Elektronik og kommunikation 2013 - Fiskeri Tidende

fiskeritidende.dk

Elektronik og kommunikation 2013 - Fiskeri Tidende

TEMA

Elektronik og kommunikation

Sikkerhed og velfærd

har høj prioritet

AKTUELT

Fiskere investerer

gerne i elektronik,

der giver bedre

sikkerhed og større

bekvemlighed om

bord

Af Lars Gammelgaard

For nutidens fiskefartøjer er forskellige

elektroniske hjælpemidler

en naturlig del af dagligdagen

til søs. En stor del af den moderne

elektronik om bord hjælper fiskeren

til et mere effektivt fiskeri.

Men nu er der også stor interesse

for elektronik, der kan forbedre

sikkerheden og for elektronik,

der kan gøre livet om bord på

fiskefartøjet mere bekvemt.

- Fiskerne går mere og mere

op i velfærden om bord på deres

fartøjer og vi ser en stigende interesse

for både satellitbaseret internet

og -TV. Samtidig er det ved

at være nede i en fornuftig pris,

fortæller Henrik Skovmose, der

er indehaver af Marine Servicen

i Hanstholm. Det er dog især de

lidt større fiskefartøjer, der investerer

i satellitbaseret internet og

-TV.

- Det er især de fartøjer, der

er på længere togter, og som for

eksempel fisker på kanten, siger

Henrik Skovmose, der konstaterer,

at fiskerne i stigende grad vil

have de samme bekvemligheder

om bord på fiskefartøjet, som de

har derhjemme. Samtidig vurderer

han, at moderne elektronik

som internet og TV, der også fungerer

på havet langt hjemme fra,

er en nødvendig del af medarbejderplejen.

- Vil de have dygtige unge mennesker

med om bord, er det et

krav at have internet og TV om

bord, siger Henrik Skovmose.

AIS vinder frem

En anden form for elektronik,

som fiskerne aktuelt har interesse

for, er AIS. Når fiskerne investerer

i AIS systemer, er det ikke kun

fordi, at AIS bliver et lovkrav for

alle fiskefartøjer over 15 meter i

maj 2014. Det handler i lige så

høj grad om sikkerhed om bord.

- Vi oplever, at det er AIS systemer,

der er mest interesse for lige

nu, når vi taler elektronik. Og det

handler i høj grad om sikkerhed,

der giver fiskeren tryghed om

bord, siger Henrik Schiødt, der er

direktør hos Seamech i Skagen.

AIS er et identificeringssystem,

som gør det muligt at udveksle

oplysninger skibe imellem. AIS

gør det også muligt at udveksle

oplysninger mellem skibe og

landbaserede AIS-stationer. Hos

I temaet finder du følgende annoncører:

Polaris Electronics

www.polaris-as.dk

Tlf. 96 31 79 00

Seatech

www.seatech.dk

Tlf. 58 37 47 11

Simrad

www.simrad.com

Tlf. 21 47 43 90

Seamaster

www.sea-master.dk

Tlf. 75 12 04 44

ESL Danmark

www.eurosatlink.com

Tlf. 36 70 36 03

Navteam A/S

www.navteam.dk

Tlf. 63 21 80 80

12 sider med nyheder

og baggrund indenfor

elektronik og kommunikation

i fiskerierhvervet

Marine Servicen i Hansholm kan

man også nikke genkendende til,

at AIS er på fiskernes dagsorden.

- Vi ser også mange mindre fartøjer,

der får AIS. Der er ofte meget

trafik fra anden skibsfart på

fiskepladserne. De vælger derfor

at få AIS for egen trygheds skyld,

og fiskerne kan se, at andre skibe

opdager dem tidligere, og viger i

god tid, siger Henrik Skovmose.

De små fartøjer vælger ofte AIS

systemer i den såkaldte billigere

klasse B, der sender færre gange

end AIS systemer i klasse A, som

er et krav til større fartøjer.

Søkortplottere

Både Marine Servicen i Hanst-

Bakkammera.dk

www.bakkamera.dk

Tlf. 42 72 16 88

Hanstholm Elektronik

www.he-as.dk

Tlf. 97 96 16 36

Lørdag den 2. marts 2013

Nye fiskefartøjer er rigt udstyret

med elektronik og kommunikation

og kommunikation skal efterhånden

fungere akkurat som på land.

Arkivfoto: Vestværftet.

holm og Seamech i Skagen oplever

også efterspørgsel efter søkortplottere.

- Vi har også en del, der vil have

søkortplottere, så de ikke behøver

søkort, siger Henrik Schiødt.

Hos Marine Servicen i Hansholm

ser man lige nu mest vedligeholdelsesopgaver

og reparationer af

bestående udstyr, men der har

dog også været efterspørgsel på

plottere.

- Vi har haft en del efterspørgsel

efter en OLEX-plotter, der kan

følge havbunden. Det startede

med de store industrifartøjer,

men nu er der også interesse fra

andre fartøjer, siger Henrik Skovmose.

Besrad

www.besrad.dk

Tlf. 97 31 20 28

7


8

Lørdag den 2. marts 2013

SAAB R5 SOLID

PHONE:

E-MAIL:

WEB:

AIS

Klasse A

Pr. 31. maj 2013

træder nye regler

i kraft for f iskerifartøjer

over

18 meter.

Spørg om

tilbud hos din

forhandler!

JOTRON TR-8000

+45 9631 7900

INFO@POLARIS-AS.DK

WWW.POLARIS-AS.DK

TEMA

Elektronik og kommunikation

Bakkamera kan

bruges på fiskefartøjet

OVERVÅGNING

Af René Dandanell

Der er ikke tale om kamera

til overvågning af fiskeriet,

som myndighederne skal

bruge til kontrol. Men der

er tale om kamera for at

forbedre sikkerheden ombord,

og ikke mindst til at

holde et vågent øje med om

trawlen står rigtigt. Der er

nemlig tale om opsætning

af et eller flere kameraer i

de områder, hvor synsfeltet

enten er begrænset eller

hvor der er behov for et

ekstra øje.

Flere fiskefartøjer er derfor

begyndt at anvende de

såkaldte ”bakkameraer”,

som i mange andre sammenhænge

anvendes til at

være det ekstra øje, som

man ellers ikke har.

Firmaet Bakkamera.dk

introducerer derfor nu deres

produkter overfor fiskeriet.

Firmaet har i mange år

solgt bakkameraer til landbruget

og transportsektoren.

- Vi har erfaring i kameraløsninger

til landbrug,

entreprenør og transportbranchen,

og har gennem

flere år opbygget en god og

bred kompetence til at lave

skræddersyede kameraløsninger

til specielle behov,

siger Henrik Gudiksen,

Bakkamera.dk, Aalborg.

De løsninger han peger

på overfor fiskeriet indeholder

blandt CCD-kameraer

med indbygget varme,

så det ikke dugger til, og

med infrarødt syn, så det

også om natten kan vise

billeder.

Kameraerne har været

brugt enten monteret som

trafikkamera til at overvåge

bagfra kommende trafik el-

Udstyret leveres med en 7” skærm til visning af

billederne fra kameraet eller kameraerne, der

leverer signalet enten trådløst eller via et kabel.

ler som hjælp ved bakning

og manøvrering samt overvågning.

I fiskeriet er det

nogenlunde de samme opgaver,

som kameraerne kan

anvendes. Henrik Gudiksen

peger på, at det både

kan være overvågning af

dæk, lastrum eller maskinrum.

- Ved at montere kamera

bag på fiskekutteren til at

overvåge trawl er det således

nemt at bevare overblikket

fra styrehuset, og

øge sikkerheden på fartøjet,

siger Henrik Gudiksen.

Kameraerne kan opsættes

både med trådløs eller

kabelført forbindelse. Ved

den trådløse model er der

tale om en kraftig antenne

udført i rustfrit stål, så den

kan tåle de belastninger,

der er ombord på et fiskefartøj.

For begge løsningers

vedkommende kan der tilsluttes

flere kameraer, så

flere områder kan overvåges.

Selve kamerahuset er

udført i aluminium, og der

ydes to års garanti på produkterne.

Firmaet Bakkamera.dk

har gennem de sidste fem

år specialiseret sig i at levere

kameraløsninger. Og

det har givet dem en god

kontakt til producenterne

af udstyret, så de gennem

dialog med kunderne kan

Kamerahuset er udført

i robuste materialer, så

det kan anvendes til

overvågning ombord

på fiskefartøjer.

få ønskerne forklaret til

producenterne.

- Vi har dermed mulighed

for at påvirke kvaliteten

af det leverede udstyr,

så vi sikrer det kan holde

til brug i det miljø, hvor vores

kunder opererer, siger

Henrik Gudiksen, der nævner,

at det har været nærliggende

at kigge i andre brancher

ved siden af transport

og landbrug, hvor miljøet

også kan være hårdt mod

udstyret.

- Og her er det maritime

område et interessant segment,

hvor det er nemt at

genbrug tidligere løsninger

og opfindelser, siger Henrik

Gudiksen.


TEMA

TRAWL

Dygtige

medarbejdere har

med succes gjort

det til deres speciale

at genopbygge

trawl-sensorer

Elektronik og kommunikation

Af Nancy Frich

Hos firmaet Besrad på havnen

i Hvide Sande, er der travlhed

i værkstedet. Ikke mindre end

fem mand er beskæftiget med

genopbygning, reparation og servicering

af de populære trawlsensorer.

- I starten, hvor de første trawlsensorer

kom på markedet, fandt

vi lynhurtigt ud af, at der manglede

et led imellem producenten

og slutbrugeren. Som elektronikfirma

begyndte vi derfor at hjælpe

fiskerne med reparationer, når

en trawl-sensor gik i stykker. Vi

fik oparbejdet rutine og ekspertise

i at afhjælpe disse problemer,

og med tiden fandt vi også ud af

at tilføre sensorerne nogle ekstra

funktioner, så de blev endnu

mere effektive end oprindeligt,

forklarer Søren Mathiasen, som

i dag har lagt det hidtil alsidige

elektronikfirma om til hovedsageligt

at beskæftige sig med

trawl-sensorer.

Besrad specialist i sensorer

Besrad i Hvide Sande er således

et af de eneste firmaer, der har

genopbygning og reparation af

sensorer som speciale.

En gennemgang fra a til z af alle

funktioner betyder, at sensorerne

efter en tur på reparationsbordet

er så gode som nye.

- Vores styrke ligger i, at en

genopbygget og total renoveret

sensor kan købes for en pris, som

typisk ligger under halvdelen af,

hvad en tilsvarende fabriksny

sensor ville koste, oplyser Søren

Mathiasen, som udover at sælge

via nettet, også har mange kunder,

som ringer eller kommer

forbi forretningen i Hvide Sande,

for at aflevere en sensor til reparation

eller købe en genopbygget

sensor.

Øget batterifunktion

I starten var der relativt få mærker

af sensorer på markedet. I dag

findes der et hav af fabrikater og

typer, som kan måle vidt forskellige

ting. Afstand mellem skovle,

fiskemængde, dybde og tempera-

Lørdag den 2. marts 2013

Søren Mathiasen har gjort

det til sit speciale at

genopbygge og reparere

trawlsensorer.

Foto: Nancy Frich.

Hvide Sande firma har

specialiseret sig i genopbygning

af trawl-sensorer

9

tur er blot nogle af de målinger,

en sensor sender op i styrehuset

til skipperen.

- På de modeller vi genopbygger,

har vi mulighed for at tilføre

sensoren en øget batterikapacitet.

Netop batterikapaciteten er noget

af det fiskeren ser på, når der

skal købes ny sensor. Derfor har

vi også brugt tid på at forbedre

denne funktion, forklarer Søren

Mathiasen, som ud over at servicere

fiskerne, også udfører en

lang række opgaver for kollegaer

inden for elektronikbranchen,

når en defekt sensor skal have et

hovedeftersyn.

Medarbejderstaben hos Besrad

udgøres af ingeniører, fagteknikere

og elektronikmekanikere.


10 Lørdag den 2. marts 2013

TEMA

Elektronik og kommunikation

Mere radar

for pengene

RADAR

Alt i én løsning

fra NAVTEAM

Af Claus Kirkegaard

Ejer du et mindre fiskeskib eller

et arbejdsfartøj, og er du på udkik

efter en top performance radar

med et knivskarpt radarbillede,

så har japanske JRC udviklet en

radarserie, der indeholder den

allernyeste radarteknologi og adskiller

sig fra konkurrenterne på

flere punkter.

MARINLINE SKÆRME

Marin Line skærme 15”, 17”, 19” og 20.1” alle i 4:3 format.

Bevar NATTESYNET med Marin Line skærme med fuld

lysdæmpning 0 til 100 %

Ekstraudstyr:


Ring for et godt tilbud eller kik

ind på vor hjemmeside www.seatech.dk

for yderlige oplysninger.

Radarserien hedder JMA-3300

og leveres som standard med

JRC’s populære 2. generation

MARPATM-teknologi, der sporer

10 mål (både manuelt og automatisk).

JMA-3300 serien er og

udstyret med JRC’s DirecTrakTM

funktion, som ved tilslutning til

AIS kan vise op til 50 AIS mål

samtidig - også på listeform.

Ydermere er JMA-3300, som sine

større søskende, udrustet med

JRC-teknologien ConstaviewTM,

der præsenterer radarbilledet

konstant uden forsinkelse og

med en billedopdatering på hele

10 gange i sekundet.

JMA-3300 radaren har et kompakt

og betjeningsvenligt design

med integreret processor og

en 10.4’’ skærm. Det er muligt

at programmere de 4 nederste

knapper under skærmen, så de

fungerer som genvejsknapper til

brugerdefinerede favorit funktioner.

Sådan ser skærm-billedet

ud på radaren fra JRC.

Skærmen indeholder den nyeste

LED teknologi og har en

forbløffende kraftig lysstyrke på

1000cd/m2, der modvirker refleksioner

fra sollys og forbedrer

skærmbilledet om natten. Den

høje display kvalitet giver en

enestående visning af selv små

mål - på kort og lang afstand.

Displayet er udstyret med

transparente pop-up menuer,

der gør det muligt at navigere i

menuer, eller skibets egne data,

uden at det tager plads fra radarbilledet.

JMA-3300 kan leveres med en

4 kW lukket antenne eller med 6

eller 10 kW åben antenne.

Alle JRC’s antennemodeller

leveres

med børsteløse

gearmotorer og

kræver derfor et

minimalt vedligehold.

KODEN MDC-2500/2900

Black Box radar serier til stærke priser…

kun DKK 1.990!

Mulighed for kabellængder op

til 100 meter.

Baadehavnsvej 1 · 4220 Korsør · Tel. +45 5837 4711 · www.seatech.dk

Der er flere forskellige

antenner til radaren.

www.makers.dk


TEMA

Annonceprisliste

Find priser på annoncering

i Fiskeri Tidende

www.dkfisk.dk/fiskeritidende

Elektronik og kommunikation

Telefonen

kan kobles på

internettet

SIMRAD PX

SATELLIT

Tre telefoner og dataforbindelse

i samme

system via Iridium

Af René Dandanell

Hidtil har Iridium satellitsystemet kun

kunnet anvendes til tale over telefonen,

men nu er det blevet udvidet til at også at

kunne skaffe adgang til internettet.

- Den nye Iridium service er udviklet til

at understøtte bredbåndsforbindelser op

til 128 kbit i begge retninger, siger Henrik

Christensen fra firmaet ESL Danmark, der

sælger udstyret.

Det er et par måneder siden, at adgangen

til at sende data via iridium blev etableret,

og det har fungeret rigtigt godt. Det unikke

i forbindelsen er blandt andet, at det for en

fisker er nemt og især billigt at komme i

gang på nettet.

- Før gik forbindelsen via Inmarsat Fleet-

Broadband, når man skulle på nettet på

søen, men nu kan den samme ydelse opnås

via Iridium-nettet, der er et andet satellitsystem,

forklarer Henrik Christensen.

Og med priser fra 30.000 kroner ex.

moms for en Iridium Pilot satellitterminal

er man hurtigt i gang. Derudover behøves

der ikke en fast månedlig betaling

for et Iridium Pilot abonnement som med

Inmarsat. I stedet er det muligt at tegne et

abonnement som udelukkende afregnes

efter brug.

- Vi har et abonnement, hvor man ikke

betaler noget med mindre man bruger det,

siger Henrik Christensen, der tror at den

type abonnement vil tiltale fiskerne. For i

Udstyret består af en Iridium Pilot Antenne, en

interconnect enhed, en AC/DC strømforsyning

og 20 eller 50 meter antennekabel samt to

medfølgende telefoner.


Lørdag den 2. marts 2013

de perioder, hvor fartøjet måtte ligge stille,

er der ingen omkostninger forbundet med

internet-adgangen. Der er dog også andre

abonnementstyper, hvor der købes et antal

minutter eller en mængde data.

- Disse ESL Pilot abonnementer kan tilpasses

den enkeltes behov og kan indeholde

fra 10 MB til 200 MB data per måned,

og de kan kombineres med telefonipakker

fra 100 til 1000 minutter per måned, siger

Henrik Christensen.

Afhængigt af abonnementsvalg koster

det fra 21 kroner per MB for data, og fra

4,00 kroner per minut for telefoni. Begge

priser er før moms.

Udover adgangen til internettet er det

også muligt at oprette op til tre telefonliner

fra skibet via satellit. Alle tre forbindelser

kan benyttes på samme tid, og det begrænser

ikke adgangen til internettet samtidig.

Som noget særligt kan den ene af forbindelser

afregnes individuelt. Det betyder, at

rederiet kan tilbyde en telefonforbindelse,

hvor det er medarbejderne, der selv står

for afregningen.

Iridium tilbyder gennem ESL Danmark

hele fem års garanti på Iridium Pilot antennen.

Det gør de blandt andet fordi den

ikke indeholder nogle bevægelige dele, og

derfor er den ganske robust og driftssikker.

- Og der er kun et kabel på antennen og

ned på elektronikdelen, siger Henrik Christensen.

Iridium nettet fungerer på basis af 66

satellitter i kredsløb om jorden. Hver satellit

bruger omkring 100 minutter til en

omgang rundt om jorden. Forbindelsen

fungerer på samme måde som et landbaseret

mobilnet, hvor brugeren ikke mærker,

når der skiftes sendemast. I dette tilfælde

skiftes der satellit.

Udover satellitterne er der et landbaserede

netværk, der sørger for forbindelsen

til ganske almindenlige telefoner eller

websider.


Nyhed

8Funktioner

Vælg2

kombinér som du vil

11


12 Lørdag den 2. marts 2013

Ny trådløs “narrowband” netsonde

fra Marport.

Denne netsonde er specielt velegnet

til fiskeri i skandinaviske farvande.

Avanceret software

sikrer optimal forbindelse

mellem

sonde og trawler.

fish finding electronics

- når kun det bedste er godt nok

KCS-3885Z

Kaijo KCS-3885Z Mellem Frekvens Sonar 94kHz :

- Fuldt stabiliseret, lynhurtig, baseret på ny technologi

- Kraftig, med 960 elementer og modtagere

- Smal stråle bredde giver god ydelse specielt på lavt vand.

- Detaileret selv på små ekkoer tæt på hård bund.

- Smart filtrering fremhæver fisk

- Viser to seperate vertical snit.

- Plot af op til 3 stimer samtidigt (fart og kurs)

- Estimeret biomasse

- Velegnet til alle typer fiskeri

- Meget stabil og hårdfør bundudstyr - kendetegnende for alle

Kaijo sonarer

- Driftsikker og stabil prosessor uden slid dele.

Koreansk produceret V-SAT

med

ekstremt hurtigt tracking system.

Få kvalitets internet og

IP telefoni om bord. KNS A9,

Astra 2 connect, med 85 cm

disk.

Billigere hardware, billigere

flatrate, højere hastighed,

bedre kvalitet.

Vi tilbyder markedets

billigste totalløsning.

KONTAKT OS

FOR EN DEMO SAMT ET

GODT TILBUD!www.sea-master.dk


TEMA

Elektronik og kommunikation

Seamaster leverer

udstyr til nybygninger

FANGSTUDSTYR

To nybygninger

udstyres med

fangstkontrol-

system fra Marport

Af Claus Kirkegaard

Seamaster har leveret udstyr til

nybygningen Cattleya, der for

nylig blev leveret af Karstensens

Skibsværft. I den kommende

nybygning til Astrid Fiskeri har

reder Tomas Johansson valgt ligesom

på Cattleya at få udstyr

fra Seamaster. Der er tale om et

komplet fangstkontrol system fra

Marport med 2 trådløse net sonder,

Kaijo Sonic lavfrekvens sonar

med multifrekvens, KNS V-

SAT, TV system og Sodena Ecdis.

Seamaster kan se frem til et

Simrad har udviklet

ny PX multisensor

FANGSTUDSTYR

Multisensor

kan udføre

flere målinger

samtidigt

Af Claus Kirkegaard

Simrads nye PX multisensor

indeholder som

standard funktionerne

afstandsmåling, dobbelt

afstand, geometrimåling,

højde fra trawldøren til

bunden, Pitch og roll på

trawldøren samt måling af

trawlhøjde. Tillægsfunktioner

på sensoren opnår man

ved at skifte bundlåget.

Herved vil sensoren og

kunne fungere som fangst

sensor med temperatur

indbygget eller som dybde

sensor med temperatur

sensor.

PX mulitisensorerne kan

udføre to målinger samtidigt,

dermed kan man spare

på antallet af sensorer på

trawlet. Eksempelvis kan

afstands sensorerne samtidigt

virke som geometri

sensorer, eller geometri

sensoren, der sidder midt

på overtællen, kan samti-

digt måle højden i trawlet.

Kombinationsmulighederne

er mange og næsten

uendelige.

Nye muligheder

Måling af hvor højt trawlskovlene

går over bunden

er den helt nye funktion i

PX multisensoren, og det

har allerede skabt stor efterspørgsel

hos skipperne.

Sensorerne måler afstanden

fra bunden af skovlen

og ned til havbunden med

en nøjagtighed på 10 cm.

Uanset skovlens størrelse

programmeres sensorens

placering på døren ind i systemet,

som herefter beregner

afstanden fra sensoren

til bunden af skovlen og

kontinuerligt viser den korrekte

og opdaterede højde

over havbunden. Alle data

bliver sendt fra sensoren

hvert 15 sekund.

Mængde sensorer med

temperatur, eller mængde

sensorer med pitch visning,

hvor vinklen på

trawlposen vises, er og

muligt. En anden og helt

ny mulighed kunne være

mængde sensor med højde

måling til større pelagiske

trawl. Hvis der ingen fisk

er, vil mængde sensoren

vise højden i trawlet, hvor

den er placeret. Hvis der er

fisk under sensoren, ændres

eller forsvinder høj-

travlt forår med en del ordrer på

det efterspurgte KNS V-Sat system,

samt ordrer på trådløse netsonder

fra Marport og komplette

sonar anlæg fra Kaijo.

- Derudover har vi både salg og

reparation af Wesmar trawlsonarer,

siger Søren Mogensen, Seamaster.

På værkstedet har Seamaster

travlt med at renovere brugte sonarer

- hovedsagelig Kaijo. I øjeblikket

er der en del forespørgsler

fra Bangladesh, Marokko og

Tyrkiet.

demålingen fra mængde

sensoren.

PX sensorerne kan tilsluttes

PI32, PI44 og PI50

systemet og vil virke sammen

med de nuværrende

PI sensorer ombord. PI32

har dog begrænsede muligheder

for at vise de nyeste

funktioner.

Forbedret teknik

PX sensorerne er nydesignet

og den nyeste batteri

teknik er taget i anvendelse.

Den effektive driftstid

i vandet er minimum 110

timer med 2 målinger og

150 timer ved én måling.

Batteriet lades fuldt op på

under 3 timer. Sensorerne

kan omprogrammeres til

at vise andre funktioner

efter behov, hvilket skipperen

selv kan konfigurere

ombord via et enkelt PX

konfigurator program, som

installeres på en standard

windows PC.

For større systemer med

mange sensorer på trawlet

kan Simrad nu tilbyde en

software, der viser alle data

i et 3D billede af trawlen,

skovlene og skibet. Denne

software er windows baseret

og kan installeres på

samme PC som PI50 softwaren

eller på en seperat

PC som tilsluttes f.eks et

PI44 kabinet.

Skærmbillede fra Kaijo sonar.

Højt serviceniveau

Seamaster prioriterer service og

support højt. Det er grundlaget

for firmaets fremgang. Eksempelvis

anvendes programmet ”team

viewer”, så der kan leveres support

på online basis, telefonisk og

ude på skibene.

- Som eksempel har vi på KNS

V-Sat valgt at have nogle anlæg

stående klar til ombytning. Hvis

et anlæg svigter, ombytter vi ganske

enkelt antenne eller antenne

controller. Det sikrer, at servicen

kan udføres på kort tid, og at anlægget

altid fungerer optimalt,

lyder det fra Seamaster.

Lørdag den 2. marts 2013

13

Nyhed fra Kaijo

Kaijo har sendt en ny mellem frekvenssonar

på markedet. Den nye

Kaijo sonics mellem frekvenssonar

har med sine 960 transducere

en bedre opløsning og rækkevidde

end de øvrige sonarer på

markedet. Sonaren er selvfølgelig

fuld omni med 360 grader stabilisering

og god detektering af fisk

tæt på havbunden.

Sonaren kan leveres i løbet af

foråret.

Ny PX multifunktions

sensor med standard afstand,

geometri, højde og

Pitch/roll visning. Ekstra

funktioner kan tilføjes ved

at skifte låget i bunden.

Mængde/Temp eller

Dybde/temp.

Simrad TVI software kan installeres

som option for 3D visning af data

fra ITI, PI og PX.

PI50 softwaren viser højde over bund

og roll på begge dørene. Grafisk

historik kan vises på alle data.


14 Lørdag den 2. marts 2013

¨¥£¥§§¥§¥¥£¨§£¥¤¥©¨¦¢©©£¨¨¤¥£¨¡ ¨§¦¥§¥©£¥¦¥¨¡§¢¦¥£¥¥§¥¨¨££¥©¥£ ¥§¥¥©©§§¥£¦¥§¥¢¦¦¥£¦¥¥§£¥¨¥¨¤¥§ ¡¢£¤¥¦§¨©¦¥¥§¥¨©£¥¦¥¨££¥©¥£©£¥¦¢


TEMA

Elektronik og kommunikation

Furuno gør omni-scan sonar

attraktiv for en bredere del

af fiskeriet

Furuno introducerer ny scanner, hvor prisen

ligger langt under de store modeller, der

sælges til mellemstore og store trawlere.

SONAR

Ny prisbillig model

med de samme

principper som de

store modeller

Af Claus Kirkegaard

I mange år har Furuno været

kendt som leverandør af en

række elektroniske produkter,

heriblandt sonarer, som

af mange er blevet betragtet

som de bedste sonarprodukter

i branchen. Furuno er dog

også bekendte med, at prisen

har stor indflydelse på valget

af den rigtige sonar til det rigtige

fiskeri. Furuno Danmark

A/S har netop introduceret en

ny omni-scan sonar - CSH8L.

En middelstor mellemfrekvens

sonar til en pris, som gør den

særligt interessant. Den fungerer

efter de samme principper

som Furunos helt store sonarer

- eksempelvis FCV-30 og FCV-

84 - som har været meget populære

hos mellemstore og store

trawlere.

Prisen for den nye sonar ligger

omkring 475.000 kr.

- Det lyder måske stadig af

meget, men det er stadig langt

under det halve af prisen på

markedets eksisterende omniscan

sonarer, fortæller Oskar

Thesbjerg fra Furuno i Esbjerg.

Han fortæller yderligere, at de

enklere og billigere searchlightsonarer

fås helt ned til omkring

150.000 kr., og at de sagtens kan

imødekomme behovet hos rig-

Nye regler om AIS for fiskefartøjer

SIKKERHED

A-klasse udstyr skal på

fartøjer over 18 meter

Af Claus Kirkegaard

Den 31. maj 2013 træder de nye regler om

AIS i fiskerfartøjer over 18 meters længde

i kraft i det meste af Europa. Handelsskibe

over 300 bruttotons har længe skulle have

klasse A udstyr om bord, og den 31. maj

sidste år kom fiskerfartøjer ned til en længde

på 24 m med i bestemmelserne.

Mere overkommelige priser

Salgschef Keld M. Pedersen fra Polaris

Electronics fortæller, at der nu er kommet

en del klasse A udstyr på markedet til betydeligt

lavere priser, end det tidligere var

kendt. Havneforhandlerne har udstyr fra

både norske Jotron og svenske Saab Transpondertech

på tilbud nu, og skulle skibene

have en AIS klasse B allerede, kan VHFantennen

normalt genbruges umiddelbart.

Klasse A udstyr sender med meget højere

effekt end klasse B, og der er en række

forskelle i den måde systemerne transmitterer

på. AIS-oplysninger fra en klasse-

A-transponder vil altid blive prioriteret

og dermed vist for andre skibe i området,

hvorimod AIS-oplysninger fra en klasse-B

først vises, når eller hvis der er plads på

AIS-kanalen.

Det elektroniske udstyr

kan altid undersøges

på nettet inden køb.

Lørdag den 2. marts 2013

tig mange fiskere. Men en omni-scan

sonar har den kæmpe

fordel, at den næsten øjeblikkeligt

kan give en meget nøjagtig

opdatering af fiskeforholdene

360 grader omkring fartøjet. Sonaren

sender ekkopulsen ud i

alle retninger på én gang og kan

samle de enorme datamængder

ind, inden forholdene når at

ændre sig. En searchlight-sonar

derimod skal rotere rundt,

på samme måde som en radar,

for at give det samme billede.

Denne rotation kan, afhængigt

af afstandsforholdene, tage op

til 80 sekunder, hvilket vil give

et misvisende billede af de reelle

forhold, især hvis fartøjet

bevæger sig.

R5 Solid AIS klasse A fra

Saab Transpondertech.

15


16 Lørdag den 2. marts 2013

TEMA

Elektronik og kommunikation

SeaTech lancerer nyt ekkolod fra Koden

ELEKTRONIK

Nye ekkolod og

lavere priser

Af Claus Kirkegaard

Koden har lanceret nye bredbånds

ekkolod med enten en eller

to kanaler. Det er firmaet Seatech

i Korsør, der har forhandlingen.

Der kan køres to samtidige frekvenser

fra hver kanal. Frekvensen

afhænger af hvilke svingere,

der benyttes. De nye ekkolod har

en flydende indstilling mellem

24 kHz og 210 kHz. Hermed understøtter

de enhver svinger benyttet

på fiskefartøjet. Ekkolodderne

kan tilsluttes almindelige

svingere og senere tilsluttes bredbåndssvingere,

når der er tid til

at komme på bedding eller efter

behov. Med en bredbåndssvinger

kan man frit vælge frekvens

inden for svingerens frekvensområde.

Tilbagemeldinger fra

brugerne har blandt andet vist,

at 120-130kHz er en meget bedre

frekvens til at se forskel på sild,

brisling, tobis osv., end den ellers

meget benyttede 200kHz.

Nye priser

Koden har fastlagt nye priser, der

SE VERDEN - BAGUD!

Komplet kabelført sæt i robust kvalitet til overvågning

af trawl mv. på fiskekutter, bestående af:

Komplet trådløs sæt i robust kvalitet til overvågning af trawl

mv. på fiskekutter, bestående af:

CVS-1410

7” kvalitetsskærm, som er yderst modstandsdygtig overfor

støv, slag og rystelser. Heavy Duty CCD kamera, med

indbygget varme, og IR led til natsyn. Vandtæt kamera

til udendørs montering, som er yderst robust i forhold til

slag og rystelser - 120 gr. synsfelt.

Valgfri kabellængde op til 30 meter til montering mellem

kamera og skærm......................Pris ex. moms: 1.996,-

Merpris for ekstra kabelført kamera: 996,- ex. moms

7” kvalitetsskærm med tilslutning for ekstern antenne som er yderst

modstandsdygtig overfor støv, slag og rystelser. Trådløs Heavy Duty

CCD kamera, med tilslutning af ekstern antenne, indbygget varme,

og IR led til natsyn. Vandtæt kamera til udendørs montering, som er

yderst robust i forhold til slag og rystelser – 120 gr. synsfelt

Kvalitets antenner, i lakeret rustfrit stål, til både kamera

og modtager............................................Pris ex. moms: 3.695,-

Merpris for ekstra trådløs kamera inkl. antennekit: 1.695,- ex. moms

Bakkamera.dk

Kærvej 14 - Aalborg SØ - Tlf: 4272 1688 - www.bakkamera.dk

gør denne tidligere dyre teknologi

mulig for selv det mindste fartøj.

Alle disse ekkolod typer anvender

en ny digital teknik med

patenteret filtrering. Her følger

nogle priseksempler:

CVS-128B 1000W med 8.4”

(1 kanal) til DKK 11.900

CVS-1410B 1000W 10.4”

(1 kanal) til DKK 15.900

CVS-FX2BB Black Box

ekkolod 3000W (2 kanaler)

til DKK 39.900.

Alle priser er eksklusiv moms

og leveringsomkostninger.Koden holder det enkelt

De eksisterende radarmodeller

fra Koden er enkle at betjene med

et virkelig godt billede med store

og tydelige ekkoer uden søstøj

uanset vejrforholdene. Betjeningen

sker via betjeningspanelet, og

du behøver ikke igennem mange

forskellige menuer for at finde

de daglige funktioner. Seatech

har i 2012 leveret virkelig mange

Black Box modeller MDC-2500

og MDC-2900 i serien til både det

danske og tyske marked.

MDC-2900 serien leveres og

med WheelMark godkendelse.

ARPA/AIS og C-MAP MAX søkortvisning

er standard, og begge

typer kan leveres med sendestyrke

med 4, 6, 12 eller 25kW, alt

efter behov.

CVS-FX1

Opdateret software

Sodena lancerer i 2013 den nye

TurboWin med en masse nyheder,

flere søkortskærme, og med

mulighed for at organisere sine

kataloger efter skib, område, understøttelse

af Simrad PI trawl

serien osv. Følg med på hjemmesiden

www.seatech.dk og hør

mere om dette nye program. For

kunder, der ikke ønsker at være

de første, leverer vi stadig den

eksisterende model af TurboWin,

og man kan opdatere til den nye

version uden ekstraomkostninger,

når man ønsker det. Den nye

version vil selvfølgelig over tid

løbende blive tilrettet efter kundernes

ønsker og behov, lyder det

fra Seatech.


TEMA

Elektronik og kommunikation

Sikring af løse dele

TYVERI

GPS-alarm

særligt til våde

miljøer er

udviklet

Af René Dandanell

En ny dansk GPS-alarm

gør det muligt at beskytte

de løse dele på et fiskefartøj

eller en jolle. Det er

firmaet Spygroup Aps i

Lille Skensved, der sælger

produktet XX-5000. Det

særlige ved trackeren er, at

den er udstyret netop til at

blive anvendt i små og fug-

System til sporbarhed

afprøves på fiskefartøjer

SPORBARHED

To fartøjer

afprøver VDECsystem

til

erstatning for

de gule

PO-sedler

Af René Dandanell

Siden årsskiftet har danske

fiskere skullet aflevere oplysninger

om sporbarhed

på den fisk, de fanger. Det

er for manges vedkommende

sket på de gule PO-sedler,

som Danske Fiskeres

PO har sendt ud til auktioner

og samlecentraler.

Men inden længe er en

ny elektronisk løsning på

vej til de fartøjer, der anvender

en e-log. Netop

nu testes systemet vDEC

ombord på et fiskefartøj i

Gilleleje, og i løbet af kort

tid får et fartøj i Thyborøn

installeret programmet, der

gør det muligt at indlevere

oplysningerne om sporbarhed

elektronisk samtidig

tige miljøer. Derfor nævnes

det også, at den er ideel til

både og påhængsmotorer.

Ejeren af firmaet, Brian

Luplau, nævner overfor Fiskeri

Tidende, at der arbejdes

på at få et samarbejde

i gang med grossister omkring

salget af trackeren.

Der samarbejdes også med

et forsikringsselskab, der

har set værdien i at beskytte

værdierne.

- Det er stort set umuligt

at få udstyret tilbage, hvis

det først er endt i Østeuropa,

siger Brian Luplau.

Trackeren er udstyret

med et batteri, der har op

til to års varighed. Problemet

med mange trackere

er, at de oftest løber tør for

strøm efter få måneder.

Men Brian Luplau nævner,

at der er arbejdet på at udvikle

en konverter som sikrer

længere batteritid. De

med at de overføres til eloggen.

- Næste gang fartøjet

lander får det installeret

udstyret ombord, og i de

kommende uger tager vi

flere og flere med ind i testen,

siger Mads Dueholm

fra firmaet Anchorlab, som

DFPO har fået til at udvikle

programmet.

Han fortæller, at de første

erfaringer viser, at systemet

virker efter hensigten.

Nemlig at levere data til

samlecentralerne og auktionerne.

Det interessante

omkring vDEC er, at det

kan populært sagt tale sammen

med e-loggen.

- Fordelen ved denne

metode er, at man kun skal

taste oplysningerne én

gang ind i systemet, siger

Danske Fiskeres PO´s konsulent

på område, Jonathan

Broch Jacobsen.

Han peger på, at der er

flere modeller til at aflevere

de sporbarhedsoplysninger,

som EU via kontrolforordningen

kræver

skal afleveres, når der landes

fisk. En af måderne er

den gule PO-seddel som

mange fartøjer benytter sig

af. Men da oplysningerne

i dag alligevel for manges

vedkommende tastes ind i

e-loggen, så er vDEC en for-

to år afhænger dog af, hvor

mange finesser, der anvendes

i trackeren.

En af de måder, der

kan overvåges på, er ved

at etablere et elektronisk

hegn omkring jollen eller

dens motor. Fjernes

enheden mere end 50 meter

væk fra dens normale

plads vil der gå en alarm

via mobiltelefonen. Hegnet

kan både lægges omkring

hjemhavnen, men kan og

virke i andre havne, hvor

man i kortere eller længere

perioder ligger med båden.

Udover alarm, hvis jollen

eller motoren bringes

udenfor et angivet område,

vil det også være muligt

at få en alarm, hvis motoren

pilles af. Spygroup

arbejder i øjeblikket på, at

der udløses en alarm, hvis

motoren vippes mere end

75 grader, hvilket oftest er

bedring omkring indsamlingen

af data.

Derudover har Marel et

søpakningssystem, hvor

data også kan afleveres

elektronisk, og dels er Unisystem,

der sælges af Leif

Jensen Grenå, også i gang

med at koble deres vægte

på SIF-systemet. Disse to

systemer er dog ikke udelukkende

bygget op omkring

sporbarhed, men

sporbarhed er én blandt

flere anvendelsesområder

for systemerne.

- Men for rigtig mange er

vDEC den enkleste løsning.

Og netop vDEC er sammen

med de andre løsninger

nogle af de løsninger, som

der kan søges støtte til, når

tilfældet, hvis den pilles af.

Bliver påhængsmotoren

stjålet, er trackeren udstyret

med markedets kraftigste

antenne, der gør det

muligt at få positioner selv

inde fra en lukket varevogn

eller lagerhal. Trackerens

position kan følges live via

NaturErhvervstyrelsen forhåbentlig

snart melder ud

med de endelige vilkår for

den støtteordning for sporbarhed

som EU har bevilget

penge til, siger Jonathan

Broch Jacobsen.

Den gule seddel er dog

ikke helt sat ud på et sidespor,

når vDEC er i drift.

For de fartøjer, der ikke

anvender e-log, vil sedlen

stadig være den måde, oplysningerne

omkring sporbarhed

afleveres til samlecentralen

eller auktionen

som indtaster oplysningerne

og fører dem videre over

i SIF-databasen.

Sporbarhed i Fiskeriet

(SIF) er en selvstændig afdeling

under Pack and Sea.

en web portal, som følger

med ved køb af produktet.

Når bevægelses alarmen

er aktiveret sender den en

status-SMS til mobiltelefonen,

samt uploader positioner

til webportalen. SMS'en

indeholder det sted, hvor

alarmen er placeret, samt et

Der er ansat to konsulenter,

Ole Helledie og Carsten

Søndergaard Pedersen, der

har kontakten til fiskere,

” Både og...“

Hanstholm Elektronik a/s er totalleverandør af elektronik

og el-installationer til det maritime område.

Mere end 35 år indenfor branchen har gjort os til de

absolut bedste på vores felt.

Vores ”besætning” består af specialiserede og faguddannede

medarbejdere, som vil sætte alle sejl til for

at finde den rette løsning til dit behov.

24-7-365

Vi står til rådighed døgnet

rundt, året rundt!

Maritimt el

HOVED-AFD.:

Kai Lindbergs Gade 47

DK-7730 Hanstholm

Lørdag den 2. marts 2013

” Både og...“

T: +45 97 96 18 18 | www.he-as.dk

ESBJERG-AFD.:

Fiskerihavnsgade 9

DK-6700 Esbjerg

Den lille GPS-tracker

kan sikre, at man kan

følge i sporet på en tyv,

hvis ens ejendel bliver

stjålet.

link, der fører direkte til et

kortbillede hvor placeringen

er angivet.

Det er også muligt at

sende en SMS til trackeren

for at finde information om

position, hastighed og retning.

Trackeren har en størrelse

på 88x60x24 mm. Den

koster 1.795 kroner, og det

månedlige abonnement er

på 19 kroner.

samlecentraler, auktioner

og de virksomheder, der

skal anvende data.

Download

vores profilbrochure

på: www.he-as.dk

FYN | LINDØ INDUSTRIPARK

Ingeniørgangen 3 L

DK-5330 Munkebo

17


18 Lørdag den 2. marts 2013

Nyt magasin

om havnen

Nyhedsmagasinet Havn handler om de virksomheder,

der med havnen som udgangspunkt er med til at

skabe vækst i Danmark. Hvorfor er havnen vigtig?

Hvad bidrager virksomhederne med til Danmark?

Det er blandt de nøgleord, som nyhedsmagasinet

Havn vil fortælle om i de fire udgivelser, der er

planlagt til 2013.

Hvorfor et fælles magasin for

de maritime erhverv?

Fordi vi med den journalistiske ballast fra redaktionerne

Fiskeri Tidende og Danmarks Transport

Tidende har en professionel tilgang til aktiviteterne

på havnen. Og fordi vi ved at sætte de maritime interesser

i højsædet i forhold til omverden kan fortælle

om vigtigheden af havnene. Og for dig som annoncør

rammer du alle dem indenfor den maritime verden,

som du gerne vil have i tale!

Nyhedsmagasinet Havn er en nyskabelse inden for

de danske specialmedier – et tværfagligt, redaktionelt

samarbejde mellem redaktionerne på Danmarks

Transport Tidende og Fiskeri Tidende.

Udgivelse:

Nyhedsmagasinet Havn udkommer som

tabloid-tillæg fire gange årligt. Første gang

i slutningen af marts 2013.

Øvrige udgivelser i 2013:

Juni, september og december.

Oplag:

Nyhedsmagasinet Havn udkommer i et oplag

på ca. 7.500 eksemplarer, som distribueres

gennem fagbladene Fiskeri Tidende og

Danmarks Transport Tidende samt direkte

til interressenter i de maritime erhverv.

NYT

magasin

Der er masser af krydsfelter mellem fiskeriet,

søfarten og logistik, og centrum for aktiviteterne

i de maritime erhverv er de danske havne.

Med journalistiske kvalitetsnyheder og baggrundshistorier

skaber Nyhedsmagasinet Havn en sammenhæng

mellem maritime interesser, erhvervsliv og

politik.

Priser:

1/1 side 11.500

1/2 side 7.500

1/4 side 3.900

1/8 side 2.200

Rabat: 15 % ved årsaftale

Deadline:

Deadline for annoncebestilling:

mandag 4. marts 2013

Deadline for levering af trykfærdigt materiale:

mandag 18. marts

Kontakt:

Torben Lehmann

76 10 96 63 | tl@dkfisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines