Referat af konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den ... - Grankoglen

grankoglen.roedding.dk

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den ... - Grankoglen

Referat af 12. ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 12. april 2012.

Rødding Børnehave ”Grankoglen

Tilstede: Mads Gori, Camilla Køjborg Laigaard, Peter Jegsen Karen Grove Andersen,

Linda Visti Frederiksen, Jette Rusbjerg og Mariane Pihl Kristensen.

Fraværende:

Dagsorden:

1. Formanden orienterer

2. Lederen orienterer

3. Økonomi

a. Budget og regnskab

b. Drøftelse af lederløn

4. Retningslinjer ved lus

5. Høring vedr. ledelsesgrundlag (BFF)

6. Høring vedr. sprogstimulering for 5-6 årige tosproget børn i Skive Kommune

7. Videredrøftelse af det nye areal (den mørke skov)

8. Hygge bygge dag

9. Næste møde

10. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde af den 05.03.2012 er godkendt

1. Formanden orienterer: I forbindelse med spørgeskemaet ang. madordningen, skal der udarbejdes

en indledning, således at det bliver klart hvad målet er med denne feedback. Undersøgelsen løber af

stablen i maj måned.

2. Lederen orienterer

• at hun er inviteret til budgetorienterende møde den 14.06.2012, hvor der derefter skal

foreligge et høringssvar inden august 2012

• Bente (rengøring) er sygemeldt med bækkenløsning – Lisa har fået hendes timer

• Der er afviklet medarbejdersamtaler med 3 pædagoger

• Sommerferie – alle medarbejdere får deres ønsker indfriet. Der er kun ét barn der har brug

for alternativ pasning

• Eftermiddagsmadsordningen bliver ved efter april – derefter skal det revurderes, når der skal

prioriteres nyt budget

• Der er kommet tøjkasser til alle børn – de må gerne tages med hjem til weekend, men er

børnehavens ejendom

• Lukkedage: 18.05.2012 + 05.06.2012. Den 18.05.2012 er der mulighed for alternativ

pasning. Den 05.06.2012 er der ikke mulighed for alternativ pasning

• Pædagogisk dag den 11.05.2012 er der ingen pædagoger til stede i børnehaven – kun

forældre og bestyrelse – der udsendes e-mail omkring dette

• Den 21.05.2012 er der hygge i Spøttrup Kulturhal, da børnehaven er udlånt til dagplejerne

3. Økonomi

a. Der er balance i økonomien, og budgettet ser ud som forventet efter 1. kvartal

- Overførsel fra sidste år – skal vi ansøge om dem (148.000)? Der er enighed om at

vi ansøger om dem, og tilfører dem vores rådighedsbeløb til renovering af

legepladsen

b. Lederløn: der er drøftet lederløn, og der er nået til enighed i bestyrelsen

4. Lus

Dette er drøftet på personalemøde – der kommer ligeledes en vejledning på hjemmesiden.

5. Høring vedr. ledelsesgrundlag


Taget til efterretning

6. Høring vedr. sprogstimulering for 5-6 årige tosproget børn i Skive Kommune

Vi kan ikke tilslutte os Model B, men vi vil gerne have beskrevet Model C med en tydelig

beskrivelse af den ekstra ressource (de timer der skal ligges ekstra i denne opgave) for at kunne

påtage os denne opgave. Vi udarbejder et fælles høringssvar.

7. Videredrøftelse af det nye areal (den mørke skov)

Vi henter tilbud hjem fra forskellige firmaer, og ser hvad de kan tilbyde.

Hede Danmark skal dybdefræse inden for de næste 14 dage. Træbunken skal evt. laves til flis. Der

skal ligeledes tages kontakt til en, der kan komme og så græs i arealet. Der bliver nedsat et udvalg til

videre udarbejdelse af planlægningen – 2 fra bestyrelsen, 2 fra personalegruppen + lederen.

8. Hygge bygge dag

Der er borde/bænkesæt som trænger til maling. Der skal anlægges ny terrasse på vest siden af huset.

Det røde legehus skal fjernes. Hygge Bygge dag bliver lørdag den 25.08.2012 kl. 9:00, hvor vi

glæder os til at se mange fremmødte.

9. Næste møde

Bestyrelsesmøde den 21.05.2012 kl. 18:00.

Hørringssvarsmøde den 27.06.2012 kl. 18:00.

10. Evt.

Ingenting

More magazines by this user
Similar magazines