Strømninger 1 - Randers Havn

randershavn.dk

Strømninger 1 - Randers Havn

, 4

Udviklingen er gået stærkt på Randers Havn, der i perioden fra

2002 – 2008 har oplevet en forøgelse af godsomsætningen på 75 %.

Over 600 skibe anløb Randers Havn i 2008.

Fuld kraft frem - krise eller ej

De gode tider og byggeboomet frem til 2008 skal tilskrives en del af æren, blandt andet fordi havnen er en såkaldt

bulkhavn, der er ideel til at håndtere materialer, som bruges i byggesektoren. Når det er sagt, mener havnedirektør

John Morgen, at en anden væsentlig faktor er afgørende for væksten. En faktor som, han spår, vil holde også på den

lange bane. ”At sejle gods er den mest klimavenlige transportform, hvilket netop bekræftes i Transportministeriets

rapport fra december 2008 om bæredygtig transport.”

Alle Danske havne har oplevet en generel stigning af godsmængden. I Randers har det også trukket en del nye

virksomheder til havnen. Alt er lejet ud, og der er stadig en efterspørgsel på 100.000 m 2 .

Randers Havn har absolut et stort potentiale.” Havnedirektøren illustrerer: ”Sammenholdt med tendensen

hen imod bæredygtig transport og vores gode beliggenhed 10 minutter fra motorvejen, som forbinder havnen

til landets overordnede infrastruktur, så er vores ambition at runde 2 mio. tons gods inden for fem-syv år. ”

Den nuværende krise i verdensøkonomien kan, ifølge John Morgen, have indflydelse på denne tidshorisont, ”men

vi er overbeviste om, at vi nok skal nå vores mål, derfor vil vi også fortsat have fuld kraft frem i vores udvidelsesplaner.

Krise eller ej – vi vil sikre os, at vi står godt rustet til, at udviklingen igen finder ind i en god gænge,”

fastslår han og fortæller, at to lokalplaner for en kommende udvidelse af havnen allerede er godkendt af et enigt

byråd, hvilket han tolker som et klart og tydeligt signal om, at man også politisk ønsker, at havnen fortsat skal

udvikles.

24/7

Et væsentligt parameter for havnens succes er også, ifølge John Morgen, at skibene kan blive losset og lastet 24

timer i døgnet. ”Vi ved, at skibene gerne vil til Randers Havn specielt i weekenden, fordi de kan få losset og

lastet der. Det betyder, de har en ekstra last frem for at ligge stille. Skibene tjener ikke penge, når de ligger stille.

De skal ud og arbejde.”

En døgnåben havn er et klart aktiv, han fremhæver, at mange af havnens egne virksomheder losser og laster

deres eget gods, samt ikke mindst fordelen ved at have en professionel stevedorevirksomhed på havnen. ”Når

det er i virksomhedernes egen interesse at få skibene ud og ind hurtigst muligt, bliver havnen automatisk effektiv. ”

More magazines by this user
Similar magazines