Ukrudtet - Grønt Flag - Grøn Skole

groentflag.dk

Ukrudtet - Grønt Flag - Grøn Skole

Vil du vide mere om økologisk havedyrkning?

Mette Østergaard: Politikens bog om Køkkenhaven, Politikens Forlag 2003

-beskriver økologisk dyrkning af grøntsager, krydderurter, afskæringsblomster, frugt, bær og

drivhusvækster.

Troels V. Østergaard: Økologisk Køkkenhave, Skarv/Høst & Søn 1996

Politikens Økologiske Haveleksikon, Politiken/Dorling Kindersley 2002

Hans Peter Schmidt: Vi dyrker selv-Økologisk, Roskilde Amtscentral 1992

Tidskriftet Praktisk Økologi, Landsforeningen Praktisk Økologi, kan lånes

på biblioteket

Mere specifikke råd:

"Informationscentret for Miljø & Sundhed"

Tlf.: 33 13 66 88 - www.miljoeogsundhed.dk

Lokal Agenda 21 starter i din have

Kampagnen om miljørigtig have er en del af Lokal Agenda 21-indsatsen i Storstrøms

Amt. Lokal Agenda 21 betyder "Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i det 21.

århundrede". Og opfordringen, som stammer fra Rio-konferencen om miljø og udvikling

i 1992, går ud på at skabe en miljørigtig udvikling lokalt - dér hvor vi lever og

bor.

Vi må lære at handle miljøbevidst, bruge færre naturressourcer, forurene mindre og i

det hele taget skabe os et sundere liv.

Ved at deltage i havekampagnen og dyrke haven økologisk, kan DU være med til at

styrke dette arbejde.

Yderligere information:

Lokal Agenda 21-sekretariatet

Projekt Grønt Amt, Storstrøms Amt

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

Tlf: 54 84 48 37

Fax: 54 84 48 48

E-mail: amb@npk.stam.dk

www.stam.dk - se under “Grøn livsstil”

Tekst: Landskabsarkitekt Mette Østergaard

Udgivet af: Projekt Grønt Amt, 1. oplag 2005

Produktion: Hansen Marketing ApS

Tegninger: Carsten Poulsen

Trykt på: Cyclus print 100 % genbrugspapir

Brug krudt på

UKRUDTET

Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt


UKRUDT PÅ TERRASSEN

Ukrudt tager sig bedst ud i naturen. I flisefugerne

på havens terrasse eller på andre befæstede

Flisejern

● Resten af foråret og sommeren fejes terrassen et par

gange om ugen med den stive kost, det forhindrer

meget frøukrudt i at spire.

● Gør det til en vane, hver gang det har regnet, at give

Stiv

kost

arealer bliver det et problem. Ukrudtet øde-

terrassen og andre belægninger et ukrudtstjek. Der vil

lægger belægningerne.

altid dukke nyt ukrudt op, men tages det i opløbet, bli-

Desuden bliver det hurtigt sjusket og grimt at se på, når mælkebøtter, rapver

det ikke til irritation.

græs, vejbred og andet ugræs vælter frem.

Tag ukrudtet i opløbet. Det er ikke svært, det kan tilmed være en sjov opgave

for hele familien.

● Slut i oktober med et sidste ukrudtstjek. Smid sand på,

fej og glæd dig til det følgende forår, som begynder

uden ukrudt på belægningerne!

● Gør hovedrent på belægningerne i marts-april, hvor ukrudtet endnu har

svage rødder.

● Vælg en dag lige efter regnvejr. Fugten gør ukrudtsrødderne mere samarbejdsvillige.

● Tag hele familien med udenfor og udstyr alle med en fliserenser.

Ukrudtet samles og smides i kompostkassen. Når al ukrudt er fjernet,

fejes belægningen med en stiv kost.

● Så kommer det sjoveste. Smid en spand strandsand ud over terrassen og

fej sandet rundt på belægningen, så alle fuger bliver fyldt op. Står fugerne

åbne er det nemt for nye ukrudtsfrø at få fred og ro til at spire nede i

fugen.

● Når belægningen er fejet, og det lyse sand tegner fugerne op, er det tid til

at glæde sig over det gode arbejde. En nystrøet, nyfejet belægning er

smuk.

Belægningssten

Grusunderlag

Fyld fugerne med strandsand

Ukrudtet spirer i åbne fuger

Top

HAVEBAROMETER

Middel

Bund

Motion Familieaktivitet

UKRUDT - EN DYR FORNØJELSE

Skønhed

Ukrudt i flisefugerne vil over tid ødelægge belægningerne. Ukrudtet

skubber til stenene, fugerne bliver bredere, nogle sten vipper

måske, og så er forfaldet begyndt. Der vil trænge ekstra meget

vand ned i underlaget, og i vinterkulden kan det give opfrysningsskader.

Så er løbet kørt, og det kan blive nødvendigt at lægge stenene

på ny.


UKRUDT PÅ GRUSSTIER

Det giver rigtig god motion at holde ukrudtet i ave på

arealer, hvor belægningen er grus, stenmel eller blandinger

af disse. Her kan de langskaftede redskaber

komme i sving, så ryg og knæ skånes.

Heldigvis er det igen blevet moderne med grusstier og

små gruspladser i haverne. De er billige i anlæg og

smukke sammen med grønne planter, krukker og

caféborde og -stole.

Begynd den første gode forårsdag i april, hvor vejret er

solrigt og tørt.

Småt ukrudt

● Er der kun småt ukrudt på stierne så tag skuffejernet

og løb grusstierne igennem.

I det gode vejr vil det væltede ukrudt hurtigt visne.

● Har du lyst til mere, så tag riven og løb stierne igennem

med den. En reven sti er smuk at se på og den

syngende lyd af riven i gruset giver god energi.

Græsukrudt

● Er grusstierne fyldt med græsukrudt, der har overlevet

vinteren, så er det hakken eller pendulhakken,

der skal i sving.

● Lad det væltede ukrudt ligge og tørre nogle timer –

eller til næste dag, hvis tørvejret fortsætter.

● Tag riven frem og riv ukrudtet sammen og brænd

det. I græsukrudt er der altid meget enårig rapgræs,

hvis frø vil overleve i komposten.

● Tag i det hele taget ukrudtet i opløbet. Gør det til en

vane at løbe stierne over én gang om ugen med

skuffejern og rive. Så er arbejdet en kærkommen

aktivitet og synet altid smukt. At træde i nyrevne

gange er en særlig fornøjelse.

Skuffejern

med buet

skær

Pendulhakke

UKRUDT PÅ PLADSER MED SMÅSTEN

Ærtesten, perlesten, granitskærver eller andre småsten er meget velegnede til små

siddepladser og stier i haven og en selvfølge på gårdspladser. Småstenene giver

nogle problemer, når det gælder ukrudt. Det er vanskeligt og kedeligt at bruge

skuffejern i småstenene. Det er noget nemmere og sjovere at køre arealet igennem

med en gammeldags hjulhakke (rullerenser), der virker som et skuffejern.

● Begynd i april måned. Vælg en dag

med sol og tørvejr.

● Skub hjulhakken systematisk igennem

arealet. Det giver gode muskler.

● Lad det væltede ukrudt ligge, det vil

hurtigt tørre og forsvinde.

● Gør det til en vane at løbe pladsen

igennem hver anden uge. I tørre perioder

kan der gå længere tid mellem

turene. Som altid er det vigtigt at

tage ukrudtet, mens det er ganske

småt.

.

Top

HAVEBAROMETER

Middel

Bund

Motion Familieaktivitet

Rullerenser

Skønhed


TAG UKRUDTET MED VARME

Der kan være så meget ukrudt, at håndlugning af terrasse eller anden belægning

synes uoverkommeligt. Her er der god mening i at bruge en gasbrænder

eller en ukrudtsdamper (steamer) for

at få has på ukrudtet.

Den kraftige varmepåvirkning får

plantecellerne til at sprænges. Plantesaften

vil fordampe og planten visner,

mere eller mindre.

Ukrudtsdamper

● Begynd med første brænding eller dampning i april.

● Brænder eller ukrudtsdamper føres langsomt hen over belægningen, så alt

ukrudt rammes.

Ukrudtet "blancheres", dvs. efter behandlingen er ukrudtet stadig grønt, men

slattent.

● De følgende dage ses det tydeligt, at ukrudtet visner.

● Kraftigt ukrudt vil skyde friske blade igen allerede efter en uges tid. Så er

det frem med brænder eller ukrudtsdamper igen.

● På en ukrudtshærget belægning skal processen sikkert gentages med en uges

mellemrum i nogle måneder.

● Efter et par måneders indsats kan der gå tre-fire uger mellem behandlingerne.

● Vær opmærksom på, at hver gang damper eller brænder anvendes mod stort

ukrudt, vil dette ukrudt i flere uger stå og se trist og halvvissent ud. Det er

ret kedeligt på en ellers smuk belægning.

1. Før behandling

3. To dage

efter

2. Lige efter

behandling

4. Ti dage

efter

ADVARSLER VED BRUG AF GASBRÆNDER OG STEAMER:

● At bruge brænder og steamer er absolut kun en opgave

for voksne.

● Hav altid en branddasker siddende på brænderen eller

lige ved hånden. Så kan en ildebrand tages i opløbet. Der

kan meget hurtigt gå ild i visne blade, vissent græs, spindelvæv,

træflis, carporte og lignende.

Ukrudtsbrænder

HAVEBAROMETER

Top

Middel

Bund

Motion Familieaktivitet

Branddasker

● Brug aldrig brænderen

i forårsmånederne

langs med tuja- og

cypreshække. Disse

hække udsender æteriske

olier i luften, og

ilden kan forårsage en eksplosionsagtig

brand.

● Græs og prydplanter, som står langs

belægningskanten, bliver svedet af, når

varmen kommer for tæt på. Det ser rigtig

kedeligt ud i meget lang tid!

Skønhed


UKRUDT I GRÆSPLÆNEN

En forsømt græsplæne giver gode betingelser for ukrudt.

Når græsvæksten er svag, kan det ikke konkurrere mod

ukrudt. Derfor går udkrudtsstrategien ud på at gøre noget,

der gavner græsvæksten.

Har du en ukrudtsplaget græsplæne, må der først bruges

energi på at fjerne så meget ukrudt som muligt. Bagefter

skal plænens vækstbetingelser forbedres – så bliver det

hele nemmere, smukkere og sjovere.

Tidseljern

Bekæmp ukrudtet

● Begynd i april, når ukrudtet er kommet i vækst. Tag tidseljernene frem og

stik mælkebøtterne op. Sørg for at få så meget pælerod med som muligt. Giv

ukrudtet til høns, kaniner eller til kompostormene.

● I bunden af plænen dannes en tæt, filtet måtte af gammelt græs, som hindrer

et godt luftskifte i jorden. Denne måtte skal rives op. Det kan ske ved at køre

en vertikalskærer over plænen. Maskinen kan lejes i plantecentre og byggemarkeder,

eller man kan lade en anlægsgartner

udføre opgaven.

● Det oprevne græs og mos skal have lov at ligge

Græsrive

til tørre en times tid.

● Herefter skal græsriven findes frem og plænen

rives igennem på kryds og tværs. Det sammenrevne

mos og græs bringes til komposten.

● Så er der brug for eftersåning af plænen. Køb

græsfrøblandinger beregnet til formålet. Spred

frøene på plænen, hvor græsset står tyndt.

● Næste trin hedder topdressing. Den består af

god, ukrudtsfri kompost blandet med lige dele

sand. Blandingen spredes ud over plænen med

en skovl.

Gød og klip

● Endelig er det tid til at udbringe plænegødning.

Gødningen skal spredes jævnt, og det kan de færreste

klare uden videre! Køb en gødningsspreder med håndsving,

så bliver arbejdet en leg for både børn og voksne

– og spredningen perfekt.

● Til sidst skal plænen jævnes, så regnormejord og topdressing

planeres og huller efter ukrudt

fyldes ud. Tag en planke, læg nogle tunge

fliser over, sæt reb i og slæb planken hen

over plænen.

● Nu er der kun tilbage at vente på den

første gode regnvejrsdag, som vil sætte

skub i forårsplænen. Hold græsset i en

klippehøjde på 3-4 cm og klip det, når

højden er 5-7 cm.

● Giv gødning med en måneds mellemrum i

april, maj og juni. Spring juli over og gød

igen i august- september. Ved at gøde lidt

men tit udnyttes plænegødningen optimalt,

og udvaskningen bliver mindst mulig.

Top

HAVEBAROMETER

Middel

Bund

Motion Familieaktivitet

Skønhed

Gødningsspreder

Plænegødning kan både fås som kunstgødning og som organisk gødning.


UKRUDT OG UKRUDTSKNEB

Kan man fjerne mælkebøtter ved

at drysse salt på dem?

Det kan man godt. Salt er et giftstof for

grønne planter og jord. Vintersaltning af

veje har slået mange vejtræer ihjel. Saltet

ødelægger også jordens gode egenskaber.

Derfor kan det ikke anbefales at bruge

salt mod ukrudt.

Kan man slå ukrudt i flisefugen

ihjel med eddikesyre?

Det kan man godt. Eddikesyre ødelægger

plantevævet, og det går temmelig hurtigt.

Men - syre er særdeles farligt at få i

øjnene, og syre kan ødelægge belægningsstenene.

Derfor er det ikke noget

godt middel.

Kan mos i græsplænen fjernes ved

at give plænen kalk?

Nej. Græs kan ikke lide at vokse i en

meget kalkholdig jord, men foretrækker

en let sur jord. Græs skal have gødning,

sol og luft til rødderne, så gror det fra

mosset.

Fugeplanter i stedet for ukrudt.

En belægning med brede fuger mellem

stenene kan se smukt ud, men giver gode

betingelser for ukrudt. Kom ukrudtet i

forkøbet og plant fugerne til.

Gode fugeplanter er trædebregne, Cotula

squalida og timian, Thymus serphyllum

'Coccineus'. Trædebregne til det mest

skyggefulde og timian til solsiden.

Klinker lagt tæt giver kun lidt

plads til ukrudtet

Træbrolægning er som skabt til

fugeplanter

Brosten med bred fuge er smukt

med mos eller fugeplanter

UKRUDTSKALENDER

Marts.

Rens terrassen for overvintret græsukrudt og andet flerårigt ukrudt. Smid

strandsand på fliserne, så fugerne fyldes op.

April.

Ukrudtet begynder at gro kraftigt. Frem med skuffejern, rive og hjulhakke til

grusstier og stenpladser. Tidseljernet bruges på græsplænen.

Maj-juni.

Fortsæt som i april. Først i maj skal græsplænen have den store tur med vertikalskæring,

eftersåning, topdressing og gødning.

Juli.

I denne måned bør ukrudtet

ikke mere være et problem.

Tilmed kan det være tørt, så

væksten generelt er hæmmet.

August-september.

Hold øje med ukrudtet, det får

fornyet styrke i sensommeren.

Gå grusstier, terrasser og

gårdspladser igennem hver anden til tredje uge. Gød græsplænen.

Oktober.

Ukrudtssæsonen slutter. Giv belægningerne et lag strandsand og en grundig

fejning, så er de klar til en ny sæson uden ukrudt

More magazines by this user
Similar magazines