytte ind i mere energivenlige

og miljørigtige bygninger. Vedligeholdelsesomkostningerne

vil og

være yderst begrænsede i de kommende

år.

Udbygning

frem for nyt

Der er ikke tale om at bygge et helt

nyt rådhus, men i stedet at foretage

Storparceller i Nr. Nebel

Sommerhusgrunde ved Kvie Sø

TLF. 75288143 / 21278143

13

Af Gylling Haahr,

Borgmester Varde kommune

en udbygning på Bytoften i Varde

- eventuelt kombineret med køb

af lidt mere af det tidligere Varde

Sygehus, hvor vi allerede har placeret

Jobcentret og Sundhedscentret.

Nogle borgere har spurgt om,

hvad der så skal ske med

Borgerservicen, når resten af administrationen

flytter til Varde.

Vi laver en løbende statistik over,

hvor mange der besøger Borgerservicen

de enkelte steder, og

længe der er et behov, vil der

være en eller anden form for

betjening.

Finansieringen

er på plads

Finansieringen af sammenflytningen

er stort set på

plads, og der er udsigt til en ganske

pæn besparelse på vores

driftsbudget i årene fremover –

besparelser, som vi i stedet kan

bruge til at hæve serviceniveauet

på bl.a. børnepasnings-, skole- og

ældreområdet.

Inæste nummer af Venstre View

forventer jeg at kunne oplyse

om den endelige plan for samlingen

af den kommunale administration.

Højvangvej 9 • Nordenskov • 6800 Varde

• Alt i landbrugsarbejde

• Entreprenørarbejde

• Kloakarbejde

• Anlægsarbejde

• Skovrydning

• Dræning

RÅDHUSBYGGERI!

Kvalitet er aldrig en tilfældighed,

men resultatet af

en målbevidst indsats!

Tlf. 75 29 85 88 • www.skamstrup.dk


Kandidatbestyrelsen besøgte

torsdag den 3. december Hans

Christian Thoning på Christiansborg,

for at se hvordan en arbejdsdag

for en folketingspolitiker

foregår.

Inge Vad Wodskou havde arrangeret

turen, som foregik med tog fra Bramming

kl. 7.53, og efter at have indtaget

Knud Richard Thomsens medbragte

rundstykker, ankom vi til Købehavn Hovedbanegård

kl. 10.50.

Tog imod ved

hoveddøren

Betty Thoning tog

imod os med hoveddøren

til Christiansborg,

hvorefter hun

begyndte, at vise os

rundt på Christiansborg,

vi så Hans Christians

kontor og Venstres

gruppeværelse,

inden en tavle i gruppeværelset

viste der

var afstemning i

salen.

Derefter har alle folketingsmedlemmer

7

minutter til at nå ned

i salen, til afstemningen

starter, det havde

vi så også, vi skyndte

os op på tilhørerpladserne, her kunne vi

se, hvordan en afstemning foregår. Det

var Frank Åen fra Enhedslisten, der

havde stillet et forslag, som dog faldt med

98 stemmer imod 3 stemmer.

Da afstemningen var overstået stødte

Hans Christian til, og afsluttede rundvisningen

på Christiansborg.

Til offentligt samråd

Der var offentligt samråd med Forsvarsminister

Søren Gade kl. 13.00, dette

Af formand for kandidatbestyrelsen Gunnar Ditlevsen

14

skulle vi overvære. Det var igen Frank

Åen, der havde stillet et spørgsmål på

baggrund af 2 artikler i Jyllands-Posten,

om den danske indsats i Afghanistan.

Det var Hans Christian, der som formand

for forsvarsudvalget ledte

mødet, og efter at Frank Åen havde motiveret

spørgsmålet, svarede Forsvarsminister

Søren Gade, efter en dialog også med

andre 17 medlemmer sluttede samrådet

kl. 14.00.

Frokost i

snapstinget

Vi fik herefter frokost

i snapstinget, og kaffe

på Hans Christians

kontor. Vi afsluttede

vi besøget med et lille

kandidatbestyrelsesmøde,

hvor der var

mulighed for at stille

spørgsmål.

Dagen sluttede med

en tur i Tivoli, der var

flot pyntet til jul.

Kandidatbestyrelse med

partner forsamlet til vigtigt

møde.

Redaktørens uforblommede!

Uden ansvar - Af Stig Leerbeck

Den politiske

suppes

hemmelige

opskrifter!

Netop tilbage på redaktørstolen

efter en hektisk kommunalvalgkamp,

er der et

par åbne spørgsmål der falder

mig ind.

Som almindelig borger har man

umiddelbar adgang til byrådets

og udvalgenes referater. Og man

har mulighed for at deltage i den

åbne del af byrådets møder.

Men her stopper festen så. Og hvis

man skal forblive i sammenligningen

med menneskenes lidt mere

løsslupne sider, så svarer det sådan

nogenlunde til at være inviteret til

at kigge ind gennem det aflange

vindue i entréen på det hus hvor festen

holdes. Man har på ingen

måde indblik i, hvad der foregår i

festsalen og inviteret indefor er

man da slet ikke.

Og ligesom den inviterede gæst,

der kun får lejlighed til at stå

små-frysende på trappestenen og

kigge på at notabiliteterne en gang

imellem kommer ud og vinker, så

vil også Vardes borgere i de fleste

tilfælde vælge at blive hjemme

fremfor at spilde dyrebar tid på at

overvære byrådsmøder, hvor den

politiske suppe serveres som en i

bedste TV-køkken stil forudlavet

grydeklar middagsret. Ingredienserne

får vi ikke kendskab til og tilberedningen

er foregået i køkkenets

mere lukkede afdelinger.

I den sammenhæng er et udvalgsreferat

at sammenligne med menukortet

på en Thai-restaurant i Berlin.

For den ikke indviede med begrænset

eller ingen kendskab til de

opførte emner, giver indholdet stort

set ingen mening.

Høringer og

demokrati

I løbet af valgkampen blev jeg opmærksom

på et oplæg om Hallernes

fremtidige organisation, der var

sendt i høring og efterspurgte det.

På min forespørgsel fik jeg det tilsendt

“til orientering”, med en besked

om at det ikke kunne findes på

kommunens hjemmeside, fordi det

var sendt til “de parter som det

umiddelbart vedrører”.

Som en af de borgere der betaler

kommunens udgifter og måske af

og til anvender en idræts- eller

svømmehal og som helt sikkert

ville føle mig meget berørt hvis

min lokale hal lukkede, synes jeg

nok at oplægget også berører mig.

Dér har Vardes administration

åbenbart en anden mening.

Fred med det - jeg læste oplægget

og sloges af beundring! Efter at

have nærlæst de 5 sider forsøgte

jeg instinktivt at uddrage essensen

af oplægget. Indholdet kan i al sin

enkelhed koges ned til en sætning:

“Vi foreslår at der oprettes en paraplyorganisation,

der bestemmer resten”.

Beundringen går på hvordan

det kan lykkes at få så kortfattet et

forslag til at fylde 5 sider med et

læsbarhedsindex, der næppe virker

fremmende for forståelsen og dermed

for den demokratiske proces.

Nytårsønske

På dette tidspunkt af året virker det

jo ganske oplagt at fremsige sine

ønsker for det kommende år og det

vil jeg gøre med nogle spørgsmål:

Er tiden ikke kommet til at åbne

den politiske diskussion op, således

at borgerne kan begynde at få indblik

i sagsakterne og selv danne sig

en mening om de opståede emner?

Er tiden ikke kommet til at udvise

det politiske mod der skal til for at

tage nogle af diskussionerne i det

åbne i byrådssalen fremfor at have

afstemt det hele på forhånd bag udvalgenes

lukkede døre? Evt. bruge

åben spørgetid?

Et ja til disse spørgsmål, vil alt

andet lige give et tiltrængt ansigtsløft

til et demokrati, der ved

det seneste valg led under et historisk

lavt stemmetal. Måske kan det

endda fremme gensidig inspiration,

således at de folkevalgtes evne til at

navigere i samspillet med en top

professionel administration øges

med demokratiet som sikker vinder.

15

Bestyrelsen 2009

Formand.:

Karl Barslund, tlf. 75 28 89 79

barslund@hennebjerg.dk

Næstformand (genf. valgt):

Kristian Sigaard

Tlf. 75 24 54 97 · sigaard@email.dk

Kasserer/Janderup Billum:

Knud Richard Thomsen

Tlf. 75 25 80 52

knudrichard@post.tele.dk

Sekretær, Genf.valgt

Inger Nielsen, tlf. 75 26 41 71

vidda@mail.dk

Alslev:

Torben Pallesen, tlf. 75 26 99 44

torben.pallesen@gmail.com

Blåbjerg: Jørgen Morsing

Tlf. 76 52 10 12 · jmorsing@pc.dk

Blåvandshuk:

Peter Nielsen, tlf. 75 27 27 00

peternielsen.venstre.dk@gmail.com

Fåborg/Agerbæk: Henrik Sørensen

Tlf. 75 19 67 09 · mari-an@bbsyd.dk

Hodde/Tistrup: Carsten Mortensen

Tlf. 75 29 96 29 · dmcm@mail.dk

Horne/Sig: Gert Lynge Christensen

Tlf. 20 22 10 08 · glc@c.dk

Næsbjerg: Elin Baunsgård Uhre

Tlf. 75 26 71 49 · uhre@tdcadsl.dk

Skovlund/Ansager:

Poul Henrik Hansen

Tlf. 75 29 23 37 · lundsvang@os.dk

Starup: Jan F Hansen

Tlf. 20 69 19 62 · jfh@190.dk

Varde:Thomas Peder Rosenberg

Tlf. 20 48 05 07

rosengaarden@post.tele.dk

Ølgod og omegns:

Bent N. Rasmussen

Tlf. 75 24 62 81 · bnras@sol.dk

Øse: Finn Christensen

Tlf. 75 29 86 00, fhc@mail.tele.dk

Årre: Niels Bach

Tlf. 75 19 24 94 · niels.bach@c.dk

LOF Helle: Svend Levin Skovdal

Tlf. 75 19 61 91 · levin@os.dk

VU: Rasmus Puggaard Hansen

Tlf. 21 76 38 05

eminemstyrer@hotmail.com

Genf.valgt: Inge Vad Wodskou

Tlf. 75 22 41 64

wodskou.varde@mail.tele.dk

Genf.valgt: Stanley Johansen

Tlf. 20 99 52 07

hennegaard@privat.dk

Fmd kandidat bestyrelsen:

Gunnar Ditlevsen, tlf. 75 26 02 99

g.ditlevsen@mail.dk

Regionsbestyrelsesmedlem

Karl Chr. Jensen

Tistrup Tlf.75 29 15 10

Karl2@tdcadsl.dk

Byrådets rep:

Hans Jørgen Gammelgaard.

Tlf. 75 26 44 39, hajg@varde.dk


Afsenderadresse: VenstreView , Lundvej 26, 6800 Varde

Glædelig jul

og

Godt nytår

Deadline til næste nr. er 7. februar

Sendes til: E-mail: torben.pallesen@gmail.com

VenstreView udkommer igen d. 1. marts 2010

16

More magazines by this user
Similar magazines