Der er liv under overfladen i vores havn - Sejlklubben København

sejlklubbenkbh.dk

Der er liv under overfladen i vores havn - Sejlklubben København

Det kullede tårn, Kanontårnet

hører også ind under Handels og

Søfarts Museets del af Kronborg.

Oppe fra det flade tag er der en

pragtfuld udsigt hele horisonten

rundt. Da Frederik d. 2 lod

Kronborg bygge i 1574-85 i

Nederlandsk renæssancestil, var

tårnet Kronborgs højeste med

kuppel og spir. Kanonerne i tårnet

skulle forsvare fæstningsværket

mod landsiden, men i 1658 skød

svenskerne kuppel og spir af. Man

valgte ikke at sætte et nyt tårn på

igen, da det viste sig at det flade

tag var velegnet til placering af en

optisk telegraf. Med denne var det

muligt at signalere langs kysten

hele vejen til København, hvis

forholdene var til det. Det var de

ikke i 1807, da den engelske flåde

passerede. Da var Helsingørs

koner efter sigende i færd med

at lave middagsmad, og den

megen os fra ildstederne gjorde

det umuligt at aflæse telegrafen.

Fra kanontårnet er der også et

fint overblik over de fire bastioner

omkring Kronborg. Man er netop

ved at afslutte arbejdet med at

genetablere nogle raveliner som

har været sløjfet på grund af

Helsingør Skibsværfts aktiviteter.

Hele værftsområdet er ved

at blive omdannet til mere

rekreative formål og i maj 2012

flytter Handels og Søfartsmuseet

ned i den gamle Dok 1. Det nye

museum bygges i og omkring Dok

1 og bliver på ikke mindre end

7600 m2! .

Hvis du ikke har set handels og

søfartsmuseet på Kronborg er

det absolut anbefalelsesværdigt

at sejle op at se det inden det

flytter og Pinseturen 2012 kunne

jo passende gå til Helsingør, så vi

sammen kan se det nye museum

Til slut tak til Helle, Stig og Ann

for endnu en perle i rækken af

museumsbesøg, i alle de år I har

været festudvalget.

Mindeord for Peter Larsen

Peter er ikke blandt os længere.

Efter mange års sygdom blev han

bisat torsdag d. 8. juli i Kastellets

Kirke.

Peter blev indmeldt i Triton d. 1.

jan. 1970 og havde således 40

års jubilæum i år. Gennem alle

årene var Peter et særdeles stort

aktiv for klubben. Alle former

for opgaver for en sejlklub har

han løftet - i mange af årene

som formand og i en årrække

også formand for Havnelavet

Sundkrogen. Peters sidste store

opgave var at lede renoveringen

og istandsættelsen af vores

dejlige klubhus i Fiskerihavnen –

stedet han også yndede at bruge

rigtig mange timer af sig liv.

Peter skal have stor tak for sin

indsats og vil blive savnet!

Ære være Peters minde

Kammeraterne i Triton og

Sejlklubben København

Henrik Sieling

7

More magazines by this user
Similar magazines