Den lille håndbog for lærere om global undervisning.

o3v.dk

Den lille håndbog for lærere om global undervisning.

Side 4

det er næsten lettere at definere global undervisning end den internationale

dimension. Global undervisning handler om udvikling, menneskerettigheder,

solidaritet, bistand, anti-racisme, kønsroller, demokrati, konfliktløsning,

bæredygtighed og aktiv handlen i den globaliserede verden.

Global undervisning lægger sig tæt op ad de udfordringer, som folkelige organisationer

og bevægelser på verdensplan tager op. I bund og grund handler

global undervisning om at skabe kompetencer, der kan ruste elever til at

bidrage til at skabe en bedre verden.

Global undervisning er mere end viden om andre landes kulturer, sprog, historie

m.m. det er også evnen og viljen til at handle og agere, fordi vi alle bor

på den samme jord. derfor handler global undervisning mindre om sproglige

kompetencer og konkurrencedygtighed, og heller ikke nødvendigvis om skoleudveksling

og andet samarbejde med nordiske og europæiske skoler. I visse

sammenhænge kan den internationale dimension, sådan som den forstås og

beskrives i diverse politiske og statslige sammenhænge, forstås som undervisning

til konkurrencedygtighed. sproglige kompetencer og anden dannelse,

som hænger sammen med at kunne begå sig internationalt, sådan som den

løftes af diverse støttende programmer på europæisk plan, er sjældent direkte

omfattet af global undervisning.

Global undervisning handler om en bedre verden for alle. som oftest er global

undervisning understøttet af folkelige organisationers arbejde med virkelige

menneskers udfordringer og problemer i virkelige regioner i verden.

“det er en undervisning, som åbner folks øjne og sind til den globaliserede

verdens virkelighed og vækker dem til at skabe en verden med

større retfærdighed, lighed og menneskerettigheder for alle. […] det er

forstået som at omfatte undervisning i udvikling, menneskerettigheder,

bæredygtighed, fred, konfliktforebyggelse samt interkulturel dannelse,

sådan er den globale dimension af medborgerskabsundervisning.”

Maastricht Kongressen om Global Undervisning, 2002

Global undervisning hænger tæt sammen med den virkelighed, som eleven

oplever via den elektroniske revolution og den moderne globalisering. det handler

fx om, at eleven skal vide, at de nike-sko, som man har på fødderne er

fremstillet i Kina af arbejdere, der har langt færre valg, end vi har i danmark.

Herfra er springet ikke langt til at vide noget om menneskerettigheder, amnestys

arbejde i Kina, danmarks udviklings- og handelssamarbejde med Kina,

vore kinesiske medborgere i danmark, hvorfor danmark modtager dalai lama,

og at det er et problem for Kina, hvordan Kina kunne ”styre vejret” og regulere

antallet af biler på gaden i forbindelsen med de olympiske lege i 2008, samt

ikke mindst hvordan eleven kan kommunikere med borgere i Kina om Kina

direkte via elektroniske medier.

Informations- og kommunikationsteknologi hænger tæt sammen med global

undervisning. det er i kommunikationen med fjerne lande, at eleven opdager

More magazines by this user
Similar magazines