kratten - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

kratten - LKB-Gistrup

Beretning fortsat

Aalborg HIK samt de fleste øvrige hold i rækken så til dato er

det kun det uventede nederlag til Shima Nørresundby, der

ærgrer. Også hos de mange unge medlemmer af begge køn

går det godt så måske dukker der også snart et damehold op

igen i de højere rækker.

Støtteforeninger

Det er også yderst positivt at det med et stædigt og energisk

arbejde tilsyneladende er lykkedes at komme over krisen i

Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. For første gang i halvandet

år begynder det at køre fornuftigt igen og med de tiltag, der

er gjort for at begrænse udgifterne, skal det nok blive endnu

bedre fremover. Der er også lavet et tiltag med at leje centret

ud til et kræmmermarked den første lørdag i hver måned i vinterhalvåret

og det er blevet en meget stor succes. Jeg vil på

baggrund af ovenstående rette en stor tak til alle, der har

kæmpet så ihærdigt for at få bankocentret til fortsat at køre.

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til alle i bestyrelsen

hos LKB’s Venner, der igen stod bag den årlige LKB Cup og har

hjulpet til ved sommermarkedet i august samt holdt fugleskydning

i oktober og solgt hele oplaget af julekalendere igen i

november – alene for at støtte arbejdet i LKB’s ungdomsafdelinger.

Uden de aktive støtteforeninger ville LKB’s økonomi

være en helt anden og det ville på ingen måde være muligt at

vende et budgetteret underskud på 30.000 kroner til et sekscifret

overskud. Det vil den afgående kasserer fortælle mere om

senere, men jeg vil allerede her og nu røbe, at det uventede

overskud i stor udstrækning vil blive brugt til at investere i nyt

og bedre materiel samt baner til afdelingerne.

Retssag

Præcis for et år siden blev afgørelsen på vores retssag mod det

busselskab, der desværre kom til at betjene os tre gange på én

gang – første, sidste og eneste – bekendtgjort og stik imod alle

forventninger tabte vi også ankesagen. Der er således pletter i

det danske retssystem for var vi ikke uretmæssigt blev dømt til

at betale 72.000 kroner, ville der have været endnu mere at

gøre med i klubben.

Personale

Forretningsudvalget er som bekendt arbejdsgiver og efter at

den nye bestyrelse havde konstitueret sig sidste forår, blev aftalen,

at Thomas Bay og undertegnede skulle stå for kontakten

til personalet. I fortsættelse heraf blev Bent Sørensen udnævnt

til at være den daglige kontaktperson for vores inspektør og

mit indtryk er, at de to går godt i spænd sammen.

Kratten

Også klubbladet sker der ændringer på her i 2010 for trods

ihærdige forsøg fra Jan Pedersbæk på at få afdelingerne til at

levere rigeligt med stof i rette tid, har det gentagne gange knebet

med at få bladene fyldt. Som følge af hensynet til forskellige

store begivenheder er to af numrene både før og efter sommerferien

kommet næsten oven i hinanden og det har på ingen

måde gjort det lettere. Det har vi nu taget konsekvensen af så

fra og med 2010 kommer der kun fire numre og bladet bliver

lavet lokalt af ”Melgaard & Burmester”. Meningen er også at

hæve standarden på bladet og da den nye kontrakt indebærer,

at alt laves hos vores nye trykkeri, betyder det også at Lone

Søndergaard mister en opgave, som hun i mange år har klaret

særdeles flot. Derfor skal der lyde en stor tak til dig Lone for at

have kæmpet tålmodigt med opsætningen af bladet i de rigtigt

mange år. Jeg håber, at vi må vende tilbage, når og hvis det

bliver nødvendigt.

Visioner

Her i de(t) kommende år skal vi have færdiggjort strukturarbejdet

og herunder have gjort noget alvorligt ved lederrekrutteringen.

Derudover er vi sammen med Gistrup skole ved at

lave en samlet plan for en ændring af arealerne udendørs for

næsten uanset hvad, kan det kun gå den rigtige vej. Det er således

tanken at ændre den store vendeplads til et mere spændende

og indbydende område og med i planerne er blandt andet

også en multibane med meget mere. For at få noget

brugbart tegningsmateriale at diskutere ud fra, har vi i øjeblikket

overvejelser i gang om at få et professionelt planlægningsfirma

til at slå nogle indledende streger. Med den efterhånden

store tilslutning til den årlige LKB Cup var det måske også en

ide snart at få rådighed over nogle flere baner og kunne vi være

sikre på at kunne leje en kunststofbane ud, var det måske også

en ide.

Afrunding

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle de mange,

der hver dag bidrager til at få klubbens hverdag til at hænge

sammen og det uanset, om det er som ledere og trænere eller

som instruktører i en af de mange afdelinger i klubben. Der

skal rigtigt mange hænder til for at få en klub af LKB’s størrelse

til at fungere og det kunne heller ikke lade sig gøre, hvis

ikke de tre ansatte klarede deres job så godt, som tilfældet er.

Det kan heller ikke lade sig gøre uden støtte fra det lokale erhvervsliv

og alle sponsorerne i øvrigt, samt ikke mindst de

mange forældre, der giver en hånd med gang på gang.

Hovedformand - Kjeld Mølbæk

7

More magazines by this user
Similar magazines