Strømninger 1 - Randers Havn

randershavn.dk

Strømninger 1 - Randers Havn

, 12

Interview med borgmester Henning Jensen Nyhuus og bestyrelsesformand

for Randers Havn Karsten Skjødt-Jakobsen.

Hvad betyder Randers Havn for byen?

Randers Havn har en afgørende sammenhængskraft for Randers by. Den er central i byens historie og afgørende for

dét, byen er i dag. Havnen er vigtig for vores identitet, og så er den katalysator for vækst, udvikling og trivsel, der har

en positiv afsmittende effekt i lokalsamfundet. Det mener byens borgmester og Randers Havns bestyrelsesformand

– der her giver deres bud på Randers Havns betydning og udvikling.

Karsten Skjødt-Jakobsen lægger ud: ”Den betyder høj økonomisk omsætning og en væsentlig følgeindustri.

Randers Havn er en stor arbejdsplads, som er en del af handelsbyen Randers. Og den afleder massiv trafik til

havnen.” Borgmesteren supplerer: ”Ja, Randers Havn skaber drift og trivsel via gode arbejdspladser i lokalsamfundet.

Derfor vil jeg gerne sammen med byrådet have fuld fokus på havneområdet, og vi har netop nu besluttet at

fremskynde undersøgelse af bolværkslinjeføringen samt udbygning af vej fra sydkaj, arealer med forbindelser ned

til Clausholmsvej og Det Nordlige Hængsel, som ved evt. senere vedtagelse i byrådet kan fjerne den tunge trafik

fra Randersbro inklusive muligheder for de store modulvogntog til Randers Havn.”

Hvordan vil det ske i praksis? ”Vi vil tage ned og snakke med havnens virksomheder og brugere, som sammen

med kommunens teknikere kan komme med bud på, hvor den bedste placering vil være. Det er vigtigt, at kommunen

kommer i gang med den linjeføring, så vi kender eventuelle opkøb af grundstykker og pris på en by bro,

før vi kan vurdere, prioritere og beslutte.”

Hvad er årsagen til at Randers Havn fortsat vil vokse? Karsten Skjødt-Jakobsen: ”Inden for de sidste 5 til 10 år er

coastertrafikken til andre byer i Danmark vokset. Det er der penge i: Hvis du skal flytte 60.000 tons kul til Århus,

kan du vælge mellem 10 skibe eller 2500 lastbiler, der skal køre begge veje. Jeg kan se på økonomien, at Randers

Havn fortsætter sin udvikling. Samfundet har ikke råd til andet, desuden er det den mest klimarigtige transportform.

Jeg er ikke i tvivl, Randers Havn fortsætter med at vokse.”

Og det er altså derfor, at der arbejdes på udflytningsplaner for Randers Havn? ”Ja og udflytningsplanen er i fuld

gang, idet havnen med sin nuværende placering har nået sin grænse for yderligere vækst. Området i sydhavnen

vil blive åben for nye virksomheder samt for de af havnens virksomheder, der har brug for udvidelser. Hvis der

med årene viser sig et behov for yderligere plads, vil der inden for en 20 til 30-årig horisont være mulighed for

yderligere udflytning til Assentoft. Relevansen af udbygningen er dog betinget af, at der kommer en bro eller

tunnel og dermed motorvejsforbindelse via Det Nordlige Hængsel.”

More magazines by this user
Similar magazines