Beretning - Folkemuseet

folkemuseet.dk

Beretning - Folkemuseet

1.2: Kulturarvsstyrelsen godkender budgettet

for omr. 1-3.

5.2: Widex /v Peter Thunbo godkender

budgettet for omr. 1-3.

6.2: Udgravningen af omr. 1-3. påbegyndes.

8.2: Budget for udgravningen af omr. 4

sendes til godkendelse i Kulturarvsstyrelsen.

14.2: Kulturarvsstyrelsen godkender

budgettet for udgravningen af omr. 4.

20.2: Widex v/ Peter Thunbo godkender

budget for udgravningen af omr. 4.

10.3: Udgravning af omr. 4. påbegyndes.

14.3: Udgravning af omr. 1-3. afsluttet.

30.5: Udgravning af omr. 4. afsluttet og

denne del frigives fra 31.5.

øvrIge dAtA

Forundersøgelsen blev gennemført fra d.7.

januar til d. 5. februar og udgravninger fra

d. 6. februar til d. 30. maj 2008. Deltagere

var Esben Aarsleff (Museumsinspektør),

Pernille Pantmann (Museumsinspektør),

Udgravningssituation i kælder A462

Folkemuseet - Frederiksgade 11, 3400 Hillerød - www.folkemuseet.dk

Thomas Grane (Cand. mag., ph.d.),

Niels Møller (Mag. art.) Lene Hagedorn

Rasmussen (Stud. mag), Thomas Jørgensen

(Stud. mag.), André Matthissen (Stud.

mag.), Louise Johansen (Stud. mag.) og

Hanne H. Nielsen (Stud. mag.). Mulden blev

afrømmet med en 20-tons gravemaskine fra

brdr. Jørgensen I/S, Frederiksværksgade

168, 3400 Hillerød. Gravemaskinen blev

ført af Lars Hansen fra samme firma.

Den lange udgravningsperiode gjorde

selvfølgelig, at vejret viste sig fra mange

forskellige sider. Fra snestorm i januar til

fuld sol og 25 grader i maj. Generelt var det

muligt at foretage udgravning det meste af

perioden. En del tørke i foråret udtørrede

dog feltet på omr. 4. og besværliggjorde

udgravningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af lister

og mapinfo-planer til beretningen har både

stud. mag Thomas Jørgensen og stud. mag.

Lene Hagedorn Rasmussen deltaget.

topogrAFI, terræn og undergrund

Landskabet omkring område 1-3 er

præget af en meget markant forhøjning

/ bakketop, som når op i kote 47 m.

ODNN. Øst for bakketoppen ligger

More magazines by this user
Similar magazines