Nummer 2 - 2012 - Stairway

stairwaydanmark.dk

Nummer 2 - 2012 - Stairway

STAIRWAY NEWSSeptember

2012

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK

BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN

Invitation: Stairway-træf 22. sept. SIDE 3

Børneorganisationer lærer af Stairway SIDE 4

Kampen mod fattigdom bærer frugt SIDE 6

NYE BØRN PÅ STAIRWAY

En ny gruppe drenge fra gaden i manila har taget hul på deres nye liv på Stairway. SIDE 5


2

Overblik: Fakta om Stairway

Stairways driftsudgifter i 2012

I alt ca. 2,2 mio. kr.

Stairway Danmark

Kindermothilfe (Tyskland)

Legér Foundation (Canada)

Danidas Projektpulje

Egne indtægter

Stairway Foundation Inc. har desuden udgifter

til investeringer, byggerier, køb af jord mm. på

ca. 500.000 kr. i 2012, hvoraf ca. halvdelen

dækkes af Stairway Danmark.

Stairway Danmark har udgifter i Danmark på

ca. 250.000 kr. til administration (dækkes af

Tipsmidler) samt til forsikringer og pension til

Lars Jørgensen og Monica Ray.

Stairways center ligger på øen Mindoro på en

1 hektar stor skovklædt grund ud mod vandet.

Gennem 20 år har vi opbygget et velfungerende

børnehjem og uddannelsescenter med

plads til op mod 80 kursister.

Stairway - en uafhængig NGO

Stairway Foundation Inc. er en uafhængig

organisation, der arbejder for at

styrke børns rettigheder og sikre børn

en værdig og tryg opvækst i overensstemmelse

med de principper, som er

fastlagt i FNs børnekonvention.

Stairway er startet i 1990 af Lars Jørgensen

og Monica Ray. I dag har Stairway

ca. 30 ansatte og har samarbejdspartnere

og støtter i mange lande.

Tre indsatsområder:

■ Forebyggelse af seksuelt misbrug

af børn under overskriften ’Break

the Silence’. Det sker gennem bl.a.

oplysningsarbejde, gennem udarbejdelse

af undervisningsmaterialer,

tegnefilm og teater samt gennem

træning og netværksopbygning

blandt social arbejdere, lærere, politifolk,

præster og NGOer i Filippinerne

og andre lande i Sydøstasien.

Frem til 2015 vil Stairway opbygge

et landsdækkende netværk af 48

andre børneinstitutioner, der bliver

trænet i vores metoder til forebyggelse

af sexmisbrug i tæt samarbejde

med det lokale politi og sociale myndigheder.

Dette program er finansieret

af bl.a. Danida.

■ Direkte hjælp og rehabilitering

af svært belastede gadebørn fra

hovedstaden Manila. Børnene får

ophold, pleje og uddannelse på Stairways

rehabiliteringscenter. Efter ca 1

Scenebygning, køkken, gæstehuse, børnehus osv

er opført med støtte fra bl.a. Lauritzen Fonden,

Erik Thunes Legat, ØKs Almene Fond, Aksel og

Paula Nissens Legat, Fonden af 17-12-1981

samt Rødkilde Gymnasium i Vejle.

års ophold bliver de efter et meget

grundigt forarbejde sluset videre,

enten til familie eller til andre børninstitutioner,

der kan sikre dem

uddannelse og en god fremtid.

■ Lokal indsats i området omkring

Stairway med bl.a. et scholarshipprogram,

behandling af ofre for sexmisbrug

samt støtte til Mindoros

oprindelige folk, mangyanerne, der

oplever stor diskrimination. Stairway

har senest igangsat en langsigtet

udviklingsindsats i Mangyaner-landsbyen

Baclayan i bjergene bag centret

med særligt fokus på børnenes

ernæring, uddannelse og rettigheder.

Foreningen Stairway Danmark

Stairway Danmark er den danske støtteforening

for projektet. Stairway Danmark

har ca. 500 betalende medlemmer

og rejser hvert år 1-1,3 mill. kr. fra

fonde, virksomheder og privatpersoner.

Hertil kommer støtte fra Danidas Projektpulje.

Alt arbejde i Stairway Danmark er

frivilligt og ulønnet. Vores beskedne

driftsomkostninger er 100% dækket af

tilskud fra en særlig pulje under Tips

& Lottomidlerne. Det betyder, at alle

bidrag går ubeskåret til arbejdet i Filippinerne.

Stairway på internettet:

Dansk: www.stairwaydanmark.dk

Engelsk: www.stairwayfoundation.org

E-mail: formand@stairwaydanmark.dk

Efter at have boet til leje i 20 år har Stairway

Foundation Inc. købt grunden i 2011 med

afbetaling over fire år. Dermed er centrets og

Stairways fremtid sikret, men det er en udfordring

at finde pengene!


Tak til Rødkilde Gymnasium

og alle Stairways andre venner

Alt går godt med Stairways arbejde i Filippinerne.

Men det er en stor udfordring for Stairway

Danmark at samle de nødvendige penge ind.

Heldigvis har vi mange gode venner!

I Filippinerne er Stairway i fuld gang med at træne 48 børneinstitutioner

over hele landet (støttet af Danidas Projektpulje).

Vi har fået et tæt samarbejde med det nationale politi

og Socialministeriet, og vores metoder og budskaber om

børns rettigheder bliver nu spredt i både Thailand, Vietnam,

Cambodia og Malaysia.

Stairways center summer det nu af gæster og kursister

året rundt, og vi har bygget et nyt hus til drengene med

bedre soverum, skole, bibliotek og hyggerum.

Herhjemme i Danmark mærker vi, at finanskrisen får de store

fondes kasser til at skrumpe. Derfor er det en udfordring

at samle de ca. 1,3 mio. kr., der skal til for at arbejdet i Filippinerne

kan fortsætte som planlagt. Heldigvis har vi mange

gode venner i Danmark: Vores ca. 500 medlemmer, en lang

række fonde og virksomheder - og ikke mindst elever og

lærere på Rødkilde Gymnasium i Vejle, som år efter år samler

op mod 200.000 kr. ind til vores arbejde.

Tak til jer alle for jeres engagement og frivillige arbejde til

gavn for vores arbejde. Med fælles hjælp vil vi helt sikkert

kunne løse opgaverne og nå de mål, vi har sat!

Tune Nyborg, formand for Stairway Danmark

Eleverne på Rødkilde Gymnasium

har samlet ind til Stairway hvert år

siden 1994. Skolens dramahold er en

fast del af programmet og vækker

stor opsigt på Vejles gågader, hvor de

optræder som levende statuer. I år

samler skolen ind den 28. september

INVITATION: STAIRWAY-TRÆF

I KØGE LØRDAG D. 22. SEPT.

For tredje år i træk inviterer Stairway Danmark alle

foreningens medlemmer til en eftermiddag og aften på

Køge Vandrerhjem sammen med lederne af arbejdet i

Filippinerne, Lasse Jørgensen og Monica Ray.

PROGRAM:

16.00 Ankomst - kaffe og kage.

Lasse og Monica fortæller nyt fra Filippinerne.

18.30 Middag for alle

Derefter hygge og uformel snak.

Meld dig til hos Karen Skou, karen@tnk.dk senest fredag

d. 14. sept. Skriv hvor mange I kommer, og om i

deltager i middagen.

Kontingent for 2012

Om kort tid modtager du med posten et girokort

med opkrævning af kontingent for 2012.

Du kan også betale kontingentet på 150 kr. (75 kr. for

studerende og pensionister) via vores hjemmeside

www.stairwaydanmark.dk

3


4

STAIRWAY LÆRER FRA SIG

MED STØTTE FRA DANIDA

I slutningen af 2010 fik Stairway 3 mill. kr. fra Danidas Projektpulje til at træne 48 andre

børneinstitutioner ud over hele Filippinerne til at beskytte børn i deres lokalområde

mod sexmisbrug. Projektet er godt i gang - og nu vil vi gerne udvide det

Stairway har gennem mange år opbygget

en stor ekspertise i at forebygge

sexmisbrug af børn og at håndtere misbrugssager.

Men vi vil aldrig kunne løse

denne opgave alene for alle Filippinernes

100 millioner mennesker. Derfor

er det helt afgørende, at vi får spredt

vores viden og metoder til andre.

Siden 2010 har Stairways dygtige fagfolk

arbejdet på at opbygge og træne

PRINCIPPET I

CSAP-PROJEKTET

Stairway træner frem til 2015

otte andre børneinstitutioner

(A-partnere) fordelt over hele

Filippinerne i vores metoder til

forebyggelse af sexmisbrug af

børn og behandling af ofrene.

A-partnerne træner derefter

deres egne B-partnere i deres

lokalområde under tæt supervision

fra Stairways medarbejdere.

I næste fase af projektet er

målet at få det nationale politi,

de sociale myndigheder samt

universiteter og fagskoler med i

netværket.

'Stillingsopslag': Vil du hjælpe os med kommunikationen?

Vil du hjælpe os med at skrive på vores

hjemmeside, medlemsblad, elektroniske

nyhedsbreve, Facebook-side osv? Eller

kender du en som vil? Vi har brug for

en redaktør og tovholder, som vil tage

styringen på Stairway Danmarks kommunikation.

- i tæt samarbejde med

formanden og den øvrige bestyrelse.

Du skal helst have en vis praktisk erfaring

med formidling og brug af grafiske

programmer, og det er selvfølgelig

et landsdækkende netværk af mindst

48 andre børneinstitutioner, som kan

arbejde med forebyggelse og behandling

i deres lokalområde - i tæt samarbejde

med det lokale politi og de

sociale myndigheder.

Myndighederne skal med

Frem til 2015 kører CSAP-projektet

(Child Sexual Abuse Prevention) med

en bevilling på 3 mill. kr. fra Danidas

bedst, hvis du kender lidt til Stairway

i forvejen. Men du skal nok få viden,

artikler, nyheder, fotos og andre input

både fra Filippinerne og fra andre folk

i Stairway.

Som alt andet arbejde i Stairway er

det frivilligt og ulønnet, men vi dækker

selvfølgelig dine udgifter. På et tidspunkt

skal du nok også til Filippinerne

og se projektet derude med egne øjne.

Hvis du er interesseret, så kontakt mig

Projektpulje, der administreres af CISU

i Aarhus. I foråret var to af CISUs

rådgivere på besøg på Stairway i Filippinerne,.

Deres positive tilbagemelding

har givet os mod på at søge Projektpuljen

om støtte til næste fase af projektet:

At involvere politiet, socialministeriet

og uddannelsessektoren direkte

i netværket.

Støtte til pilotprojekt

Vi har allerede i flere år samarbejdet

med det nationale filippinske politi, og

vi har positive kontakter til de sociale

myndigheder og flere universiteter.

Men vi ved ikke helt, hvordan vi

skal skrue projektet sammen - og

vi har ingen samarbejdsaftaler

på skrift endnu. Derfor arbejder

vi nu på en ansøgning om

støtte til et pilotprojekt, hvor

vi skal finde svar på alle de

ubesvarede spørgsmål.

Vi søger i september om ca.

4-500.000 kr. i støtte, og hvis

vi får et positivt svar, vil vi kunne

tage et nyt, stort skridt fremad i

vores arbejde. Vi krydser fingre!

og få en nærmere snak om opgavens

omfang, dine kompetencer og interesser,

og hvordan vi kan skrue opgaven

sammen.

Med venlig hilsen

Tune Nyborg

formand f. Stairway Danmark

formand@stairwaydanmark.dk

tilf. 2728 0944


Nye børn på Stairway

I juni ankom otte 'nye' drenge

forventningsfulde til deres nye

liv på Stairway. Antallet er lidt

lavere i år, fordi vi har valgt at

beholde seks af drengene fra

sidste års hold.

En af dem er under træning til 'juniormedarbejder'

og de øvrige fem skal

fungere som vejledere for de nye hold

drenge og indgå med arbejdsopgaver,

når Stairway har besøg af fx andre

skoler. Imens fortsætter de deres skolegang.

De fem børn fra sidste års hold, som

forlod Stairway før sommerferien, er

alle blevet genforenet med deres familier.

Det sker i samarbejde med de

lokale sociale myndigheder, og Stairway

Det nye børnehus er bygget med rådgivning

af arkitekt Carsten Sønder og er bygget med

støtte fra Erik Thunes Legat, Fonden af17-12-

1981, ØKs Almene Fond, Paula og Axel Nissens

Fond, Rødkilde Gymnasium og Kindernothilfe.

Der mangler stadig penge til at indrette huset

med skolemøbler og andet udstyr, samt penge

til at gøre omgivelserne færdige. Alle ideer og

bidrag modtages med taknemmelighed!

har hjulpet familierne ind på et kommunalt

program med forældreuddannelse

og familiestøtte. Drengene er alle

fortsat i de lokale skoler - en af dem

har dog fået et godt scholarship til en

privatskole.

De nye er kommet godt i gang

Imens er de nye drenge på Stairway

kommet fint i gang med deres skolegang

og træning. Som noget af de

første har de gennemgået et grundigt

lægetjek, og flere af dem er blevet

behandlet for bl.a. parasitter og vejtrækningsproblemer.

Desuden er de

alle i gang med at få ordnet deres tænder.

Halvdelen af de otte drenge kan læse

og skrive godt nok til, at de er startet

Vasketøjet (øverst tv) er en af de faste opgaver

Stairway, som supplerer skolegang og terapi.

Endnu bor drengene i det gamle blå børnehus

(øverst th), men det fantastiske nye hus

med skole, bibliotek, fællesrum og soverum er

næsten klar til indflytning (neden for).

på et egentligt skoleprogram. De øvrige

fire skal starte helt forfra med at lære

bogstaver og tal. Det er ikke usædvanligt,

men de vil lære lynhurtigt i det år,

de er på Stairway.

Lærer at klare sig i livet

Ud over skolegangen lærer drengene

en masse andet, som er nødvendigt

for at klare sig godt i livet: Personlig

hygiejne, bordskik, at vaske tøj, håndtering

af affald, konfliktløsning, hensyn til

andre - og selve det at følge en plan og

holde aftaler med andre. Der er meget

at lære efter et liv på gaden.


6

Verdens Bedste Nyheder:

Kampen mod fattigdom bærer frugt!

Stairway Danmark er en af de 80 danske

udviklingsorganisationer, der er

gået sammen om kampagnen Verdens

Bedste Nyheder i august-september.

Også Danida, FN's udviklingsorganisation

UNDP og flere end 75 danske

virksomheder er med i kampagnen.

Målinger viser, at danskerne har et alt

for negativt syn på udviklingen i de fattige

lande. Det går faktisk meget bedre,

end de fleste af os tror! Se den orange

figur nederst på siden.

I 'udviklingsmiljøet' mener man, at forklaringen

på den store pessimisme er,

at vi sjældent hører om det, der lykkes.

Vi hører mest om sult og katastrofer.

Sandheden er, at de fleste fattige lande

oplever store fremskridt. Faktisk ligger

6 af de 10 lande i verden med den

største økonomiske vækst i Afrika!

Svaret fra NGOerne, Danida og UNDP

er en landsdækkende kampagne, der

fokuserer på de gode nyheder. Selvfølgelig

uden at tegne et rosenrødt billede

- for der er selvfølgelig stadig masser

af problemer i verden. Ikke mindst med

ulighed, korruption og ødelæggende klimaforandringer.

Stairway bakker op om kampagnen, og

vi opfordrer alle til at være opmærksomme

på den landsdækkende kampagnedag

14. september. Se mere på

www.verdensbedstenyheder.dk

FN's 2015-mål er omdrejningspunktet for den danske

kampagne Verdens Bedste Nyheder. I Filippinerne har

Stairway længe arbejdet med 2015-målene i undervisningen

af børnene og som tema for skoleklasser fra

andre lande.

Det går faktisk bedre, end vi tror!

Det går fremad i den fattige verden!

Siden 1990 er flere end 600 millioner

mennesker hjulpet ud af akut fattigdom.

2 milliarder mennesker har fået

adgang til rent vand. Spædbørnsdødeligheden

rasler ned i de fleste lande.

I Stairway mener vi, at børnenes rettigheder

og levevilkår skal være det helt

centrale omdrejningspunkt for udviklingssamarbejdet.

Heldigvis er der gode

tegn globalt. Fx falder børnedødeligheden

i Afrika nu hurtigere end det er set

nogensinde før - noget sted i verden!

LANDSDæKKENDE KAMPAG-

NEDAG 14. SEPTEMBER

Læs mere om kampagnen, fremskridtene

og 2015-målene på

www.verdensbedstenyheder.dk

Færre får AIDS og malaria. 90% af alle

børn går nu i skole - og nu går pigerne

lige så meget i skole som drengene.

Tallene stammer fra FN's udviklingsorganisation

UNDP.


BORGMESTEREN

Smile var højere og stærkere

end børn på sin egen alder.

Derfor kunne "borgmesteren"

(som gadebørnene kaldte

ham) overleve på gaden ved at

skræmme og forfølge de andre

børn

Smile (ikke hans rigtige navn) er født

på Mindanao i et muslimsk samfund

og blev flyttet til Manila i en ung alder.

Her lærte han hurtigt, hvordan det er

at være uønsket og uelsket. Han lærte

at tigge og tjekke skraldespande. Han

lærte også at ryge cigaretter og sniffe

lim. Hurtigt blev han hård om hjertet

og plejede at terrorisere sine jævnaldrende

takket være sin størrelse. Mange

gadebørn var bange for ham og kaldte

ham "borgmesteren" på grund af al

den magt, han havde på gaderne. For

halvandet år siden kom borgmesteren

til Stairway og har undergået en helt

utrolig forandring.

Her kan du læse hans egen beretning:

Jeg er Smile

Jeg er Smile Dela Cruz, 14 år gammel.

I juni 2010 kom jeg til Stairway og blev

en del af centrets rehabiliteringsprogram.

Det betød en stor forandring i

mit liv. Før kunne jeg ikke se, at andre

menneskers rettigheder og følelser

havde betydning. Det vigtigste for mig

var, at jeg var sej, og at alle de andre

drenge på centret skulle følge mig. Jeg

sårede dem både fysisk og psykisk.

Gennem min barndom har jeg fået det

indtryk, at kun ved at vise folk, at du er

stærk, kan du få deres respekt.

Jeg er mig

Da jeg kom til Stairway, lærte jeg at

acceptere mig selv, som den jeg er.

Jeg lærte at respektere andre og ikke

presse dem, og jeg forstod, at den

måde jeg før havde behandlet mine

kammerater ikke var rigtig. Jeg lærte at

elske mig selv.

I starten var det meget svært for mig,

at ændre opførsel og ikke være voldelig

over for mine kammerater, men

jeg har fået meget hjælp af folkene her

Stairway, og derfor lykkedes det for

mig, at forandre mig og blive til den,

jeg er i dag. Nu er jeg for eksempel

blevet husambassadør.

Jeg har en fremtid

Takket være Stairway går jeg i skole og

bliver dygtigere til fx maleri, guitar og

computer og til at spille teater. De har

hjulpet mig til at acceptere min fortid

og at kontrollere mine negative følelser.

De har vist mig, hvordan jeg kan

være sammen med andre uden at bruge

vold. Stairway fik mig til at forstå, at

ens fortid ikke behøver stå i vejen for,

at man kan ændre sig og blive et nyt

menneske. Især hvis man har mennesker

omkring sig, der bekymrer sig og

viser deres kærlighed. Jeg har indset, at

jeg kan være, den jeg er, og at jeg kan

have drømme om en bedre fremtid.

Stairway forvandler børn til dem, de

er, og jeg håber, de bliver ved med at

hjælpe rigtigt mange børn, som de har

hjulpet mig, så de kan se, hvor vidunderligt

livet er.

Flere end 100 unge på vej mod en bedre fremtid

Stairway har i flere år kørt et

lokalt scholarship-program,

der sikrer børn og unge fra

fattige familier adgang til fortsat

uddannelse. Stairway står

for børnenes transport, uniformer

og bøger og betaler

skolemad til de allerfattigste.

I skoleåret 2011-12 er programmet

finansieret af tilskud

fra bl.a. Lauritzen Fonden og

Ole Kirks Fond, Bøhms Fond

og BHJ-fonden. Tidligere har

programmet fået støtte af bl.a.

Erik Thunes Legat og virksomheden

Stella Nova.

7


AFSENDER:

STAIRWAY DANMARK

Sankelmarksvej 15

4760 Vordingborg

DE STØTTER STAIRWAY

Tak for alle de gaver og donationer, vi

har modtaget siden årets begyndelse:

LEGO Medarb. Jubilæumslegat 20.000 kr.

Jytte Kirsten Franck 200 md

Birgit S. Larsen 250 md

Grethe Petersen 200 md

Inge Kirstine Sørensen 1.000 kr.

Familien Stehouwer 1.500 kr.

Inge og Anker Wonsyld 1.000 kr.

Anita og Hans Bäckstrøm 1.000 kr.

Lauritzen Fonden 100.000 kr.

Bladpuljen 2.132 kr.

Jørgen H.K. Jepsen 1.000 kr.

Anne B. Knudsen 5.000 kr.

Århus Pensionistsamråd 1.000 kr.

Oswald Christensens Mindelegat 5.000 kr.

Danish Sensor Engineering 3.000 kr.

Anders Fisker 1.000 kr.

Paula og Axel Nissens Legat 250.000 kr.

Mads Clausens Fond 10.000 kr.

V. Ellen Mulvads begravelse 5.425 kr.

Tage Abildgaard Holding 50.000 kr.

EuroFair 25.000 kr.

ProVacances 10.000 kr.

Alle gaver på 1.000 kr. og derover bliver

nævnt her i spalten. Også tak til de

mange, som har sendt os mindre beløb.

GAVER OVER 500 KR KAN

TRÆKKES FRA I SKAT.

Se www.stairwaydanmark.dk

Kontingent for

2012

Om kort tid modtager du med

posten et girokort med opkrævning

af kontingent for 2012.

Du kan også betale kontingentet

på 150 kr. (75 kr. for studerende

og pensionister) via vores hjemmeside

www.stairwaydanmark.dk

Besøg websitet

Læs meget mere om Stairways arbejde

og projekter og hvordan du kan

støtte vores indsats på hjemmesiden

www.stairwaydanmark.dk

Støt Stairways

arbejde - køb i

butikken

Til støtte for vores arbejde for gadebørnene

i Filippinerne og som en del

af oplysningsarbejdet omkring seksuelt

misbrug af børn, sælger vi film og gaveartikler

i Stairways butik.

Hele overskuddet går UBESKÅRET til

arbejdet med børn og unges rettigheder.

Produkterne, som du finder i vores

butik er fremstillet i Filippinerne. Enten

af børnene på Stairways center på

Mindoro eller af Mangyaner-folket, der

er et af de oprindelige folkeslag, som

er en del af Stairways nærmiljø derude.

Ved at støtte de fattige samfund i

nærmiljøet, får vi adgang til at oplyse,

uddanne og udbrede vores budskab,

lige som vi yder en humanitær indsats.

Du finder udvalget af flotte kunsthåndværk

på www.stairwaydanmark.dk

OM STAIRWAY NEWS

Stairway Danmarks medlemsblad

udkommer 3-4 gange årligt.

Udgivelsen af bladet er gratis for

foreningen. Trykningen er doneret

af Chronografisk as i Aarhus og

portoen bl.a. Tipsmidlerne.

Redaktion: tune@tnk.dk

More magazines by this user
Similar magazines