Den lille håndbog for lærere om global undervisning.

o3v.dk

Den lille håndbog for lærere om global undervisning.

hvordan?

Side 8
ofte uoverskuelig verden.

styrke elevernes evne til at danne sig et overblik over og forholde sig kritisk

til de mange informationer og danne en mening.

styrke elevernes viden om sammenhængen mellem det lokale, nationale og

globale.

Gøre det muligt for eleverne at spejle egne værdier i andres.

Konfrontere eleverne med andre livsvilkår, sprog, kulturer og opfattelser.

styrke elevers forståelse af medborgerskab og verdensborgerskab.

styrke elevernes kritiske sans overfor informationer.

styrke elevernes evne til at håndtere konflikter.

alt det er meget godt. Men hvad nu, når man ikke har været i Kenya? Eller aldrig

møder en ikke-dansker på gaden?

Heldigvis er der masser af hjælp at hente. der er udviklet læreplaner på kommunalt

plan i de kommuner, som har arbejdet med internationale læreplaner;

de fleste CFU’er har en international koordinator; EMU Udviklingslandene og

EMU International bugner af materiale; der er udgivet en håndbog om undervisningen;

mange folkelige organisationer har masser af inspirationsmateriale

(se eksempler i referencerne). det sværeste er næsten at vælge ud af de mange

muligheder.

når man som underviser skal arbejde med interkulturelle emner, er der nogle

rammer, som bidrager til det bedste resultat. Carsten skjoldborg og Torben

nissen fra statens pædagogiske Forsøgscenter har beskrevet disse rammer

for, hvordan man som underviser arbejder bedst med globale og interkulturelle

emner:

1. TænK rEKvIsITTEr. det er vigtigt at tænke i rekvisitter. der skal være nogle

ting i rummet, som sætter tankerne i gang. det er nærmest umuligt at dreje

børn og unge ind på et internationalt emne, hvis man sidder i et nøgent

rum.

2. BrUG ET vEdKoMMEndE EMnE. Tag udgangspunkt i et emne, som

eleverne kender og kan se sig selv i. Turisme er et oplagt eksempel, fordi det

oftest er som turister, at de møder andre kulturer. på den måde kan man få

den ”pædagogiske krog” i eleverne.

3. FoKUs pÅ lIGHEdEr. Husk at fokusere på ligheder, og på det som der er til

fælles. der er mange kulturelle forskelle, men børn drømmer i bund og grund

om det samme, uanset hvor i verden de befinder sig. denne tilgang er med til

at nedbryde distancen. pas på med at beskrive andre lande (især de fattige)

via det, som de mangler og vi har! ofte har disse lande til gengæld noget,

som vi ikke har. vær også opmærksom på ikke at forfalde til eksotiske ord,

så landene bliver beskrevet som en rejsebrochure.

4. IndlEvElsE Er nøGlEn TIl ForsTÅElsE. det er vigtigt at have følelserne

med og give de unge mulighed for at være aktive aktører. rollespil kan være

en måde at gøre det på, fordi det giver mulighed for, at man sætter sig i andres

sted.

5. KoMBInEr HoldnInG, vIdEn oG HandlInG. alle tre ben er vigtige. In

More magazines by this user
Similar magazines