kratten - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

kratten - LKB-Gistrup

Fastelavnsfesten

2010

LÆS INDE

I BLADET

Bank og hovedsponsor

for LKB Gistrup

nyt look

APRIL 2010 · NR. 01 · ÅRGANG 43

Beretning fra generalforsamlingen · Fastelavnsfest 2010 · Nyt fra Petanque

En helt usædvanlig festdag · Forårsgymnastik · LKB’s seniorafdeling

badminton · fodbold · gymnastik · motionscenter

Petanque · tennis · volleyball · bordtennis


Kontakt os, hvis du har en hjemmeside,

tryksag eller anden markedsføring som

kunne bruge et løft - Vi er altid klar til en

uforpligtende snak!

Se mere på www.m-b.dk

altid parat til eventyr i hele verden

Spar nOrd tilbyder et internatiOnalt kreditkOrt, SOm giver dig

flekSibel handlefrihed Og tryghed, uanSet Om du OphOlder

dig inden fOr eller uden fOr landetS grænSer

- Rentefri kredit fra 30.000 kr.

(behov aftalesindividuelt med rådgiver)

- Op til 42 dages rentefri kredit på

kortforbrug

- Fordelagtig tilkøb af rejseforsikring,

der også sikrer ægtefælle/samlever

og børn på egne ferierejser uden dig

- Fordelsprogram - blandt andet rabat

på leje af bil

Vi støtter sporten

og kulturen

BUSINESS CENTER

NORDJYLLAND A/S

Fredrikstadvej 1, Aalborg

www.partner-herning.dk

www.dokit.dk

Tlf. 70 10 36 66

Og som Stjernekunde kan du

opnå ekstra fordele:

- Ekstra sikkerhed ved køb af

elektroniske ting til hjemmet fx

hårde hvidevarer og fladskærms TV

(Købsforsikring, prissikring og udvidet

reklamationsret)

- Gratis oprettelse og intet årligt kortholdergebyr

DIN LOKALE PARTNER

- MED EGEN SERVICEAFDELING

Vores in-house serviceafdeling sikrer,

at du som kunde får hjælp inden for kun 4 timer,

hvis uheldet er ude,

og en printer er ude af drift.

Og for at gøre det hele endnu lettere for dig,

kan du benytte samme telefonnummer,

hvad end du har brug for service, papir,

support, vejledning eller...

Du skal blot huske nummeret: 70 10 36 66

På gensyn i

Spar Nord Gistrup

Hadsundvej 346

9260 Gistrup

Tlf. 96 36 45 00


Beretning på

hovedgeneralforsamlingen

I forhold til et normalt år var hovedgeneralforsamlingen i år

rykket frem til midt i februar og da der samtidigt var endnu et

kraftigt snevejr den pågældende aften får de mange, der ikke

nåede frem til mødet, her muligheden for at læse beretningen

for 2010 i sin helhed:

Som indledning på årets beretning vil jeg minde jer om, at jeg

nu er på vej ind i mit 10. år som hovedformand for klubben og

det er egentlig lidt skræmmende, at I har ladet jer ”nøjes” med

så lidt i så mange år. Med de alt for mange job, som jeg har her

i klubben, kniber det lidt med den meget kreative og udfarende

kraft for jeg er jo med årene blevet begravet i stadig flere referater

og sekretærjobs i øvrigt og det går desværre ud over det

fremadrettede og det kreative. På trods heraf har vi dog flyttet

os en smule for efter mange års venten er det lykkedes os at få

Gistrup Idrætscenter op at stå og vi føjer til stadighed nye aktiviteter

til vores brede vifte af tilbud til indbyggerne i Gistrup og

omegn.

Sidste år måtte jeg undtagelsesvis melde om et beskedent fald

i medlemstallet fra 1539 medlemmer i 2007 til 1528 medlemmer

i 2008. Jeg må sige at vi i det forløbne år har taget revanche

for med 1667 medlemmer pr. 31.12.2009 har vi faktisk aldrig

tidligere været så mange medlemmer i LKB. Det er jeg

naturligvis meget stolt over men jeg ved godt, at det heldigvis

er lederne i de enkelte afdelinger, der tegner klubben i hverdagen

og det gør I rigtigt godt skal jeg hilse og sige. Vi har en stor

stab af meget dygtige og initiativrige ledere og derfor gælder

det om i den grad at holde på jer og gøre hverdagen lidt lettere

for os alle. Derfor har vi nedsat et strukturudvalg til at kulegrave

opbygningen af klubben, men da det her igen er ”Tordenskjolds

soldater”, der er med i udvalget, kniber det med at få

samlet tropperne til møder så processen går lidt langsommere

end håbet. Efter min mening går det FOR langsomt for vi

har et meget akut behov for at få den tunge administrative del

ændret. For mig handler det om hurtigst muligt at få så meget

selvstyre ud til de enkelte afdelinger som muligt og få forenklet

papirgangen, således at en fodboldleder ikke behøver at diskutere

indretning af et depot til gymnastik. Vores ledere melder

sig nu engang fordi de brænder for en bestemt idrætsgren og

derfor skal deres lyst og begejstring ikke køles vedvarende ned

af at blive involveret i problemer, som reelt hører andre til. Derfor

kan det ikke gå hurtigt nok med at få gjort både forretningsudvalget

og ikke mindst den store hovedbestyrelse væsentlig

mindre, end tilfældet er i dag. De her nævnte problemer med

den nuværende struktur skal vi diskutere senere så ikke mere

herom i denne omgang.

2010

Medlemstal

Den flotte fremgang i medlemstallet dækker over mange indbyrdes

forskydninger afdelingerne imellem. Efter i flere år at

have udskudt den landsdækkende tildens med faldende interesse

for badminton er udviklingen nu for alvor nået til Gistrup

og i første omgang er det seniorafdelingen, som det er gået ud

over. Den konstaterede medlemsnedgang fra 287 i 2009 til 249

her i 2010 hører hovedsageligt til hos seniorerne og et af problemerne

er, at det er uhyre få af de mange ungdomsspillere,

der gennem årene har valgt at spille badminton som senior i

klubben. Det sker på trods af, at LKB i en meget lang årrække

har haft en af de absolut største ungdomsafdelinger i Nordjylland

så her bør der for alvor sættes ind. Ungdomsafdelingen er

dog også ramt af en vigende interesse og med seks færre hold

end tidligere er her endnu et fokuspunkt at sætte ind overfor.

I fodboldafdelingen er udviklingen vendt og med 474 medlemmer

her ved starten på 2010 mod 455 medlemmer i 2008, nærmer

LKB sig de markante 500 medlemmer, som mange af

storklubberne i Aalborg har. For gymnastikafdelingen er medlemstallet

i år i høj grad også en bekræftelse på, at bestyrelsen

og instruktørerne gør det særdeles godt. Som ventet faldt antallet

af medlemmer efter åbningen af Gistrup Motionscenter,

men afdelingen har formået at omstille sig og fremgangen fra

376 medlemmer i 2007 til 397 medlemmer i 2008 er i den grad

fortsat med nu 430 aktive medlemmer. Som det har været tilfældet

siden starten af Gistrup Motionscenter diskuteres det

stadig, hvor meget der skal til, før medlemmerne registreres

som aktive. Alt andet lige har der været en kraftig forøgelse af

aktiviteterne i motionscentret i det forløbne år for sidste år blev

der registreret 173 medlemmer mod nu 262 medlemmer så

det er ikke uden grund, at pladsen efterhånden føles trang.

Den nedadgående tildens i tennis i de seneste år er desværre

fortsat for efter i en årrække at have ligget på omkring hundrede

medlemmer, er det nu blevet til 82 medlemmer, hvilket

stort set svarer til medlemstallet fra i fjor. Her ville en ungdomsafdeling

i bogstaveligste forstand givetvis kunne sætte

nyt liv i afdelingen for ikke mindst hos de unge er interessen for

sporten meget stor efter at vi har fået en spiller som nummer

tre på verdensranglisten. Der har været tilløb til et ungdomshold,

men til dato er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt

med forældre til at få det op at stå. Volleyball-afdelingen har

forsat stor succes og det har givet en fremgang i medlemstallet

på fire fra 85 medlemmer i 2008 til 89 medlemmer i 2009.

Petanque gør hvert år meget for at få flere medlemmer med

åbent hus og deltagelse på sommermarkedet i Gistrup men på

trods heraf er det desværre blevet til ét medlem mindre i det

3


www.jba.dk

v/Jan Olesen

Hadsundvej 343

9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 86

ÅBEN

alle ugens dage kl. 8.00 - 21.00

også lørdag-søndag

POST· TIPS · LOTTO

RECEPTINDLEVERING

APOTEKERVARER

HÅNDKØBSUDSALG

VAREUDBRINGNING

Vælg dansk benzin

og olie - 24 timer i døgnet

Nordjylland

Tlf.: 70 10 20 33

Vi har lidt mere

at byde på!

Autoværksted

Reparation og service

Plade- og karrosseriarbejde

Klargøring til syn

Salg og montering af:

Aircondition · Oliefyr · Alarm

Satellit TrackingAlarm · Navigation

Læderkabiner · Chiptuning

Sænkning · Alu. fælge

Sagavej 54, 9260 Gistrup

Telefon 98 31 47 79

E-mail: jba@jba.dk

www.jba.dk

Anker Nørgaard

Gistrup Pizza

og grillhus

Åbningstider

man-lør 11 - 21

søndag 12 - 21

98 31 44 00

HADSUNDVEJ 381

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER- GRILLRETTER

FANTASTISK VELSMAGENDE BRØD

Nøvlingvej 23 · 9260 Gistrup · Tlf. 9831 4043

Hårde hvidevarer og el-artikler

El-Salg Center

Otto Mønsteds Vej 6

9200 Aalborg SV

Lige overfor Dreisler Storkøb Tlf. 98 18 11 · Fax 98 18 05 26

Sagavej 58C · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 46 55 / 40 86 56 19

E-mail: nordj.bl@post.tele.dk · www.nordj.dk

Hadsundvej 20 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 3557 · Mail: vejgaardoptik@mail.dk

SALON

DAME-HERRESALON

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Tirsdag-fredag . . . . . 8.30 - 17.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 12.00

Sagavej 7 · 9260 Gistrup

98 24 44 62

Parkering lige ved døren

Sagavej 52

9260 Gistrup

Tlf. 9636 0581

www.malawicarsten.dk

DANMARKS STØRSTE

AKVARIEBUTIK &

ALT TIL HAVEDAMMEN!


Beretning fortsat

forløbne år til nu 22. På generalforsamlingen sidste år kunne

jeg berette om bestræbelserne på at få en bordtennisafdeling

op at stå og det er i den grad lykkedes for der er registreret 22

medlemmer i ungdomsafdelingen. Det går rigtigt godt og der

er nu også mod på at forsøge at starte en seniorafdeling op og

det vil ske i de kommende uger. Sidst men ikke mindst er der

blevet færre af de passive medlemmer for 48 fra i fjor er svundet

helt ind til 37 i år. Alt i alt giver det en markant fremgang fra

1528 medlemmer i fjor til rekorden på 1667 i år.

Et stille år

Så skal vi allerede igen se tilbage på et helt år og i første omgang

havde jeg lidt svært ved at finde de store linjer. Ved første

øjekast har der ikke været mange store ting fra året, der trænger

sig på, for med hensyn til arrangementer – udover de faste

naturligvis – har det været et usædvanligt stille år. Således har

LKB ikke været vært for hverken et landsmesterskab i fodbold

eller volleyball, Aalborg-mesterskaberne i badminton eller

andet, der har markeret klubben i en større kreds som tidligere

set. På trods af, at det nu er et år siden, at vi besluttede at

hele overskuddet fra arrangementer, som de enkelte afdelinger

selv tog initiativ til, ene og alene skulle gå til den aktive afdeling,

har der været mindre af den slags end set længe. En

vigtig forklaring i den sammenhæng er naturligvis, at det tager

tid at komme i betragtning til at få tildelt den slags større arrangementer

og en supplerende forklaring er, at vore ledere er

travlt hængt op med at få hverdagen til at fungere for i flere

afdelinger er der desværre mangel på ledere. Det skal vi som

nævnt have gjort noget ved og jeg er overbevist om, at de tilstedeværende

medlemmer fra strukturudvalget vil lytte godt efter

under den afsluttende debat på årets generalforsamling. Et

presserende problem i klubben dukkede op kort før jul for da

Erik Østertoft efter mere end et veludført job i de to seneste år

valgte at sige fra, gjaldt om at få fundet en ny kasserer inden

Klip ud og støt LKB-Gistrup

når du får synet din bil

Navn

Adresse

Postnr./by

Tak for støtten

LKB-Gistrup

Støt din klub!

5


Beretning fortsat

dagens generalforsamling. Da det i sagens natur er en vigtig

post ikke mindst i en klub af LKB-Gistrups størrelse, er det

derfor en stor glæde, at en kendt Gistrup-borger meldte sig.

Alt i alt har det med en enkelt undtagelse været et stille år for

den årlige LKB Cup slog alle hidtidige rekorder i 2009 med et

stort antal indkvarterede hold og et imponerende overskud.

Derfor skal der også her fra formanden lyde en stor tak til de

mange, der var med til at sikre den store succes. Hvis I ikke

allerede har hørt det, kan jeg røbe, at det bliver endnu ”værre”

i år for rygterne om sidste års kanonsucces er løbet så stærkt,

at antallet af indkvarterede hold i 2010 bliver markant større.

Afdelingerne

Efter i flere år at have undgået en faldende tilslutning til badminton

kom den landsdækkende udvikling for alvor til Gistrup i

2009 for ved et uheldigt sammentræf forsvandt næsten hele

førsteholdet i serie 1 på én gang og det gjorde, at holdet blev

trukket ud af turneringen. Heldigvis blev det ved det for med et

ihærdigt arbejde af en række ledere lykkedes det at bevare andenholdet

i serie 2, således at LKB stadig har et seniorhold

som klubbens mange unge spillere givetvis kan forstærke i de

kommende år i takt med at de vokser op. Desværre mangler

der i den grad ledere i badminton og med jobbet både som

formand og næstformand samt ungdomsformand må Jette

Bangshaab tilskrives en stor del af æren for, at afdelingen stadig

består og tæller knap 250 medlemmer. Blandt det meget

positive i 2009 er også, at en række meget ihærdige mennesker

har fået en bordtennisafdeling op at stå i LKB og her i

skrivende stund er der 20-24 spillere, der kommer til træning

regelmæssigt. Det er flot og da afdelingen tilsyneladende er

kommet for at blive, er LKB her kort for jul blevet medlem af

bordtennisunionerne, således at spillerne kan få licens og deltage

i turneringer.

Ikke mindst fodboldafdelingen har haft et imponerende flot år

for efter den sikre oprykning i juni måned med manager Jan

Jensen i spidsen fik LKB-Gistrups førstehold et flot comeback

i serie 3 i efteråret under ledelse af Kenneth Westergaard, hvor

det på fornemmeste vis lykkedes at blive i rækken i den første

hele turnering over en halv sæson i JBU. Den længe ventede

forskudte turnering fik således kun ét år at leve i inden JBU

besluttede, at der skal være oprykning både forår og efterår

efter en færdigspillet turnering så i stedet for 11 kampe før og

efter sommerferien, bliver der nu i stedet 14 kampe. Udover at

førsteholdet formåede at blive i serie 3, er glæden ved at træne

tilsyneladende også vendt tilbage og det tjener ikke mindst

træner Kenneth Westergaard til ære. Det er givetvis også hans

fortjeneste at en lang række spillere er vendt tilbage til LKB og

har taget nye med i den grad, at det nu her til foråret bliver

muligt at stille med tre seniorhold fra LKB til den kommende

turnering under JBU i henholdsvis serie 3, serie 5 og serie 6.

Også i ungdomsafdelingen er det gået godt med gode resultater

generelt og flere kredsvinder. Som nævnt blev det også til

den hidtil største succes med afviklingen af årets LKB Cup og

da afdelingens formand Thomas Bay efter et målrettet og

energisk arbejde også rent organisatorisk er ved at få styr på

afdelingen igen, kan fodboldafdelingen alt i alt se tilbage på en

forrygende sæson, der lover godt for fremtiden.

Som altid var Internettet lige ved at bryde sammen, da der i det

tidlige efterår blev åbnet for tilmeldingen til vinterens gymnastikhold.

De mange dygtige instruktører samt bestyrelsen forstår

i den grad at få tilrettelagt nogle spændende tilbud så også

i denne sæson er der for alvor gang i gymnasterne, store som

små af begge køn, når det går løs med den ugentlige aktivitet.

For både at få plads til aktiviteterne og for at få nogle af de

mange hverdagstravle familiefolk med, forsøgte gymnastikafdelingen

sig med nogle hold både lørdag og søndag og det har

vist sig at være en glimrende ide. Det samme må siges om

oprettelsen af Gistrup Motionscenter for her i efteråret har tilstrømningen

været så stor og vedvarende, at der nu er ved at

være for lidt plads til den i bogstaveligste forstand aktive afdeling.

Der er stor søgning til centret og ikke mindst mange af

aktivitetsholdene er meget efterspurgte så her har det desværre

været nødvendigt at oprette ventelister. Pladsmanglen

må ikke blive et problem for så søger kunderne bare hen til det

næste center så her må vi være på stikkerne.

Trods ihærdige forsøg på at skaffe flere medlemmer kniber det

for petanque at få udvidet antallet af medlemmer, men der er jo

heller ikke en ungdomsafdeling at få tilført medlemmer fra. De

nuværende medlemmer bliver til gengæld dygtigere og dygtigere

ved deltagelse i turneringerne og her i efteråret vandt Jan

og Margit Pedersbæk både Aalborg-mesterskabet og en stor

turnering i Hadsund i samme weekend. Også i petanque arbejdes

der på at få mere plads at råde over og det kunne passende

ske i forbindelse med en tiltrængt udvidelse af antallet af parkeringspladser

ved Gistrup Idrætscenter. For de bedste petanque-spillere

bliver der i år mulighed for at komme til at

spille på regionshold i en overordnet turnering, men det kræver

oprettelsen af en ny klub på tværs af de nuværende.

Endelig er klubbens afdeling i volleyball igen blevet synlig for

alvor efter oprykningen til 2. division for det bedste herrehold.

Det unge talentfulde hold er gået uimponeret til sagen og det er

blevet til flotte sejre over VK 74 fra Aalborg samt ikke mindst


Beretning fortsat

Aalborg HIK samt de fleste øvrige hold i rækken så til dato er

det kun det uventede nederlag til Shima Nørresundby, der

ærgrer. Også hos de mange unge medlemmer af begge køn

går det godt så måske dukker der også snart et damehold op

igen i de højere rækker.

Støtteforeninger

Det er også yderst positivt at det med et stædigt og energisk

arbejde tilsyneladende er lykkedes at komme over krisen i

Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. For første gang i halvandet

år begynder det at køre fornuftigt igen og med de tiltag, der

er gjort for at begrænse udgifterne, skal det nok blive endnu

bedre fremover. Der er også lavet et tiltag med at leje centret

ud til et kræmmermarked den første lørdag i hver måned i vinterhalvåret

og det er blevet en meget stor succes. Jeg vil på

baggrund af ovenstående rette en stor tak til alle, der har

kæmpet så ihærdigt for at få bankocentret til fortsat at køre.

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til alle i bestyrelsen

hos LKB’s Venner, der igen stod bag den årlige LKB Cup og har

hjulpet til ved sommermarkedet i august samt holdt fugleskydning

i oktober og solgt hele oplaget af julekalendere igen i

november – alene for at støtte arbejdet i LKB’s ungdomsafdelinger.

Uden de aktive støtteforeninger ville LKB’s økonomi

være en helt anden og det ville på ingen måde være muligt at

vende et budgetteret underskud på 30.000 kroner til et sekscifret

overskud. Det vil den afgående kasserer fortælle mere om

senere, men jeg vil allerede her og nu røbe, at det uventede

overskud i stor udstrækning vil blive brugt til at investere i nyt

og bedre materiel samt baner til afdelingerne.

Retssag

Præcis for et år siden blev afgørelsen på vores retssag mod det

busselskab, der desværre kom til at betjene os tre gange på én

gang – første, sidste og eneste – bekendtgjort og stik imod alle

forventninger tabte vi også ankesagen. Der er således pletter i

det danske retssystem for var vi ikke uretmæssigt blev dømt til

at betale 72.000 kroner, ville der have været endnu mere at

gøre med i klubben.

Personale

Forretningsudvalget er som bekendt arbejdsgiver og efter at

den nye bestyrelse havde konstitueret sig sidste forår, blev aftalen,

at Thomas Bay og undertegnede skulle stå for kontakten

til personalet. I fortsættelse heraf blev Bent Sørensen udnævnt

til at være den daglige kontaktperson for vores inspektør og

mit indtryk er, at de to går godt i spænd sammen.

Kratten

Også klubbladet sker der ændringer på her i 2010 for trods

ihærdige forsøg fra Jan Pedersbæk på at få afdelingerne til at

levere rigeligt med stof i rette tid, har det gentagne gange knebet

med at få bladene fyldt. Som følge af hensynet til forskellige

store begivenheder er to af numrene både før og efter sommerferien

kommet næsten oven i hinanden og det har på ingen

måde gjort det lettere. Det har vi nu taget konsekvensen af så

fra og med 2010 kommer der kun fire numre og bladet bliver

lavet lokalt af ”Melgaard & Burmester”. Meningen er også at

hæve standarden på bladet og da den nye kontrakt indebærer,

at alt laves hos vores nye trykkeri, betyder det også at Lone

Søndergaard mister en opgave, som hun i mange år har klaret

særdeles flot. Derfor skal der lyde en stor tak til dig Lone for at

have kæmpet tålmodigt med opsætningen af bladet i de rigtigt

mange år. Jeg håber, at vi må vende tilbage, når og hvis det

bliver nødvendigt.

Visioner

Her i de(t) kommende år skal vi have færdiggjort strukturarbejdet

og herunder have gjort noget alvorligt ved lederrekrutteringen.

Derudover er vi sammen med Gistrup skole ved at

lave en samlet plan for en ændring af arealerne udendørs for

næsten uanset hvad, kan det kun gå den rigtige vej. Det er således

tanken at ændre den store vendeplads til et mere spændende

og indbydende område og med i planerne er blandt andet

også en multibane med meget mere. For at få noget

brugbart tegningsmateriale at diskutere ud fra, har vi i øjeblikket

overvejelser i gang om at få et professionelt planlægningsfirma

til at slå nogle indledende streger. Med den efterhånden

store tilslutning til den årlige LKB Cup var det måske også en

ide snart at få rådighed over nogle flere baner og kunne vi være

sikre på at kunne leje en kunststofbane ud, var det måske også

en ide.

Afrunding

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle de mange,

der hver dag bidrager til at få klubbens hverdag til at hænge

sammen og det uanset, om det er som ledere og trænere eller

som instruktører i en af de mange afdelinger i klubben. Der

skal rigtigt mange hænder til for at få en klub af LKB’s størrelse

til at fungere og det kunne heller ikke lade sig gøre, hvis

ikke de tre ansatte klarede deres job så godt, som tilfældet er.

Det kan heller ikke lade sig gøre uden støtte fra det lokale erhvervsliv

og alle sponsorerne i øvrigt, samt ikke mindst de

mange forældre, der giver en hånd med gang på gang.

Hovedformand - Kjeld Mølbæk

7


En helt usædvanlig festdag

venter Gistrup

Påskelørdag den 3. april 2010 bliver en helt usædvanlig festdag

for LKB-Gistrup i almindelighed og for klubbens forretningsfører

Bent Sørensen i særdeleshed. Ved en reception i

Gistrup Idrætscenter skal det således markeres, at Bent har

været aktiv leder i klubben i 50 år og har været æresmedlem

i 25 år. Sidst men ikke mindst skal det også markeres, at Bent

fylder 70 år den 10. april i år, så der er al mulig grund til at

møde op for at hylde en idrætsleder, der er kendt langt udenfor

byskiltet.

Det hele startede, set med lokale øjne, i sommeren 1959, hvor

Bent Sørensen kom til byen og hurtigt blev fast spiller på førsteholdet

i fodbold. Allerede samme efterår var Bent med til

at sikre oprykningen til serie 4, og i løbet af yderligere et par

år lykkedes det for LKB at komme op i serie 3 for første gang

nogensinde. Sin unge alder til trods viste Bent Sørensen meget

hurtigt et organisationstalent udover det sædvanlige og

allerede i det tidlige efterår i 1959 fik Bent Sørensen tildelt

jobbet som kampfordeler, og det har han haft lige siden. Jobbet

fik han efter få uger som nyvalgt medlem af fodboldudvalget

og da der senere samme år var generalforsamling den 17.

november, blev Bent Sørensen valgt ind i LKB-Gistrup besty-

På billedet underskriver Bent Sørensen, der naturligvis også er drivkraften

i klubbens sponsorudvalg, en tre års kontrakt med Jette

Laustsen fra klubbens hovedsponsor SparNord.

relse for første gang. Sideløbende med en flot karriere i fodbold

blev Bent også meget hurtigt kasserer i klubben og alt i

alt blev det til 30 år i klubbens bestyrelse, inden han i januar

1990 blev afløst af Frederik H. Jørgensen som kasserer. Det

skete imidlertid af nød, for presset på den administrative del

af klubben var efterhånden blevet så stort, at Bent Sørensen

påtog sig opgaven som forretningsfører så han blev dermed

klubbens første administrativt ansatte. Det skete næsten

samtidigt med, at Bent som følge af den stigende brug af EDB

i hverdagen kom på deltid i jobbet som bogholder hos Bach &

Egmose, så der blev næsten automatisk plads til det nye job i

LKB. I de følgende år voksede administrationen i LKB fortsat

og i en længere årrække havde Bent derfor stor hjælp af at

have Lise Hammerholt ansat som hjælper. I takt med, at jobbet

hos Bach & Egmose forsvandt, har Bent fået stadig mere

tid til at gå med jobbet i LKB og i dag er Bent også fysisk 100%

LKB’er.

Udover den flotte karriere som aktiv fodboldspiller, som på

ingen måde er slut endnu med mål på stribe for superveteranerne

og på den ugentlige træning hver tirsdag aften gennem

hele vinterhalvåret, er der næppe det lederjob i klubben, som

Bent ikke har prøvet. Således er det blevet til en række træner-

og holdlederjob samt poster som afdelingsleder, materialeforvalter

og koordinator i fodboldudvalget med meget

mere. Da LKB sidst i 50’erne fik grønt lys for klubbens første

klubhus – det nuværende foreningshus ”Spar Es”, var Bent

Sørensen med i planlægningen

og da aftalen var, at

huset skulle opføres med

frivillig arbejdskraft, gik

Bent også forrest under

udførelsen frem til indvielsen

i 1961. Oveni det hele

var det naturligvis også

den kommende fødselar,

der i 1968 tog initiativ til at

starte klubbladet ”Kratten”,

som du nu sidder med

i en nyere udgave. Også i

den sammenhæng er ringen

sluttet, for Bent Sørensen

har netop været

med til at bestemme, at

klubbladet fremover kun

kommer fire gange om

året og skal trykkes et nyt

sted. Samtidig er Bent i

praksis igen blevet redak-


tør for han har påtaget sig det næsten umulige job med at

inddrive tekster til bladet fra de enkelte afdelinger.

Der har gennem årene været tradition for, at så mange som

muligt af LKB’s ungdomshold skal på en rejse til udlandet én

gang om året. Som det er tilfældet i andre foreninger er der

stigende krav om at komme længere og længere væk. Det

store besvær med at arrangere rejserne tager Bent sig også

af og ekspertisen er efterhånden blevet meget stor. Udover en

lang række rejser til stort set alle lande i Europa, har Bent

også arrangeret et par ture til USA med ungdomshold gennem

årene. Siden det danske fodboldlandshold for alvor blev

populært i midten af 80’erne, har Bent Sørensen meget ofte

stået som arrangør af en bustur til kvalifikationskampene for

de røde/hvide farver først i den gamle idrætspark og siden i

”Parken”. Jobbet som rejsearrangør i ind- og udland har naturligvis

givet Bent Sørensen kontakt med en masse spændende

personer og noget af det mest positive i den sammenhæng

var, at Heinz fra SV Toondorf Lohe og Bent løb ind i

hinanden for snart 40 år siden. Det førte blandt meget andet

til en årlig tur til Hamburg for flere ungdomshold hvert år i

påskeferien med genvisit lidt senere på året i Gistrup.

Gennem årene har LKB’s arbejdsbi af en forretningsfører oparbejdet

en enorm erfaring og indsigt i alt, hvad der rører sig

i fodboldverdenen. Det ses ikke mindst i forbindelse med afviklingen

af den meget populære ungdomsturnering i fodbold

i Gistrup i fridagene omkring Kr. Himmelfartsdag hvert år.

Den årlige LKB Cup så dagens lys, da LKB fejrede sit 40 års

jubilæum i 1981, samtidigt med indvielsen af det nuværende

klubhus. Udover et enormt stort forarbejde med alt det administrative

omkring tilmeldinger og turneringstilrettelæggelsen

er Bent Sørensen som oftest også det samlende midtpunkt

i de fire hektiske dage, som det internationale stævne

varer. Derfor kender alle LKB’s gæster og venskabsklubber

også Bent som en særdeles rolig og behagelig leder, der i høj

grad har orden i tingene, uanset et for andre helt utænkeligt

arbejdspres.

På baggrund af det store frivillige arbejde, som Bent Sørensen

har præsteret i årtier, kan det ikke undre, at det er blevet

til meget hæder gennem årene. Udover at være blevet udnævnt

til æresmedlem i LKB-Gistrup den 17. november 1984

efter 25 år i bestyrelsen, er Bent også blevet hædret med såvel

JBU’s som DBU’s sølvnål. At den kommende fødselar for

tyve år siden valgte at blive forretningsfører har LKB haft meget

stor gavn af for medens hovedparten af idrætsforeningerne

desværre ofte har underskud år efter år, har LKB til

dato formået at have et pænt overskud, der ofte har været på

den anden side af de 100.000 kroner. En væsentlig årsag hertil

er, at LKB i dag efter indførelsen af den såkaldte ”For-

eningspakke” har fået et avanceret og særdeles velfungerende

administrations- og økonomisystem på EDB. At

bygningen af Gistrup Idrætscenter, trods en stor millionregning,

blev en overkommelig opgave for LKB skyldes også en

uvurderlig indsigt fra Bents side, således at den længe ventede

drøm om mere plads allerede nu ikke længere tynger

LKB’s økonomi.

Selvom Bent Sørensen har tildelt LKB-Gistrup en meget stor

del af sin fritid, har andre foreninger også nydt godt af den helt

usædvanlige arbejdskraft. Således var Bent i sin tid med til at

starte Østhimmerlands Drengeturnering op som en forgænger

til Østhimmerlands Gymnastikforening, der for år tilbage

blev en del af DGI Nordøstjylland med LKB’s tidligere hovedformand

Hardy Pedersen som den første formand. I den lokale

DGI-forening har Bent i en lang årrække som medlem af

fodboldudvalget haft rollen som turnerings- og stævnearrangør

foruden at han i mere end tredive år har været revisor i

DGI og dens forgængere. Hvor utroligt det end lyder, har Bent

Sørensen også været medlem af bestyrelsen i det daværende

”Storaalborgs Drengeturnering” og det indbragte ham blandt

andet SIFA’s ungdomslederpris. Derudover er Bent Sørensen

naturligvis også blevet hædret som årets LKB’er som en beskeden

tak for en kæmpeindsats i Gistrup-klubben.

At det overhovedet har været muligt for Bent at levere et så

stort frivilligt foreningsarbejde var på ingen måde muligt

uden hjælp og støtte samt afsagn i timevis fra ægtefællen

Birte gennem mere end 45 år. Derfor skal der fra alle i LKB og

øvrige, der nyder godt af Bents arbejde for den frivillige idræt,

lyde en speciel stor tak til både kone og børn, som aldrig har

været i tvivl om, hvor Bent Sørensen opholdt sig, når han som

oftest var udenfor hjemmet. Heldigvis tager Bent Sørensen

sig tid til børnebørnene og han er blevet udstyret med en mobiltelefon,

således at det er muligt at komme i kontakt med

ham, når der er behov for børnepasning med mere.

9


INDBRUD SKER

IKKE KUN FOR NABOEN

BESKYT DIT HJEM

MED EN PRIVATALARM

KR. 4.500,inkl.

moms, levering og montering

INGEN GE

ABONNEMENT NE

Nu introducerer vi en ny måde, hvorpå du kan

støtte LKB. Det hedder ForeningsEl og betyder,

at LKB får 2 øre for hver kilowatttime

(kWh), du bruger. Så hvis du indgår en aftale

om ForeningsEl, støtter du LKB døgnet rundt,

hver dag, hele året.

Mange bække små!

2 øre pr. kilowatttime lyder som en ubetydelighed.

Men hvis blot 100 installationer

tilmelder sig ForeningsEl, kan LKB få ca.

10.000 kroner om året. Faktisk er det sådan,

at jo fl ere der tilmelder sig, jo fl ere penge får

LKB.

Alle kan deltage!

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan

støtte LKB via ForeningsEl, og uanset hvor i

landet du bor, kan du støtte LKB via ForeningsEl.

Du kan også tilmelde dit sommerhus, din

forretning eller lignende, så det kan hurtigt

blive en succes.

Aut. el-installatør

Jens

Melgaard

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · info@jens-melgaard.dk · www.jens-melgaard.dk

Støt LKB-Gistrup

Konkurrencedygtig pris!

ForeningsEl er baseret på SpotPris. Prisen

er variabel og fastsættes måned for måned.

Vores erfaringer de sidste tre år har været, at

det giver en slutpris, der er fl ere øre billigere

end forsyningspligtprisen. Prisudviklingen

kan ses i nedenstående tabel eller den kan

følges på www.energinord.dk.

Dog skal du være opmærksom på at der skal

betales et abonnement på kr. 125, når du

køber el til spot pris.

Sådan tilmelder du dig!

Du kan tilmelde dig på www.energinord.dk/

LKB-Gistrup eller ved at ringe til Energi Nords

kundeservice på 9936 9875.

Du kan også tage fat i Edmond Georgi fra

Sponsorudvalgt, som kan hjælpe med

tilmeldingen.

På vegne af LKB

Kjeld Mølbæk og Sponsorudvalget

2007 2008 2009

Forsyningspligtpris 33,98 52,85 36,60

ForeningsEl 28,14 46,07 30,84

Besparelse pr. kWh 5,83 6,78 5,76

Årlig besparelse i DKK.* 233,2 271,2 230,4

* Den årlige besparelse er udregnet med udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt.

-


Nyt fra petanqueafdelingen

Så er der ved at være forår, selvom der stadig er sne udenfor,

men jeg forventer at det nu bliver varmere og sneen forsvinder,

så vi kan komme i gang med at træne i petanqueafdelingen.

Vi træner mandag og onsdag kl. 18.30 – ca. 20.

Første træningsaften bliver den 5. april kl. 18.30 (hvis vejret

tillader).

Udover aftenstræningen starter vi i år op med træning tirsdag

eftermiddag fra kl. 15.00 - ca. 17. Første gang bliver tirsdag

den 13. april. Bare mød op.

Du kan løbende følge med i hvad der sker i petanqueafdelingen

på www.lkb-gistrup.dk, her vil du bl.a. kunne finde vores

kalender, som fortæller lidt om hvad der sker.

Vi har aftalt at holde 3 træningsaftner i samarbejde med Gug

petanque. Her kommer en instruktør og giver os nogle gode

øvelser. Datoerne er endnu ikke fastsat pga. af vejret, men vil

komme til at fremgå af hjemmesiden, når de kendes.

I år holder vi Øl - petanque 6. juni, mere om det i næste nummer

af Kratten.

I lighed med tidligere år deltager vi i Limfjordsturneringen

under DGI - formentlig også i år med 3 hold.

Som noget nyt er der derudover nogle spillere fra forskellige

klubber i Nordjylland, som ønsker at spille i regionalspillet

under Dansk Petanque forbund (DPF). Til det formål er der

blevet dannet en ny klub, Petanqueklubben Nordjylland. For-

målet med deltagelse i regionalspillet, er at give medlemmerne

mulighed for at få større udfordringer og at få mere

konkurrence ind i spillet for de, der ønsker at komme videre

med deres sport. Dette skulle gerne være med til at udvikle

petanquespillet i Nordjylland.

I DPF starter man i regionalspillet, så kan man stige til danmarksserien

og herefter divisionerne, selvfølgelig afhængig

af hvordan man klarer sig. I Petanqueklubben Nordjylland

sættes holdet til regionalspillet af en holdleder ud fra hvem

han mener, er bedst egnede til holdet. Så det bliver spændende

at se, om nogle fra Gistrup for lov at komme med ud at

spille.

Selv om jeg er valgt som formand for den nye klub, har jeg

ikke en fast plads på holdet - den må jeg bevise at jeg er god

nok til.

Men som sagt - regionalspillet under DPF er for de spillere,

der ønsker at gå lidt videre med petanque som sport. I Limfjordsturnering

under DGI har alle der ønsker det til gengæld

mulighed for at deltage. Her er spillet opdelt i A-og B-rækker,

så her er plads til både begyndere og de mere øvede.

Tilbage til LKB, har du ikke prøvet at spille petanque – så er du

velkommen på en af vores træningsaftener, som er mandag

og onsdag kl. 18.30 – ca. 20. eller en tirsdag eftermiddag fra

kl. 15.

Håber vi ses

Jan Pedersbæk

11


Fastelavnsfesten

2010

Søndag den 14. februar 2010 slog gymnastikforeningen traditionen

tro dørene op for årets fastelavnsfest. Omkring trehundrede

voksne og børn lagde denne søndag vejen forbi den

gamle hal i Gistrup, hvor arrangementet løb af stabelen. Kl.

13.30 åbnede dørene og kl. 14 var hallen fyldt med masser af

udklædte børn og voksne.

Dagen startede med fælles dans og sang for lige at blive varmet

op, og umiddelbart efter var der tøndeslagning, hvor i alt

10 tønder skulle slås ned. Tøndeslagningen var opdelt efter

alder og forældrene til børnene stod på sidelinjen og heppede

og opmuntrede børnene til at slå ekstra hårdt. Tønderne måtte

lidt efter lidt give op over for børnenes mere eller mindre

hårde slag og glæden var stor blandt deltagerne når resultatet

af anstrengelserne lå på gulvet under tønderne i form af

små chips-poser og karameller. Til hver tønde var der to personer

fra Gymnastikforeningen, som styrede tøndeslagningen,

for at sikre at alle holdt afstand til den som skulle slå, og

alt forløb som det skulle. For hver tønde blev der kåret en kattekonge,

som var den, som fik indholdet til at falde ned på

gulvet.

Her ses listen over årets kattekonger:

Tønde 1: Tilde

Tønde 2: Mille Hird

Tønde 3: Bertel Kalstrup

Tønde 4: Sebastian Lyster

Tønde 5: Matilde Neumann Barrett

Tønde 6: Puk Kalstrup

Tønde 7: Anna Jensen

Tønde 8: Anna Marie Enggaard

Tønde 9: Maja Bolther Rasmussen

Tønde 10: Caroline Lind Husum

Efter tøndeslagning blev der opstillet en række aktiviteter,

som børnene kunne prøve. Alle aktiviteter var i år gratis, når

indgangen var betalt, og der var megen travlhed ved disse i

over en time.

Ved flødebollekastemaskinen udløste det en flyvende flødebolle

at ramme klovnens næse. Flødebollen skulle gribes,

hvorefter denne, i mange tilfælde lidt knuste flødebolle, kunne

nydes. I ”Jonglør land” kunne deltagerne prøve kræfter

med at få en tallerken til at balancere på en pind eller forsøge

sig med jonglering med diverse redskaber. ”Ram dåsen” var

stedet, hvor dåserne ved hjælp af en bold skulle væltes, og på

bowlingbanerne var det en strike, man kunne gå efter. En balancebane

hvor ”et æg” skulle ligge i en ske og bæres rundt

på en bane, var også en af udfordringerne og endelig var der

”5 kamp”, hvor deltagerne konkurrerede mod hinanden to og

to i fem forskellige discipliner.

Mens børnene fik afprøvet de forskellige aktiviteter benyttede

mange forældre sig af at handle lidt i boden. Det var i år mulighed

for at købe fastelavnsboller, popcorn, kaffe, the, juice

og vand.


Dagen sluttede med en lodtrækning, hvor indgangsbilletten

for de heldige kunne veksles til et gavekort til Jumboland

(venligst sponsoreret af Jumboland). Og de heldige vindere

blev Sebastian Lyhne, Mads Enggaard og Tor Ulrik Bolther

Rasmussen.

Det så ud til, at alle havde en rigtig hyggelig dag, og vi glæder

os til igen næste år at slå dørene op for endnu en omgang fastelavnsfest.

Med venlig hilsen

Gymnastikafdelingen i LKB

13


Kronborgs Køreskole

40 84 49 78

www.c-kronborg.dk

Teori: Boulevarden 35, 9000 Aalborg

BØGSTED A/S

Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg

Hadsundvej 113-115 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 40 22

www.boegsted-as.dk

Claus Kronborg

Mølletoften 1 • 9260 Gistrup

Tlf. privat: 98 31 49 78

Kørekort til:

Bil • Bil+stor trailer • Motorcykel

Nyt hold hver måned

MIDTBUS

Jylland

Astrupvænget 24 • 9632 Møldrup • Tlf. 2131 2131

Vi sikrer dine værdier

og tilbyder et bredt

udvalg indenfor:

• Pengeskabe

• Nøgleskabe

• Computersikring

Du kan også gå ind på www.safeshoppen.dk og se vores

brede sortiment af kvalitetsprodukter inden for sikkerhed

etc. til yderst konkurrencedygtige priser!

Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 34 66 · Fax 98 32 39 11 · E-mail info@daneta-security.dk · www.daneta-security.dk

EKSTRA BRÆNDSTOF TIL HJERNE OG MUSKLER


Vi har brug for

DiG

Hvert år i Kr. Himmelfartsferien afholder idrætsforeningen

LKB-Gistrup og støtteforeningen LKB’s Venner en stor international

fodboldturnering for piger og drenge op til 15 år.

Hele arrangementet er bygget op omkring frivillig arbejdskraft,

og vi håber, at du vil være en del af det sammenhold det

er at være hjælper til årets LKB-Cup. For at kunne afholde et

stævne af denne størrelse er der brug for så mange hjælpende

hænder som muligt. Hvert år bruger flere end 400 frivillige

fra Gistrup og omegn nogle timer – nogle endda mange

timer – på at hjælpe med de mange opgaver, der skal løses,

for at de flere end 2.000 gæster kan få en god oplevelse.

Hermed er der tale om langt den største begivenhed i Gistrup

i årets løb, og en stor oplevelse for alle dem, der deltager som

aktive, ledsagere og hjælpere.

Hvad er det så, man kan hjælpe med?

1: Bespisning.

Gistruphallen. Anretning af mad morgen, middag og aften.

Den varme mad er tilberedt når den kommer.

4-5 timers vagt pr. måltid.

2: Salgsboder.

Pladsen ved festteltet. Salg af is, slik, saft, pommes frites, øl,

vand, souvenir, m.m.

4-5 timers vagt fra formiddag til sidst på aftenen.

3: Skolevagt.

Gistrup Skole. Opsyn på skolen, aflåsning af klasseværelser.

Døgnbemanding. 4 timers vagt dog 8 timer om natten.

4: Rengøring.

Omklædningsrum, toiletter og gangarealer i klubhuset.

Der er professionel rengøring en gang i døgnet.

4 timers vagt fra formiddag til sidst på aftenen.

SIRUP

ÅBNINGSTIDER

Mandag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Torsdag - Torsdag. . . . . . 11.00 - 17.30

Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 - 18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 - 13.00

Pakhusvej 2 · 9260 Gistrup · Tlf. 2270 7070

E-mail: info@sirup-butik.dk

5: Madbod.

Pladsen ved festteltet. Tilberedning og salg af pølser, toast,

pizza, m.m.

3-4 timers vagt fra formiddag til sidst på aftenen.

Der vil altid være en af de faste kantinevagter til stede.

6: Kontaktperson.

Hver tilrejsende klub har en fast tilknyttet person, som hjælper

med alle praktiske problemer for klubben. Det kan være

indkvartering, busser, lægehjælp og meget andet.

Man får naturligvis en grundig instruktion på forhånd. Specielt

tyskkyndige er en ”mangelvare”.

Arbejdstider er flydende men minimum ved ankomst og afrejse

samt kontakt mindst en gang daglig.

7: Dommer

Dømmer 7-mands fodboldkampe.

3 timers vagt i dagtimerne og først på aftenen.

Du behøver ikke at have tilknytning til LKB for at være med.

Men du løber en risiko for at lære nye mennesker at kende.

Hvis du er interesseret i at hjælpe, så send en e-mail til lkb@

lkb.dk med oplysning om dit navn, telefonnummer samt det/

de område(r), hvor du kunne tænke dig at hjælpe.

Du vil så blive kontaktet af den områdeansvarlige ca. 1 måned

før cuppen. Din tilmelding er absolut ikke bindende, før du har

talt med vedkommende.

Hvis du allerede nu har spørgsmål og gerne vil vide lidt mere,

er du velkommen til at ringe til forretningsfører Bent Sørensen

på 98 31 53 54 eller mobil 31 90 54 28.

Alle hjælpere vil blive inviteret til gratis medhjælperfest fredag

d. 4. juni.

Helse og fodplejen

i Gistrup

KROPS- OG FODBEHANDLINGER

(ring for at aftale tid)

v/ Gitte Chr. Johansen

Hadsundvej 393

9260 Gistrup

Telefontid:

Kl. 8.00 - 9.00

Tlf. 98 31 59 33

15


GISTRUP

TANDLÆGE

NIELS BO HANSEN

Nøvlingvej 23a • Tlf. 9832 3233

www.gistruptand.dk

Gistrup Dyreklinik

Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 32 36 66

Konsultation efter aftale

Tidebestilling daglig kl. 7.30 - 17.00

Butikken er åben:

Mandag kl. 8.00 - 18.00

Tirsdag - fredag kl. 8.00 - 17.00

Salg af foder, plejemidler

og aktivitetsprodukter til hund og kat.

OPERATIONER • RØNTGENDIAGNOSTIK

LABORATORIEUNDERSØGELSER M.V.

HUNDE • KATTE • GNAVERE • FUGLE • KRYBDYR

lidt ud over det sædvanlige

SuperBrugsen Gistrup

Nøvlingvej 25 | 9260 Gistrup | Tlf. 98 31 40 33

Åbningstider: Mandag-Fredag: 09.00-20.00 · Lørdag: 09.00-17.00 · 1. søndag i måneden kl. 10-17

• Alle former for VVS

• Blikkenslagerarbejde

• Gasinstallationer

Vi giver dig smilet tilbage

Frede D NielsenA Tømrer & snedkerfirma

S

NÅLEMAGERVEJ 4 • POSTBOKS 528 • 9100 AALBORG

TELEFON 96202800 • WWW.FREDEDNIELSEN.DK

Sagavej 3 | 9260 Gistrup | Tlf. 9832 2622

Mobil 2565 8044 | www.pallethomsenvvs.dk

H

R

A

O

DAME- & HERRE-

FRISØR

I

O

R

M

TANJA KRÜGER

FRISØR

STUBBEN 20

9260 GISTRUP

TLF. 32 111 344

Skipperen’s

Hundesalon

Ja, ja vovse, jeg skal nok huske

vores tid på Skipperen Hundesalon

v/ Anette Hansen

Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup

Telefon 9832 2022

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag - torsdag . . . . . . kl. 9.00 - 17.30

Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00 - 18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 12.00

v/ Thomas Korsholm Christensen

Sagavej 50 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 49 07 · 40 18 50 20

www.jyskautocenter.dk

ANLÆGSGARTNEREN

v/ Lars Rasmussen · Sagavej 16 · 9260 Gistrup

98 33 35 84 · 22 31 52 90

Sagavej 16

9260 Gistrup

VVS

GISTRUP VVS

GISTRUP

v/ Hans Rasmussen

VVS & blik

…et signal for kvalitet…

98 31 14 07

23 80 71 94

Slagteren og Kokken i Gistrup · Nøvlingvej 21

Telefon 98 31 40 36 · www.slagteren-kokken.dk


LKB’s seniorafdeling

Det kraftige snefald forårsager trafikkaos landet over og aflyser

fodboldtræninger fra Rønne til Skagen. Og Gistrup slipper

heller ikke. Derfor er det ikke blevet til mange træninger for

LKB’s seniorer i denne sæson. Standerhejsningen i februar

foregik inden døre på grund af det usædvanligt massive snefald,

og der er ikke udsigt til, at de normalt så grønne græsbaner

bliver ”fodboldfarbare” indenfor den nærmeste fremtid.

Serie 3-træner Kenneth ”Kaptajn” Westergaard har dog fundet

løsningen på de manglende udendørstræninger: AaB’s

kunststofbane. LKB’s seniorer var lykkelige over at komme

”på græs” igen, da de for første gang indtog Aalborg-klubbens

flotte anlæg. Det sås både på det store antal af fremmødte

spillere og den meget dedikerede indsats fra de unge talenter.

Kamp mod AaB’s udvalgte hold

Efter få træninger på AaB’s anlæg fik LKB’s serie 3-mandskab

muligheden for at ”få nogle meter i benene” og vurdere

formen og de tekniske færdigheder i en venskabskamp. Et

blandet AaB-mandskab tog imod Gistrup-spillerne på den

kunstige hjemmebane, og selvom LKB’erne måtte se sig slået

med 4-1, havde de stor ære af kampen. Omstændighederne

taget i betragtning flød LKB-spillet flot, og det unge LKBmandskab

spillede i store perioder lige op med AaB-holdet,

der talte fem spillere fra 2. divisionsholdet og lige så mange

fra serie 2. Pasningsspillet var lovende, og det lover godt forud

for de mange spændende lokalopgør i serie 3-rækken.

Lokal dynamitpulje

LKB’s førstehold – serie 3-holdet – er nemlig havnet i en dynamitpulje,

der blandt andre tæller lokalrivalerne RKG, Nr.

Kongerslev og ikke mindst Vaarst. Sidstnævnte venter i rækkens

første spillerunde, der er programsat til Skærtorsdag

den 1. april. Spørgsmålet er så, om det til den tid kan lade sig

gøre at gennemføre de planlagte kampe. Med al den sne, der

fortsat dækker fodboldbanerne, er det tvivlsomt, men meget

kan ske indtil den 1. april, og vi i LKB håber på, at foråret snart

tager over, så vi kan komme på rigtigt græs inden så længe.

Tre seniorhold

Udover serie 3-mandskabet, har LKB to seriemandskaber,

der skal i kamp i denne sæson. Serie 5-mandskabet kommer,

med den nytiltrådte træner Kurt Riis i spidsen, til at kæmpe

for oprykning, og det samme mål har serie 6-mandskabet.

Det bliver en sæson, der fra første færd – hvis vejret tillader

det – byder på intense og spændende lokalopgør, og spillere

som trænere kan næsten ikke vente med at komme i gang.

ingen sne = normal seniortræning

Når sneen engang fortager sig (for det må den da gøre på et

eller andet tidspunkt!), genoptages den normale seniortræning.

Altså træning hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00. Vi

forventer at se mange til træning, og formoder, at der bliver

en god og sund kamp om pladserne til de tre stærke seniorhold.

LKB’s seniorer kan følges på LKB’s hjemmeside, der byder

på kampprogram, nyheder, kampreferater og spillerinterviews.

De samme artikler kan findes OG kommenteres på

LKB-bloggen på bold.dk.

På vegne af seniorafdelingen ønsker jeg alle en god sæson!

Jeg håber, at LKB’s seniorer får en formidabel sæson, og at

du vil møde op på Gistrup Stadion og støtte dem i kamp.

Hilsen

”Pressechef” i seniorafdelingen

Rune Brandstrup Steiness

PIZZA & GRILL HOUSE

ALADDIN

Hadsundvej 349

Åben alle dage

kl. 16.00 - 21.30

UD AF HUSET: Gratis

levering inden for 7 km.

ved min 3 bestillinger.

98 32 37 01

BESTIL OG

UNDGÅ VENTETID

17


Forårsgymnastik

2010

Gymnastikafdelingen sluttede vintersæsonen af med et brag

af en forårsopvisning søndag den 21. marts. Men som sædvanlig

stopper vi ikke med gymnastikken endnu!

Programmet for forårsgymnastikken tilbyder 5 hold med

start i uge 14/uge 15. Vi træner i alt 10 gange. LKB forbeholder

sig ret til at aflyse et hold, såfremt der er mindre end 12

tilmeldte. Der er noget for både voksne og børn. Således kan

du få bikiniformen frem inden sommerferien på en sjov måde

med ”Skifteholdet”, hvor træningen vil være varieret og afvekslende.

Hele kroppen vil blive arbejdet igennem og du vil få

gode ideer, som du eventuelt kan træne videre med derhjemme.

Skifteholdet

Hold 95C

Onsdag kl. 20.00 – 21.00

Instruktører:

Charlotte Bakmann, Nina Bødker, Anna

Cathrine Larsen, Karina Simonsen m.fl.

Pris: 320,-

Power Pigerne

(4 - 6 år)

Hold 96B

Tirsdag kl. 16.45 - 17.45

Instruktører:

Lonnie og Louise Rasmussen

Pris: 225,-

Sommersjipning

(fra 6 år)

Hold 97E

Mandag kl. 17.30 - 18

Instruktører:

Turnus ml. Gitte Westergaard, Stine og

Sofie Slettebo

Pris: 225,-

Så er der god mulighed for alle kvinder til at komme i form til bikinisæsonen

- og samtidig have det sjovt! Der er fokus på styrke og kondition.

Timerne vil blive afvekslende. Dans, spil/lege, step, styrketræning er

bare nogen af elementerne i løbet af de 10 gange.

Max. 30 deltagere.

Start: 7. april Slut: 9. juni

Power Pigerne er et hold, hvor det overordnet gælder om at have det

sjovt. Vi vil lege forskellige lege, lave redskabsbaner, øve små springøvelser,

og hvad vi ellers finder på. Hvis du er en frisk pige i alderen 4 - 6 år, er

dette lige et hold for dig.

Max. 25 deltagere.

Start: 6. april Slut: 8. juni

Rope Skipping er en sej amerikansk sportsgren, hvor vi sjipper med et

eller flere tove. Vær med til double dutch, to i et tov eller hop i dit eget tov.

For både drenge og piger fra 6 år. Du kan låne tov, men har også

mulighed for at købe dit eget.

Max. 25 deltagere.

Børneholdene udgør altid den største del af gymnastikafdelingens

repertoire. Det gælder også denne gang. Der er hele

4 hold. ”Sommersjipning” for drenge og piger fra 6 år, og hele

3 hold for piger fra børnehave til og med 5. klasse: ”Power

Pigerne”, ”Sjov og ballade for piger” samt ”Sjov og dans”.

For alle holdene gælder, at du ikke behøver at have gået til

gymnastik før. Du skal bare have lyst til at prøve! Tilmelding til

holdene sker via vores hjemmeside på www.lkb-gistrup.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til gymnastikafdelingen på

gymnastik@lkb.dk.

Vel mødt til forårsgymnastik!

Venlig hilsen - Gymnastikafdelingen

Start: 12. april Slut: 21. juni

OBS: Der er ingen træning den 24. maj (pinse)


Sjov og ballade for piger

(0. - 2. klasse)

Hold 98B

Onsdag kl. 16.30 - 17.30

Instruktører:

Mie Møller Nielsen og Ane Bødker

Pris: 225,-

Sjov og dans

(3. - 5. klasse)

Hold 99B

Onsdag kl. 17.30 - 18.30

Instruktør:

Ane Bødker

Pris: 225,-

Vi mangler folk

til at passe cafeteriet

Hvis du har lyst til at tage en vagt eller to om måneden, så er

det lige dig vi har brug for. Vi arbejder frivilligt og antallet af

vagter bestemmer du selv.

Du får oplæring med en af de ”gamle” vagter, og når du føler,

at du er klar, kan du tage vagter selv.

Går du i 0. - 2. klasse og kan lide at lege, danse og tumle på redskaber, vil

det her hold være noget for dig. Vi har selvfølgelig mest fokus på sjov og

ballade!

Max. 25 deltagere.

Start: 14. april Slut: 16. juni

På dette hold vil vi danse og have det sjovt til god musik og kombinere det

med forskellige lege. Vi vil bruge steppen en gang i mellem.

Hvis du kan lide at danse foran spejlet, er det her et hold lige for dine

dansende fødder.

Du skal gå i 3. - 5. klasse for at kunne være med på holdet.

Max. 25 deltagere.

Start: 14. april Slut: 16. juni

HJÆLP!

Hvis du vil høre mere om, hvad tjansen indebærer, så ring til

Anita på tlf 61 30 17 11.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Anita Randrup

Cafeteriet – LKB Gistrup

19


Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Thøger ger La Larse Larsens La rse rsens ns V Vej j 10

9200 Aalborg SV

Tlf. 96 52 96 52

info@jyskerhvervsservice.dk

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

Allans Vinduespolering

og Jysk Erhvervs Service

har indledt et samarbejde for på bedste vis, at kunne betjene vore kunder

både inden for vinduespolering og rengøring. Vi håber at den nye konstellation

vil være til gavn for både gamle og nye kunde kunder.

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og

vedligeholdelse af grønne arealer

N. Buus & Co. ApS

N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 • 9260 Gistrup

Telefon 98 31 52 50

Pokaler • Indgravering • Medaljer

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86

AALBORG CITY • 98 12 16 22


Standerhejsning i seniorafdelingen

Efter flere år med en senere sæsonstart end traditionelt,

blandt andet som følge af det ufrivillige ophold i serie 4, er der

i år blevet skruet op for ambitionerne igen, og derfor var der

igen standerhejsning i LKB-Gistrups seniorafdeling den sidste

lørdag i januar måned. Det blev imidlertid til en noget anderledes

standerhejsning end normalt for den bidende frost

samt de is- og sneglatte baner gjorde, at hverken de fremmødte

spillere eller trænerne var omklædte inden standerhejsningen.

Aftalen var da også, at træningen skulle foregå

indendørs i Gistrup Idrætscenter frem til den ventende suppe.

Indledningsvis bød den genvalgte seniorformand Martin Bøgsted

velkommen til både nye og gamle spillere og han gennemgik

efterfølgende kort målene med den forestående sæ-

LKB’s vimpel blev sendt til tops af de to førsteholdspillere Michael

Simonsen og Andreas Østertoft

son for de tre seniorhold og holdet i U19, der spiller med i

JBU’s A-række. Førsteholdet hos seniorerne i serie 3, der

stadig trænes af Kenneth Westergaard, skal absolut være

med i toppen af rækken og må gerne snuppe en oprykningsplads,

hvis muligheden viser sig i løbet af foråret. Som følge af

nogle strukturelle ændringer i JBU’s turnering har LKB noget

uventet fået mulighed for at få et hold med i serie 5, selvom

oprykningen glippede i første omgang i november, og andenholdet

skal trænes af Kurt Lind, mens Martin Bøgsted vanen

tro selv vil tage sig af de mange talenter på holdet i serie 6. Da

vejret til dato ikke på nogen måde har været til træning udendørs,

er der blevet trænet en del indendørs og derudover er

der blevet trænet så tit som overhovedet muligt på én af

kunststofbanerne ved AaB’s anlæg. De meget vanskelige

træningsforhold til trods er både gejsten og troen på en god

sæson stadig i behold og fremmødet til træningen er overraskende

flot.

For få år tilbage blev den tidligere ynglingeafdeling i forbindelse

med en strukturændring i fodboldafdelingen lagt ind

under seniorafdelingen for blandt andet at lette den svære

overgang mellem ungdomsfodbold og seniorfodbold. Siden

da er også aldersgrænserne ændret en smule, så nu hedder

det ældste ungdomshold U19 og i den forbindelse er der sket

spændende nyt, da det er lykkedes for LKB at få engageret en

meget spændende træner duo i form af Erik Jensen og Henrik

Bang. Med de to dygtige trænere er der håb om at de fremtidige

førsteholdsspillere for alvor får hår på brystet og kan

gøre god reklame for talentudviklingen i LKB - flot allerede

her i forårssæsonen.

Seniorformand Martin Bøgsted bød de frysende spillere velkommen

til sæsonen 2010

21


Fest og farver i Gistrup

Der var med næsten 250 glade og forventningsfulde piger fest

og stemning hele søndagen i den gamle hal i Gistrup Idrætscenter,

da årets udgave af den populære „Diddl Cup” blev afviklet.

Den store indendørsturnering kun for piger havde i år samlet

34 hold fra skolerne i Gistrup, Klarup og Nøvling samt Vaarst-

Fjellerad, og der blev spillet på seks forskellige klassetrin fra

0. klasse til og med 5. klasse. Som de foregående år var der

mange fantasifulde holdnavne, og på mange af holdene var

pigerne udklædte, så det blev igen en stor succes med årets

cup indendørs.

Der var seks hold med i 0. klasse, og her blev vinderen „Smileypigerne”

fra Klarup skole, mens vinderen i 1. klasse, der

også havde seks hold tilmeldt, blev „Løbebanden” fra Gistrup

skole. Blandt de fem tilmeldte hold fra 2. klasserne vandt

„Guldpigerne” fra Gistrup skole, og i den største række af alle,

3. klasse med i alt otte hold, vandt „Champagne-pigerne” fra

Klarup skole. Der var fem hold med hos 4. klasserne, og her

blev vinderen „Sunshine Girls” fra Klarup skole, mens „Lollipops”

fra Gistrup skole var bedst blandt de fire hold, der deltog

fra 5. klasserne.

Volleyball - visit på Han Herred

Ungdomsskole

(HHU)

D. 16. februar gik det løs. Tre hold tog af sted i godt humør og

fuld af forventning. Vi har tidligere spillet mod Han Herred

Ungdomsskoles hold – ja, som forstanderen sagde, er det jo

nærmest blevet til lidt af en tradition. Der var planlagt en lille

turnering mellem U17-pigerne, U20-pigerne, U17-drengene

og HHU’s A-drenge, A-piger, B-drenge og B-piger. Aftenen

forløb med succes for LKB; både drenge- og begge pigehold

vandt alle kampe. U20-pigernes første kamp var mod HHU’s

B-drengehold. Drengene vandt det første sæt, og det gav pigerne

blod på tanden, hvilket resulterede i et noget bedre spil

og en sejr til LKB-pigerne. Drengene fra Han Herred ærgrede

sig, alt imens pigerne frydede sig efter at have fået både

kampgejst og vinderfølelsen tilbage. Lige efter kunne HHU’s

A-pigehold få lov til at prøve kræfter med U20-pigerne, men

uden held.

For U17-drengene gik det også forrygende. Det var en svedig

kamp mellem HHU A-drengene og U17-drengene. (Vandt de?)

Alt i alt en herlig aften med god stemning og muligheder for

spil, sjov og samvær.


KRATTEN

Udgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer 4 gange årligt i

3900 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande i Gistrup,

Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet samt til

alle medlemmer og annoncører.

LKB-GiSTRUP

Er stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold, gymnastik,

petanque, tennis, volleyball og motionscenter. Medlemstallet

har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB

Kontoret har åbent hver tirsdag kl. 16.00 - 18.00. Skal man

herudover i kontakt med Bent Sørensen, er der følgende muligheder:

• Ring på 98 31 53 54 og læg en besked, hvis der ikke svares

• Ring evt. på mobil 31 90 54 28

• Send en mail til lkb@lkb.dk

• Cafeteriet har tlf. 98 31 57 54

• Inspektør Jan Jensen 20 29 53 54, inspektor@lkb.dk

LKB’S HJEMMESiDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysninger

om klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteter og

resultater.

REDAKTiONEN

Redaktør

Kjeld Mølbæk 9832 3021 kjeldm@stofanet.dk

Badminton

Jette Bangshaab 9831 5330 bangshaab@stofanet.dk

Gymnastik

Nina Bødker 4078 4854 nina@9260.dk

Tennis

Søren Dahl 9831 4071 sdahl@daks.dk

Petanque

Jan Pedersbæk 9831 4252 jan@pedersbaek.dk

Motionscenter

Anne Birgitte Larsen abl@desmi.com

DEADLiNE

Stof til KRATTEN nr. 2 2010 skal være redaktionen i hænde

seneste mandag den 19. april 2010 - mail kratten@lkb.dk

BESTYRELSEN

Formand

Kjeld Mølbæk - 9832 3021

kjeldm@stofanet.dk

Kasser

Ole Sørrig - 9831 5485 - mobil 2620 9923

olesorrig@hotmail.com

Formand Badminton

Jette Bangshaab - 9831 5330

Formand Fodbold

Thomas Bay - 2095 3432

thomas.bay@live.dk

Formand Gymnastik

Nina Bødker - 4078 4854

nina@9260.dk

Næstformand Gymnastik

Lene Michelsen - 4099 3781

lene@michelsenweb.dk

Formand Motionscenter

Rene Wiebenson - 9831 5816

rene@wiebenson.dk

Næstformand Motionscenter

Anette Funder -

afu@sparnord.dk

Formand Petanque

Jan Pedersbæk - 9831 4252

jan@pedersbaek.dk

Næstformand Petanque

Edmond Georgi - 2372 8117

eggeorgi@gmail.com

Formand Volleyball

Annette Degn Andersen - 9831 7898

degn.andersen@klarupnet.dk

Næstformand Volleyball

Per Larsen - 9831 5112

Mail: per@arveplan.dk

Formand Tennis

Søren Dahl - 9831 4071

sdahl@daks.dk

Hans Dybvad - 9832 3058

hansdybvad@stofanet.dk

Kristian Andersen - 9831 4746

kristianoglone@mail.tele.dk

Tonny Steiness - 9831 5195

TS@kmd.dk

23


Tryk og layout: Melgaard & Burmester · www.m-b.dk

More magazines by this user
Similar magazines