IMPORT- OG HANDELSFORBUD - Anima

anima.dk

IMPORT- OG HANDELSFORBUD - Anima

FORBUD MOD KOMMERCIEL

SÆLJAGT

Et briefingdokument om perspektiver for Grønland

Debatten om EUs kommende forbud mod import og handel med sælprodukter siges ofte at

være styret af følelser. Debatten i Europaudvalget forhandling af sagen har rejst en række

spørgsmål om påvirkningen af det kommende forbud for bl.a. Grønland. Disse spørgsmål

fortjener at blive besvaret med fakta og følgende håber Anima, at nedenstående vil kunne tjene

til en mere informeret debat om spørgsmålet.

1. Sælfangst og fisker

2. Dyrevelfærd.

3. Sæljagts økonomiske betydning for Grønland.

4. Mærkningsordning eller forbud

5. Bæredygtighed

1. SæljaGt oG fiSkERi

Fødenet i havmiljøer er ganske komplicerede og påstanden, at en stor sælbestand skader

fiskeriet er aldrig dokumenteret. Illustrationen tv. viser en forsimplet model af det fødenet, som

sælerne indgår i.

Når fiskeri kollapser skyldes dette oftest overfiskning og ikke sæler. En rapport om sælers

påvirkning af fiskeribestanden fra de canadiske fiskerimyndigheder i 2006 konkluderede at:

” ...marine mammals, when analyzed in a food web context, had a beneficial predation effect

... This beneficial effect is even greater than the predation itself, leading to an overall positive

impact of the predator on the system.”

Morissette, l, M.o. Hammill and C. Savenkoff. 2006. the trophic role of marine mammals

in the Northern Gulf of St. lawrence. Marine Mammal Science 22(1): 74-103.

Den gavnlige effekt skyldes bl.a. at sæler spiser rovfisk, der ellers ville begrænse væksten i

fiskebestanden.

More magazines by this user
Similar magazines