Folder om mountainbikeruter i Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Folder om mountainbikeruter i Aalborg Kommune

Mountainbikeruter

Hammer Bakker Lundby Bakker Kongshøj Skov

MTB-ruten i Hammer Bakker er ca. 13 km. Ruten

består af to sløjfer og går igennem et kuperet terræn

med en række forskellige naturtyper, der veksler mellem flere

skovtyper og åbne partier med marker, hede og overdrev. Den

vestlige sløjfe har flere køretekniske udfordringer, mens den

østlige er længere, men nemmere. De to sløjfer har sammenfald

på den første km fra startpunktet. Hvor sløjferne deler sig,

skal du være opmærksom på at komme den ønskede vej.

Hammer Bakker er flere steder udpeget som Natura 2000-område.

Desuden har etableringen af ruten været afhængig af

velvillige naboer for at få skabt sammenhæng. Tag derfor

hensyn til såvel naturen som de mennesker, der bor og færdes

i området!

Øvede ryttere kan gennemkøre den samlede rute på en time.

Højde i meter

60

50

40

30

20

0

2.000


4.000

6.000
Højdeprofil - Hammer Bakker

Start - GPS-koordinater

Lat: 57.122455 (N)

Lon: 10.024561 (E)

Ruten køres med uret

Ruten køres mod uret

8.000 10.000

12.000

Afstand i meter


Start - GPS-koordinater

Lat: 56.983499 (N)

Lon: 10.002476 (E)

Ruten køres mod uret
MTB-ruten i Lundby Bakker er 7,8 km lang. Ruten er

anlagt i et særdeles kuperet terræn med mange vanskelige

op- og nedkørsler. Ruten fører over flere af kommunens

højeste punkter og går gennem en række forskellige naturtyper

- fra bøgeskovens mørke dyb til åbne stormfaldsarealer og

hedestrøg.


På dele af ruten er der lavet kantsikringer,

og selv rutinerede ryttere vil kunne finde

rigeligt med udfordringer.

En specielt teknisk og vanskelig del omkring

Alsbjerg er skiltet med sort markering,

mens en kort smutvej er skiltet med

grøn markering.

Øvede ryttere kan gennemkøre den samlede

rute på ca. 40 min.


MTB-ruten i Kongshøj Skov er 7,5 km. Kongshøj Skov

ligger syd for Gug, mindre end 20 minutter på cykel fra

Aalborg Centrum. Ruten er velegnet til begyndere, men indeholder

også kvaliteter, der vil glæde erfarne ryttere - især hvis

farten sættes op.

Højde i meter

45

35

25

15

0

500

1.500

2.500
Kongshøj Skov er en forholdsvis

ny skov, der ligger på en kridtholdig

bakkeø med en fantastisk udsigt til det

omkringliggende landskab og indeholder

store botaniske kvaliteter.

I Kongshøj Skov arbejdes fortsat med

at udvide tilbuddet til de cykelglade.

Øvede ryttere kan gennemkøre ruten

på 30 min.

Højdeprofil - Kongshøj

3.500

4.500 5.500 6.500 7.500

Afstand i meter

Poulstrup Sø

Luftfoto: DDO®, copyright COWI Luftfoto: DDO®, copyright COWI Luftfoto: DDO®, copyright COWI Luftfoto: DDO®, copyright COWI

Højde i meter

50

40

30

20

10

0

500

1.500

2.500

Højdeprofil - Lundby

3.500

4.500 5.500

6.500

Afstand i meter

Start - GPS-koordinater

Lat: 57.003186 (N)

Lon: 9.920193 (E)

Ruten køres med uret
MTB-ruten ved Poulstrup Sø og Dall Hede er 5,7 km. Den

forløber i et flot kuperet terræn gennem skov, kridtgrav og

overdrev omkring det dødishul, som udgør selve søen. Ruten

indeholder stejle op- og nedkørsler og kræver et grundlæggende

kendskab til køreteknik. Specielt vanskelige forløb kan skæres

fra ved at følge grøn markering fremfor sort og rød.

De åbne dele afgræsses af

kreaturer og desuden har

MTB-ruten enkelte steder sammenfald

med ridestien, hvorfor

forsigtighed og hensyn skal

udvises.

Øvede kan gennemkøre ruten

på 30 min.

Højde i meter

50

40

30

20

10

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500
3.000

Start - GPS-koordinater

Lat: 56.973191 (N)

Lon:9.934423 (E)

Ruten køres mod uret

Højdeprofil - Poulstrup

3.5004.000 4.500 5.000 5.500

Afstand i meter


Velkommen til Aalborg Kommunes MTB-ruter

Aalborg Kommune arbejder målrettet på at styrke et aktivt

friluftsliv. I den forbindelse har Park & Natur i samarbejde

med lokale cykelklubber, anlagt og skiltet fire spændende

mountainbikeruter med forskellige sværhedsgrader. Ruterne

er anlagt så sværhedsgraden stiger med farten. Vi anbefaler

nybegyndere at vælge de nemmeste ruter først, så

en grundlæggende køreteknik kan tilegnes for at få den bedste

oplevelse. MTB-ruterne er anlagt i skov- og naturområderne:

Hammer Bakker, Kongshøj Skov, Lundby Bakker og

Poulstrup Sø. Der arbejdes på at etablere transitruter mellem

de sydlige ruter og evt. endnu en MTB-rute ved Frejlev.

Sværhedgrader:

Normal

Vanskelig

Særdeles vanskelig

NØRRESUNDBY

AALBORG

Hammer Bakker

Vodskov


Langholt

Gug

Frejlev Kongshøj Skov

Klarup

Skalborg

Gistrup Lundby Bakker

Dall Villaby

Poulstrup Sø

Svenstrup

Dall


Find ruterne

Alle ruter udgår fra en centralt placeret p-plads i de enkelte

områder, hvor en infotavle fortæller om områdets MTB-rute. På

www.aalborgkommune.dk/MTB kan du downloade detaljerede

kort med ruteforløb og GPS-koordinater for start.

Spørgsmål og kommentarer

Har du spørgsmål eller kommentarer til ruterne, er du velkommen

til at kontakte driftsplanlæggeren på tlf. 9931 2269.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Park & Natur

Tlf. 9931 2257

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

2011

www.aalborgkommune.dk

Mountainbikeruter

• Hammer Bakker

• Kongshøj Skov

• Lundby Bakker

• Poulstrup Sø

Cykling, hvor og hvordan?

Regler for cykling i offentligt ejede skove og naturområder er

bestemt af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge den må der cykles

på befæstede stier og skovveje. Du må ikke cykle i skovbunden

og ned ad skrænter, på stendiger og gravhøje.

Mountainbikere er en af mange brugergrupper, som også

skal tilgodeses, og de skal benytte MTB-ruterne, og der skal

udvises udpræget hensyn, hvis man ønsker at dyrke denne

aktivitet i Aalborg Kommunes skove og naturområder.

Det er ikke tilladt at mountainbike på andre veje og stier,

mens almindelig færdsel og hensynsfuld transitkørsel til og fra

ruterne selvfølgelig er tilladt, jf. ovenstående.

Ordensregler

• Egentlig MTB-kørsel er kun tilladt på MTB-ruterne.

• MTB-ruten må kun køres i den angivne retning.

• MTB-ryttere viger altid for anden trafik i terrænet - sæt farten

ned, når du krydser andre stier eller kører på dele af ruten der

er sammenfaldende med ride- eller gangstier.

• Al færdsel, cykling og ophold sker på eget ansvar - kommunen

vedligeholder løbende ruterne, men garanterer ikke for

deres beskaffenhed eller sikkerhed.

• Kør med omtanke. Husk, det er lovligt at færdes til fods

overalt, og vær særligt opmærksom, hvor ruterne fører gennem

områder, som afgræsses af dyr.

• Alle organiserede aktiviteter dvs. løb og træning i regi af

klubber eller med mere end 20 personer, må kun ske efter

skriftlig tilladelse fra kommunen.

Afmærkning

MTB-ruterne er afmærket med piktogrammer, hvid signatur

på blå baggrund på sorte pæle. Hvor ruten svinger, er opsat

piktogram med retningsangivelse. Hvor ruten krydser andre

stier, er opsat et piktogram med advarselstrekant. Her skal

udvises særlig opmærksomhed. På særlige strækninger er

sværhedsgraden vurderet og skiltet ved en farvet markering

(dot) i retningspilen.

Afmærkning

af mountainbikerute

Retningsangivelse og oplysning om

sværhedsgraden, hvor grøn er normal.

Rød betyder vanskelig, og sort betyder

særdeles vanskelig

Påklædning/udstyr

Ruten krydses

af andreafmærkede

stier

Vi anbefaler, at du anvender en

egnet mountainbike, altid bærer

cykelhjelm og handsker. Desuden

bør du klæde dig efter vejrforholdene

så undekøling/overophedning

undgås, og du sikres

en god bevægelsesfrihed.

Vand og energibar kan være hensigtsmæssigt

at medbringe, især

ved længere udflugter.

Lappegrej, pumpe og et mindre

udvalg af værktøj bør medbringes,

så justeringer og nødtørftige reparationer

kan foretages i felten.

Illustrationerne er gengivet På mountainbike med tilladelse ved fra Poulstrup Træningspavillonen Sø og Dall Hede Aps

Mountainbikeruter

More magazines by this user
Similar magazines