Læs hele artikel (pdf) - Cowi

cowi.dk

Læs hele artikel (pdf) - Cowi

andet i Yangtze-floden skal være rent

Kina

Yellow River

Yangtze

Beijing

Wuhan

Stillehavet

Mange millioner kinesere mangler rent

drikkevand. cowi er med i et konsortium,

der på vegne af EU hjælper Kina med at

forvalte vandet bedre og forbedre dets

kvalitet

Af Christina Tækker

Det brune vand i Yangtze-floden

strømmer gennem millionbyen

Wuhan i det sydlige Kina. Om natten

glider lange flodpramme lydløst

forbi. I solens første stråler morgenbader

de første friske kinesere, selv

om temperaturen er omkring nul

grader. Op ad dagen sejler løsarbejdere

fra omkringliggende landbrugsområder

ud i deres smalle

både for at fiske jernskrot op fra

bunden af floden. Jernet bliver skåret

op i mindre stykker og solgt videre

for at blive smeltet om og genbrugt

på byens skibsværfter. Længere

nede ad floden skyller kvinder

grøntsager, der bliver brugt til

friske forårsruller.

En tredjedel af Kinas befolkning

er afhængig af vandet fra Yangtzefloden.

De store forbrugere er industri

og landbrug, men vandet fra floden

bliver også brugt til drikkevand,

skibstransport og energiproduktion.

Kina har imidlertid store problemer

med sin vandforsyning. I

dag mangler mindst 300 millioner

kinesere adgang til rent vand, og

vandkrisen ventes at blive værre de

kommende år. Værst ser det ud i det

nordlige Kina, mens der normalt er

masser af vand i syd. Tre store kana-

ler fra Yangtze-floden i syd skal derfor

lede vand til Den Gule Flod i det

nordlige Kina for at forsyne især

Beijing med vand.

Ud over at der mangler rent

drikkevand, er der også store udfordringer

på det forvaltningsmæssige

område for at bremse det stigende

vandforbrug.

Forbrug af mere og mere vand

Vandkrisen truer både landets økonomi

og befolkningens sundhed.

For at få assistance til at løse pro-

blemerne har de kinesiske myndigheder

indgået et samarbejde med

EU om at forvalte vandet i landets

to største floder, Yangtze og Den

Gule Flod. Samarbejdet skal munde

ud i en bæredygtig forvaltning og

brug af floderne. cowi er med i det

konsortium, der på vegne af EU

assisterer Kina med opgaven.

„Krisen udspringer af landets

hurtigvoksende økonomi. Industri,

28 • Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Foto: Stig Stasig

Internationalt nyhedsmagasin fra cowi • 29


Projektleder i COWI, Lars Skov

Andersen, er udstationeret i Wuhan

for at koordinerer EU-samarbejdet

med Yangtze Kommissionen.

Fotos: Stig Stasig

En kvinde ved Yangtze-floden skyller grøntsager,

der bliver brugt til friske forårsruller.

landbrug og husholdninger bruger

mere og mere vand, og når det brugte

vand ledes ud igen, indeholder

det ofte miljøfarlige stoffer fra både

industri og landbrug,“ fortæller projektleder

i cowi Lars Skov Andersen.

Kinas femårsplaner

Kinas regering skrev i den nuværende

femårsplan, at udvikling

ikke må ske på bekostning

af miljøet. I den plan, der nu er

under forberedelse, vil vandministeriet

fokusere på, hvordan

man allokerer vandressourcerne,

får miljø ind i planlægningen

og udnytter grundvandet

bedre.

„Krisen udspringer af landets hurtigvoksende

økonomi. Industri, landbrug og husholdninger

bruger mere og mere vand“

Lars Skov Andersen, projektleder, COWI

De sidste to år har han arbejdet på

projektet EU-China River Basin

Management Programme, hvor han

koordinerer EU-samarbejdet med

Yangtze Kommissionen, der er en

decentral afdeling af det kinesiske

vandministerium. Vi besøger ham

på kontoret i Wuhan tæt ved Yangtzefloden.

Stigende fokus på miljø

„Kineserne er særligt interesserede i,

hvordan vi arbejder med EU's vandrammedirektiv.

Da næsten alle

vandressourceprojekter, som cowi

har beskæftiget sig med de seneste ti

år, er bundet op på direktivet, har vi

mange erfaringer at give videre. Mit

hovedformål er at hjælpe kineserne

med at forvalte vandet bedre og forbedre

vandkvaliteten. I sidste ende

skal vandet i Yangtze være så rent, at

det uden risiko kan bruges som

drikkevand,“ siger projektleder Lars

Skov Andersen.

En borger i Wuhan bruger en hjemmelavet

fiskestang til at samle affald op fra vandet.

Vand, miljø og bæredygtig forvaltning

er i de seneste år kommet højt

på den nationale dagsorden og vil

indgå i Kinas kommende femårsplan.

Det er et signal om, at Yangtze

Kommissionen også fremover vil

prioritere miljøet højt. Hvor kommissionen

tidligere fokuserede

alene på udbygning af vandkraft og

beskyttelse mod oversvømmelser,

handler det nu i stigende grad om at

forvalte vandressourcerne og forbedre

vandmiljøet i Yangtze-floden.

Inspirationen kommer blandt

andet fra Danmark. I 2008 var Lars

Skov Andersen vært for både den

kinesiske vandminister Mr Chen

Lei og Yangtze Kommissionens

direktør Ms Cai Qihua, der begge

mødte den danske miljøminister og

studerede Danmarks grundvandsforvaltning

og naturgenopretning

langs Skjern Å og Odense Å.

I begge projekter har man ført

åerne tilbage til deres oprindelige

form og etableret fiskepassager, så

Med dæmningen ved De Tre Kløfter er der sat en effektiv

stopper for fremtidige oversvømmelser i Yangtze-floden.

fiskene kan svømme uhindret fra

havet op gennem åerne til deres

gydepladser. Det giver et godt

vækstmiljø for planter og fisk.

Samme koncept kan bruges i Kina,

mener Zhou Gangyan, der er direktør

for internationalt samarbejde i

Yangtze Kommissionen. Han var

blandt deltagerne, der var på studiebesøg

i Danmark.

En flod i balance

„Vi har brug for udenlandske erfaringer

for at løse vores problemer. Ved

at studere europæiske løsninger har

vi fået mere fokus på at undgå vandforurening,

bremse jorderosion og

opretholde et sundt økosystem i

floden. I dag er vi overbeviste om,

at vi kan genoprette et bæredygtigt

miljø og gøre Yangtze til en sund

flod,“ konstaterer Zhou Gangyan.

Ud over at der er ved at blive

skabt et bedre vandmiljø i Yangtze,

peger Zhou Gangyan på en anden

markant forandring af floden. Nemlig

at der ikke har været oversvømmelser

i de seneste ti år.

Vi kører til De Tre Kløfter, der ligger

omkring fem times kørsel vest

for Wuhan, for at se verdens største

dæmning, der spænder over Yangtzefloden

ved Sandouping opstrøms for

Yichang. Med den mægtige dæmning

er der sat en effektiv stopper

for fremtidige oversvømmelser i

Yangtze-floden. Men der er også

sidegevinster: Dæmningen gør det

muligt at øge skibsfarten på floden

og samtidig producere elektricitet.

Og så er den blevet en turistattraktion

med talrige besøgende, der

fragtes gennem området i busser.

„Førhen var Yangtze kendt som

rædslernes flod. Vi oplevede de største

oversvømmelser i 1931, 1954 og

1998. Specielt i 1931 omkom flere

hundrede tusinde mennesker. Siden

har regeringen investeret mange

ressourcer for at undgå de altøde-

læggende oversvømmelser, først ved

at bygge diger langs floden og senest

den mægtige Tre Kløfters Dæmning.

Nu er vandet i Yangtze under kontrol.

Vi har ændret floden fra at være

en katastrofe til en flod i balance,“

siger Zhou Gangyan.

@ Lars

Skov Andersen, projektleder,

lsa@cowi.dk

Zhou Gangyan,direktør,

Internationalt samarbejde

i Yangtze Kommissionen,

zhougangyan9@hotmail.com

www.cowi.dk/yangtze

Se video fra De Tre Kløfters Dæmning

Direktør Zhou Gangyan i Yangtze

Kommissionen (til højre) og Wang

Zhujun, EU-embedsmand i Yangtze

Kommissionen, har studeret europæiske

løsninger for at få et bedre vandmiljø i

Yangtze-floden.

30 • Internationalt nyhedsmagasin fra cowi Internationalt nyhedsmagasin fra cowi • 31

More magazines by this user
Similar magazines