Årsskrift 2011 - Alt fra Jordløse

xn..jordlse.u1a.nu

Årsskrift 2011 - Alt fra Jordløse

Degne og skoleholdere

Degne

[1589] Henrik Person.

1589 degn i Hårby.

[1667–1669] Hans Thomsen.

Klager over ham i 1667 og 1669.

[1670] Eskild Andersen.

1678–1734 Christen Lauritzen

Heedegaard. †29/3 1734, 78 år.

I 1692 Provsteretssag for usømmelig

opførsel i kirken. Se også side 11.

Gift 1. Engel Elisabeth Jochumsdatter

Raukou †1697.

Gift 2. 6/6 1698 i Vedtofte med

Hilleborg Larsdatter begr. i Flemløse

10/3 1756, 75 år.

1731–1749 Mogens Jensen Højsgaard

†5/3 1749, 54 år

Gift med Agnethe Schmidt.

1749–1765 Frederik Christiansen

Svaller †22/7 1765

Gift 1. 1749–1753

Gift 2. 1754 med Anne Sopie Jensdatter

Basse †1796, 65 år.

1765–1774 Peder Thorsager.

*1722. 1774 sognepræst i Jordløse.

Gift med Anna Busse *1722.

1774–1824 Hans Jørgen Schou

cand.theol. *1744. Sognedegn for

Jordløse-Haastrup og skoleholder for

Jordløse sogn. †6/8 1824, 80 år gl.

Gift 2. med Cathrine Marie Jantzen

*1764.

Børn: Mette Margrethe, Anne Marie,

Niels, Chr. Frederik, Magdelene,

Henriette.

Skoleholdere

Bertel Hansen †1714, 49 år gl.

–1741 Conrad Madsen Hjort

–1771 Niels Jacobsen Schøphus

Oplysninger fra Kirkebøger og folketællinger

samt fra K. Bank Mikkelsen: Degne

og Skoleholdere, Odense 1977, udgivet af

Historisk Samfund for Fyns Stift.

Årstal i parentes

betyder at personen

var ansat på

dette tidspunkt,

men at vi ikke

kender ansættelses-

og fratrædelsesår.

Småbørnslærerinde

Karen Madsen, født

på Gammelgård.

Skolelærere indtil 1940

Lærer Peder Knudsen

og hans kone Dinsine

Katrine Hansinge

Hansen

Lærere i Jordløse

1824–[1860] Hans Madsen *1789,

skolelærer og kirkesanger

1. Gift med Bodil Tommerup *1786

2. Gift med Gertrud Marie Kjæng

*1807.

[1860]–1893 Peder Knudsen

*22/8 1834, †3/1 1893.

Gift med Dinsine Katrine Hansine

Hansen *1832, †1905.

Børn: Marie *1860, †1939,

Hansine *1862, †1920,

Petra *1867, †1947 (Ruth Holms

bedstemor),

Margrethe * 1870, †1935,

Anton *1873, †1936,

1890– Søren Anton Jørgensen,

hjælpelærer

13/5 1893–1/5 1915 Christen

Hansen, *31/8 1849, †15/3 1925

Lærer og kirkesanger. Søn af Hans

Christensen, Haastrup. Se side 12.

Gift 1. Inger Johanne Andersen, †14/9

1899.

Gift 2. Marie Magdalene Strandgaard

1/5 1915–1/11 1949 Martin Madsen

Lasthein. *10/5 1884.

Gift med Karen Sørine Kathrine

Klausen

Børn: Dora se side 18, Ellen,

Margrethe, Klaus, Henning

Lærerinder i jordløse

[1901] Frk. Elisabeth Katharina

Algrun Prytz *28/8 1876.

Gift med lærer Elling, Søndersø

Karen Madsen *1882, datter af Ole

Madsen, Gammelgaard.

Frk. Pedersen, død som lærerinde i

Jordløse.

[1914] Marie Banke.

Marie Hansen, senere Strandby.

[1915] Rasmine Jacobsen Erenbjerg,

senere Ølsted.

1916–1918 Anna Christoffersen,

gift med lærer Bøgh Trunderup.

[1919–1920] Marie Frederiksen,

gift med boghandler i Glamsbjerg.

8 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2011 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2011 9

More magazines by this user
Similar magazines