Borderline og behandling - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Borderline og behandling - Region Hovedstadens Psykiatri

Borderline og behandling

John Hagel Mikkelsen

Overlæge

Psykiatrisk Center Frederiksberg


Personlighedstyper

(Hippokrates

Hippokrates)


Personlighedstyper

(Hippokrates

Hippokrates)

Koleriske Flegmatiske Melankolske Sangvinske


Koleriske:

•opfarende

•ubehersket

•hidsig

Personlighedstyper

Flegmatiske:

•ligevægtig

•Besindig

•træg

(Hippokrates

Hippokrates)

Melankolske:

•sørgmodig

•indadvendt

•passiv

Sangvinske:

•munter

•ivrig

•fornøjet


Definition af sundhed

WHO 1946

Sundhed er en tilstand med fuldstændigt fysisk,

psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær

af sygdom


Hvad er ”sygdom” ?

Sygdom er en tilstand forbundet med personligt

ubehag eller funktionsforstyrrelse i relation til

dagliglivets forhold og færdigheder


Sund, psykisk

velfungerende

Hvornår er man psykisk syg ?

Svært

invalideret,

psykotisk


Hvornår er man psykisk syg ?

rask ”neurose” borderline

psykose


Hvornår er man ”normal” ?


Hvorfor stille diagnoser ?

Diagnoser er et arbejdsredskab, der siger noget

om symptomer, behandlingsmuligheder og

forløb af en lidelse.

Diagnoser er IKKE en uforanderlig etiket, der

definerer en person


Personlighedsforstyrrelser

Vedvarende adfærdsmønstre og oplevelsesmåder, som afviger fra det det

i

kultursammenhænge forventede og accepterede indenfor følgende områder: områder:

Erkendelse, holdning

Følelsesliv

Impulskontrol og behovstilfredsstillelse

Relationer til andre

Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig

Adfærden går ud over personen selv eller omgivelserne

Varighed siden barndommen eller ungdomsårene

Ikke udtryk for eller en følge af anden psykisk lidelse

Fysisk/organisk årsag udelukket


Personlighedsforstyrrelser

Paranoid personlighedsforstyrrelse

Skizoid personlighedsforstyrrelse (indesluttet)

Dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati)

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Impulsiv type

Borderline type

Histrionisk (hysterisk) personlighedsforstyrrelse

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

Ængstelig (undvigende) personlighedsforstyrrelse

Dependent (afhængig) personlighedsforstyrrelse

Andre specifikke personlighedsforstyrrelser

Narcissistisk personlighedsforstyrrerelse

Passiv-aggressiv Passiv aggressiv personlighedsforstyrrelse


Personlighedsforstyrrelser

Paranoid personlighedsforstyrrelse

Skizoid personlighedsforstyrrelse (indesluttet)

Skizotypale personlighedsforstyrrelser (beslægtet med skizofreni)

Dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati)

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Impulsiv type

Borderline type

Histrionisk (hysterisk) personlighedsforstyrrelse

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

Ængstelig (undvigende) personlighedsforstyrrelse

Dependent (afhængig) personlighedsforstyrrelse

Andre specifikke personlighedsforstyrrelser

Narcissistisk personlighedsforstyrrerelse

Passiv-aggressiv Passiv aggressiv personlighedsforstyrrelse


Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Udtalt tendens til at handle impulsivt

Udtalt tendens til at handle uden hensyntagen til konsekvenserne

Humøret uberegneligt og lunefuldt

Tilbøjelighed til stærke følelsesudbrud

Tendens til stridbar og konfliktsøgende adfærd

(især når impulsive handlinger hindres eller bremses)

Mikro-psykoser

Mikro psykoser

Mange grader af forstyrrelsen (mild – moderat – svær)


Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Impulsiv type

Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt

Stridbarhed, især når impulser hindres eller bremses

Voldsomme, svingende følelsesudbrud, eksplosivitet

Manglende udholdenhed

Ustabilt og lunefuldt humør


Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

Borderline type

Desuden:

Forstyrret og usikker identitetsfølelse

Tendens til intense og ustabile forhold til andre

Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene

Tendens til selvdestruktivitet

Kronisk tomhedsfornemmelse


Samtaleterapi

Medicin

Behandling

Støttende psykoterapi

Kognitiv psykoterapi

Analytisk/dynamisk psykoterapi

Angstdæmpende

Antidepressiva

antipsykotika


Behandling af

borderline personlighedsforstyrrelse

Støttende, korrigerende samtaleterapi

Kognitive problemløsningsstrategier

Evt. medicin mod angst eller depression


Hvad gør jeg som pårørende ?

Brug den sunde fornuft

(hvad er sandsynligt/usandsynligt osv) osv

Undgå at blive revet med af det voldsomme temperament

(forbliv rolig, bevar overblikket, vær overbevisende)

Husk at selv ubetydelige problemer kan medføre voldsomme udbrud

Ved trusler om selvbeskadigelse/selvmord: tag det alvorligt !

Ved risiko for selvbeskadigelse/selvmord: formidle professionel hjælp

(egen læge, psykiatrisk skadestue, vagtlæge, psykiatrisk udrykningstjeneste, udrykningstjeneste,

politi)

More magazines by this user
Similar magazines