Velkommen til alle friske tirsdags - eftermiddagspiger Dejbjerg

eftermiddagspiger.dk

Velkommen til alle friske tirsdags - eftermiddagspiger Dejbjerg

Velkommen til alle friske tirsdagseftermiddagspiger 2013

I vores tirsdags eftermiddagspigeklub spiller vi en masse golf og konkurrerer både mod os selv og

hinanden under hyggelige former og forsøger at forbedre vores handicap i den ugentlige kappestrid, og

når runden er slut, er det tid til at gennemgå kiksere og superslag, mens man hygger sig og nyder

forfriskninger i vores restaurant i klubhuset.

I Den lille Grønne har vi samlet oplysninger om arrangementer, matchformer, beregning af point,

udfyldelse af scorekort, handicapregulering m.m. Det koster kun 250,- kr. at være med i hele sæsonen

frem til vores afslutningsmatch 1. lørdag i oktober, kontingentet betales til vores kasserer ved sæsonstart.

Det er muligt at prøvespille et par gange før man tilmelder sig. Hvis man ønsker at melde sig ind i

klubben efter 1. august betales halvt kontingent kr. 125,-

Vi ønsker alle en god sæson.

Sådan gør vi om tirsdagen

Vi har 5 starttidspunkter at vælge mellem, kl. 14 med 6 starttider, kl. 15 med 2 tider,

kl. 16 med 2 tider og kl. 16.30 med 2 tider og som nyt i år kl. 17.00 med 1 tid.

Der er lagt blokering ind i Golfbox. Dette evalueres ultimo juni 2013.

Vi skal som vanligt møde 10 minutter i starttid, hvor der trækkes lod om holdsammensætningen, som

består af 4 piger pr. hold. Man skal være med i lodtrækningen for at kunne deltage i matchen og få point

til ”Årets score”, se dette punkt. Via lodtrækningen kommer man til at spille med mange forskellige i

løbet af sæsonen, og er man ny i klubben, er det en god måde at blive kendt på.

Den først fremmødte kl. 14 lægger scorekort og reguleringsliste frem.

Når matchen er færdig, lægges scorekortet på bordet, og resultatet skrives på reguleringslisten.

Man skal være opmærksom på, at man altid kan skrive NR (no return) på sit scorekort og så alligevel

spille sin runde færdig.

I juli måned skal vi selv booke tid – i den måned er der ikke lagt blokering ind.

1 gang hver måned spiller vi match med obligatorisk spisning og præmier til de piger, som

har lavet de bedste scorer.

Tilmelding til disse matcher skal ske senest 7 dage før matchen - i Golfbox!

Sådan gør du: Log in i Golfbox – kalender – turnering, dato på matchen, tilmeld.

Matchprogrammet udleveres til alle på et lille plastikkort – med mobilnr. + e-mail, til flere fra firkløveret,

som er ansvarlig for startlister samt adresse på hjemmesiden, www.eftermiddagspiger.dk

Eftermiddagspigerne er opdelt i 3 handicaprækker, som er fastsat ud fra det handicap, man har ved

sæsonstart. Man skal dog altid spille i sit registrerede handicap.

C-spillere der i løbet af sæsonen har spillet sig ned i handicap til B-rækken, skal fortsat spille stableford

på slagspils dage. 1. tirsdag i hver måned spiller a-spillere slagspil, B-spillere kan skriftligt vælge slagspil

fra for hele sæsonen. C-spillere spiller stableford.

Række Handicap Antal slag

A 0 – 20,6 0 - 22

B 20,7 – 33,5 23 - 36

C 33,6 – 54,0 37 - 57


Scorekortet SKAL indeholde:

Navn og medlemsnummer

handicap

tildelte slag

matchform

dato

spillerens underskrift

markørens underskrift

stablefordpoint - og ved slagspil også antal slag

X i EDS, hvis det ønskes (sæt X både på scorekort og reguleringslisten)

Handicapregulering

Når man har afleveret sit scorekort om tirsdagen og har skrevet sit resultat på reguleringslisten,

beregner vi point til ”Årets score” og sender den aktuelle score videre til handicapregulering.

Ønsker man at handicapreguleres skal der ALTID skrives X i EKS efter de nye handicapregler

2012.Reguleringen sker på grundlag af følgende handicapgrupper

Gruppe Handicap

1

2

3

4

5

6

Op til 4,4

4,5 – 11,4

11,5 – 18,4

18,5 – 26,4

26,5 – 36

37 og op

Neutral zone:

Stablefordpoint

35 – 36

34 – 36

33 – 36

32 – 36

31 – 36

0 - 36

Stablefordpoint

færre end

neutral

zone og No

Return.

Tillæg handicap:

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0

Score bedre

end til

handicap:

Fratræk pr.

Stablefordpoint

over 36:

Alle scorekort SKAL afleveres (også ved NR) og videregives til handicapreguleringen – se de nye

regler vedr. handicapregulering. Husk at skrive X i EDS!

Det nye handicap gælder umiddelbart efter, at man har forbedret det.

EDS: Ekstra Dags Score

EDS er en mulighed for at få sit handicap reguleret op uden for tællende klubmatcher, hvis man har et

hcp. Mellem 4,5 og 36,0. Kan efter de nye handicapregler benyttes 2 gange om ugen. Gælder dog ikke i

perioden, hvor der skal lægges op på fairways.

Eftermiddagspigerne kan tilmelde sig EDS om tirsdagen ved at sætte X ud for sit navn på

den fremlagte reguleringsliste og på scorekortet, inden man går ud.

Birdies

HUSK man kan vinde en fugl – hver tirsdag – hvis du får en birdie.

HUSK at markere det på scorekortet, ”pip” e.lign. Udleveres ved efterfølgende match.

Der udleveres ikke ”fugl” til birdies lavet på udebane ved venskabsmatcher!

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0


Sommerens bedste score

Man spiller om at samle de bedste scores på flg. tirsdage

7/5 – 21/5 – 4/6 – 11/6 – 2/7 – 9/7 – 23/7 – 30/7 – 6/8 – 13/8 – 3/9 – 10/9 – 17/9

De valgte scores SKAL noteres den dag, der spilles og kan ikke senere ændres.

Husk at der SKAL udfyldes et af de små scorekort med de valgte huller, hver gang du noterer

scores på Sommerens bedste scorekort!

Der er præmier til de bedste i hver række, og præmierne uddeles til afslutningen, hvor man SKAL være

tilstede.

Årets bedste score

I løbet af sæsonen spiller vi om årets bedste samlede resultat. Her er det de 12 bedste scores, der tæller.

Til vinderne i de 3 rækker er der fine præmier, der uddeles til vores afslutningsmatch i oktober.

NYT fra 2012:

Det blev ved opstarten bestemt, at præmier i ”Årets score” nu tildeles de retmæssige vindere –

uanset om man deltager i afslutningsmatchen eller er forhindret – men der opfordres dog til, at man så

vidt muligt deltager i afslutningsmatchen.

Er man forhindret vil præmien kunne afhentes i Shoppen i oktober måned inden 31.10.

Stablefordpoint Point Årets score Slagspil netto

45 19 63

44 18 64

43 17 65

42 16 66

41 15 67

40 14 68

39 13 69

38 12 70

37 11 71

36 10 72

35 9 73

34 8 74

33 7 75

32 6 76

31 5 77

30 4 78

29 3 79

28 2 80

27 1 81

Tirsdagswhisky – hole in one

Eftermiddagspigerne udlover en flaske tirsdagswhisky som ekstra præmie til den eller

eftermiddagspige(r), som laver hole in one ved en match om tirsdagen. (Alle tirsdage, som er med i

matchprogrammet). Whiskyen er i år sponsoreret af Hellum Data Note, computer salg og

reparation, Dejbjerg v/Rolf Werner Christensen.


Matchformer om tirsdagen

Slagspil I slagspil spiller deltagerne en 18 hullers runde, og den spiller, der har færrest antal slag (netto)

for samtlige huller, er vinder. I Slagspil skal man spille bolden i hul. Når der er slagspil på programmet i

vores klub spiller A-spillere altid slagspil, B-spillere vælger nu fra sæsonens start, om de vil spille slagspil

eller stableford, mens C-spillere spiller stableford hele sæsonen – også selvom man har spillet sig ned i

handicap (undtagen i flagspil, hvor alle spiller slagspil).

Stableford spilles efter slagspilsregler, men spilleren opnår 2 points, når spillerens nettoscore er lig par.

Er nettoscoren 1 over par gives 1 point og er nettoscoren mere end 1 slag over par, gives 0 p. Er

nettoscoren 1 under par, gives 3 p., er nettoscoren 2 under par gives 4 p. osv. En bold, som ikke kan

give point, bør samles op.

Greensome En turnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret

slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er blevet

valgt. Den anden bold samles op. Herefter skiftes spillerne til at slå. (Driver begge spillere out of bounds,

må kun én af spillerne drive om).

Udregning af hcp: Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4. Der rundes op eller

ned.

Flagspil Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hendes bold ligger, når hun har

brugt så mange slag, som banens par + hendes antal tildelte slag udgør. Har spilleren ikke anvendt alle

sine slag efter 18 huller, fortsætter hun på en ny runde, indtil slagene er brugt. Har man brugt alle sine

slag inden det sidste hul, skal banen alligevel spilles færdig. Vinder er den spiller, som når længst.

Finsk stableford På alle huller skal man kaste sin bold 1 gang. Dette kast er gratis og tæller ikke som

slag. Hvor og hvornår på hullet dette kast foretages bestemmer spilleren selv, men man skal stå på det

punkt, hvor bolden ligger. Spilleren skal stå oprejst med vægten fordelt lige på begge ben, når kastet

foretages. Man skal kaste med overhånd. Foretager man ikke kastet, tildeles man 2 straffeslag

Tre-køllematch Stablefordmatch, hvor der kun anvendes 3 køller/jern/putter efter eget valg.

Der må kun medbringes 3 køller/jern på banen.

Snorematch Hver spiller forsynes med en snor med f.eks. ½ meter, og spilleren kan flytte sin bold i

snorens længde én gang på hvert hul inden for banens grænser – uden at tælle et slag. Ubrugt snor

godskrives ikke.

Hallington match

Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis

der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.

Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4-hul i 3 slag,

opnår man 8 - 3 = 5 point.

Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger

hver enkelt spillers antal tildelte slag.

Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Texas scramble

Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere, på hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste

drive. Herfra slår alle så deres 2. slag, af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 3.

slag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 eller 5 gange.


Eclectic – spilles ikke i år

Turneringen spilles over 3 runder (se matchprogram). Hver spiller udfærdiger sit eget 18 hullers

eclectic scorekort med den bedste score på hvert hul fra de 1-3 runder, man har spillet. Man må

derfor lave en kopi til sig selv fra de spillede eclectic runder, sådan man til slut kan udfærdige sit endelige

eclectic scorekort. På eclectic scorekortet noteres datoen ud for hvert hul med, hvornår scoren er opnået.

Afleveres i underskrevet stand 14 dage efter sidste spilledag

More magazines by this user
Similar magazines