Forholdet mellem klimaløsninger og ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Forholdet mellem klimaløsninger og ... - Vand i Byer

Forholdet mellem klimaløsninger og

samfundsøkonomisk effektivitet

eller

Delresultat af projekt IP09 Integreret Vandforvaltning

eller

Indhold af nye skrifter fra Spildevandskomiteen

Karsten Arnbjerg-Nielsen

Professor

Med tak til VIB IP09-gruppen,

Spildevandskomiteens Regnudvalg,

Qianqian Zhou, Toke Panduro,

Århus Vand, Vandcenter Syd,

COWI, …


Kommende skrifter fra Spildevandskomiteen

• Rigtig megen forskning i ekstremregn

2

XXXXXXXXXXX

• Ny viden ændrer vores syn på klimaændringer

– Fælles viden om regn som dimensioneringsinput skal opdateres

• Alle skal nu lave oversvømmelseskort (farekort)

• Hvordan skal de anvendes

• Hvad med kobling til eksisterende praksis?

– Behov for ny praksis for analyse og dimensionering af afstrømning af

vand byområder

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk


11/06/2013


ADVARSEL

• Det følgende er min udlægning

• Der er et udvalg med mange

repræsentanter

• Det bliver en fælles udmelding som

godkendes af SVKs plenarmøde

3

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Ny teknologi giver nye muligheder

4

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Så når vi har disse kort, hvad så?

Udgangspunktet er:

• Kloakker er bygget for at håndtere vand hygiejnisk.

DET SKAL FORTSAT SKE

• Allerede nu har mange huse og byområder en uacceptabelt stor risiko for

at blive oversvømmet med store skader til følge

• Der kommer flere og større regnhændelser fremover.

• Den nye praksis gælder KUN for hele byområder (hydrologiske oplande).

• Den nye praksis supplerer eksisterende regler.

5

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Sammenhæng mellem skader og tid

6

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Én bolig

Topstrækning

Bydel

By, Byvandløb &

Opland m/ bassiner

Vandløb

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

”Klimafaktorer”:

1,7

3,8

6,2

11/06/2013


Altså: Vi skal IKKE opgradere vores kloakker

til at kunne håndtere en ”100 års regn” eller

en ”københavnerregn” eller det der er værre

Vi skal bygge kloakker som vi

plejer (ca) og så håndtere det

ekstra vand på

samfundsmæssigt billigste

måde. Måske tillade mindre

kloakker?

7

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Eksempel på analyse (Odense)

8

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Analyser gentagelsesperioder og steder hver

for sig

9

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Tiltag 1

Tiltag 2

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Økonomisk analyse

(partiel cost-benefit analyse)

10

Aktion Fordele

(kr)

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Ulemper

(kr)

Andre

effekter

(kr)

Netto

(kr)

Ingenting Sparet anlæg Store skader ? Meget dyrt

Rørudbygning 30% 0 0 0 0

Tilbageholdelse af vand Ekstra

anlægsudgifter

Vand hurtigere væk Ekstra

anlægsudgifter

Mindre skader ? ?

Mindre skader ? ?

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Eksempel fra Århus incl. “andre effekter”

11

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Investering

[MDKK]

NPV1 NPV2

Ingen tiltag 0 - 93 -93

Større kloakker 24.07 147 147

Lokal nedsivning 87.12 111 111

Overflader 1

oversvømmelse

Incl. rekreativ

værdi

Overflader 2 36.92 157

433

Overflader 3 -100

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

557

11/06/2013


Prissætning af rekreative værdier,

eksempel på relativ angivelse

12

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Afstand 500 m 300 m 100 m

Huse Park 0,9 1,8 2,7

Natur 0,3 0,6 0,9

Grønt 0 -1,3 -3,8

Lejligheder Park 0,7 1,4 2,1

Grønt 0 -1,0 -3,0

Med tak til Toke Panduro, KU Science

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Kbh Skybrudsplan

13

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


14

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


15

Aktion Fordele

(kr)

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Ulemper

(kr)

Ingenting Sparet anlæg Store skader

Rørudbygning 30% 0 0

Tilbageholdelse af vand Ikke prissat her (?)

Vand hurtigere væk,

kanal

Vand hurtigere væk,

grøn korridor

Ekstra

anlægsudgifter

Ekstra

anlægsudgifter

Mindre skader 0

Andre

effekter

(kr)

Mindre skader + Luftkvalitet

+ Rekreativt

- Trafikgener

Netto

(kr)

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


Videre proces

• Alliance med vigtigste aktører, herunder forsyninger, NST, KL, DANVA,

forsyningssekretariatet

• Workshop på DTU om begge skrifter 25. – 26. september

• Udkast klar primo 2014

• Godkendes af Spildevandskomiteen april 2014

16

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013


17

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk

11/06/2013

More magazines by this user
Similar magazines