IMPORT- OG HANDELSFORBUD - Anima

anima.dk

IMPORT- OG HANDELSFORBUD - Anima

2. DyREvElfæRD oG SæljaGt

Mange har den fejlagtige opfattelse, at der ikke er dyrevelfærdsmæssige problemer ved sæljagt

i Grønland. Dette er ifølge Grønlands hjemmestyres egne undersøgelser ikke tilfældet. På

NAMMCO konferencen i København 2006 fremlagde Grønlands hjemmestyre en undersøgelse

af sæljagt, der dokumenterede, at 22% af sæler synker efter at være skudt (struck and lost) og

hermed må leve med skader fra anskydning eller dør langsomt af sine skader. 1

Ligeledes anvendes drukning (fangst med garn) som aflivningsform i Grønland, mens denne

metode i de fleste andre lande anses for meget lidelsesvoldende.

Problemerne ved andre kommercielle sæljagter med køller i Canada og Namibia er ligeledes

veldokumenterede, hvor flere undersøgelser bl.a. har vist, at sæler i stort antal bliver flået levende.

Et antal rapporter produceret indenfor de seneste år viser alle problemer:

Burdon et al. (2001) 2

• “Der er utvivlsomt behov for at reducere lidelse og forbedre velfærden for disse dyr ved at ændre

eksisterende regler og øge håndhævelsen” p.1.

• “... den nuværende sæljagt klarer ikke at leve op til grundlæggende

dyrevelfærdslovgivning.”p.2.

• “Vi konkluderer at jagten resulterer i betydelig og uacceptabel lidelse.”p.1.

Daoust et al. (2002) 3

• “En stor procentdel (87%) af sælfangerne ... udførte ikke [tjek for om sælen var død] inden de

begyndte at slæbe sælerne i en krog og afbløde dem, eller begyndte at jage endnu en sæl.” p.

691.

• Var enige med Burdon et al. om at et stort antal sæler var ved bevidsthed efter at være blevet

skudt, og at levende sæler blev slæbt hen over isen med bådshager…mens de stadig var ved

bevidsthed.

• Var enig med Burdon et al. om at 24% af sæler, der blev observeret på videobånd ikke blev

dræbt humant eller i overensstemmelse med Canadas lovgivning for havpattedyr.

• Konkluderede at “omfanget af dyr, der ikke dræbes effektivt retfærdiggør fortsat opmærksomhed

i forhold til denne industris aktiviteter...”p. 693.

independent veterinary Working Group* (2005) 4

• “Den konkurrence, som er en del af jagtens natur....skaber et miljø, hvor højt tempo er reglen

og fangerne opfordres til at tage smutveje.”p.11.

• “DFO [Canadas fiskerimyndigheder] synes at savne tilstrækkelig dedikeret kapacitet til at overvåge

og håndhæve lovgivning for jagten, i særdeleshed ved the Front.” p.14.

• Fremsatte elleve forslag, der var nødvendige for at gøre jagten human.

* Financieret af WWF, Holland.

More magazines by this user
Similar magazines