Views
5 years ago

Fjernvarme på forkant

Fjernvarme på forkant

Fjernvarme på

24 e n e r g i - e F F e k T i v i s e r i n g Danmark FørenDe meD FJernvarme Ca. 1,5 mio. boliger i danmark bliver varmet op med fjernvarme. det svarer til mere end halvdelen af befolkningen, og dermed er danmark det land i verden, der får den største del af sin varmeforsyning fra fjernvarme, bortset fra island. i alt findes der 400 fjernvarmeværker. heraf står 55 offentlige værker for ca. 62 procent af forsyningen, mens de resterende private værker dækker de øvrige 38 procent. Da nmarks T ek niske Univer siTeT

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Hent her Jubilæumsbog for Aars Fjernvarme (PDF)
Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme - Frederikshavn ...
Gladsaxe Fjernvarme Tekniske Specifikationer
Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme - Frederikshavn ...
Fjernvarme betaler sig. Aug 12 web.indd - Aarhus.dk
Tekniske besTemmelser for fJErNVArME, VArMt VANd BilAg - hofor
Fjernkøling i Odense
Halvtreds år med fælles varme - Viborg Fjernvarme
Appendiks - Energistyrelsen
Fjernvarmeindustrien 2008 (rapport) - DBDH
november 2007 - Energinet.dk
Havvindenes hersker - Periskop
Gladsaxe nedsætter CO2-udledning - Gladsaxe Kommune
Grøn vækst i regionerne - Region Midtjylland
Dansk energiscenario. - Greenpeace
Vindkraft til klimakampen - Energinet.dk
Energi Danmark Fokus uge 16 - 2013 - Energi Salg Norge
Havvindenes hersker - Periskop
Jens Hesselbjerg Christensen: Danmarks Klimacenter/CRES
Danmarks rolle i forholD til Den globale proDuktion af soja - WWF
pdf, 5,04MB - CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
Rapport - Fjernvarmeindustrien 2012 - DBDH
Ligger Danmark pludselig i læ? - Det Økologiske Råd
FiB nr. 15 - august 2006 - Biopress
Tema: Energi i industrien - Energiforum Danmark