Forholdet mellem klimaløsninger og ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Forholdet mellem klimaløsninger og ... - Vand i Byer

Kommende skrifter fra Spildevandskomiteen

• Rigtig megen forskning i ekstremregn

2

XXXXXXXXXXX

• Ny viden ændrer vores syn på klimaændringer

– Fælles viden om regn som dimensioneringsinput skal opdateres

• Alle skal nu lave oversvømmelseskort (farekort)

• Hvordan skal de anvendes

• Hvad med kobling til eksisterende praksis?

– Behov for ny praksis for analyse og dimensionering af afstrømning af

vand byområder

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk


11/06/2013

More magazines by this user
Similar magazines