27.07.2013 Views

ViNDer SuPer HT Byg eN AF PrøVerNe Til FirST HorSe DANSk ...

ViNDer SuPer HT Byg eN AF PrøVerNe Til FirST HorSe DANSk ...

ViNDer SuPer HT Byg eN AF PrøVerNe Til FirST HorSe DANSk ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ane

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

Nr. 28 // søNdag 21. okt. 2012 // kl. 13.00 // Pris 25 kr.

program

BaNE 07

www.aav.dk

JACkPoT

ForloDS

kr. 55.500

i V65 PulJeN

ViNDer SuPer HT Byg

eN AF PrøVerNe Til

FirST HorSe

DANSk AVlSløB 2012?

• Jackpotpulje i V65 spillet – der ligger forlods kr. 55.500,-

• Der trækkes lod om startspor til finalerne af First Horse Dansk Avlsløb

• Shadow Tinghøj blev 3. kvartalets hest

• Vi sælger igen i dag anpartskuponer til V65 spillet

• Publikumskonkurrence i Nørresundby Bank Boxen efter 12. løb

• Cafè Pitstop åben fra kl. 10.30

aalborg • 1


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

Velkommen

k ærE PuBlikum, sPoNsorEr og allE aktivE:

2 • aalborg

Det er os hermed en fornøjelse, at

kunne byde såvel publikum, sponsorer,

opdrættere, hesteejere, trænere

og kuske velkommen til en spændende

løbsdag i aalborg, hvor vi i dag afvikler

V65 spil og hele 12 løb på programmet.

I løbet af eftermiddagen afvikler vi bl.a. 6 prøver til First

Horse Dansk avlsløb 2012, hvor der både er en finale

for hingste/valakker og en for hopper, og begge finaler

afvikles her på NKI racing arena aalborg søndag

d. 4. november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen

til denne storløbsdag, hvor der bliver store penge at

hente for både opdrættere, hesteejere og spillere. Efter

eftermiddagens 10. løb trækkes der lod om startsporene

til de to finaleløb, og den begivenhed foregår i Nørresundby

bank boxen.

Præmiesummerne i begge finaleløb fordeles efter følgende

skala:

83.000-50.000-33.000-25.000-20.500-12.500 samt

8.500 til øvrige startende.

I eftermiddag skal vi også have hyldet vinderen af

Travdiscount 3. kvartalets hest, og det blev Jan Friis

trænede Shadow Tinghøj, som i 3 starter vandt 2 sejre

og en 4. plads. Ved begge sejre sad gæstekusk Knud

Mønster i sulkyen. Hyldesten sker i vindercirklen efter

1. løb.

Spillerne bedes bemærke, at der i dag er jackpot pulje

i V65 spillet som afvikles fra 3-8 løb. Der er på forhånd

overført kr. 55.500,-, så der er absolut grobund for en

stor udbetaling i dette populære spil. Et godt hjælpeværktøj

til at finde den rigtige V65 kombination er

eksperttipsene, som findes på side 5 i vores program.

Endvidere kan vi bidrage med kuskekommentarer, som

er synlige på vores hjemmeside i løbet af lørdagen, og

derudover bliver disse kommentarer synlige på vores

opslagstavler rundt omkring på banen.

Vi sælger igen anpartskuponer til V65 spillet efter først

til mølle princippet. Hvis du har spørgsmål til spillet eller

andet, står vores medarbejdere klar til at hjælpe dig

i vores Informationsbod eller i den enkelte salgsbod.

Publikumskonkurrence afholder vi naturligvis også i

dag, og det sker i Nørresundby bank boxen efter 12.

løb. Der trækkes lod om 2 billetter til aalborg Kongres

& Kulturcenter på ikke gevinstgivende kuponer, som

bedes afleveret i de opstillede kasser.

Velkommen til jer alle sammen med håbet om en god

eftermiddag.

It`s racing Time.

Med venlig hilsen

Michael Korfitsen

Direktør

løBSDAgeNS TiDer //

TIl NKI raCINg

arENa aalborg

Kl. 10.30 Cafè Pitstop åbner med mulighed for alt spil

Kl. 12.00 Cafeteria/spillehal åbner

restauranten åbner – mad fra kl. 12.00.

Kl. 12.00 Infoboden i cafeteriet/spillehallen åbner

Kl. 12.30 Prøvestarter

Kl. 12.45 1. prøveløb

Kl. 13.15 1. løb

uden mad

& drikke

reSTAurANTeN

Husets burger m/pommes kr. .85.bøfsandwich

m/pommes kr. ...85.bøfsandwich

kr. .........................75.-

Pariserbøf kr. ..............................85.-

Stjerneskud kr. ...........................85.-

Smørrebrød 3 stk. ......................65,-

Dagens ret:

Hakkebøf m/paprikasovs

og kartofler kr. ............................85.-

Bordbestilling tlf. 98 12 10 09

mulTiHuSeT

Staldgrillen

lun sandwich ........................ kr. 30,-

lun stort stjerneskud .......... kr. 50,-

Hjemmelavet bøfsandwich med

sovs ......................................... kr. 45.-

Div. Pølser, øl, vand, is og slik

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

CAFé PiTSToP

NiCe To kNoW koNTAkT oS

ByBussEr //

buslinie 13 – ankomst hvert 15 min.

daNkort //

Findes v/indgangen til spillehallen.

drivE-iN //

20 kr.

ProgramæNdriNgEr //

Findes på www.aav.dk

under tips og ændringer.

iNfoBodEN i cafEtEriEt/

sPillEhallEN //

Åbner kl. 12.00

aav.dk //

Tjek seneste nyheder og tilbud på

www.aav.dk

Dagens ret:

Hakkebøf m/paprikasovs og

kartofler kr. .................................65.-

Smørrebrød ......................... 1 stk 18

Smørrebrød .........................3 stk 50

i BAreN i CAFeTeriA/

SPilleHAlleN

Sælges øl, vand, kaffe, slush ice,

stegte pølser m/brød, frankfurter

m/brød, is og kage.

DeT Sker Der i Nørre-

SuNDBy BANk BoxeN:

lige efter 12. løb:

1x2 billetter til aalborg Kongres

& Kulturcenter på ikke gevinstgivende

kuponer

aalBorg væddEløBsBaNE

Skydebanevej 25

9000 aalborg

E: -info@aav.dk

T:-96 30 37 00

baneforvalter tlf. 25 32 25 12

aalborg • 3


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

i ToP 10 liSTe

4 • aalborg

ProFFeSioNelle ANTAl STArTer 1 2 3

1.bIrgEr JØrgENSEN 143 23 24 12

2.JEPPE JuEl 118 21 15 11

3.KNuD MØNSTEr 109 19 14 10

4.FlEMMINg JENSEN 70 19 4 7

5.KENT FrIborg 113 16 12 12

6.HENrIK lØNborg 94 13 9 9

7.KaJ JENSEN 62 9 2 4

8.rENE KJÆr 77 7 11 10

9.aNDErS PEDErSEN 89 6 9 11

10.MorTEN FrIIS 56 6 9 6

AmATører

1.KJEll NIElSEN 35 6 0 2

2.CHarloTTE olSEN 17 3 4 3

3.SØrEN aaEN 24 2 4 2

4.rIKKE lYKKE lauESEN 18 2 2 0

5.MaDS THoMSEN 6 2 1 1

6.KaSPEr FogET 11 2 1 0

7.FraNK SØrENSEN 12 2 1 0

8.JØrN NØrlEM 14 2 0 2

9.MICHaEl THoMSEN 4 2 0 0

10.PEr Juul 2 2 0 0

JoCkeyer

1.JEPPE raSK 29 4 4 5

2.JESPEr olSEN 22 3 0 2

3.MarC bÆK NIElSEN 14 3 0 0

4.KENNETH aNDErSEN 92 1 9 7

5.JIMMI rISgaarD 18 1 2 3

6.KaSPEr K aNDErSEN 10 1 1 2

moNTéryTTere

1.CHrISTINa lINDHarDT 8 4 1 3

2.rIKKE roHbaCH boNDE 11 2 3 0

3.MICHEllE MØNSTEr 6 1 2 1

4.KrISTINa HaNSEN 3 1 1 0

5.aNETTE uglEbJErg 5 1 1 0

6.rIKKE MuNK SØrENSEN 3 1 0 0

i ekSPerTTiPS

ekSPerTTiPS FrA reNé lArSeN

1. løb: 7-9-10 outs. 1

2. løb: 5-7-2 outs. 8

3. løb: 6-7-4 outs. 3

4. løb: 4-2-6 outs. 3

5. løb: 2-1-11 outs.*10

6. løb: 5-1-6 outs. 3

7. løb: 1-6-4 outs. 8

8. løb: 2-3-7 outs. 6

9. løb: 9-8-1 outs. 5

10. løb: 4-6-7 outs. 8

11. løb: 11-5-3 outs. 4

12. løb: 6-1-4 outs. 8

arNE NorMaNN

DagENS KuSK // henrik lønborg

DagENS SIKrE VINDEr // 6.løb nr. 5 solstrålen

rENÉ larSEN

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

DagENS KuSK // Jeppe Juel

DagENS SIKrE VINDEr // 6.løb nr. 5 solstrålen

ekSPerTTiPS FrA ArNe NormANN

1.løb. 9-11-7 outs. 6

2.løb. 4-5-7 outs. 2

3.løb. 6-7-3 outs. 1 og 8

4.løb. 4-2-6 outs. 5

5.løb. 2-1-3 outs. 11

6.løb. 5-3-1 outs. 6

7.løb. 1-6-4 outs. 2

8.løb. 2-5-9 outs. 3

9.løb. 9-7-8 outs. 1

10.løb. 4-6-2 outs. 3

11.løb. 11-4-5 outs. 7

12.løb. 6-2-8 outs. 11

aalborg • 5


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

6 • aalborg

Efterårets store travoplevelse

Jægersro og Charlottenlund d. 27. - 28. oktober - 2 dage

Pris for alt dette kr 1.185 i dobbeltværelse

tillæg for eneværelse 280 kr.

I prisen er inkluderet; entre,

program til Jægers, entre til Lunden og

hotelværelser med bad og toilet og morgenmad.

.

1. dag

Når vi alle er samlet i bussen, går det hurtigt, med passende pauser, mod Jægersro Travbane, hvor

vi skal opleve C. Müllers Memorial V75 og V75 International, på denne fantastiske arena.

Efter sidste løb kører vi til København og bliver indkvarteret på Hotel Norlandia Star som ligger

tæt på Rådhuspladsen.

Om aftenen, efter indkvarteringen, er det muligt at opleve Tivoli og se deres halloween udstilling.

Der er udsmykket med 19.600 græskar

2. dag

Efter en god nats søvn og et godt morgenbord samles vi igen i bussen og kører til vores national

arena Charlottenlund Travbane, hvor vi skal opleve Kostet Kosters Memorial, Taroks mindeløb, 2 årsløbet

C Tvedes

Tvides memorial - en fantastisk travdag på Lunden.

Efter sidste løb kører vi hjem ad samme rute som udturen, forhåbentlig en dejlig oplevelse rigere.

Oplysning og tilmelding

S.E.S – Svend Erik Sørensen

9440 Aabybro

Telefon: 20 41 21 37 – 98 24 20 01

inkl. moms

Opsamling

Pandrup kro . ............. kl. 05.00

Kaas rutebil .............. kl. 05.10

Aabybro rutebil. .......... kl. 05.15

Vadum .................. kl. 05.20

Nr Sundby Trip/trap ....... kl. 05.45

Aalborg Kunstmuseum ..... kl. 06.00

Støvring Nord . . . . . . . . . . . . kl. 06.20

Haverslev/v Shell ......... kl. 06.30

Århus /v P Plads v afk 47 ... kl. 07.15

Stilling . ................. kl. 07.50

Vejle Velje DTC ............... kl. 08.30

i PoNyløB

TrAV - FriT HANDiCAP - AFVikleS eFTer 6. løB

ærespræmie er venligst skænket af mads l. andersen

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

1 Bette skrald lærke Jensen 560 prøveløb

2 Bølle Bob melissa vesterholm 700

3 sunrise Emma Bruun 760 monte

4 sofus Boy camilla Boeck 760

5 lotte frida vesterlund 760 prøveløb

6 lenardo Josefine t. Jensen 800 monte prøveløb

7 Putte rike chebert 960 monte

8 Jerry klare glerup Bak 960

9 Buller camilla Bjerregaard 980

10 sorte victor Nicklas korfitsen 1120

11 farmens media (s) iben Engholm 1200

i PoNyløB

TrAV - FriT HANDiCAP - AFVikleS eFTer 8. løB

ærespræmie er venligst skænket af k.c Beauty

1 starlight freja hansen 1080 monte

2 dominos fair Play Julie J. olsen 1120

3 tejas morian rasmus E. Jensen 1140

4 Bobbi caroline t. Jensen 1140

5 mire melissa vesterholm 1160

6 loverboy Brilliant (s) henriette Boeck 1200

7 Parabella iben Engholm 1260

8 Neith(s) casper korfitsen 1280

aalborg • 7


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

8 • aalborg

ÅL20121021

Ljusblå

1. Prøveløb

grå

Prøveløb.

2-12-årige.

2100 m. Voltestart. 12 startende.

Kl. 12.45

2-årige: 1.28,0

3-årige: 1.25,0

4-årige og ældre: 1.23,0

Monte: 1.25,0

H

SUPER SAMICH 2100:1 0

3,mkbr. v. v Double Eagle - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0

1

Rejen Røg v Speed Merchant

Opdr: Niels Chr. Christiansen

Ejer: Niels Chr. Christiansen

Sort/reklame,

Andersen Kenneth (Andersen P)

Andersen K Ål 12/10 -k 3/ 2120 k 22,2 - - gk

TOSCANA N 2 0

2,sort hp. v Ens Snapshot - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0

2

Unique N v Vokal N

Opdr: Troels Boeck

Ejer: Troels Boeck

Hvid/rød,

Boeck Troels

NUGGIE HAWN 3 19,7 K 20,0 M 17,5 AM RUT

16.575

RUT 7,sort v. v Sierra Kosmos - 12: 5 0-0-0 20,0 2.350 11: 3 0-0-1 20,4a 1.900 Tot: 20 1-1-1

3

Edina Hawn v S J’s Photo

Opdr: Hans Kristensen

Ejer: Hans Kristensen

Jørgensen J

Lindhardt C

Jørgensen J

Ål

Ål

Ål

28/5 -10

22/6 -7

20/7 -7

7/ 2120

7/ 2100

4/ 2100

4 20,0

5 17,5 a

0 19,7 a

- -

- -

- -

241

179

130

5’

5’

5’

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J År 22/8 -7 11/ 1800 0 18,4 a - - 597 10’

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a Jørgensen J År 19/9 -8 2/ 2300 4 19,8 a - - 446 8’

• Totalentreprise

• Hovedintreprise

• Industribyggeri

• Boligbyggeri

• Landbrugsbyggeri

i TiPS

V65 ForSlAg

1.afd. 6-7

2.afd. 2-3-4

3.afd. alle 12

4.afd. 5

5.afd. 1-2-4-6-7-8-9

6.afd. 2

BYGGEFIRMA

Arne Andersen Vrå A/S · Nordre Ringvej 7-9 · 9760 Vrå · Tlf. 98 98 19 64 · www.arne-andersen.dk

i alt 504 rækker

i BANeiNFo

træNiNgstidEr

Mandag -8.00 - 13.00

Tirsdag -lukket

onsdag -8.00 - 20.00

Torsdag -8.00 - 13.00

Fredag -8.00 - 13.00

lørdag -8.00 - 13.00

Søndag -lukket

alle ugens dage kan trænes

frit på lille bane og skovstien.

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

Totalentreprenør

ved renoveringer i

Boligforeningen P.M.

For at tilgodese flest mulige ændrer vi på flere forhold i 2012, og det

betyder bl.a. følgende:

lystr æNiNg

I perioden 1. november til 31. marts

vil der være lysaften træning hver

onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00.

I møder bare op og træner igennem

– ingen tilmelding, så I også i

vinterperioden kan få trænet jeres

heste, uanset om I er professionel

eller amatør.

aalborg • 9


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

E S

10 • aalborg

Trio

1Vinder

1Gul

Plads

Trio

DTC satser dansk

b

2-12-årige højst 2.000 kr.

2100 m. Autostart.

Præmier: 7.000-4.500-2.500-1.500-1.000-500 (6 præmier) Indskud: 340 kr.

H

RACY HØJLUND 2100:1 21,6 M 1.900

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 1 0-0-1 21,6 1.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-1

1

World Star v Surgy Hanover

Opdr: Lasse Kristensen

Ejer: Lasse Kristensen

Blå/hvid/reklame,

Andersen Pauli

Andersen P

Andersen P

Ål

Ål

24/9 -k

12/10 -9

1/ 2100

6/ 2100

k 20,8

3 21,6

- -

- -

gk

88 8’

SHAMIO 2 0

3,sbr. hp. v Timberland - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

2

Twin Peaks v Scotian Crown

Opdr: Vibeke Munk

Ejer: Stald Bjessing

Sort/hvid/rød/logo,

Lindhardt Christian (Boeck T)

Boeck T

Boeck T

Ål

Sk

13/6 -k

27/8 -2

4/ 2140

8/ 2100

k 23,5

d g a

- -

- -

gk

284 5’

O K HAWN 3 18,9 M 21,0 AM 1.250

6,lbr. v. v Ganymede - 12: 5 0-0-0 21,0a 1.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 0-0-0

3

Edina Hawn v S J’s Photo

Opdr: Hans Kristensen

Ejer: Hans Kristensen

Jørgensen J

Jørgensen J

Jørgensen J

Ål

Ål

Sk

9/7 -1

20/7 -3

13/8 -2

1/ 2100n 5 23,2 g

2/ 2100 4 18,9

4/ 2100 d g

- -

- -

- -

90

236

117

5’

5’

7’

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Ål 8/9 -3 4/ 2100 0 23,5 g - - 119 7’

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a Jørgensen J Ål 17/9 -1 1/ 2100 0 21,0 ag - - 278 8’

SARAJ NORDAL 4 19,8 AM 500

3,brun hp. v Double Eagle - 12: 2 0-0-0 19,8a 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0

4

Good As Garden v Good As Gold

Opdr: Svend K. Adriansen

Ejer: Svend K. Adriansen

Orange/lysgrøn,

Adriansen Svend K. a

Adriansen S

Friis M

Adriansen S

Sk

Ål

Ål

18/6 -k

17/9 -7

24/9 -4

2/ 2140n k 25,8

3/ 2100 6 19,8 a

5/ 2100 0 dist g

- -

- -

- -

gk3

325

465

8’

15’

SANTINO HOLMSMINDE 5 0

3,sbr. h. v Double Eagle - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

5

Smarty v Supergill

Opdr: Bo Andersen

Ejer: Stutteri Holmsminde

Sort/reklame,

Jensen Kaj (Nyborg M)a

Jensen K

Jensen K

Jensen K

Ål

Bi

Ål

22/6 -k

26/6 -k

24/9 -8

2/ 2120

4/ 2000

3/ 2100

k dg

k 22,3

d g8

- -

- -

- -

ejg

gk

41 8’

SOFUS PAPE 6 23,0 M 0

3,brun v. v Great Challenger - 12: 1 0-0-0 23,0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

6

Ditte Pape v Little Devil

Opdr: Søren Pape Sørensen

Ejer: Stald Pape

Hvid/reklame,

Friborg Kent

Friborg K

Jørgensen B

Ål

Ål

29/6 -k

24/9 -4

2/ 2100n k 22,8

8/ 2100 0 23,0

- -

- -

gk1

143 15’

PET VET TIME 7 0

5,brun v. v S J’s Photo - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

7

Top Dilli v Crown’s Best

Opdr: Stutteri Risagergård I/s

Ejer: Stald Saltum

Blå/sort/rød,

Pedersen Anders (Larsen J)a

Svendsen B

Pedersen A

Pedersen A

Ål

Ål

Ål

05/11 -k

24/9 -k

12/10 -9

2/ 2120

1/ 2100

4/ 2100

k 26,8 g

k 19,5

d g11

- -

- -

- -

ejg

gk

30 8’

SALINA WILL 8 18,3 M 18,7 AM Kl. 13.15

2.000

3,brun hp. v Axwill - 12: 7 0-0-0 18,7a 2.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-0

8

Flying Today v Carmody Lobell

Opdr: Møllenberg & Andersen

Ejer: Gert & Sabina Nielsen

Risgaard J

Risgaard J

Risgaard J

Sk

Sk

Ch

4/8 -2

13/8 -2

24/8 -8

10/ 2100

6/ 2100

5/ 2000

4 19,8 a

4 20,0

0 18,3

- -

- -

- -

407

223

334

4’

7’

8’

sort, rød Risgaard J Bi 6/9 -2 12/ 1900 0 20,1 a - - 76 5’

Nielsen Sabina a Risgaard J Ål 17/9 -2 1/ 2100 0 18,7 a - - 621 5’

i NørreSuNDBy BANk

Publikumskonkurrencer lige efter 12. løb:

1x2 billetter til Aalborg kongres & kulturcenter på ikke gevinstgivende kuponer

i DAgeNS TiPS

7 Pet Vet Time – 9 rambo Quick – 10 Survival yankee // outs. 1 racy Højlund

BEgyNdErklassEN

7 Pet Vet Time galopperede tidligt i dens debut. Her er

startsporet lidt yderligt, men kan vel sikre at der kommer

fejlfri startafgang. Hesten har fart og styrke til at

vinde dette løb. 9 rambo Quick har forbedret sig tidsmæssigt

igennem dens starter og jeg synes også at den

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

boxEN

– DET SKEr

RAMBO QUICK 9 17,8 AM 1.600

4,brun v. v New Quick - 12: 3 0-0-0 17,8a 1.600 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0

Joy Frazer v Frisky Frazer Westergaard K Ål 20/8 -k 1/ 2140 k 21,1 - - gk

Opdr: Terkild Søndergaard Westergaard K Ål 8/9 -3 1/ 2100 d g - - 67 7’

9 Ejer: Terkild Søndergaard Westergaard K Ål 17/9 -1 12/ 2100 6 18,8 a - - 192 8’

sort/hvid, Westergaard K Ål 1/10 -7 3/ 2100 4 17,8 a - - 142 8’

Westergaard Kaj (Søndergaard T)a

SURIVAL YANKEE 10 18,2 AM 1.100

3,brun v. v Soir Des Tibur - 12: 2 0-0-0 18,2a 1.100 11: 1 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0

Dusty Yankee v Somatic Jensen K Ål 2/11 -1 4/ 2100 0 dist g - - 380 8’

Opdr: Stald D Pedersen K Ål 23/4 -k 2/ 2120 k opg g - - ejg

10 Ejer: Team Yankee Jensen K Ål 9/7 -k 2/ 2140n k 24,9 g - - gk1

Blå/reklame, Jensen C Ål 17/9 -1 9/ 2100 4 18,2 a - - 139 8’

Jensen Casper (Jensen K)a Jensen K Ål 1/10 -7 12/ 2100 d g12 a - - 222 8’

SOFFY HØJLUND 11 22,7 AM 0

3,sbr. hp. v Valley Sentry - 12: 2 0-0-0 22,7a 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0

World Star v Surgy Hanover Andersen K Ål 28/5 -k 2/ 2120 k 23,3 - - gk

Opdr: Lasse Kristensen Andersen K Ål 6/8 -2 5/ 2100 0 opg ag - - 689 5’

11 Ejer: Hanne Kristensen Kristensen K V Ål 17/9 -7 9/ 2100 0 22,7 ag - - 855 8’

Beige/grøn/reklame,

Juel Jeppe (Kristensen K V)a

skal kunne klare sig i dette selskab. 10 Survival Yankee

virker til at have masser af fart, men også lidt ustabil,

men går den fejlfrit har den vinder fart i kroppen. 1 racy

Højlund virker til at være det stabile islæt i dette løb og

kan komme langt på dette.

aalborg • 11


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

12 • aalborg

Trio

2Vinder 2Blå

Plads

Trio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper

b

3-årige danskfödda hopper.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

STAR GARDENIA 2100:1 20,9 K 20,7 AK 3.600

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 5 0-0-1 20,7a 2.500 11: 3 0-0-0 20,7a 1.100 Tot: 8 0-0-1

Happy Gardenia v Speedy Herve Andreasen M Sk 16/1 -1 6/ 2100 d g a - - 63 5’

Opdr: Anton Andreasen Andreasen M År 25/3 -2 2/ 1800 3 20,9 - - 333 10’

1 Ejer: Anton & Martin Andreasen Andreasen M År 22/8 -2 11/ 1800 0 23,4 ag - - 691 13’

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Bi 6/9 -4 3/ 2000 0 22,6 - - 647 15’

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Bi 20/9 -5 4/ 1900 0 20,7 ag - - 297 5’

SLINGSHOT 2 16,9 AM 15.000

3,brun hp. v Timberland - 12: 8 0-1-0 16,9a 6.750 11: 6 0-1-1 18,2a 8.250 Tot: 14 0-2-1

Accord v Little Devil Rasmussen J Sk 2/7 -3 2/ 2100 5 19,0 a - - 144 5’

Opdr: Jan M. Rasmussen Rasmussen J Bi 23/8 -4 2/ 1900 0 18,0 a - - 175 5’

2 Ejer: Jan M. Rasmussen Rasmussen J Od 1/9 -4 3/ 2140 2 17,9 a - - 150 5’

Hvid/gul/rød, Rasmussen J Od 16/9 -9 3/ 2140 5 18,7 a - - 168 15’

Sk Rasmussen Jan M. a Rasmussen J Od 10/10 -2 4/ 2140 0 16,9 a - - 578 15’

SERENA HEDEBO 3 18,6 M 17,8 AM 8.000

3,brun hp. v Double Eagle - 12: 11 0-1-1 17,8a 6.750 11: 1 0-0-1 18,2a 1.250 Tot: 12 0-1-2

Lady Act Hedebo v Earthquake Kjær R År 15/7 -4 9/ 1800 0 19,1 a - - 516 13’

Opdr: Søren Vester Jørgensen J År 29/7 -4 4/ 1800 0 18,2 a - - 619 30’

3 Ejer: Søren Vester Jørgensen B Ål 6/8 -8 5/ 2100 0 18,6 - - 154 8’

Beige/grøn/reklame, Juel J Bi 20/9 -5 2/ 1900 0 19,7 ag - - 70 5’

Juel Jeppe (Normann A) Juel J Sk 30/9 -9 2/ 2100 0 21,0 g - - 100 8’

SILJE BLÅBJERG 4 18,1 M 17,4 AK 17,4 AM 30.350

3,mkbr. hp. v Global Glide - 12: 9 0-1-0 17,4a 9.100 11: 6 0-2-0 17,4a 21.250 Tot: 15 0-3-0

Starlight Blåbjerg v Sea Chanty Jørgensen B Ål 28/5 -3 11/ 2100 0 17,5 a - - 103 5’

Opdr: Villy Christensen Jørgensen B Ål 25/6 -5 5/ 2120 5 18,1 - - 129 5’

4 Ejer: Stald Blåbjerg Jørgensen B År 15/7 -6 10/ 1800 0 19,8 a - - 503 13’

Blå/reklame, Jørgensen B Ål 8/9 -4 4/ 2100 5 17,8 a - - 421 15’

Bi Friis Morten (Christensen V)a Jørgensen B Ch 23/9 -7 10/ 2000 0 17,6 a - - 1010 20’

SALERNO 5 17,5 M 17,3 AK 18,1 AM 42.250

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 6 1-1-0 17,3a 38.500 11: 1 0-1-0 18,2a 3.750 Tot: 7 1-2-0

Super Spira v Super News Johansson S Ch 30/5 -2 2/ 2020 4 17,5 - - 103 15’

Opdr: Torben Christiansen Johansson S Ch 10/6 -3 5/ 2000 2 18,1 a - - 82 30’

5 Ejer: Mikael Poulsen Johansson S År 30/6 -7 8/ 1800 0 17,3 a - - 391 25’

Sort/guld/rekl., Johansson S År 15/7 -7 10/ 1800 5 18,6 ag - - 380 13’

Bi Jørgensen Birger (Johansson S) Johansson S År 29/7 -6 12/ 1800 0 18,1 a - - 2250 140’

SORBETTO 6 20,1 K 16,2 AK 16,3 AM 34.155

3,brun hp. v Legendary Lover K - 12: 9 0-1-0 16,3a 16.500 11: 5 0-1-1 16,2a 17.655 Tot: 14 0-2-1

Coccola Jet v Supergill Andersen K År 29/7 -4 6/ 1800 2 16,3 a - - 245 30’

Opdr: Gunner Christiansen Nielsen M Ål 20/8 -4 11/ 2100 0 19,5 a - - 242 13’

6 Ejer: Stald Euro Andersen K Ch 25/8 -5 8/ 2000 0 16,3 a - - 946 38’

Sort/reklame, Andersen K Ål 9/9 -5 11/ 2100 0 17,1 a - - 1035 15’

Andersen Kenneth (Christiansen G)a Andersen K Ch 23/9 -3 3/ 2000 0 17,3 a - - 451 20’

SIGNE RUSH 7 19,1 M 16,9 AM 25.250

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 7 1-2-0 16,9a 25.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 1-2-0

Kimberly Rush v Mr Flirt Juel J Ål 18/7 -8 6/ 2100 0 17,5 a - - 65 15’

Opdr: Jens Jørgen Nielsen Juel J Ch 15/8 -2 7/ 2000 4 17,1 a - - 140 15’

7 Ejer: Stutteri Rush Juel J År 22/8 -3 9/ 1800 5 18,2 a - - 74 10’

Hvid/reklame, Juel J Od 16/9 -9 1/ 2140 2 18,5 a - - 134 15’

Mønster Knud (Nielsen J)a Mønster K Ål 1/10 -5 3/ 2100 4 16,9 a - - 319 15’

SUCCES WINNING 8 17,0 M 15,4 AM 110.098

3,mkr. hp. v Legendary Lover K - 12: 12 0-1-3 15,4a 79.374 11: 8 1-0-3 17,4a 30.724 Tot: 20 1-1-6

Winning Chip v Pine Chip Andersen K Ch 12/8 -1 5/ 2000 5 17,0 - - 386 20’

Opdr: Danish Cowboy Stable Andersen P Ch 25/8 -5 6/ 2000 4 15,9 a - - 821 38’

8 Ejer: Danish Cowboy Stable Andersen K Ål 9/9 -2 5/ 2100 5 15,4 a - - 277 38’

Blå/hvid/reklame, Andersen K Ch 23/9 -7 7/ 2000 0 18,4 a - - 118 20’

Andersen Pauli Andersen K Ch 7/10 -4 1/ 2000 4 16,4 a - - 108 38’

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

i CAFé PiTSToP

Vores forretningsområde ”Cafè Pitstop” er være åben hver eneste dag året rundt. Hverdage fra kl. 11.00 til kl. 22.00 og i weekenderne

fra kl. 11.00 til kl. 19.00. Mulighederne i Cafè Pitstop er mangeartede. Der vil være frisk fadøl i hanerne og diverse

drikkevarer, gode lette madanretninger, forskellig slags sport på storskærme herunder hestevæddeløb fra diverse baner,

fodbold- og håndboldkampe fra ind- og udland, og hvad der ellers byder sig til. Derudover vil der være et miljø med spilleautomater,

og sidst men ikke mindst kan der spilles på alt slags spil, herunder liveodds, den lange, lotto mm.

i

DAgeNS TiPS

5 Salerno – 7 Signe rush – 2 Slingshot // outs. 8 Succes Winning

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr

5 Salerno gik rigtig godt på Charlottenlund tidligere på

året, men efterfølgende nogle lidt dårligere resultater

men fra dårlige startspor. Her bør vinderchancerne

være store. 7 Signe rush indledte karrieren med brask

og bram men siden ikke vundet. Jeg synes dog at den

LANDINSPEKTØRFIRMAET

SØREN LANGE

SLOTSGADE 31 - 9000 AALBORG

TLF: 98 12 06 11 - MOB: 26 22 11 20 WWW.S-LANGE.DK

i HVem kommer Til FiNAleN i DANSk AVlSløB -

loDTrækNiNg/SPorVAlg eFTer 10. løB

I modsætning til de klassiske løb i Danmark, så har Dansk avlsløb ingen såkaldte ”Wild Card”. Dvs. at når dagens

løb tæller 3 prøver for hopper og 3 prøver for h/v, så går de fire bedst placerede heste fra hver indledende

afdeling, videre til finalen. Mere specificerede regler om løbet, kan læses på side 65 i Væddeløbsbladet nr. 4

fra august. Efter dagens prøver foretages der lodtrækning/sporvalg af repræsentanter fra de kvalificerede

heste, efter gældende regler for ”udvælgelse af heste til større løb”. Efter dagens 10. løb foretages denne

lodtrækning/sporvalg, således at startlisten til finalen i de to løb, er klar kort tid efter prøverne er afviklet.

har virket på vej frem i de seneste starter og skal løbe

med frem her. 2 Slingshot bliver ofte budt nogle hårde

løb, men hesten indeholder en vis styrke. 8 Succes Winning

møder normalt hårdere modstand end tilfældet er

i dag. Hoppen er ikke en vindertype, men skal regnes

tidligt i dette løb.

aalborg • 13


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

14 • aalborg

V65-1

3V65-1 Trio

3Rød

Vinder

Plads

Trio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker

b

3-årige danskfödda.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

SHERIF MACOY 2100:1 17,5 AM 3.750

3,brun h. v Timberland - 12: 1 0-1-0 17,5a 3.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-1-0

Game v Nikki Raun Olsen Jo. År 19/5 -k 2/ 1800 k 21,7 - - gk

Opdr: Johnni Olsen Olsen Jo. Ål 1/10 -7 9/ 2100 2 17,5 a - - 146 8’

1 Ejer: Johnni Olsen

Sort/hvid,

Olsen Johnni a

SNAPSHOT 2 22,3 M 20,7 AM 0

3,mkbr. v. v Ens Snapshot - 12: 4 0-0-0 20,7a 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-0-0

Born In Hell v Gobernador Andersen K Ål 22/6 -k 3/ 2100 k 22,9 - - gk

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 9/7 -1 5/ 2100n d g - - 184 5’

2 Ejer: Stald M K S K Andersen K Ål 18/7 -7 3/ 2100 0 dist ag - - 251 7’

Beige/grøn/reklame, Andersen K Sk 27/8 -2 10/ 2100 0 20,7 a - - 100 5’

Juel Jeppe (Andersen P) Andersen K Od 1/9 -2 5/ 2140 0 22,3 g - - 183 8’

SILAS ØSTERVANG 3 19,6 M 18,1 AM 25.650

3,brun v. v Great Challenger - 12: 4 0-1-1 18,1a 13.150 11: 2 1-1-0 20,1a 12.500 Tot: 6 1-2-1

Dia Østervang v New Quick Friis M Ål 21/11 -2 1/ 2120 2 19,6 - - 31 10’

Opdr: Lasse Pedersen Friis M År 1/7 -2 2/ 1800 2 18,4 a - - 35 20’

3 Ejer: Tina Christensen Friis M År 15/7 -5 5/ 2360 3 18,9 a - - 224 13’

Blå/reklame, Friis M År 29/7 -8 5/ 2360 0 19,4 a - - 675 250’

Sk Friis Morten (Christensen T)a Jørgensen B Ål 1/10 -5 1/ 2100 0 18,1 a - - 178 15’

SHOGUN HALL 4 18,6 M *16,1 AK 16,1 AM 52.500

3,sbr. h. v Great Challenger - 12: 15 2-0-2 16,1a 49.600 11: 3 0-0-1 20,9 2.900 Tot: 18 2-0-3

Beauty Krøgholt v Copperfield Andersen K Sk 13/8 -3 3/ 2120 5 18,6 g - - 94 8’

Opdr: Tom Holst Larsen Andersen P Ch 26/8 -4 6/ 2000 0 16,8 a - - 165 30’

4 Ejer: Lizzi Kristensen Andersen P Ål 9/9 -3 2/ 2100 5 16,1 a - - 149 38’

Blå/hvid/reklame, Andersen K Ch 23/9 -4 1/ 2000 3 16,7 a - - 772 20’

Andersen Pauli Andersen K Ch 7/10 -8 9/ 2500 0 17,4 a - - 1557 355’

SIR KNOX 5 17,8 M 16,3 AM 60.850

3,lbr. v. v Knox Jenil - 12: 7 0-0-0 16,3a 500 11: 9 1-1-0 16,9a 60.350 Tot: 16 1-1-0

Hemina v Shane T Hanover Svendsen B Bi 9/8 -3 1/ 2000 5 17,8 - - 65 5’

Opdr: Hans Ulrik & Anni Bay Kristensen Svendsen B Sk 27/8 -5 1/ 2100 0 16,3 ag - - 62 5’

5 Ejer: Stald Hans & Hans Svendsen B Bi 6/9 -5 7/ 2020 0 18,8 - - 236 5’

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ch 23/9 -8 7/ 2000 0 16,8 a - - 977 20’

Sk Svendsen Bent (Kristensen H U)a Svendsen B Ch 7/10 -4 7/ 2000 0 16,6 a - - 589 38’

SYLVESTER 6 16,8 M *14,7 AM 67.864

3,brun h. v Høvding Lavec - 12: 8 4-1-0 14,7a 67.864 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 4-1-0

Happy C N v Ride The Wave Juul S År 1/7 -10 8/ 1800 0 18,1 ag - - 140 60’

Opdr: Niels Jørgen Jensen Jørgensen B Ål 18/7 -8 7/ 2100 1 16,8 a - - 22 15’

6 Ejer: Verrazzano AB Juul S Ch 15/8 -7 6/ 2000 0 16,1 a - - 27 8’

Rød/grøn/reklame, Juul S Ch 26/8 -4 11/ 2000 1 14,7 a - - 50 30’

Ch Juul Steen Juul S Jæ 25/9 -4 2/ 2140 5 15,9 a - - 23 -

SUPREME SUGAR 7 17,2 M *16,4 AM 34.750

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 7 2-1-2 16,4a 34.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 2-1-2

Golden Sugar v Sugarcane Hanover Jeppesen B År 15/7 -1 4/ 2300 1 18,6 a - - 57 7’

Opdr: Bjarne & Lone Jeppesen Jeppesen B Ch 15/8 -2 8/ 2000 1 16,4 ag - - 33 15’

7 Ejer: Bjarne Jeppesen Jeppesen B Ch 26/8 -2 9/ 2000 0 17,5 a - - 37 25’

Hvid/rød/reklame, Jeppesen B Ål 9/9 -5 12/ 2100 3 16,5 a - - 73 15’

Bi Jeppesen Bjarne a Jeppesen B Ål 1/10 -5 12/ 2100 3 16,9 a - - 30 15’

SAMSON 8 17,7 AM 3.000

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 3 0-0-1 17,7a 3.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1

Chills Lady v Giant Chill Westergård B Ål 23/4 -k 3/ 2140 k 21,5 g - - gk

Opdr: Bjarke Thomsen Westergård B Ål 25/6 -1 6/ 2100 d g5 a - - 37 5’

8 Ejer: Bjarke Thomsen Westergård B Ål 17/9 -7 1/ 2100 4 18,9 ag - - 25 8’

Hvid/reklame, Friborg K Ål 1/10 -7 6/ 2100 3 17,7 ag - - 44 8’

Friborg Kent

i

DAgeNS TiPS

6 Sylvester – 7 Supreme Sugar – 4 Shogun Hall // ots. 3 Silas østervang

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012

for hiNgstE/valakkEr

6 Sylvester er en fin hest, som jeg tror går direkte i finalen

og faktisk skal regnes der, da det er en god hest,

som vil blive endnu bedre næste år, når den er vokset

mere til. 7 Supreme Sugar fortjener snart en sejr efter

at have gået flere topløb efter uheldige løb. Her er feltet

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

i V65-gArANTi kr. 200.000

Til eN række meD 6 rigTige

STEINMAN 9 18,7 M 19,4 AM 7.750

3,brun h. v Legendary Lover K - 12: 4 0-1-0 19,4a 7.750 11: 1 0-0-0 23,6 0 Tot: 5 0-1-0

9

Etolia Jet v Park Avenue Joe

Opdr: Gunner Christiansen

Ejer: Stald Euro

Andersen K

Andersen K

Andersen K

Ål

Ål

Ål

21/11 -2

22/6 -3

20/8 -2

3/ 2100

9/ 2100

5/ 2100

0 23,6 - -

5 19,4 ag - -

4 18,7 - -

612

501

238

10’

5’

5’

Sort/reklame, Andersen K Ål 29/8 -1 3/ 2100 2 19,5 - - 41 7’

Andersen Kenneth (Christiansen G)a

Turordning: 6-7-3-9-4-1-8-5-2

Andersen K Bi 6/9 -4 8/ 2000 6 19,8 - - 358 15’

SæSonplan 2012

oktober

Søndag 21/10

– V65-dag

Mandag 29/10

november

Søndag 4/11

– Finale Dansk Avlsløb og V65 dag

Mandag 12/11

Mandag 26/11

Mandage kl. 18.15 // Onsdage kl. 15.15

Fredag/Lørdag/søndag: Tidspunkt følger

December

Mandag 10/12

Fredag 28/12

ikke så stort og startsporet er trods alt bedre i dag end

de seneste gange. 4 Shogun Hall kan tage spidsen her og

vil sikkert blive kørt der så længe der er kræfter til det,

og hvor længe er der det? 3 Silas Østervang blev budt et

hårdt løb i sporene i seneste start. Har nu fået et løb i

kroppen og skal være bedre i dag.

aalborg • 15


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

16 • aalborg

V65-2

4V65-2 Trio

4Grøn

Vinder

Plads

Trio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker

b

3-årige danskfödda.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

SO LONG SUGAR 2100:1 16,5 AM 10.250

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 9 0-2-0 16,5a 10.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 9 0-2-0

1

Good As Sugar v Sugarcane Hanover

Opdr: Bjarne & Lone Jeppesen

Ejer: Bjarne Jeppesen

Jeppesen B

Jeppesen B

Jeppesen B

År

År

Ch

1/7 -12

15/7 -2

15/8 -9

8/ 1800

1/ 1800

3/ 2000

0 19,9 a

d g a

5 16,5 a

- -

- -

- -

137

39

58

20’

8’

8’

Hvid/rød/reklame, Jeppesen B År 22/8 -3 6/ 1800 0 18,7 a - - 165 10’

Bi Jeppesen Bjarne a Jeppesen B Sk 30/9 -3 7/ 2100 0 19,6 a - - 36 15’

SILAS ULKÆR 2 20,5 K 15,5 AM 72.333

3,brun h. v Great Challenger - 12: 14 0-4-3 15,5a 72.333 11: 0 0-0-0 0 Tot: 14 0-4-3

2

Juvelpigen Ulkær v Sherwood Lobell

Opdr: Poul Bentsen

Ejer: Poul Bentsen

Mønster K

Mønster K

Lindhardt C

År

Ch

Åb

29/7 -8

26/8 -9

6/9 -4

4/ 2360

9/ 2000

11/ 1640

6 19,2 a

0 15,5 a

0 16,4 a

- -

- -

- -

158

999

204

250’

75’

-

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ch 23/9 -8 9/ 2000 3 16,0 a - - 802 20’

Sk Lindhardt Christian Lindhardt C Ch 7/10 -8 6/ 2500 0 18,4 ag - - 655 355’

SWEET N’SOUR 3 16,7 AM 28.250

3,lbr. h. v Great Challenger - 12: 8 2-0-1 16,7a 28.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 2-0-1

3

Vips Nordal v Ellizar H

Opdr: Stald D

Ejer: Kolin Stable ApS & Stald 25 x Kaj

Uhrberg T

Jensen K

Jørgensen B

År

År

Ch

15/7 -5

29/7 -4

26/8 -4

9/ 2360

5/ 1800

3/ 2000

0 dist ag - -

0 17,7 a - -

0 opg ag - -

83

85

97

13’

30’

30’

Sort/reklame, Jensen K Ål 9/9 -5 1/ 2100 6 16,7 a - - 132 15’

År Jensen Kaj Jensen K Ål 1/10 -5 7/ 2100 d g a - - 163 15’

STROOPER 4 17,3 M 19,3 AM 37.164

3,mkbr. v. v Timberland - 12: 6 2-1-0 19,3a 37.164 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 2-1-0

4

Controls Hælga v Running Sea

Opdr: Martin Hansen

Ejer: Syd Buss AB

Eriksson C

Lønborg M

Eriksson C

Ch


Ch

15/8 -1

28/8 -3

12/9 -7

1/ 2000

12/ 2140

9/ 2000

2 17,3

0 18,9

0 21,7 a

- -

- -

- -

105

58

51

8’

-

8’

Sort/rød, Takter J Jæ 25/9 -9 6/ 2140 1 17,4 - - 36 -

* Lønborg Michael Takter J Jæ 9/10 -10 8/ 2160 1 19,3 g - - 29 -

SUPERMAN P P 5 18,9 M 6.000

3,mkbr. h. v Global Glide - 12: 3 0-0-0 18,9 6.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0

5

Grace Hjordal v Little Devil

Opdr: Per Kristiansen

Ejer: Per & Pia Kristiansen

Friborg K

Friborg K

Mønster K

Ål

Ål

Ål

29/6 -k

29/8 -1

8/9 -3

2/ 2100n k 20,6

6/ 2100 5 20,1

7/ 2100 6 20,8 g

- -

- -

- -

gk1

51

185

7’

7’

Hvid/reklame,

Friborg Kent (Kristiansen P)a

Mønster K Ål 24/9 -4 3/ 2100 4 18,9 - - 42 15’

SPIDER BEE 6 18,2 M 16,5 AM 30.750

3,brun h. v Great Challenger - 12: 9 0-1-1 16,5a 13.000 11: 8 0-0-1 17,4a 17.750 Tot: 17 0-1-2

6

Kay Bee v Diamond Way

Opdr: Bent Ole Pedersen

Ejer: Stutteri Bakkelygård

Tranholm J

Lønborg H

Lønborg H

Ål

Ål

År

20/8 -4

9/9 -5

19/9 -6

1/ 2100

10/ 2100

1/ 2300

2 18,2 a

0 16,8 a

4 19,8

- -

- -

- -

193

208

102

13’

15’

10’

Blå/sort/reklame, Svendsen B Ål 1/10 -5 9/ 2100 5 17,0 a - - 206 15’

Lønborg Henrik (Pedersen B O)a Lønborg H Ål 12/10 -7 4/ 2100 3 16,5 a - - 90 8’

SOLIDAGO HESTELY 7 *18,7 M 16,5 AM 25.400

3,brun v. v Legendary Lover K - 12: 13 2-0-0 16,5a 18.500 11: 4 1-0-1 19,3a 6.900 Tot: 17 3-0-1

7

Erato v Shane T Hanover

Opdr: Helen & Torben Jensen

Ejer: Helen & Torben Jensen

Juul M

Juul M

Friborg K

Ål

Sk

Ål

6/8 -8

13/8 -3

9/9 -5

7/ 2100

1/ 2120

5/ 2100

0 20,0 g

d g

4 16,5 a

- -

- -

- -

90

127

375

8’

8’

15’

Beige/grøn/reklame, Friborg K Ch 23/9 -8 8/ 2000 0 19,8 ag - - 994 20’

Bi Juel Jeppe (Jensen T)a Jensen T Bi 4/10 -3 4/ 2000 d g - - 94 5’

SATANO NEERGÅRD 8 *18,1 M 17,2 AM 17.500

3,brun h. v Chipmate - 12: 12 3-0-0 17,2a 17.500 11: 1 0-0-0 24,4a 0 Tot: 13 3-0-0

8

Flo Jo v Spotlite Lobell

Opdr: Knud O. Eriksen

Ejer: Knud, Mich. & Chris Eriksen

Jørgensen B

Juel J

Jørgensen B

Ål

Sk

Ål

6/8 -6

27/8 -4

9/9 -5

5/ 1600

3/ 2100

7/ 2100

0 opg ag - -

1 18,1 - -

0 17,8 a - -

42

38

119

5’

8’

15’

Sort/guld/rekl., Kjær R Ål 1/10 -5 4/ 2100 0 17,2 a - - 183 15’

Sk Jørgensen Birger (Friis Jan) Juel J Ål 12/10 -4 2/ 1600 0 18,1 a - - 33 8’

Turordning: 4-2-6-8-5-7-3-1

i ANPArTSkuPoN Til V65

i DAgeNS TiPS

4 Strooper – 2 Silas ulkær – 6 Spider Bee // outs. 3 Sweet N´Sour

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hiNgstE/

valakkEr

4 Strooper har fundet vindermelodien og kommer med 2

friske sejre fra Jægersro. Er ikke så rutineret bag startbilen,

men klarer det vel. 2 Silas ulkær startede i kriteriet

men rakte ikke helt til, men kommer i meget blidere selskab

her. 6 Spider bee er feltets mest rutinerede hest og

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

Vi laver igen i eftermiddag en anpartskupon i V65 spillet, som sælges efter først til mølle princippet.

JACkPoT

ForloDS

kr. 55.500

i V65 PulJeN

i HVem kommer Til FiNAleN i DANSk AVlSløB -

loDTrækNiNg/SPorVAlg eFTer 10. løB

I modsætning til de klassiske løb i Danmark, så har Dansk avlsløb ingen såkaldte ”Wild Card”. Dvs. at når dagens

løb tæller 3 prøver for hopper og 3 prøver for h/v, så går de fire bedst placerede heste fra hver indledende

afdeling, videre til finalen. Mere specificerede regler om løbet, kan læses på side 65 i Væddeløbsbladet nr. 4

fra august. Efter dagens prøver foretages der lodtrækning/sporvalg af repræsentanter fra de kvalificerede

heste, efter gældende regler for ”udvælgelse af heste til større løb”. Efter dagens 10. løb foretages denne

lodtrækning/sporvalg, således at startlisten til finalen i de to løb, er klar kort tid efter prøverne er afviklet.

har gået godt i de seneste par starter. 3 Sweet N´Sour

indledte karrieren på fornem vis, men i de seneste 5 starter

har det været meget tungt med resultaterne, men

grundkapaciteten er stor.

aalborg • 17


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

18 • aalborg

V65-3

5V65-3 Trio

5Hvid

Vinder

Plads

Trio

b

3-12-årige højst 80.000 kr.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

a kl 00:00

12-10-21

l = 07 H

PETE LYKKEGÅRD 2100:1 18,5 M 16,1 AK *17,1 AM 66.400

5,brun v. v Ganymede - 12: 4 1-0-1 16,1a 9.500 11: 19 3-1-3 16,4a 47.350 Tot: 39 4-2-6

1

Grande Lykkegård v Sugarcane Hanover

Opdr: Jens A. Nielsen

Ejer: Arne Normann

Normann A

Pedersen K

Juel J

Ål 26/12 -5

Ål 25/1 -2

Od 15/2 -3

5/ 2120

3/ 2120

10/ 2140

0 19,3

5 18,5

1 18,0 a

- -

- -

- -

1945

228

216

10’

8’

8’

Rød/grøn/reklame, Kristiansen D Ch 29/2 -8 5/ 2000 d g7 a - - 26 8’

Juul Steen (Normann A) Pedersen K Ål 24/9 -3 10/ 1600 3 16,1 a - - 126 5’

BLISSFUL ÅS* (S) 2 16,4 L *16,4 AL 16,7 AM 56.786

5,brun v. v S J’s Photo - 12: 10 2-1-2 16,4a 26.750 11: 8 1-1-0 16,8a 30.036 Tot: 18 3-2-2

2

Meadow Robin v Meadow Road

Opdr: Opdrættet I Sverige

Ejer: Nils Bowall

Juel J

Juel J

Juel J

Ch

Ål

Ch

4/7 -2

18/7 -6

1/8 -4

1/ 2520

2/ 3100

5/ 2520

0 17,9 g

3 17,4

0 opg g

- -

- -

- -

16

103

53

15’

20’

15’

Beige/grøn/reklame, Juel J Ch 25/8 -12 1/ 2970 4 16,4 - - 133 20’

Ch Juel Jeppe (Bowall N)a Svendsen B Ål 17/9 -5 7/ 2100 2 16,7 a - - 31 5’

ORION 3 17,0 M 15,8 AK 16,7 AM 61.775

6,sbr. hp. v Ride The Wave - 12: 8 0-2-2 16,0a 12.250 11: 20 1-2-2 15,8a 23.750 Tot: 60 2-7-7

3

Venus Køjborg v Buckfinder

Opdr: Torben Grøn

Ejer: John Helmer Jensen

Friborg K

Nielsen K

Friborg K

Od

Ål

Od

17/8 -4

9/9 -12

16/9 -5

3/ 2140

3/ 2140

1/ 1640

5 17,0 a

4 17,6

0 16,0 a

- -

- -

- -

130

41

243

8’

10’

15’

Hvid/reklame, Friborg K Sk 30/9 -4 10/ 2100 0 16,8 a - - 624 10’

Friborg Kent Friborg K Sk 8/10 -4 4/ 2100 2 16,8 a - - 148 8’

RUNAWAY A M 4 20,9 M 15,8 AM 51.950

4,brun hp. v Chipmate - 12: 11 0-1-1 15,8a 9.900 11: 5 0-0-2 16,7a 22.150 Tot: 21 0-2-4

4

Turtle Pitt v Scotian Crown

Opdr: Anton Thomsen

Ejer: Anton Thomsen

Juel J

Juel J

Kjær R

År

Ch

År

15/7 -9

12/8 -6

19/9 -2

1/ 1800

1/ 2000

5/ 1800

0 18,7 a

0 15,8 a

5 18,3 a

- -

- -

- -

137

937

256

13’

20’

10’

Sort/guld/rekl., Jørgensen B Bi 4/10 -7 11/ 1900 2 16,9 a - - 100 5’

Jørgensen Birger (Thomsen A)a Kjær R År 14/10 -3 8/ 1800 0 17,7 a - - 188 20’

PEARL MACOY 5 *16,7 K 15,9 AK 16,0 AM 60.350

5,brun hp. v Super Tilly - 12: 17 4-2-2 15,9a 34.000 11: 7 0-1-0 17,2a 6.200 Tot: 32 5-4-3

5

Vivendi v Colts Gait Crown

Opdr: Johnni Olsen

Ejer: Johnni Olsen

Olsen Jo.

Olsen Jo.

Olsen Jo.

Ål

År

År

9/7 -4

29/7 -12

10/8 -3

2/ 2100n 1 19,2

2/ 1800 1 16,7

7/ 1820 0 18,6

- -

- -

- -

26

44

105

5’

8’

8’

Sort/hvid, Olsen Jo. År 21/9 -3 3/ 1820 3 18,5 - - 56 5’

Olsen Johnni a Olsen Jo. Ål 1/10 -2 8/ 2120 0 17,9 - - 469 15’

O J SIMPSON 6 16,8 M 15,2 AK *16,6 AM 70.500

6,rød v. v Piccolo Diavolo - 12: 7 0-0-2 15,2a 7.150 11: 13 3-1-0 16,6a 36.600 Tot: 39 5-4-3

6

Debbie Løjbjerg v New Quick

Opdr: Poul Mikkelsen

Ejer: Poul Mikkelsen

Svendsen B

Kjær R

Andersen K

Ål

Sk

Ål

13/6 -2

13/8 -6

20/8 -5

2/ 2120

5/ 2100

10/ 2100

0 17,5 g

3 18,5

4 17,3 a

- -

- -

- -

250

96

43

10’

8’

13’

Hvid/sort/rød, Mønster K Ål 24/9 -6 2/ 2140 3 18,1 - - 284 8’

Svendsen Bent (Larsen G) Svendsen B Ål 1/10 -2 4/ 2120 5 16,8 - - 118 15’

PUSTICA 7 17,2 M 15,7 AK *16,7 AM 63.771

5,mkbr. hp. v Doc’s Shawbet - 12: 11 2-1-0 16,7a 19.150 11: 19 0-1-2 15,7a 17.450 Tot: 48 2-2-4

7

Comet v Game Høgh

Opdr: Else Christensen

Ejer: Frede Christensen

Bæk Nielsen M

Mønster K

Christensen F

Ål

Ål

Ål

20/8 -5

29/8 -2

9/9 -12

4/ 2100

5/ 2120

2/ 2140

1 16,7 a

d g

2 17,2

- -

- -

- -

484

78

61

13’

10’

10’

Blå/grå/reklame, Christensen F Ål 24/9 -3 8/ 1600 0 16,7 a - - 136 5’

Bæk Nielsen Marc (Christensen F)a Lassen F År 14/10 -3 10/ 1800 d g a - - 691 20’

RUSTY 8 17,3 M 15,7 AK 16,7 AM 63.650

4,lbr. v. v Inferno Lavec - 12: 13 0-1-3 21,2a 26.400 11: 11 0-2-0 15,7a 37.250 Tot: 24 0-3-3

8

Catia Jet v Ata Star L

Opdr: Danish Cowboy Stable

Ejer: Stald MKSK

Andersen K

Andersen K

Andersen K

Ål

År

Ål

29/8 -k

7/9 -4

17/9 -5

1/ 2100

4/ 2320

10/ 2100

k 18,7

0 19,9 g

d g5 a

- -

- -

- -

gk

124

153

13’

5’

Sort/reklame, Andersen K Sk 30/9 -7 1/ 2920 3 18,7 - - 542 25’

Andersen Kenneth (Andersen P) Andersen K År 14/10 -6 2/ 2880 d g - - 249 30’

i Nye gæSTer

i DAgeNS TiPS

2 Blissful Ås – 1 Pete lykkegård – 11 oline Åstrup // outs. 10 Sunsational legacy

ÅBENt oPgør

2 blissful Ås er en stærk hest, som tåler at lave noget

undervejs og feltet skal vel bare sætte sig før Jeppe kører

fremad i dødens eller til spidsen og så skal den have en

god vinderchance. 1 Pete lykkegård gik rigtig godt i dens

comeback til løbene og er blevet bedre med det løb i kroppen.

Skal regnes meget tidligt her. 11 oline Åstrup tabte

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

besøg infoboden i Spillehallen, her kan du købe program samt få oplysninger om spil og om banen.

PETRI 9 16,6 M 16,1 AM 65.038

5,lbr. hp. v Carmody Lobell - 12: 13 0-2-2 16,1a 16.550 11: 11 1-0-1 16,1a 9.400 Tot: 35 2-3-5

Diamond Model v S J’s Photo Jørgensen J Ål 29/8 -2 8/ 2120 3 18,1 - - 406 10’

Opdr: Bjarne Haugård Jørgensen J Ål 8/9 -6 10/ 1600 0 16,1 a - - 803 10’

9 Ejer: Marianne Pedersen Pedersen J Ål 17/9 -6 2/ 2100 6 16,8 a - - 1179 5’

Hvid/reklame, Jørgensen J Sk 30/9 -4 7/ 2100 0 17,0 a - - 556 10’

Mønster Knud (Pedersen J)a Mønster K Ål 12/10 -6 3/ 2100 2 17,6 - - 56 8’

SUNSATIONAL LEGACY* (US) 10 15,3 K 15,1 AK 15,6 AM 79.457

6,mkbr. v. v Windsong’s Legacy - 12: 8 0-0-0 15,6a 4.350 11: 17 4-2-1 15,1a 72.796 Tot: 31 4-3-1

Heather Weather v Well Done Olsen A Ny 12/4 -7 1/ 2140 d g a - - 22 4’

Opdr: Opdrættet I U S A Kjær R Ch 2/5 -4 2/ 2000 0 16,2 ag - - 166 15’

10 Ejer: TPN Breed AB Kjær R Ny 8/7 -5 8/ 2160 d g - - 63 10’

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 8/8 -3 2/ 1600 d g10 a - - 168 15’

Kjær Rene (Jensen F) Jensen F Sk 30/9 -4 6/ 2100 4 16,0 a - - 43 10’

OLINE ÅSTRUP 11 *18,3 M *16,1 AK 16,8 AM 51.750

6,brun hp. v Carmody Lobell - 12: 9 1-0-4 16,1a 20.800 11: 5 2-1-0 16,6a 16.100 Tot: 22 4-2-5

Dixi Åstrup v New Quick Henriksen E Sk 27/8 -4 5/ 2120 0 18,4 - - 2016 8’

Opdr: Hartvig Henriksen Jørgensen B Sk 10/9 -3 7/ 1700 1 16,1 a - - 168 8’

11 Ejer: Hartvig Henriksen Henriksen E Ål 17/9 -5 4/ 2100 4 16,8 a - - 74 5’

Sort/blå/hvidt logo, Jørgensen B Ål 1/10 -3 5/ 2600 3 17,2 a - - 47 20’

Henriksen Emil a Jørgensen B Sk 8/10 -4 1/ 2100 3 17,0 a - - 32 8’

PRESTISSIMO 12 *17,1 M *15,9 AK 17,3 AM 68.200

5,mkbr. v. v Royal Prestige - 12: 16 3-1-3 15,9a 26.400 11: 7 0-0-0 17,3a 3.600 Tot: 31 6-1-4

Ella Ella Rosendal v Carmody Lobell Andreasen M Ål 6/8 -4 5/ 2100 3 17,8 - - 323 5’

Opdr: Oliver S. Friis Andreasen M Bi 23/8 -1 1/ 2020 1 17,1 - - 38 5’

12 Ejer: B. & U. Bohnsack & M. Andreasen Andreasen M År 7/9 -5 3/ 1840 0 22,1 g - - 58 5’

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Ål 24/9 -3 7/ 1600 1 15,9 a - - 92 5’

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Bi 4/10 -7 12/ 1900 0 opg ag - - 92 5’

Turordning: 5-12-11-7-2-1-6-9-3-4-8-10

lodtrækningen, men virker til at have formen i orden og

skal håbe på hårdt tempo så har den en god afslutning.

10 Sunsational legacy gik godt i nyt regi i seneste start

hvor den holdte godt ved efter hård forcering. Kusken

kender hesten, så den bliver en spændende outsider her.

aalborg • 19


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

20 • aalborg

V65-4

6V65-4 Trio

6Sort

Vinder

Plads

Trio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper

b

3-årige danskfödda hopper.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

SAGITTA 2100:1 *17,2 M 19,3 AM 20.900

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 5 2-0-1 19,3a 20.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 2-0-1

Kepler v Spotlite Lobell Friborg K Sk 4/8 -2 6/ 2100 3 19,3 a - - 203 4’

Opdr: Kaj S. Nielsen Friborg K Ål 20/8 -1 3/ 2100 1 17,2 - - 36 5’

1 Ejer: Kaj S. Nielsen Friborg K Ål 8/9 -5 1/ 2120 0 opg g - - 27 8’

Hvid/reklame, Friborg K Ål 17/9 -2 6/ 2100 d g11 a - - 52 5’

Friborg Kent (Nielsen K)a Friborg K Ål 24/9 -4 2/ 2120 1 17,9 - - 49 15’

SALINA 2 23,2 M 0

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 1 0-0-0 23,2 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

Dika v Little Devil Andersen K Ål 07/11 -k 4/ 2140 k 25,8 - - gk

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 13/6 -k 2/ 2120 k 21,2 - - gk

2 Ejer: Stald Euro Andersen K Ål 22/6 -4 5/ 2100 0 23,2 - - 453 5’

Sort/reklame,

Andersen Kenneth (Christiansen G)a

SUS SIEM 3 19,6 M 16,5 AM 30.050

3,brun hp. v Axwill - 12: 12 1-2-2 16,5a 30.050 11: 2 0-0-0 0 Tot: 14 1-2-2

Pomona Scheff v Final Score Lønborg H Bi 9/8 -4 5/ 1900 3 17,5 a - - 58 5’

Opdr: Grethe Hansen Friborg K Ch 25/8 -4 3/ 2000 d g2 a - - 94 20’

3 Ejer: Grethe Hansen & Henning Simonsen Friborg K Od 16/9 -9 11/ 2140 3 18,5 ag - - 150 15’

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ch 23/9 -7 5/ 2000 4 16,6 a - - 791 20’

Bi Lønborg Henrik (Hansen K E)a Kjær R Od 10/10 -2 2/ 2140 2 16,5 a - - 51 15’

SARAH HALL 4 22,2 M 18,8 AM 3.350

3,brun hp. v Golden Radio - 12: 7 0-0-0 18,8a 0 11: 5 0-0-0 19,7a 3.350 Tot: 12 0-0-0

Evita Søndervang v New Quick Andersen P Ål 20/7 -3 3/ 2120 0 opg g - - 332 5’

Opdr: Tom Holst Larsen Andersen P Ål 6/8 -1 2/ 2100 d g a - - 1331 5’

4 Ejer: Stald MKSK Andersen P Ål 29/8 -k 1/ 2120 k 20,4 - - gk

Blå/hvid/reklame, Andersen P År 19/9 -7 7/ 1800 0 dist ag - - 461 8’

Andersen Pauli Andersen P Ål 12/10 -10 10/ 2100 0 18,8 a - - 9999 8’

SOLSTRÅLEN* 5 18,2 K 13,8 AK 269.742

3,brun hp. v Timberland - 12: 8 1-5-0 13,8a 247.759 11: 6 0-0-1 17,1a 21.983 Tot: 14 1-5-1

Michelle v Gift Box Andersson P So 15/8 -13 7/ 1640 2 13,8 a - - 286 -

Opdr: Kurt M. Hansen Andersson P Bå 25/8 -2 3/ 2140 d g a - - 36 -

5 Ejer: Quality Stable & Möten met Smok AB Andersson P Sæ 10/9 -5 6/ 2148 2 15,0 a - - 68 -

Blå, rød Andersson P Ch 23/9 -5 8/ 2000 2 15,3 a - - 53 20’

* Andersson Peter M. (Lönn T) Andersson P Ch 7/10 -6 5/ 2000 1 15,4 a - - 30 193’

SIGI TIKI 6 17,3 M 18,4 AM 10.176

3,mkbr. hp. v Great Challenger - 12: 6 0-1-1 18,4a 10.176 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-1-1

Siralli v Callit Uhrberg T Åb 12/7 -1 11/ 2140 7 20,5 g - - 310 -

Opdr: Klaus K. Møller Lønborg M Jæ 24/7 -3 5/ 2140 0 18,1 g - - 331 -

6 Ejer: Nanna & Jan Skovsgaard Lønborg M Ch 8/8 -1 6/ 2000 0 19,3 ag - - 48 7’

Sort/rød, Lønborg M Ch 24/8 -8 1/ 2020 3 17,3 - - 106 8’

* Lønborg Michael Juel J Ch 12/9 -7 6/ 2000 2 18,4 a - - 30 8’

SHINE SWEETHEART 7 18,6 M 16,8 AM 19.500

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 5 1-1-1 16,8a 19.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 1-1-1

Lady K v Wall Street Banker Friis Jo. Bi 12/7 -1 4/ 2000 1 19,9 - - 113 5’

Opdr: Morten Sørensen Friis M Sk 13/8 -2 2/ 2120 3 18,6 - - 79 7’

7 Ejer: Morten Sørensen Friis M Ch 25/8 -4 11/ 2000 2 18,1 a - - 90 20’

Blå/reklame, Friis M Ch 23/9 -5 2/ 2000 5 16,8 a - - 247 20’

Sk Friis Morten (Friis Jo.) Takter J Ch 7/10 -11 5/ 2000 0 19,0 g - - 45 10’

SINETTE C N 8 19,5 M 15,3 AM 53.707

3,mkbr. hp. v Axwill - 12: 9 0-0-0 15,3a 9.500 11: 5 1-1-1 17,1a 44.207 Tot: 14 1-1-1

Gelinde Shane v Shane T Hanover Kjær R År 29/7 -6 11/ 1800 0 17,4 a - - 1050 140’

Opdr: Carsten S. Nielsen Kjær R Ch 26/8 -4 1/ 2000 4 15,3 a - - 424 30’

8 Ejer: Stald H Kjær R Bi 6/9 -5 6/ 2020 0 19,5 - - 72 5’

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 23/9 -7 11/ 2000 5 16,7 a - - 196 20’

Bi Kjær Rene (Johansson S) Kjær R Ch 7/10 -4 6/ 2000 0 16,8 a - - 138 38’

i

DAgeNS TiPS

5 Solstrålen – 1 Sagitta – 6 Sigi Tiki // outs. 3 Sus Siem

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr

5 Solstrålen er som en raket fra start og tog spidsen i

kriterium hoppeløb og sejrede med kræfter sparet. Her

vil det blive samme recept og jeg ser ikke hoppen besejret.

1 Sagitta er en meget fin hoppe som dog fortsat

løber lidt urutineret men kapaciteten er meget stor og

den skal nok klare sig langt op i klasserne i fremtiden. 6

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

i TJek SeNeSTe NyHeDer og

TilBuD PÅ WWW.AAV.Dk

STAR TULSBJERG 9 19,4 M 18,6 AM 10.400

3,mkbr. hp. v Axwill - 12: 6 0-0-2 18,6a 10.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-0-2

Frk Tulsbjerg v New Quick Jørgensen J Ål 18/7 -7 2/ 2100 4 18,8 a - - 76 7’

Opdr: Allentoft & Pedersen Jørgensen J Ål 6/8 -1 1/ 2100 0 22,1 a - - 57 5’

9 Ejer: Stald E.H.J.K Tulsbjerg Jørgensen J Bi 6/9 -4 6/ 2000 3 19,4 g - - 229 15’

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Bi 20/9 -5 8/ 1900 5 19,5 a - - 66 5’

Sk Jørgensen Johnny (Allentoft H)a Jørgensen J Sk 30/9 -3 10/ 2100 0 19,3 a - - 231 15’

Turordning: 5-1-7-3-6-9-8-2-4

JACkPoT

ForloDS

kr. 55.500

i V65 PulJeN

Sigi Tiki er en topafstammet hoppe, som har gjort det fint

hidtil i karrieren men tror at der ligger masser af penge til

hesten i fremtiden, når den får mere rutine. 3 Sus Siem

går jævnt og stabilt og bliver spændende at følge her.

aalborg • 21


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

22 • aalborg

7

V65-5

7V65-5 Trio

Vinder

Lysbrun

Plads

Trio

b

3-12-årige højst 295.000 kr.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

H

JESPER WHEELWOOD 2100:1 *15,3 M *14,1 AK *14,8 AM 294.818

11,rød v. v Sleipner - 12: 6 2-1-0 14,3a 37.500 11: 10 2-2-2 14,8a 37.500 Tot: 103 23-10-11

Vips Nordal v Ellizar H Kjær R Ål 13/6 -6 3/ 2100 d g4 a - - 181 13’

Opdr: Stald D Friborg K Ål 25/6 -3 1/ 1600 1 14,3 a - - 74 8’

1 Ejer: Stutteri Wheelwood-Hjulskovgård Lønborg H Ål 18/7 -5 3/ 2600 5 16,6 a - - 201 25’

Hvid/reklame, Friborg K Ål 9/9 -7 3/ 3140 2 15,8 - - 435 40’

Friborg Kent (Hjulskov F)a Friborg K Ål 24/9 -5 6/ 2100 1 16,7 a - - 35 8’

REMEMBER BORK 2 17,2 M 14,2 AM 241.850

4,mkbr. hp. v Chipmate - 12: 7 0-0-1 14,2a 44.000 11: 13 2-4-0 15,6a 150.350 Tot: 26 3-5-2

Elvira Bork v J R Broline Lindhardt C År 17/6 -6 9/ 1800 0 17,8 a - - 96 13’

Opdr: Chr. M. Lauridsen Lindhardt C Ch 12/8 -5 4/ 2000 3 15,6 a - - 252 20’

2 Ejer: Chr.M. Lauridsen & Villy Christensen Lindhardt C Ch 25/8 -11 10/ 2000 6 14,2 a - - 908 390’

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ål 8/9 -7 12/ 2100 0 16,7 a - - 948 75’

Bi Lindhardt Christian (Christensen V)a Lindhardt C Ål 1/10 -6 6/ 2100 0 15,0 a - - 3390 193’

KAKI BLITZ 3 15,6 M 14,6 AK 15,3 AM 254.337

10,lbr. v. v Dylan Lobell - 12: 13 1-0-2 16,1a 8.650 11: 15 1-2-2 15,3a 18.291 Tot: 120 17-17-15

Tracy Care v Hairos Nielsen K Sk 6/6 -9 1/ 2120 d g - - 122 5’

Opdr: Esther Studstrup Nielsen K Ål 6/8 -9 2/ 2160 0 17,0 - - 711 8’

3 Ejer: Kjell Nielsen Nielsen K Ål 20/8 -11 3/ 2620 1 18,7 - - 24 3’

Sort/rød, Friborg K Od 16/9 -7 7/ 3160 0 17,9 - - 1271 25’

Nielsen Kjell a Nielsen K Ål 1/10 -10 5/ 2140 d g - - 475 10’

REMEMBER C N 4 17,4 M *14,6 AM 288.365

4,sbr. hp. v Axwill - 12: 7 1-0-0 14,6a 78.000 11: 15 1-1-1 15,9a 101.065 Tot: 30 4-2-2

Gelinde Shane v Shane T Hanover Andersen K Hd 18/6 -3 10/ 1640 d g a - - 925 -

Opdr: Carsten S. Nielsen Juel J Ch 22/7 -5 7/ 2000 0 16,0 a - - 73 25’

4 Ejer: Carsten S. Nielsen Svendsen B Ch 25/8 -9 5/ 2000 1 14,6 a - - 376 50’

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ål 8/9 -7 5/ 2100 d g a - - 177 75’

Sk Svendsen Bent (Nielsen C S)a Svendsen B Ål 1/10 -6 11/ 2100 4 14,8 a - - 442 193’

HOT’N SWEET 5 16,0 M 13,6 AK 15,8 AM 217.384

12,brun v. v Sleipner - 12: 10 1-1-0 15,8a 14.750 11: 11 2-1-0 17,3a 7.150 Tot: 125 10-16-9

Vips Nordal v Ellizar H Friborg K Ål 23/3 -7 1/ 2120 4 16,7 - - 229 8’

Opdr: Annette Rønsby Friborg K Ål 14/5 -5 6/ 2120 4 16,6 - - 668 8’

5 Ejer: Anita Lauesen Friborg K Sk 6/6 -6 9/ 2100 4 15,8 a - - 282 10’

Blå/sort/rød, Friborg K Sk 30/7 -6 3/ 2100 2 15,8 a - - 116 8’

Pedersen Anders (Friborg D)a Friborg K Sk 13/8 -6 2/ 2120 5 17,9 g - - 79 8’

KHAMBATH MAN (S) 6 16,6 M 13,3 AK 15,2 AM 257.673

8,mkbr. v. v Malabar Circle Ås - 12: 16 6-3-1 13,3a 95.500 11: 23 1-3-4 14,9a 36.138 Tot: 79 12-8-8

Savanna J L v Savas Hanover Friis M Sk 30/7 -6 5/ 2100 1 15,3 a - - 25 8’

Opdr: Lövberga Gård A B m. flere Friis M Sk 27/8 -7 9/ 1700 0 15,1 a - - 37 8’

6 Ejer: Tineke Borup Friis M Ål 9/9 -9 2/ 1600 4 13,3 a - - 72 15’

Blå/reklame, Friis M År 19/9 -4 4/ 1800 1 18,2 - - 75 15’

Sk Friis Morten (Borup T) Juel J Ch 7/10 -5 4/ 2000 0 16,1 a - - 78 30’

OVITA BORK 7 16,2 M 12,3 AK 14,9 AM 268.120

6,mkbr. hp. v Adams Hall - 12: 4 1-1-0 13,9a 12.000 11: 11 2-3-0 12,3a 95.474 Tot: 30 7-5-3

Frederikke Bork v New Quick Jensen F Åb 29/12 -6 4/ 2140 0 16,8 a - - 113 -

Opdr: Chr. M. Lauridsen Jørgensen B Bi 9/8 -6 7/ 1600 1 13,9 a - - 34 5’

7 Ejer: Stald Ovita Bork Jensen F Ch 26/8 -7 2/ 2000 4 14,9 a - - 31 30’

Sort/guld/rekl., Juel J Bi 6/9 -3 4/ 1900 2 15,9 a - - 18 5’

Jørgensen Birger (Nørbak L) Jensen F Åb 20/9 -5 6/ 1640 0 14,1 a - - 170 -

INTENZO* (S) 8 16,2 M 12,2 AK 13,8 AM 259.628

7,rød hp. v Spotlite Lobell - 12: 4 0-0-0 15,0a 3.292 11: 12 5-2-2 12,2a 227.123 Tot: 23 6-2-2

Maydawn v Flying Irishman Jensen F Åb 15/10 -6 10/ 2640 0 16,4 - - 58 -

Opdr: Klimpen Svensson & Wingolf H B Jensen F Åb 14/2 -2 1/ 2640n 6 17,7 a - - 40 -

8 Ejer: Klimpen Svensson & Wingolf H B Jensen F Hd 27/2 -6 8/ 2160n 7 18,1 - - 31 -

Beige/grøn/reklame, Jensen F Åb 15/3 -7 7/ 1640 0 15,0 a - - 34 -

Juel Jeppe (Jensen F) Juel J Ch 22/7 -6 5/ 2020 0 16,2 - - 114 15’

i

DAgeNS TiPS

1 Jesper Wheelwood – 6 khambath man – 4 remember C N // outs. 8 intenzo

Ny sEJr til JEsPEr w.?

1 Jesper Wheelwood er katten med de 9 liv. Her i karrierens

11.år har den igen fundet en formtop og gået flere

topløb. Imponerende arbejde af Fini. 6 Khambath Man

har også tændt til i år, hvilket også skyldes ejeren og trænerens

arbejde med hesten. Hesten kan både vinde fra

spids og fra ryg, så kusken bestemmer selv taktikken.

4 remember C N gik faktisk et rigtig godt løb i seneste

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

i Nki rACiNg AreNA PÅ FACeBook

NKI racing arena er kommet på Facebook. Den nye Facebook-side skal være det sociale samlingspunkt

uden for væddeløbsbanen. Derfor lancerer vi flere tiltag på den nye side blandt andet konkurrencer, upload

af unikke billeder fra væddeløbsbanen og statusopdateringer med små nyheder. Du kan blive medlem af den

nye Facebook-side ved at klikke på følgende link: www.facebook.com/nkiracingarena

PICTURE PERFECT 9 16,9 M 14,8 AM 220.250

5,sbr. hp. v Ens Snapshot - 12: 6 0-1-0 16,4a 4.500 11: 15 1-1-3 14,8a 72.650 Tot: 43 3-6-6

Pure Coffee v Keystone Voyager Østergaard P Sk 27/8 -7 7/ 1700 0 16,4 a - - 541 8’

Opdr: Lone Larsen Hansen A R Ål 8/9 -2m 8/ 2100 0 18,9 a - - 508 10’

9 Ejer: Per Østergaard Østergaard P År 21/9 -3 1/ 1840 0 18,4 - - 236 5’

Sort/reklame, Østergaard P Ål 1/10 -10 6/ 2140 0 17,5 g - - 6186 10’

Andersen Kenneth (Østergaard P)a Andersen K Ål 12/10 -3 5/ 2120 2 16,9 - - 351 8’

KEJSER 10 15,5 M *13,6 AK 14,0 AM 282.734

10,mkbr. h. v Good As Gold - 12: 12 0-2-1 14,0a 11.900 11: 15 2-1-4 13,6a 55.400 Tot: 106 15-18-17

Bine Warden v Jerard Sørensen R Bi 9/8 -8m 5/ 1900 3 17,0 a - - 59 8’

Opdr: Thomas-Peter Thøgersen Sjunnesson J Ch 26/8 -11 10/ 2000n 0 16,7 a - - 374 30’

10 Ejer: Thomas-Peter Thøgersen Sørensen R Ål 8/9 -8m 7/ 2100 5 17,5 a - - 1036 25’

Hvid/turkis/logo, Lønborg H Ål 24/9 -5 1/ 2100 5 17,1 a - - 185 8’

Bi Kjær Rene (Johansson S) Svendsen B Od 10/10 -4 6/ 1640 0 14,0 a - - 449 10’

MADE SHADOW 11 16,0 M 14,3 AK 14,9 AM 210.153

8,brun v. v Alf Palema - 12: 20 0-6-2 14,3a 37.700 11: 27 3-0-7 14,4a 51.250 Tot: 110 12-12-14

On Board Frøkjær v Nevele Pride Andersen T D Ål 20/8 -7 12/ 2100 4 17,5 a - - 134 13’

Opdr: Niels Jørgen Jensen Foget K Ål 29/8 -5 1/ 2160 2 16,0 - - 381 15’

11 Ejer: Charlotte Lohmann & Kasper Foget Lohmann C Ål 8/9 -2m 2/ 2100 4 18,3 a - - 61 10’

Hvid/reklame, Svendsen B Ål 17/9 -8 7/ 2100 2 16,1 a - - 65 8’

Sk Mønster Knud (Lohmann C)a Mønster K Ch 7/10 -5 6/ 2000 0 16,3 a - - 559 30’

Turordning: 4-1-6-2-7-11-5-3-10-9-8

start, hvor den fra bagspor sad et stykke nede i feltet

men leverende en forrygende afslutning. 8 Intenzo har

ikke fået det til at stemme i år, men var imponerende ved

flere starter sidste år og viste hvilken god hest det er.

aalborg • 23


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

ÅL20121021-8

24 • aalborg

V65-6

8V65-6 Trio

8Lilla

Vinder

Plads

Supertrio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker

b

3-årige danskfödda.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

SPEED OLYMPIC 2100:1 20,0 M 21,5 AM 2.500

3,mkbr. h. v Timberland - 12: 3 0-0-1 21,5a 2.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1

Iamthequeen v Buckfinder Friborg K Ål 07/11 -k 2/ 2140 k 25,0 - - gk

Opdr: Susse Malene Høy Friborg K Ål 11/3 -2 6/ 2100 0 21,5 ag - - 118 10’

1 Ejer: Susse & Kirstine Høy Svendsen B Ål 8/9 -3 2/ 2100 3 20,0 - - 51 7’

Hvid/sort/rød, Friborg K Sk 30/9 -1 12/ 2100 d g a - - 57 7’

Svendsen Bent (Høy S M)a

SUPER H T BYG 2 *18,9 M *14,1 AM 334.850

3,brun h. v Great Challenger - 12: 9 5-2-1 14,1a 302.500 11: 6 2-2-0 18,3a 32.350 Tot: 15 7-4-1

Julle Klitbo v Ride The Wave Lønborg H År 15/7 -8 1/ 2360 1 17,6 a - - 12 13’

Opdr: Kjeld Lønstrup Lønborg H År 29/7 -8 2/ 2360 2 18,6 a - - 15 250’

2 Ejer: Kjeld Lønstrup Lønborg H Ch 26/8 -9 10/ 2000 2 14,7 a - - 23 75’

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ch 23/9 -4 10/ 2000 1 16,1 a - - 13 20’

År Lønborg Henrik Lønborg H Ch 7/10 -8 3/ 2500 0 19,3 a - - 22 355’

SKYLAR HYDRUP 3 16,9 M 15,4 AM 45.926

3,brun h. v Great Challenger - 12: 11 2-1-1 15,4a 45.926 11: 0 0-0-0 0 Tot: 11 2-1-1

Filippa Hydrup v Earthquake Friborg K Ål 18/7 -8 4/ 2100 2 17,0 a - - 39 15’

Opdr: Ole Madsen Jensen F Åb 9/8 -3 12/ 2140 4 16,9 - - 86 -

3 Ejer: Madsen, Bernhoft & Mann Friborg K Ch 26/8 -4 12/ 2000 5 15,4 a - - 118 30’

Hvid/reklame, Jensen F Åb 6/9 -4 1/ 1640 d g8 a - - 33 -

Friborg Kent (Madsen O)a Friborg K Ch 23/9 -6 3/ 2000 0 15,9 a - - 93 20’

SPEEDY GON SALI 4 19,1 M 16,6 AM 19.000

3,brun h. v Golden Globe - 12: 10 1-0-2 16,6a 19.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 10 1-0-2

Hot Horse Flower v Imposant Sund Adriansen S År 1/7 -9 5/ 2300 d g - - 108 10’

Opdr: Tina Carlsen Adriansen S Ål 20/7 -4 7/ 2100 d g a - - 100 5’

4 Ejer: Svend K. Adriansen Pedersen A Ch 1/8 -2 4/ 2000 5 19,1 g - - 34 15’

Blå/sort/rød, Pedersen A Ål 9/9 -5 2/ 2100 5 16,6 a - - 366 15’

Pedersen Anders (Nørbak L) Pedersen A Ål 1/10 -5 8/ 2100 0 17,0 ag - - 809 15’

SIR DIAMOND 5 18,8 M 22,0 AM 11.750

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 6 1-1-0 22,0a 11.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 1-1-0

Hold The Diamond v Diamond Way Westergaard K Ål 18/7 -7 5/ 2100 0 22,0 ag - - 311 7’

Opdr: Kjeld Hollensen Kjær R Sk 30/7 -1 3/ 2100 d g - - 73 5’

5 Ejer: Kjeld & Helle O. Hollensen Westergaard K Ål 20/8 -2 1/ 2100 5 18,8 - - 238 5’

Hvid/turkis/logo, Kjær R Sk 10/9 -1 2/ 2120 2 19,7 - - 41 8’

Kjær Rene (Westergaard K) Kjær R Ål 24/9 -2 2/ 2120 1 20,3 - - 35 8’

SANTANA BORK 6 17,9 K 15,1 AM 173.270

3,brun h. v Beaumont Hanover - 12: 7 0-0-0 15,1a 10.500 11: 6 2-1-1 16,9a 162.770 Tot: 13 2-1-1

Frederikke Bork v New Quick Lindhardt C Ch 10/6 -4 2/ 2000 0 16,3 a - - 448 50’

Opdr: Chr.M. Lauridsen & Villy Christensen Lindhardt C År 15/7 -5 12/ 2360 0 19,2 ag - - 132 13’

6 Ejer: Team Lindhardt Support Lindhardt C År 29/7 -8 7/ 2360 0 19,6 a - - 102 250’

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ch 26/8 -9 6/ 2000 5 15,1 a - - 475 75’

Sk Lindhardt Christian Lindhardt C Ål 9/9 -3 1/ 2100 0 16,2 a - - 26 38’

SENIGMA SKOV 7 18,3 M 18,2 AK 19,0 AM 13.400

3,rød v. v Golden Globe - 12: 13 1-0-1 18,2a 13.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 13 1-0-1

Enigma v New Quick Lindhardt C Sk 30/7 -4 1/ 2100 6 18,7 - - 130 5’

Opdr: Anna Johansen Lindhardt C Od 17/8 -5 2/ 2140 0 19,2 - - 575 8’

7 Ejer: Anna & Nathalie Johansen Svendsen B Sk 27/8 -4 4/ 2100 4 18,7 - - 194 8’

Hvid/reklame, Thomsen M Sk 10/9 -7 1/ 2100 0 opg g - - 83 5’

Sk Mønster Knud (Lindhardt C) Lindhardt C Bi 4/10 -4 3/ 2000 0 21,5 g - - 191 5’

SORRENTO 8 22,2 M 500

3,brun h. v Legendary Lover K - 12: 1 0-0-0 22,2 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0

Texas Flicka v Deliberate Speed Andersen K Ål 22/6 -k 2/ 2100 k 25,3 - - ejg

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 25/6 -k 3/ 2120 k 27,8 g - - ejg

8 Ejer: Stald Euro Andersen K Ål 29/6 -k 1/ 2120n k 23,3 - - gk1

Sort/reklame, Andersen K Ål 9/7 -9 1/ 2100 5 22,2 - - 163 5’

Andersen Kenneth (Christiansen G)a

i DAgeNS TiPS

2 Super H T Byg – 3 Skylar Hydrup – 9 Snapshots Star // outs. 6 Santana Bork

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hiNgstE/valakkEr

Favoritten til kriteriet som desværre for kredsen svigtede

var 2 Super HT byg. Er hesten bare nogenlunde

frisk vinder den dette løb. 3 Skylar Hydrup har ofte haft

dårlige startspor og gjort det pænt. Jeg synes at den bør

være helt fremme i dette løb. 9 Snapshots Star prøves

for første gang blandt en af årgangens bedste heste og

spændende at se hvor langt den rækker. Har gjort det

pænt i karrieren hidtil. 6 Santana bork gik der rygter på

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

i SilDeBorD HVer lørDAg

i CAFé PiTSToP FrA kl. 11.30-14.00 Til kuN kr. 20,-

SNAPSHOTS STAR 9 *19,1 K 16,9 AK 24.250

3,brun v. v Ens Snapshot - 12: 7 2-0-1 16,9a 24.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 2-0-1

Dollar Star v Bambino’s Rocky Frandsen P Od 27/7 -9 3/ 2140 1 19,7 - - 139 8’

Opdr: Nis Hansen Frandsen P År 22/8 -2 5/ 1800 3 19,4 ag - - 75 13’

9 Ejer: Stald Grand Frandsen P År 7/9 -6 1/ 1800 1 19,1 - - 66 13’

Rød/hvid/sort, Frandsen P Od 28/9 -5 10/ 1640 4 16,9 a - - 121 8’

År Frandsen Peter (Jensen T)a Frandsen P Od 10/10 -2 12/ 2140 0 opg ag - - 241 15’

Turordning: 2-9-5-3-6-1-4-7-8

at karrieren kunne være overstået så en overraskelse at

den starter her. Skal vel have et roligt oplæg her, så den

får en positiv oplevelse?

aalborg • 25


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

26 • aalborg

9 Lysgrøn

Trio

9Vinder

Plads

Trio

First Horse - Kvalifikation til

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper

b

3-årige danskfödda hopper.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.

Ærespræmie til vinderens ejer.

H

SHAKIRA 2100:1 23,9 K 16,4 AK 16,5 AM 25.450

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 12 0-1-3 16,4a 17.300 11: 3 0-1-1 22,1a 8.150 Tot: 15 0-2-4

Flying Axworthy v Mr Bones Friborg K Ch 24/8 -3 12/ 2000 3 17,0 a - - 357 8’

Opdr: Gert Pedersen Friborg K Ål 8/9 -4 5/ 2100 4 17,8 a - - 59 15’

1 Ejer: Poul Vestmark Sørensen Friborg K Ch 23/9 -7 8/ 2000 0 opg ag - - 454 20’

Hvid/reklame, Sjunnesson J Ål 1/10 -5 5/ 2100 0 18,0 a - - 172 15’

Friborg Kent Ecce K Ch 7/10 -4 10/ 2000 5 16,5 a - - 629 38’

SABINE SKOV 2 23,1 M 3.750

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 1 0-1-0 23,1 3.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-1-0

Minnie Skov v Carmody Lobell Juul M Sk 18/6 -k 2/ 2120n k 24,5 - - gk3

Opdr: Poul Kobberø Juul M Ål 24/9 -8 7/ 2100 2 23,1 g - - 112 8’

2 Ejer: Nikolaj Nielsen

Blå/grå/logo,

Sk Juul Morten

SALSA 3 *18,6 M 17,5 AK 19,0 AM 15.500

3,brun hp. v Timberland - 12: 7 1-1-0 17,5a 15.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 1-1-0

Lovely More v Niton Olsen J Ål 6/8 -1 10/ 2100 0 19,5 a - - 78 5’

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen J År 22/8 -1 4/ 1820 2 19,5 - - 156 7’

3 Ejer: Klausbjerggård Olsen C Ål 9/9 -12 1/ 2100 1 18,6 - - 73 10’

Hvid/sort/gul, Olsen J År 3/10 -2 10/ 2300 0 20,8 ag - - 43 10’

Olsen Jesper (Olsen A)a Olsen J Ål 12/10 -4 1/ 1600 0 17,5 ag - - 200 8’

SKELLA 4 21,4 M 1.900

3,lbr. hp. v Ens Snapshot - 12: 2 0-0-1 21,4 1.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-1

Tahays Blue Spring v Spotlite Lobell Friborg K Ål 07/11 -k 3/ 2120 k 29,1 g - - ejg

Opdr: Erik Holmsgaard Friborg K Ål 12/12 -k 2/ 2120 k 26,4 g - - gk

4 Ejer: John Iversen Friborg K Ål 23/4 -1 1/ 2100 0 24,2 g - - 300 8’

Sort/guld/rekl., Friborg K Ål 24/9 -2 3/ 2100 3 21,4 - - 128 8’

Jørgensen Birger (Iversen J)a

SEATTLE 5 17,8 K 15,6 AM 36.949

3,lbr. hp. v Knox Jenil - 12: 8 0-2-1 15,6a 17.846 11: 5 1-0-1 19,0a 19.103 Tot: 13 1-2-2

Ulrika Lilly v Lindy’s Crown Svendsen B Ål 6/8 -8 6/ 2100 2 18,0 g - - 53 8’

Opdr: Hans Ulrik & Anni Bay Kristensen Svendsen B Ch 26/8 -4 2/ 2000 6 15,6 a - - 125 30’

5 Ejer: Stald Hans & Hans Svendsen B Sk 10/9 -3 4/ 1700 4 16,4 a - - 33 8’

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ch 23/9 -5 4/ 2000 3 16,3 a - - 370 20’

Sk Svendsen Bent (Kristensen H U)a Svendsen B Ch 7/10 -6 11/ 2000 d g a - - 1001 193’

SASHA AVALON 6 22,3 M 0

3,mkbr. hp. v Mack November - 12: 2 0-0-0 22,3 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0

Donnice v Frisky Frazer Olsen J Ål 25/6 -k 2/ 2120 k 25,5 g - - ejg

Opdr: Charlotte Olsen Olsen J Ål 29/6 -k 1/ 2100n k 22,4 - - gk1

6 Ejer: Stald Avalon Olsen J Ål 8/9 -3 3/ 2100 0 22,3 g - - 225 7’

Turkis/hvidt logo, Olsen J År 3/10 -1 3/ 1800 0 25,3 g - - 119 7’

Olsen Charlotte a

SCARLETT CROWN 7 *23,2 K 19,9 AM 7.500

3,brun hp. v Timberland - 12: 3 1-0-0 19,9a 7.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 1-0-0

Do It Crown v Armbro Fame Friborg K Ål 07/11 -k 4/ 2140 k 27,0 - - gk

Opdr: Stald Crown Lønborg H År 25/3 -k 1/ 1820 k 22,1 - - gk

7 Ejer: Stald Crown Lønborg H År 4/5 -9 1/ 1800 1 23,2 - - 25 8’

Blå/sort/reklame, Lønborg H Sk 21/5 -4 4/ 2100 0 19,9 a - - 181 8’

År Lønborg Henrik (Hjorth L)a Andersen K År 3/6 -4 2/ 1800 0 dist a - - 104 8’

SHENANDOAH 8 18,8 M 18,0 AM 25.300

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 11 1-2-1 18,0a 25.300 11: 0 0-0-0 0 Tot: 11 1-2-1

Gwendolyn v Shane T Hanover Mønster K Sk 10/9 -4 2/ 2100 0 22,6 g - - 50 5’

Opdr: Jette N. Jørgensen Jørgensen B Od 16/9 -9 5/ 2140 0 opg ag - - 141 15’

8 Ejer: J. N. Jørgensen & J.P. Nielsen Mønster K Sk 20/9 -k 2/ 2100 k 20,0 - - gk

Hvid/reklame, Mønster K Sk 30/9 -3 11/ 2100 1 18,5 a - - 175 15’

Sk Mønster Knud Mønster K Sk 8/10 -2 1/ 2100 4 18,0 a - - 35 8’

i oPleVelSeSPAkker

Vi sælger oplevelsespakker, som består af entrè, rundvisning i staldene, staldtips,

introduktion i spil, lækker buffet og drikkevarer. Kontakt alette Henneberg på

96303700 eller på anh@aav.dk, så skræddersyer vi den pakke du/I ønsker.

i DAgeNS TiPS

9 Starlet Beat – 8 Shenandoah – 1 Shakira // outs. 5 Seattle

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr

En af årgangens bedste hopper er 9 Starlet beat, som

trods bagspor bør vinde dette løb og det tror jeg også

at den gør. 8 Shenandoah har fundet melodien og bør

også klare sig i dette selskab. Er en stærk hoppe som

går en god sidste 7-800 meter. 1 Shakira har ikke indfriet

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

STARLET BEAT 9 *15,3 AM 255.000

3,brun hp. v Timberland - 12: 9 3-3-3 15,3a 205.000 11: 5 2-0-0 18,0a 50.000 Tot: 14 5-3-3

Fantasy v New Quick Juel J År 15/7 -4 8/ 1800 1 18,4 a - - 37 13’

Opdr: Ole G. Nielsen Juel J År 29/7 -6 1/ 1800 3 15,6 a - - 78 140’

9 Ejer: Birthe Pedersen Juel J Ch 25/8 -5 2/ 2000 1 15,3 a - - 68 38’

Beige/grøn/reklame, Juel J Ch 23/9 -7 1/ 2000 2 16,2 a - - 14 20’

Juel Jeppe Juel J Ch 7/10 -6 9/ 2000 3 15,7 a - - 83 193’

de stillede forventninger i år, og skal her i slutningen af

sæsonen gøres klar til næste års årgangsløb. Er vel med

her for at se hvor den står mod nogle af de bedste hopper

i årgangen. 5 Seattle har gået flere gode løb i år og jeg

synes at den også bør ende meget langt fremme her.

aalborg • 27


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

28 • aalborg

10 Rosa

Trio

Plads

10Vinder

Trio

Uddannelsesløb - Formløb

5-12-årige.

2100 m. Voltestart. 10 startende.

Præmier: 1.200-700-500-350-250-150-150 (7 præmier) Intet indskud.

H

PRIME SHADOW 2100:1 21,2 M 18,9 AM 3.800

5,sbr. hp. v Hr Siem - 12: 7 0-0-0 21,2 3.800 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-0

1

Persika Hornline v Lindy’s Crown

Opdr: Th. Petersen & N.J. Jensen

Ejer: Per & Mads L. Andersen

Andersen M L

Svendsen B

Kjær R

År

Sk

Od

30/6 -3

4/8 -2

17/8 -2

5/ 2300

4/ 2100

9/ 2140

5 23,9

0 20,1 a

0 18,9 a

- -

- -

- -

1028

64

189

8’

4’

7’

Mørkeblå m. reklame, Svendsen B Ål 17/9 -7 5/ 2100 7 22,0 ag - - 207 8’

Andersen Mads L. a Andersen M L Ål 12/10 -9 3/ 2120 7 22,8 - - 484 8’

MY GOLD QUEEN 2140:1 17,4 K 18,0 M 15,5 AK 73.150

8,mkbr. hp. v Silver Pine - 12: 20 1-2-0 17,4 9.300 11: 24 0-1-3 18,8 12.900 Tot: 97 2-7-11

2

Bewitch v Copperfield

Opdr: Niels Kristian Korfitzen

Ejer: Agathon & Blinkenbjerg, Mikael Hansen

Andersen T D

Hansen M

Hansen M

Ål

Sk

Ål

20/8 -6

10/9 -8

17/9 -9

2/ 2100

4/ 2140

1/ 2140

0 16,9 a

5 19,3

0 19,6

- -

- -

- -

129

137

360

13’

3’

3’

Sort/hvid/reklame, Hansen M Ål 1/10 -11 1/ 2160 0 19,0 - - 961 3’

Hansen Mikael T. a Hansen M Sk 8/10 -4 8/ 2100 0 18,7 a - - 991 8’

OH MONEY 2 17,0 M 15,2 AK 29.650

6,sort hp. v Credit Winner - 12: 15 0-1-1 17,0 7.400 11: 18 0-1-1 18,9 6.400 Tot: 55 1-2-4

3

Donerightly v Donerail

Opdr: Leif Albér

Ejer: Gert & Sabina Nielsen

Friborg K

Friborg K

Sørensen L

Bi

Sk

Ål

25/7 -9

4/8 -6

20/8 -4

3/ 2020

6/ 1700

6/ 2100

5 17,0

4 15,2 a

0 19,2 a

- -

- -

- -

337

147

117

8’

4’

13’

sort, rød Friborg K Sk 10/9 -3 12/ 1700 0 16,4 a - - 468 8’

Nielsen Sabina a Friborg K Od 28/9 -7 2/ 2140 0 18,1 a - - 519 5’

NEFELIN 3 17,5 M 15,1 AK 86.345

7,mkbr. hp. v Earthquake - 12: 5 0-0-1 18,8 1.400 11: 15 0-1-2 18,5 12.500 Tot: 62 2-6-16

4

Vinea v Songflori

Opdr: Poul Andersen

Ejer: Karen & Poul Andersen

Pedersen K

Skals A

Tranholm J

Ål

Sk

Ål

9/7 -11

30/7 -8

20/8 -6

3/ 2180

5/ 2140

5/ 2100

4 18,8

0 19,6

0 17,7 a

- -

- -

- -

101

1052

364

3’

5’

13’

Blå/grå/hvid/logo, Hansen L U Ål 24/9 -10 1/ 2180 7 18,9 - - 199 3’

Hansen Lise Ullerup (Normann A) Hansen L U Sk 30/9 -12 3/ 2100 3 19,1 - - 74 3’

LUDVIG 2160:1 13,9 K 14,3 M 12,8 AK 656.750

9,brun v. v Abracadabrant - 12: 13 1-0-1 17,4 6.050 11: 16 0-1-2 16,9 11.600 Tot: 92 11-7-7

5

Sally Vang v Speed Merchant

Opdr: Hans Chr. Sørensen

Ejer: Peter Sørensen

Borup T

Borup T

Pedersen K

Sk

Sk

Ål

4/8 -5m

13/8 -8m

29/8 -8

10/ 1700

4/ 2100

7/ 2100

5 17,2 a

d p4 a

3 18,1 a

- -

- -

- -

169

233

33

4’

8’

3’

Sort, Nielsen J Ål 8/9 -1 2/ 2660 0 20,2 - - 59 3’

Kristensen Kaj V. (Sørensen P)a Pedersen K Ål 1/10 -11 4/ 2140 7 18,8 - - 96 3’

LAMÆKOMTE 2 16,2 M 13,8 AM 232.400

9,lbr. v. v Carmody Lobell - 12: 11 1-0-3 17,6 6.500 11: 19 3-2-2 17,8 12.800 Tot: 98 10-7-16

6

Nam Nam v Richthofen

Opdr: Malene H. Alstrup

Ejer: Jens Brix Pedersen

Pedersen J

Pedersen J

Pedersen J

Ål

Ål

Ål

28/5 -12

13/6 -8

25/6 -9

2/ 2180

5/ 2100

1/ 2680

0 17,6

4 17,0 a

4 17,6 g

- -

- -

- -

77

49

43

3’

3’

3’

Rød/sort, Pedersen J Ål 9/7 -11 2/ 2180 1 18,5 - - 33 3’

Jensen Mathias (Pedersen J)a Pedersen J År 3/8 -2 5/ 1840 0 19,3 - - 163 3’

O K PELLEGRINO 2180:1 16,4 M 14,5 AK 131.431

6,sbr. v. v San Pellegrino - 12: 11 1-0-2 18,0 22.183 11: 22 4-3-2 17,9 58.700 Tot: 60 7-5-9

7

Tahays Blue Spring v Spotlite Lobell

Opdr: Erik Holmsgaard

Ejer: Mona & Claus Pilegaard

Andersen K

Andersen K

Andersen K

År

Ål

Ål

15/4 -7

14/5 -6

28/5 -4

4/ 1800

3/ 1600

5/ 2100

0 19,1 a

0 16,1 a

0 17,0 a

- -

- -

- -

90

161

372

10’

8’

8’

Blå, Aaen S Ål 17/9 -11 4/ 2120 0 19,5 - - 72 5’

Nørlem Christian (Pilegaard C)a Andersen K Ål 1/10 -8 5/ 1600 0 14,5 a - - 727 20’

KENNEDY STAR 2 15,8 M 13,3 AK 385.617

10,brun v. v Imposant Sund - 12: 15 0-1-3 16,8 17.326 11: 24 2-6-3 16,0 101.147 Tot: 138 15-25-19

8

Texaco Star v Game Høgh

Opdr: Knud-Erik Mortensen

Ejer: Jokumsen & Jørgensen

Lindhardt C

Jensen K

Jensen K

Ål

Sk

Ål

18/7 -5

13/8 -8m

8/9 -8m

4/ 2600

5/ 2100

8/ 2100

0 17,2 a

3 15,5 a

d g a

- -

- -

- -

385

158

888

25’

8’

25’

Hvid/blå, Andersen K Sk 30/9 -6 8/ 2100 0 17,1 a - - 1137 15’

Jokumsen Kent a Jensen K Ål 12/10 -1m 1/ 2160 2 16,8 - - 72 4’

i iT`S rACiNg Time

Mandag d. 29. oktober kl. 18.15 – galopfinale

Søndag d. 4. november kl. 13.00 – Dansk avlsløb finaler

Mandag d. 12. november kl. 18.15

i DAgeNS TiPS

4 Nefelin – 6 lamækomte – 7 o k Pellegrino // outs. 8 kennedy Star

uddaNNElsEsløB

4 Nefelin er ikke ligefrem en hest der stabler sejrene,

men jeg synes at kusken har kørt den rigtig godt og parret

bør have en god vinderchance her. 6 lamækomte er

en herlig gammel kæmpe, som altid yder sit bedste og

det er en god køretur Mathias Jensen har fået her. 7 o K

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

IgEN PÅ

NKI raCINg arENa aalborg:

Mandag d. 26. november kl. 18.15

Mandag d. 12. december kl. 18.15

Fredag d. 28. december kl. 15.15

Pellegrino satte ny rekord i sidste start og den har fået

en god kusk i sulkyen her. 8 Kennedy Star køres af Kent

”Jocke” Jokumsen og jeg tror at den har en god vinderchance

her, da den gik godt i seneste start.

aalborg • 29


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

ÅL20121021-11

30 • aalborg

11 Trio

Vinder

Orange Plads

Trio

b

3-12-årige højst 30.000 kr.

2100 m. Autostart.

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

H

REX NEO 2100:1 *17,7 M 17,3 AM 23.000

4,brun h. v Gigant Neo - 12: 12 0-4-1 17,3a 18.000 11: 7 1-0-0 19,3a 5.000 Tot: 19 1-4-1

Emma Hastrup v New Quick Andersen P År 10/8 -2 1/ 1820 2 17,9 - - 43 8’

Opdr: Lise Lotthe Christensen Andersen P Ch 25/8 -12 5/ 2950 0 opg - - 617 20’

1 Ejer: K. & L. Jørgensen, K. Jokumsen Andersen P Ål 9/9 -4 6/ 1600 0 18,5 ag - - 1119 25’

Blå/hvid/reklame, Andersen P År 19/9 -6 4/ 2300 0 20,5 - - 403 10’

Andersen Pauli (Jokumsen K)a Andersen P Ål 1/10 -2 5/ 2100 d g - - 293 15’

PILBROS PRIDE 2 18,8 M 17,5 AK 28.350

5,mkbr. hp. v Doc’s Shawbet - 12: 10 0-1-0 17,5a 14.450 11: 7 1-1-1 19,1 13.900 Tot: 17 1-2-1

Audit Katinka v Count’s Pride Jørgensen J År 17/6 -9 6/ 1800 4 19,0 a - - 299 10’

Opdr: Ivan Krieger Lassen F År 30/6 -8 5/ 2300 5 18,8 - - 304 25’

2 Ejer: Stald Alberta & Ivan Krieger Jørgensen J År 22/8 -8 9/ 1800 4 18,1 a - - 354 10’

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J År 19/9 -6 2/ 2300 0 20,2 - - 504 10’

År Jørgensen Johnny (Theilmann A)a Lassen F År 3/10 -7 4/ 1800 4 18,0 a - - 90 8’

PERNILLE K 3 17,3 M 15,4 AK 17,1 AM 21.550

5,rød hp. v Tap In - 12: 13 0-2-4 15,4a 10.550 11: 14 1-1-1 18,9a 11.000 Tot: 27 1-3-5

High Dollar Lady v Mr Lavec Mønster K Sk 4/8 -4 3/ 1700 2 15,4 a - - 40 4’

Opdr: Hans Kurt Jensen Kristensen J Bi 23/8 -4 10/ 1900 0 18,2 a - - 134 5’

3 Ejer: Peter, John & Dorit Kristensen Kristensen J Sk 10/9 -4 2/ 2120 0 19,2 g - - 737 5’

Hvid/reklame, Mønster K Ål 17/9 -3 10/ 2100 2 17,1 a - - 72 5’

Sk Mønster Knud (Kristensen P)a Kristensen J Sk 8/10 -8 6/ 2100 3 19,1 a - - 125 8’

SANNE L M 4 18,4 M 15,6 AK 17,6 AM 17.800

3,brun hp. v Dream Vacation - 12: 9 0-1-5 15,6a 17.800 11: 0 0-0-0 0 Tot: 9 0-1-5

Jill L M v Ride The Wave Kristensen A Ål 6/8 -3 10/ 2100 3 19,0 a - - 265 5’

Opdr: Jørgen Kristensen Kristensen A Ål 29/8 -7 1/ 2120 3 18,8 - - 48 10’

4 Ejer: Stutteri Laurasminde Kristensen A Ål 8/9 -4 2/ 2100 3 17,6 a - - 243 15’

blå/reklame, Kristensen A Ål 17/9 -3 8/ 2100 4 18,0 a - - 131 5’

Kristensen Allan Kristensen A Ål 12/10 -4 9/ 1600 3 15,6 a - - 231 8’

TEMPELTON* (S) 5 18,5 M *18,1 AM 28.564

5,lbr. v. v Love You - 12: 3 0-0-0 18,7 0 11: 7 3-0-1 18,1a 21.158 Tot: 15 3-0-2

Born To Run v Alf Palema Friis M Ål 5/12 -4 1/ 2120 4 20,3 - - 51 8’

Opdr: Opdrættet I Sverige Friis M Sk 19/12 -4 4/ 2100 1 18,1 a - - 27 5’

5 Ejer: Anette Kolding & Johnny Nielsen Friis M Sk 16/1 -7 1/ 2100 d g - - 35 10’

Blå/reklame, Friis M Bi 3/5 -7 6/ 2020 0 18,7 g - - 243 5’

Sk Friis Morten (Nielsen A K)a Friis M Od 18/5 -7 3/ 2160 0 21,3 g - - 45 5’

RAKETTEN G K 6 17,6 M 15,7 AK 16,7 AM 22.850

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 13 0-2-1 15,7a 14.550 11: 9 0-1-3 16,7a 8.300 Tot: 22 0-3-4

Hansine v Victor Victor Jørgensen J Sk 4/8 -4 8/ 1700 5 15,7 a - - 170 4’

Opdr: Erik Grove Olsen J Ål 20/8 -4 2/ 2100 4 18,9 a - - 47 13’

6 Ejer: Gert & Sabina Nielsen Friborg K Sk 10/9 -4 1/ 2120 5 19,0 - - 241 5’

sort, rød Friborg K Od 28/9 -5 8/ 1640 0 17,4 a - - 281 8’

Nielsen Sabina a Friborg K År 3/10 -7 7/ 1800 5 18,4 a - - 190 8’

POWER K K 7 17,7 M 16,6 AK 18,0 AM 29.850

5,brun hp. v Vic Torre - 12: 9 0-2-0 16,6a 6.250 11: 11 2-0-0 17,1a 21.100 Tot: 21 2-3-0

Erycina v Speed Merchant Kramer J Sk 28/4 -8 10/ 2100 0 21,7 a - - 42 10’

Opdr: Kim K. Hansen Dahl G Sk 21/5 -6 5/ 2120 0 opg g - - 298 5’

7 Ejer: Tom Kirkegaard Dahl G Sk 6/6 -2 2/ 2120 0 19,3 g - - 442 10’

Bordeaux/grå, Dahl G Sk 10/9 -3 9/ 1700 0 16,6 a - - 265 8’

Sk Dahl Gordon (Kirkegaard T)a Dahl G Sk 8/10 -2 2/ 2100 2 18,0 a - - 58 8’

RACING GLOBE 8 17,2 M 19,5 AM 15.750

4,brun h. v Golden Globe - 12: 12 1-1-2 19,5a 15.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 12 1-1-2

Virginia Crown v Armbro Fame Friborg K Ål 6/8 -k 1/ 2120 k 20,3 - - gk

Opdr: Tage Jørgensen Sørensen L Ål 20/8 -3 8/ 2100 0 dist ag - - 183 13’

8 Ejer: Tage Jørgensen Pedersen K Ål 29/8 -5 2/ 2100 3 18,1 - - 312 15’

Beige/grøn/reklame, Friborg K Ål 9/9 -10 3/ 2100 3 17,2 - - 385 10’

Juel Jeppe (Jørgensen T)a Pedersen K Ål 24/9 -6 5/ 2120 0 opg g - - 227 8’

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

Parkering af personbiler bagved staldene og staldterrænet er forbudt

- for ellers er der ganske enkelt ikke plads nok til de aktive og desuden

er det af sikkerhedsmæssige hensyn!

E S

SENSATION 9 17,9 M 16,8 AM 18.125

3,brun v. v New Quick - 12: 6 0-3-0 16,8a 18.125 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-3-0

Sitta Vategård v Tibur Andersen K Ål 20/8 -1 2/ 2120 0 opg g - - 164 5’

Opdr: Niels Andreasen Andersen P Ål 8/9 -3 3/ 2120 4 19,8 g - - 747 7’

9 Ejer: Niels Andreasen Andersen K Ål 17/9 -1 6/ 2100 2 17,2 a - - 75 8’

Sort/reklame, Andersen K Ål 24/9 -4 3/ 2120 2 17,9 - - 74 15’

Andersen Kenneth (Andreasen N)a Andersen K Od 10/10 -2 6/ 2140 6 16,8 a - - 134 15’

RAZZMATAZZ D 10 18,9 M 16,7 AM 20.750

4,brun v. v Valley Sentry - 12: 10 2-0-2 16,7a 20.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 10 2-0-2

Vips Nordal v Ellizar H Pedersen A Bi 25/7 -2 6/ 2000 d g - - 77 10’

Opdr: Stald D Pedersen A Ch 24/8 -3 9/ 2000 5 17,1 a - - 209 8’

10 Ejer: Team Fogsgaard Friborg K Ch 12/9 -6 5/ 2000 3 17,1 a - - 88 15’

Hvid/reklame, Friborg K Sk 30/9 -9 5/ 2120 5 18,9 - - 68 8’

Friborg Kent Pedersen A Ål 12/10 -7 7/ 2100 6 16,7 a - - 73 8’

RIKKE HASTRUP 11 17,2 M *15,5 AK *16,7 AM 22.650

4,brun hp. v Earthquake - 12: 6 3-1-0 15,5a 22.650 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 3-1-0

Annie Hastrup v Armbro Fame Jensen K Ch 22/7 -2 4/ 2020 5 17,5 - - 60 7’

Opdr: Niels H. Andersen Jensen K Ch 24/8 -8 2/ 2020 2 17,2 - - 58 8’

11 Ejer: Niels H. Andersen Jensen K Ål 8/9 -5 3/ 2120 7 19,8 g - - 36 8’

Sort/reklame, Jensen K Ål 17/9 -2 10/ 2100 1 16,7 a - - 103 5’

Jensen Kaj (Andersen N H)a Jensen K Ål 12/10 -4 10/ 1600 1 15,5 a - - 39 8’

SPEEDY CHILD 12 *18,5 M 18,5 AM 22.500

3,brun v. v Valley Sentry - 12: 8 2-1-0 18,5a 22.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 2-1-0

Best Child v Copperfield Lønborg H År 1/7 -2 3/ 1800 0 21,1 ag - - 76 20’

Opdr: Niels Kristian Korfitzen Bonde T Ål 20/7 -4 6/ 2100 2 18,5 a - - 173 5’

12 Ejer: Mikael T. Hansen & Henrik Junker Friborg K Sk 13/8 -3 3/ 2100 1 18,5 g - - 77 8’

Blå/sort/reklame, Friborg K Bi 6/9 -4 1/ 2020 4 18,6 g - - 69 15’

Lønborg Henrik (Hansen M)a Friborg K Ål 1/10 -5 10/ 2100 d g a - - 206 15’

i DAgeNS TiPS

11 rikke Hastrup – 5 Tempelton – 3 Pernille k // outs. 4 Sanne l m

hatrrick til rikkE hastruP?

11 rikke Hastrup er en herlig hoppe, som trods bagspor

bare har vundet 2 fine sejre i de seneste starter og med

2 nye rekorder til følge. 5 Tempelton indledte den DK

karriere på fineste vis men sæsonen 2012 har endnu

ikke budt på noget positiv men hesten har en god grund

kapacitet og dygtige ejere som formår at komme med

hestene i fin skik. 3 Pernille K kommer igen med Knud

Mønster og så skal man se op for hesten, da han har et

godt tag på den. bliver sikker sendt mod spidsen og derfra

bliver den svær at bide skeer med. 4 Sanne l M har

virket mere stærk i de seneste starter og bliver spændende

at følge her med godt startspor.

aalborg • 31


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

32 • aalborg

12 Mørkbrun

Trio

Plads

12Vinder

Trio

Amatørløb

3-12-årige højst 110.000 kr.

2100 m. Tillæg 20 m ved 12.001 kr, 40 m ved 36.001 kr.

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500-400 (7 præmier) Indskud: 300 kr.

H

OPASIA ØSTERKÆR 2100:1 18,9 M 20,0 AK 8.700

6,brun hp. v Great Challenger - 12: 7 0-0-0 18,9 0 11: 9 0-0-1 21,1 2.000 Tot: 27 1-0-2

1

Sanne Østerkær v Vokal N

Opdr: Henning Christensen

Ejer: Henning Christensen

Christensen H

Christensen H

Christensen H

År

Ål

Ål

1/7 -9

20/7 -5

20/8 -9

2/ 2300

8/ 2100

1/ 2100

0 opg g

0 20,4 a

d g

- -

- -

- -

1667

1190

615

10’

5’

5’

Rød/hvid, Christensen H Ål 9/9 -12 3/ 2120 0 18,9 - - 358 10’

Christensen Henning a Christensen H År 5/10 -1 7/ 2300 d g13 - - 401 5’

RAMBO NEERGÅRD 2 19,5 M 17,5 AM 8.950

4,sbr. v. v Vic Torre - 12: 11 0-2-0 19,5 8.950 11: 7 0-0-0 24,0 0 Tot: 18 0-2-0

2

Freja Flamingo v Carmody Lobell

Opdr: Knud O. Eriksen

Ejer: Mads & Birgit Hjortsballe, Lea Olsen

Lønborg H

Hjortsballe M

Jørgensen B

Od

Ål

År

5/7 -1

20/7 -5

10/8 -1

2/ 2140

2/ 2100

1/ 1820

2 17,5 a - -

0 19,9 ag - -

5 20,0 - -

45

40

29

8’

5’

5’

Blå/guld, Hjortsballe M Ål 20/8 -9 4/ 2100 2 19,5 - - 96 5’

Bi Hjortsballe Mads a Hjortsballe M Ål 29/8 -5 3/ 2100 0 20,1 g - - 339 15’

SPACE BEE 3 *19,2 AM 5.000

3,mkbr. v. v Chipmate - 12: 5 1-0-0 19,2a 5.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 1-0-0

3

Catja Bee v Crown De Joie

Opdr: Bent Ole Pedersen

Ejer: Stutteri Bakkelygård

Lønborg H

Bæk Nielsen M

Lønborg H

Ål

Ål

År

6/8 -2

20/8 -3

19/9 -7

3/ 2100

1/ 2100

8/ 1800

1 19,2 a

d g a

d g7 a

- -

- -

- -

116

56

57

5’

13’

8’

Mørkeblå/reklame, Larsen J L Ål 1/10 -k 1/ 2120 k dg4 - - ejg

Larsen Jesper L. (Pedersen B O)a Larsen J L Ål 12/10 -k 2/ 2100 k 21,9 - - gk

OLYMPUS AVALON 2120:1 *17,9 M 17,4 AM 26.000

6,rød v. v Turbo Sandy - 12: 5 0-0-1 17,9 2.250 11: 10 1-4-0 17,9 23.250 Tot: 21 1-4-1

4

Lovely More v Niton

Opdr: Charlotte Olsen

Ejer: Charlotte & Johnni Olsen

Olsen C

Olsen Jo.

Olsen Jo.

Ål

Ål

Ål

9/7 -7

20/8 -9

9/9 -12

2/ 2120n 0 20,9 g

1/ 2120 3 18,7

1/ 2140 5 17,9

- -

- -

- -

337

74

105

5’

5’

10’

Sort/hvid, Olsen C Ål 24/9 -6 6/ 2120 d g2 - - 426 8’

Olsen Johnni (Olsen C)a Olsen C Ål 1/10 -10 2/ 2100 0 opg g - - 85 10’

LESTO BEE 2 17,8 M 16,5 AK 35.050

9,sort v. v Palle Parc - 12: 1 0-0-0 17,8 0 11: 11 0-0-2 18,3 8.000 Tot: 43 1-3-7

5

Thea H v Dick’s Bell

Opdr: Bent Ole Pedersen

Ejer: Jan Normann Christensen

Jørgensen J

Jørgensen J

Jørgensen J

Ål 17/10 -3

Sk 24/10 -4

Ål 13/11 -2

12/ 2100

4/ 2120

2/ 2140

4 17,3 a

5 20,0

0 18,3

- -

- -

- -

548

160

607

8’

5’

10’

Blå/grå/hvid/logo, Normann A År 15/7 -k 1/ 1800 k 21,4 - - gk

Hansen Lise Ullerup (Christensen J N)a Jørgensen J Ål 6/8 -7 3/ 2120 0 17,8 - - 1077 5’

PETRONELLA 3 18,5 M 14,4 AK 35.250

5,sbr. hp. v S J’s Photo - 12: 9 1-0-2 18,5 10.750 11: 10 3-0-1 19,8 24.500 Tot: 19 4-0-3

6

Felicia Crown v Lindy’s Crown

Opdr: Nils Bowall

Ejer: Nils Bowall

Juel J

Juel J

Juel J

År

Od

Ch

25/5 -7

15/6 -3

4/7 -3

7/ 1820

12/ 2140

4/ 1600

0 23,4 g

1 16,3 a

3 14,4 a

- -

- -

- -

179

351

17

5’

5’

15’

Blå/hvid/rød, Friis M Ål 18/7 -2 3/ 2100 0 18,5 - - 188 10’

Sk Pedersen Kim (Juul M) Jørgensen B Ål 29/8 -4 3/ 2100 d g6 - - 40 15’

SAGA L 4 17,5 K 18,1 M 16,7 AK 29.012

3,sort hp. v Golden Globe - 12: 7 0-0-1 18,1 10.900 11: 4 0-1-1 17,5 18.112 Tot: 11 0-1-2

7

Goofy Girl v Armbro Fame

Opdr: Ole A. Larsen

Ejer: Larsen & Jokumsen

Ecce K

Lindhardt C

Lindhardt C

Bi

Ch

Ål

20/5 -2

10/6 -12

18/7 -8

3/ 1900

6/ 2000

2/ 2100

7 16,7 ag - -

0 18,5 a - -

0 17,4 a - -

257

306

252

25’

30’

15’

Rød/grøn, Lindhardt C Bi 20/9 -7 6/ 2000 0 18,1 - - 252 5’

Sk Kristiansen Dennis (Lindhardt C) Mønster K Od 10/10 -3 3/ 2140 0 16,8 a - - 224 10’

REVAL SMED 2140:1 16,7 M 14,3 AK 99.950

4,sbr. v. v Chipmate - 12: 10 0-0-4 16,7 15.400 11: 13 4-0-0 18,5 67.700 Tot: 29 5-0-4

8

Gazelle Smed v Wee Hjordal

Opdr: Elund Christensen

Ejer: Elund Christensen

Friborg K

Friborg K

Petersen M

Sk

År

Ål

6/6 -4

10/8 -7

29/8 -5

7/ 2100

9/ 2300

4/ 2140

0 17,9 a

4 18,5 a

3 16,7

- -

- -

- -

155

116

301

10’

8’

15’

Sort/rød, Friborg K Ål 1/10 -4 6/ 1600 0 14,3 a - - 229 20’

Nielsen Kjell (Christensen E)a Lønborg H År 14/10 -4 1/ 2320 3 17,8 - - 123 20’

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

OSIRIS SLEIPNER 2 17,0 M 15,0 AM 108.031

6,brun v. v Holiday Fest - 12: 13 2-2-1 20,0 41.161 11: 18 2-1-3 17,3 42.870 Tot: 50 6-5-5

Golden Lady v Sleipner Mønster K Sk 6/6 -4 2/ 2100 2 16,9 a - - 236 10’

Opdr: Stald D Friborg K Ål 13/6 -5 8/ 2600 3 16,6 a - - 428 25’

9 Ejer: Anita Lauesen & Freja Friborg Juel J Ch 11/7 -4 3/ 2000 0 15,0 a - - 88 15’

Hvid/blå/gul/rød, Friborg K Sk 30/7 -7 7/ 1700 0 15,8 a - - 358 8’

Friborg Dan a Friborg K Ch 15/8 -5 3/ 2500 0 16,7 a - - 111 25’

POWER GILL 3 15,9 M 13,6 AK 104.100

5,brun h. v Gill’s Victory - 12: 10 1-0-3 15,9 24.350 11: 11 2-2-1 18,1 38.750 Tot: 31 5-3-5

Ruckfinder v Buckfinder Kjær R Bi 25/7 -7 1/ 1900 1 14,5 a - - 82 13’

Opdr: Poul Nøhr Olsen J Ål 20/8 -6 10/ 2100 4 16,8 a - - 32 13’

10 Ejer: Poul Nøhr Kjær R Ål 9/9 -10 1/ 2140 5 15,9 - - 62 10’

Orange/blå, Andersen K Ål 17/9 -6 12/ 2100 4 16,4 a - - 141 5’

Klitgaard Søren (Nøhr P)a Andersen K Ål 1/10 -4 1/ 1600 3 13,6 a - - 66 20’

OAT 4 16,8 M 14,6 AK 108.163

6,brun h. v Great Challenger - 12: 14 1-1-0 17,1 21.500 11: 23 6-4-3 16,8 75.400 Tot: 46 7-7-3

Vips Nordal v Ellizar H Andersen K Ål 20/8 -6 9/ 2100 1 16,3 a - - 39 13’

Opdr: Stald D Jensen K Ål 29/8 -3 7/ 1600 0 14,8 a - - 244 15’

11 Ejer: Stald D Andersen K Ål 9/9 -7 4/ 3120 0 17,1 - - 437 40’

Sort/hvid/reklame, Pedersen K Ål 17/9 -11 5/ 2120 4 18,8 - - 63 5’

Hansen Mikael T. (Jensen K)a Olsen J Ål 1/10 -8 11/ 1600 d g11 a - - 545 20’

MALACO BAUNEHØJ 5 17,0 M 16,1 AK 90.737

8,brun v. v New Quick - 12: 14 0-2-2 17,5 6.250 11: 17 2-3-1 18,4 10.900 Tot: 70 7-13-5

Dreamline Croslee v Crown De Joie Jensen M Ål 29/8 -8 6/ 2100 0 19,1 ag - - 43 3’

Opdr: John Jensen Jensen M Ål 8/9 -1 1/ 2680 3 18,5 - - 114 3’

12 Ejer: John & Mathias Jensen Jensen M Ål 17/9 -9 3/ 2120 3 19,8 - - 39 3’

Rød/sort, Jensen M Ål 24/9 -10 2/ 2180 0 19,0 - - 117 3’

Jensen Mathias (Jensen J)a Jensen M Ål 1/10 -11 1/ 2120 4 18,3 g - - 39 3’

GLAMOUR CHEVAL (S) 6 16,8 M 15,2 AK 95.524

7,mkbr. hp. v Fast Photo - 12: 15 1-1-1 17,4 13.300 11: 9 2-1-1 16,4a 29.750 Tot: 49 3-5-5

Elvina Hyppinge v Moment Of Magic Friis M Sk 13/8 -4 11/ 2100 3 18,0 a - - 428 8’

Opdr: Horsetrading in Sweden AB, Katrineholm Friis Jo. Sk 27/8 -5 2/ 2100 5 16,1 a - - 156 5’

13 Ejer: Jens & Lis Pedersen Friis M Sk 10/9 -6 3/ 1700 0 16,6 a - - 134 8’

Mørkeblå/reklame, Friis M Bi 20/9 -7 4/ 2020 0 17,4 - - 393 5’

Sk Primholt Jan (Pedersen J)a Friis Jo. Sk 8/10 -5 6/ 2100 0 17,9 a - - 631 8’

POKER 7 17,5 M 17,3 AK 63.600

5,rød v. v Gidde Palema - 12: 20 3-2-2 17,5 58.750 11: 7 0-0-0 20,5 2.950 Tot: 32 3-2-3

Lovely More v Niton Jensen P Ål 20/8 -4 9/ 2100 5 19,2 a - - 265 13’

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen C År 7/9 -3 1/ 1820 4 20,6 g - - 50 5’

14 Ejer: Klausbjerggård Olsen C År 21/9 -7 4/ 2320 1 18,3 - - 87 30’

Turkis/hvidt logo, Olsen J År 3/10 -6 3/ 2300 5 17,9 a - - 50 10’

Olsen Charlotte (Olsen A)a Olsen J År 14/10 -3 6/ 1800 0 17,3 a - - 195 20’

LUIGI BAUN 8 16,5 M 16,3 AM 89.550

9,sort v. v Little Devil - 12: 11 1-2-0 17,5 8.200 11: 12 0-1-1 17,8 7.500 Tot: 77 6-11-6

West Point v Hilli Hanover Aaen S År 15/7 -10 2/ 2320 0 20,0 - - 37 3’

Opdr: Jens Arne Mikkelsen Aaen S Ål 20/8 -9 1/ 2140 4 18,1 - - 49 5’

15 Ejer: Christensen, Søndergaard & Aaen Aaen S Ål 29/8 -8 11/ 2100 2 18,1 a - - 77 3’

Sort/guld, Aaen S Ål 17/9 -9 2/ 2140 6 19,5 g - - 90 3’

Sk Aaen Søren (Christensen T)a Hansen A R Ål 12/10 -1m 1/ 2120 4 19,8 - - 136 4’

i DAgeNS TiPS

6 Petronella – 10 Power gill – 4 olympus Avalon // outs. 8 reval Smed

amatørENE sluttEr

6 Petronella er en fin hoppe når den fungerer og har fået

en god kusk, så det tror jeg kan ende med en god vinderchance

her. 10 Power gill går også gode løb og sænkede

i seneste start sin rekord, så formen er helt på top. 4

olympus avalon er en stor stærk hest, som jeg tror kan

få en god vinter kampagne, da den kan have fordel af

de seje baner på den tid af året. 8 reval Smed har ikke

sejret i år, men også mødt god og hård modstand og den

førende amatør her i aalborg har fået en god køretur her.

aalborg • 33


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012

8 rækker à 2 kr. Pris 16 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2

eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.

1. 1

2. 2 3

3. 2 3 4 5 6

16 rækker à 2 kr. Pris 32 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads

1, 2 eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.

1. 1 2

2. 1 2 3

3. 2 3 4 5 6

18 rækker à 2 kr. Pris 36 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.

1. 1

2. 2 3 4

3. 2 3 4 5 6 7 8

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.

1. 1 2

2. 1 2 3 4

3. 1 2 3 4 5 6

20 rækker à 2 kr. Pris 40 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads

1 eller 2. Tredieplads 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12.

Tallene erstattes med numre på dine tolv valgte heste.

1. 1 2

2. 1 2

3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45 rækker à 2 kr. Pris 90 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.

1. 1 2 3

2. 1 2 3 4

3. 1 2 3 4 5 6 7

34 • aalborg

NKI Racing Arena Aalborg

Systemforslag

til hestevæddeløb

21 rækker à 2 kr. Pris 42 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9.

Tallene erstattes med numre på dine ni valgte heste.

1. 1

2. 2 3 4

3. 2 3 4 5 6 7 8 9

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3, 4

eller 5. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.

1. 1

2. 2 3 4 5

3. 2 3 4 5 6 7 8

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads

1, 2 eller 3. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.

1. 1 2 3

2. 1 2 3

3. 1 2 3 4 5 6

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.

Tallene erstattes med numre på dine ti valgte heste.

1. 1

2. 2 3 4

3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 rækker à 2 kr. Pris 50 kr.

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3,

4, 5 eller 6. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.

1. 1

2. 2 3 4 5 6

3. 2 3 4 5 6 7

Travdiscount’s

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG

KVARTALSHEST

KVARTALSHEST

KVARTALSHEST

SÅDAN GØR DU:

KVARTALSHEST

Vind

æren

... og ne præmier

I år kåres, hvert kvartal, en “Travdiscount’s Kvartalshest”. Vinderen er hesten

med est førstepladser i kvartalet. Hvis to eller ere heste har samme antal

førstepladser, sorteres der efter andenpladser, tredjepladser osv.

Skulle situationen opstår, hvor ere heste har præcist samme antal placeringer,

er det hesten der har vundet est penge i kvartalet, der kåres til Kvartalshest.

PRÆMIE: Et ot dækken med tryk, æren, samt automatisk deltagelse i konkurrencen

om at blive “Årets Championats-kvartalshest”.

CHAMPIONATS-KVARTALSHEST

Én af de re kvartalsheste kåres til denne titel. Her er det udelukkende publikum,

der er fremmødt ved årets championatsfest, der kårer hesten. Hestens ejer

skal ligeledes være mødt op til festen, for at hesten kan deltage i konkurrencen.

PRÆMIE: Ejeren får en Red/One træningssele, og æren. Staldmanden får et

Wahlsten sommersæt med tryk. Gaverne kan ikke ombyttes.

Kinderupvej 5 • 9310 Vodskov • Tlf 98286244 • www.travdiscount.dk

aalborg • 35


Det er os der holder

kloakkerne rene...

...og meget mere:

• Kloakservice

• Entreprenørarbejde

• TV-inspektion

• Tankrensning

• Industriservice

• Sandrensning

• Harbour service

Kloak- & Industriservice A/S

Døgnvagt 70 10 80 00

Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!