en oversigt over projektet og dets foreløbige resultater Lise - SiB

sibprojekt.dk

en oversigt over projektet og dets foreløbige resultater Lise - SiB

Innovationskonsortiet: Børn – øget velfærd og

sundhed i børneinstitutioner (SiB)

Lise Lyck

PhD, DHI – Environment and Toxicology


Præsentationens indhold

1. Introduktion til Innovationskonsortiet: Børn – Øget velfærd og

Sundhed i Børneinstitutioner

2. De vigtigste observationer fra projektets arbejdspakke 1:

Kortlægning af datagrundlaget for konsortiets forskningsarbejde

3. Planer og fremtiden i innovationskonsortiet


Børn – Øget Velfærd og Sundhed

Problemstillinger:

• Børn i alderen 0-6 år er ofte syge på grund af smitsomme sygdomme

som forkølelse, diarré eller opkastninger, børnesår eller influenza. Ofte

optræder disse sygdomme som epidemier i daginstitutionerne, og derfor

er det vigtigt at prøve at afbryde smittevejene.

• Effektiv og målrettet rengøring er et vigtigt led i en god hygiejne, men det

vides ikke hvor og hvordan målrettet rengøring og desinfektion kan

bruges til at afbryde smitteveje i daginstitutioner.

• Virksomheder, daginstitutioner og kommuner mangler viden og redskaber

til at kunne planlægge og udføre effektiv rengøring og generel hygiejne i

daginstitutioner som kan nedsætte smitten børn imellem.


Børn – Øget Velfærd og Sundhed

Overordnet formål

• Konsortiets formål er at levere effektive rengørings- og

desinfektionsmetoder til afbrydelse af smitteveje i daginstitutioner.

Overordnet hypotese

• Ved afbrydelse af smittevejene nedsættes risikoen for overførsel af

smitsomme sygdomme imellem børn i daginstitutioner. Det vil føre til en

nedsat sygelighed og dermed til øget velfærd og sundhed for det enkelte

barn


Børn – Øget Velfærd og Sundhed

Idéer og metoder til udvikling af løsninger

• Lave et forum for udvikling og forskning i brug af rengøring og desinfektion –

målrettet daginstitutioners behov

• Kortlægning af praksis for hygiejen og rengøring i daginstitutioner

• Indsamling af data om sygefraværet for børn i alderen 0-6 år som passes i

daginstitutioner

• Forskning i hvor bakterier og vira findes i miljøet i daginstitutioner

• Forskning i hvordan bakterier og vira kan overleve i miljøet

• Forskning i om behandling af overflader med nano-materialer kan lette

rengøringen og/eller nedsætte overlevelsen af bakterier eller vira

• Udvikling af realistiske testmetoder til afprøvning af rengørings- og

desinfektionsmidlers effektivitet

• Identifikation af hygiejnemæssigt kritiske punkter i daginstitutioner

• Praktisk afprøvning af tiltag til forbedret hygiejne, rengøring eller desinfektion

i – og en prøve på om det fører til færre sygedage for børnene


Konsortiets medlemmer

Konsortie ledelse:

• DHI – Miljø og Toksikologi

Virksomheder:

• Brenntag Nordic

• Dansk Bletjeneste A/S

• Ecolab A/S

• ISS Facility Service A/S

• Mycometer A/S

• Plum A/S

• Sterisol A/S

• TC Nano A/S

• Wet wipe A/S / Glad Cleaning Systems A/S

• 3M A/S


Konsortiets medlemmer

Vidensinstitutioner og Rådgivningsparter:

• Aalborg Universitet - Statens Byggeforskningsinstitut

• Københavns Universitet – Biologisk Institut

• Rigshospitalet – Infektionshygiejnisk Enhed

• Dansk Standard

Associerede partnere:

• Nyborg kommune, Børne- og Sundhedsafdelingen

• Københavns kommunes rengøringssektion

• Københavns kommunes daginstitutioner

• Rådet for Bedre Hygiejne

• Public Health Dialogue

Vigtige ildsjæle:

• Bente Hansen, Tidl. Overlæge v. Københavns Sundhedstjeneste

• Inge Nandrup-Bus, Hygiejnesygeplejerske, Fredensborg kommune

• Og en del andre….


Innovationskonsortiets Arbejdspakker


Innovationskonsortiets tidslinie

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

WP 5

WP 6

Dec

2010

Kortlægning

af hotspots,

materialer og

flora

Rapport

Kortlægning overflader

og materialer

Lab tests af virksomheders

produkter

Pilotstudie

Metodeudvikling

Laboratorie forskning og

Udlandsophold

Planlægning

interventionsstudie

Dec

2011

Sygedata

Virus/ bakterier i miljøet

Design/produktion af nye nanomaterialer

Tox. vurdering af udvalgte

desinfektionsmidler

Interventionsstudie

Data

analyse

Analyser af prøver fra institutioner

Lab. forsøg i blandede bakterie kolonier

Data analyse

Laboratorie test af nye coating

til overflader

Ekstra Interventionsstudie?

Dec

2012

Yderligere

undersøgelser

Yderligere produkt tests

Metode(r) til

kvalitets-kontrol

af rengøring

9

PhD afhandlinger

Videnskabelige

Publikationer

Rapport

HACCP analyse

af smitteveje

WP 7 DS/ISO standard for laboratorie tests af desinfektionsmidler Præsentation af resultater – møder og artikler

Dec

2013


Foreløbige resultater – WP1

Vigtigste aktiviteter

• Registrering af sygefravær og kategorisering af almindelige smitsomme

sygdomme

• Kortlægning af hygiejnerutiner gennem interviews

• Identifikation af områder hvor retningslinier for god hygiejnepraksis ikke

efterleves


Registrering af sygefravær hos børn

Sygdomskategorier:

SD

Sygdomsbillede

Diarré eller mavepine, med eller uden opkastninger eller

feber

Influenza eller forkølelse med feber (løbende næse,

SI hævede kirtler, smerter i muskler og led)

SM Mellemørebetændelse

SH Halsbetændelse (ondt i halsen, rødme i svælget, feber)

SL Lungebetændelse

SØ Øjenbetændelse (puds ved øjnene)

Børnesår (sår med puds, har svært ved at hele eller

SB breder sig)

SF Feber uden kendt årsag

Skoldkopper eller anden børnesygdom. NB: Skriv i

SS "Kommentarer" hvilken.

SA Anden sygdom. NB: Skriv i "Kommentarer" hvilken

Afprøvet i 6 institutioner i 4 uger:

• Minimal oplæring

• Acceptabelt for pædagoger og forældre

• God responsrate

Børnehaven er med i projektet “Sundhed I Børneinstitutioner”

som samler viden om hygiejnes betydning for vore børns sundhed.

UGEPROTOKOL

FOR:__________________________________

UGE Nr: _______ DATO: __________________

Skriv i Protokollen:

TIL STEDE: Når du afleverer barnet, så skriv hvornår barnet bliver hentet (f.eks. 16.30). Hvis

bedsteforældre eller andre skal hente barnet, så sæt en stjerne og notér det i ”Kommentar”-feltet.

FRI eller FERIE: Har barnet en fridag eller ferie, så skriv ”F” i feltet.

SYGDOM: Hvis barnet er sygt skal i som forældre ringe ind og melde barnet sygt. Fortæl hvad barnet

fejler, hvis i ved det når i ringer. Personalet vil notere at barnet er sygt med kategorierne nedenfor.

Hvis i ikke ved hvad barnet fejler, når det bliver sygemelde, noteres blot et ”S” og forældrene skal så

notere hvad barnet fejlede, når barnet vender tilbage.

SD Diarré eller mavepine, med eller uden opkastninger eller feber

Influenza eller forkølelse med feber (løbende næse, hævede kirtler, smerter i

SI muskler og led)

SM Mellemørebetændelse

SH Halsbetændelse (ondt i halsen, rødme i svælget, feber)

SL Lungebetændelse

SØ Øjenbetændelse (puds ved øjnene)

SB Børnesår (sår med puds, har svært ved at hele eller breder sig)

SF Feber uden kendt årsag

SS Skoldkopper eller anden børnesygdom. NB: Skriv i "Kommentarer" hvilken.

SA Anden sygdom. NB: Skriv i "Kommentarer" hvilken

Barnets

navn

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kommentarer

Protokollen sendes til: DHI – Environment and Toxicology, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm. Att.

Lise Lyck (email: lly@dhigroup.com)


Hygiejne – huller i praksis

• Håndhygiejne rutiner – brug af handsker, konsekvent håndvask og brug

af hånddesinfektionsmidler

• Desinfektion og rengøring på puslepladsen

• Hygiejne på spiseborde, ved håndtering af mad og ved måltider

• Rengøring af legetøj og børnemøbler

• Rengøring af tekstiler og møbler med tekstil i institutionen

• Rengøring og opbevaring af sove-udstyr

• Skift af sandkassesand

• Økonomisk prioritering af rengøring – rengøringsplanlægning og udførsel

• Opgavefordeling og praksis i forhold til rengøring

• Rengøring af rengøringsartikler


Stop smitten ved kilden

Håndhygiejne rutiner er stadig

et centralt problem

Ansattes udfordringer:

• Brug af handsker

• Konsekvent håndvask

• Brug af hånddesinfektionsmidler

Børns udfordringer

• Mangelfuld håndvask


Legetøjet – en hygiejne udfordring

Observation:

• Ingen af de interviewede institutioner vidste hvornår de sidst havde

vasket eller rengjort legetøj

• Ingen af de interviewede institutioner havde rutiner for rengøring af

legetøj

• I ingen af de interviewede institutioner rengør rengøringspersonalet

børnemøbler, madrasser eller legemøbler

Problematisk fordi:

• Børn deler legetøj

• Legetøj kommer i munden

• Legetøj opfattes ikke som ”urent”

• Legetøj er svært at rengøre

• Legetøj er ofte sammensat af forskellige

eller sarte materialer

• Der er ingen ”lette løsninger” til rengøring af

legetøj


Vejen frem…

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

WP 5

WP 6

Dec

2010

Rapport

Kortlægning

af hotspots,

materialer og

flora

Kortlægning overflader

og materialer

Lab tests af virksomheders

produkter

Pilotstudie

Metodeudvikling

Planlægning

interventionsstudie

Dec

2011

Her er vi

Laboratorie forskning og

Udlandsophold

Sygedata

Virus/ bakterier i miljøet

Design/produktion af nye nanomaterialer

Tox. vurdering af udvalgte

desinfektionsmidler

Interventionsstudie

Data

analyse

Analyser af prøver fra institutioner

Lab. forsøg i blandede bakterie kolonier

Data analyse

Laboratorie test af nye coating

til overflader

Ekstra Interventionsstudie?

Dec

2012

Yderligere

undersøgelser

Yderligere produkt tests

Metode(r) til

kvalitets-kontrol

af rengøring

15

PhD afhandlinger

Videnskabelige

Publikationer

Rapport

HACCP analyse

af smitteveje

WP 7 DS/ISO standard for laboratorie tests af desinfektionsmidler Præsentation af resultater – møder og artikler

Dec

2013


Vejen frem

Det næste halve år vil vi i innovationskonsortiet:

• Bearbejde resultaterne fra pilotstudierne af bakterieprøver fra overflader i

daginstitutioner

• Arbejde med at etablere metoder til påvisning af virus fra overfladeprøver fra

daginstitutioner

• Forske i bakteriers kommunikation af resistens i blandede bakteriekolonier

• Arbejde med at fremstille nano-materialer med antibakteriel virkning

• Få data fra laboratorietest af virksomhedernes produkter til overflade

desinfektion og rengøring – og på denne baggrund udvælge de

produkter/metoder som skal afprøves i praksis

• Planlægge og måske gennemføre de første interventionsforsøg med forbedret

håndhygiejne og fokus på hygiejne i daginstitutioner

• Arbejde videre på en standard for afprøvning af desinfektionsmidler

• Være i tæt dialog med daginsitutioner, myndigheder og andre interessenter


Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?