Indholdsfortegnelse - Global Conflicts

globalconflicts.eu

Indholdsfortegnelse - Global Conflicts

El E v o p g av E r

sgi_latin_student_dk.indd 1 28/10/08 9:46:38


Indholdsfortegnelse

Maquilladoras (intro-mission)

Krydsning af Grænse

Valgdag

El Patron

År Et

Ordliste

Udviklet med støtte fra: Danida, Nordic Game og MEDIA

Elevopgaverne er skrevet af: Simon Egenfeldt-Nielsen og

Asger Kjeldgaard Jacobsen

Trykt i Danmark

ISBN: 978-87-992345-0-9

© Serious Games Interactive, 2008

sgi_latin_student_dk.indd 2 28/10/08 9:46:38

3

7

11

15

18

22


Ma q u i l a d o r a s

Samfundsfag | Geografi

Hvad er en maquiladora? Giv eksempler på hvilke levevilkår og arbejdsforhold der gør sig gældende,

på den maquiladora som vi møder i missionen – og hvordan adskiller disse sig fra arbejdsforhold,

som du kender fra Danmark?

Samfundsfag | Historie | Geografi

“At the CP plant I made $5 a day and worked six days a week. I feel so bad about

having to bring the children to work, but I didn’t know what to do. When they were

babies, I thought they were going to study and become something in life. But everything

is so expensive here. Together we can make about $2,500 a year and that

sees us through. Only now I dont know where to get the money from. I need to find

a new job, but there are no jobs here” – Veronica.

Diskuter med din makker, hvad I ville gøre, hvis I levede i Xoxoc og havde samme levevilkår,

uddannelsesniveau og social status som Veronica. Diskuter hendes muligheder for at overleve, og

hvilke realistiske alternativer hun havde til at arbejde på maquiladora’en?

Dansk | Samfundsfag | Geografi

Hvilke fordele og ulemper har amerikanske eller europæiske virksomheder, ved at etablere

deres produktion i et udviklingsland såsom Mexico? Beskriv fordele og ulemper.

Samfundsfag | Geografi

Hvilke fordele og ulemper har udviklingslandet (eksempelvis Mexico), ved at store udenlandske

virksomheder lægger deres fabrikker i deres land? Beskrive fordele og ulemper.

Samfundsfag | Historie | Geografi

I missionen du netop har spillet, får vi at vide, at der på et år er lukket tæt på 350 fabrikker i Mexico.

238.000 mennesker har mistet deres job. Hvad er den bagvedliggende årsag til, at fabrikkerne lukker?

3

sgi_latin_student_dk.indd 3 28/10/08 9:46:38


Samfundsfag | Geografi

Hvilken konsekvens har det for folks levevilkår, når så mange mennesker mister deres job? Og

hvordan kan man sige, at dette er et økonomisk problem for Mexico?

Samfundsfag | Geografi

Beskriv med dine egne ord, hvad en Ghost Union er – og hvorfor det er et problem. Brug eksempler

fra missionen.

Samfundsfag | Geografi

Hvorfor kunne de fyrede fabriksarbejdere ikke få deres retmæssige afskedigelsesløn, da fabrikken

lukkede?

Dansk | Samfundsfag | Historie | Geografi

Wikipedia skriver således om ordet korruption:

”Korruption består i, at en betroet embedsmand eller tillidsmand i det skjulte

modtager penge eller andre fordele enten for at træde i funktion, for at undlade at

træde i funktion eller for at misbruge sin betroede stilling”

Og således om nepotisme:

“Nepotisme betyder dét at begunstige folk fra ens familie, f.eks. ved udnævnelse til

tillidsposter eller ved indgåelse af kontrakter.”

Diskuter med din makker, hvordan ovenstående begreber viser sig i missionen, I har spillet?

Dansk | Samfundsfag | Historie | Geografi

Nogle mener, at den høje levestandard, vi har i den vestlige verden er med til at holde store dele af

den 3. verden fastlåst i fattigdom, sult eller trænge leveforhold. Diskuter med din makker, om I er

enige i dette udsagn. Brug eksempler fra missionen i jeres argumentation.

Samfundsfag | Geografi

Forklar med egne ord, hvad det ville betyde for prisen på de varer, vi køber i Danmark, hvis arbejdsforholdene

og lønnen på produktionsfabrikker i udviklingslandene, blev markant bedre.

Samfundsfag | Geografi

Hvad mener du, at en moralsk ansvarlig politiker bør gøre ved den ulige fordeling af velstand mellem

udviklingslandende og vesten? Hvad kan du selv gøre?

4

sgi_latin_student_dk.indd 4 28/10/08 9:46:38


Samfundsfag | Geografi

Når virksomheder lægger deres produktion i et udviklingsland, er der typisk ikke de samme

miljøkrav, som der ville være, hvis fabrikken lå i eksempelvis Danmark. I hvor høj grad mener du,

at man kan sige, at der er tale om en miljømæssig konsekvens af globaliseringen? Hvad mener du

at en ansvarlig politiker bør gøre for at undgå, at virksomheder sviner miljøet til i et andet land?

Dansk | Samfundsfag | Historie | Geografi

Diskuter med din makker hvordan I mener at man kan bruge følgende ord til at beskrive forholdene,

som I møder i missionen:

• Udnyttelse?

Global udnyttelse?

• Udnyttelse af naturgrundlag?

Global ulighed?

• Samfundsskabt ulighed?

Globalisering?

Samfundsfag | Geografi

Som forbruger i Danmark, kan du via dine køb af varer, være med til at forbedre forholdene for

befolkningen i 3.verdenslande. Nogle mærkninger sikrer eksempelvis, at arbejderne eller landmændene

får en retfærdig løn eller pris for deres varer. Et af disse mærker er Max Havelaar – Fairtrade-

mærket. Søg på nettet! – Undersøg hvad Max Havelaar mærket er en garanti for:

Dansk | Geografi

Varer med Max Havelaar er typisk dyrere end varer, der ikke har mærket. Mon arbejderne får hele

forskellen? Undersøg dette!

Skriv en historisk fortælling!

Dansk | Historie | Samfundsfag

1. Skriv en kort historisk fortælling, hvori hovedpersonen i din historie, er en mexicansk

arbejder på en maquiladora, der netop er lukket. Fortæl om hvad personen

gør og hvordan personen forholder sig til sin fortid, nutid og fremtid. Skriv den så

historisk-realistisk så muligt – og brug gerne internettet til at søge informationer,

hvis du har brug for dette. (Omfang: Spørg din lærer!)

5

sgi_latin_student_dk.indd 5 28/10/08 9:46:38


Dansk | Samfundsfag | Historie

2. Forestil dig, at du er en amerikansk direktør for et multinationalt firma, der

har en maquiladora. Konkurrencen er hård og han går i overvejelser om at flytte

fabrikken til et land, hvor lønnen og andre omkostninger for fabrikken er mindre

end i Mexico. Direktøren skriver et brev med sine overvejelser til den lokale chef

for fabrikken, hvori han deler sine tanker om flytningen. Brevet skal indeholde

direktørens begrundelser i forhold til, hvordan han tænker om hans fortid, nutid og

fremtid. Skriv den så historisk-realistisk så muligt og brug eventuelt Internettet til

at søge informationer, hvis du har brug for dette. (Omfang: Spørg din lærer)

“Nearly 350 plants shut down in 2002, and 238,000 jobs were destroyed. The dollar

is weak, and countries like China and Indonesia is more than happy to play

hosts to the next generation of maquiladoras.”

Lær mere! Søg på:

Globalisering

Maquiladoras

Fair trade – Max Havelaar

6

sgi_latin_student_dk.indd 6 28/10/08 9:46:38


Kry d s n i n g a f

gr æ n s E

Samfundsfag | Geografi

Forklar med dine egne ord: Hvad er en illegal indvandrer/arbejder? Hvad er en gæstearbejder?

Samfundsfag | Geografi | Historie

Hvordan vil du karakterisere gruppen Minute Men, deres arbejde og holdninger?

Samfundsfag | Historie | Geografi

Hvordan vil du karakterisere gruppen No more death’s, deres arbejde og holdninger?

Hvad er en Coyote, og hvad kan man kalde den type job han har?

7

Samfundsfag | Geografi

Samfundsfag | Geografi | Historie

Det anslås, at 200.000-400.000 mennesker årligt forsøger at komme illegalt ind i USA. Rejsen er

som bekendt livsfarlig. Hvorfor vælger så mange mennesker at risikere deres liv, for at komme ind i

USA? Hvilke værdier, drømme og levevilkår møder du, hos de illegale indvandrere, i missionen?

Dansk | Samfundsfag | Historie | Geografi

Diskuter med din makker, om I mener, at der er en sammenhæng mellem værdier, vi har i Danmark

(og resten af vesten), og de værdier du møder hos personerne fra udviklingslandet, i missionen.

Dansk | Samfundsfag

”Operation Gatekeeper” indbefatter blandt andet, at de udsatte dele af den amerikanske grænse

skal forsynes med et hegn eller en mur, for at forhindre illegale indvandrere i at krydse grænsen.

Hvilke forskellige holdninger møder du til dette projekt, i spillet?

Hvem er for, hvem er imod, og hvad er argumenterne?

sgi_latin_student_dk.indd 7 28/10/08 9:46:38


Dansk | Samfundsfag

Operation Streamline indebærer, at hvis en illegal indvandrer bliver fanget af de amerikanske grænsepoliti,

bliver han sat for en dommer og derefter sendt i fængsel. Hvem er for og hvem er imod

streamline – og hvad er argumenterne?

Dansk | Samfundsfag

Well, it’s not only illegal immigrants looking for work who come through. We’ve

also had problems with drug smugglers and such folk. Some of them kill our cattle

and even each other. In some areas, ranchers and farmers don’t even leave their

houses without weapons because they are scared of the border runners. It’s not

that bad here, thank God. Frank McCoy, No more deaths medlem.

Etableringen af muren sker også som et led i USA’s forsøg på at forhindre terrorister i at komme ind

i landet. Mange amerikanske borgmestre har kritiseret Operation Gatekeeper og kaldt det: Frygtens

politik. Hvordan skal dette udsagn forstås?

Dansk | Samfundsfag

Hvilken konsekvens tror du, at etableringen af en stor mur mellem USA og Mexico får for forholdet

mellem de to landes befolkning?

Samfundsfag | Historie | Geografi

Hvilke holdninger møder du blandt amerikanere og mexicanere i missionen?

Samfundsfag | Dansk | Geografi

Black Industries has used undocumented workers for the construction of the local

school. There is likely more work being planned with the use of undocumented

workers, despite the fact that a local labor union pointed out the use of undocumented

workers

Som du oplever i missionen, er der visse virksomheder, der har interesse i at ansætte illegale arbejdere

eller gæstearbejdere. Hvilke fordele og ulemper er der for en virksomhed i at ansætte illegale

arbejdere eller gæstearbejdere?

8

sgi_latin_student_dk.indd 8 28/10/08 9:46:38


Samfundsfag | Geografi

“Getting across the border is not very difficult but it is dangerous. I know many

people who have gone across and now send money back to their families”. - Carlito

Fernandez

Hvorfor er det et problem for et land, hvis indbyggere fra et fattigere land arbejder illegalt i landet

– og måske sender penge hjem til deres familier i deres hjemland?

Samfundsfag

Normalt er fagforeninger meget imod brugen af illegale arbejdere. Og ofte også imod brug af

gæstearbejdere. Hvorfor?

Samfundsfag | Geografi | Historie

Diskuter med din makker om og hvordan I mener, at man kan bruge følgende ord til at beskrive

forholdene som I møder i missionen:

• Udnyttelse?

Global udnyttelse?

Global ulighed?

• Samfundsskabt ulighed?

• Menneskerettigheder?

Globalisering?

Skriv en artikel.

Dansk | Samfundsfag

1. Skriv en beskrivende reportage om en af dine oplevelser fra missionen. I en

beskrivende reportage skal der være mange tillægsord! – Minimum 1 per sætning.

Du kan eksempelvis beskrive en illegal indvandrers rejse ind i USA. (Omfang:

Spørg din lærer!)

Dansk | Samfundsfag

2. Skriv et Essay om lignende forhold i Danmark:

I Danmark er der en lignende konflikt. Østeuropæiske og især polske håndværkere

vil gerne til Danmark og arbejde, men de danske fagforeninger er generelt imod

det, da de tager arbejde, som danske håndværkere ellers kunne have haft. Skriv et

essay om de forskellige holdninger til denne problemstilling og inddrag gerne din

egen. (Omfang: Spørg din lærer!)

9

sgi_latin_student_dk.indd 9 28/10/08 9:46:38


“There are actually several different initiatives that tie into Gatekeeper, but the

common goal is to build a great fence of around 1,100 kilometres along the US-

Mexican border. Gatekeeper was initiated during the years of the Clinton administration

and has cost an estimated 2,000 lives since it was begun. The positive

effects have been hard to measure…”

Lær mere! Søg på:

Udenlandske håndværkere i Danmark

Globalisering

Emigration

Illegale indvandrere

Gæstearbejdere

Menneskesmugling

10

sgi_latin_student_dk.indd 10 28/10/08 9:46:38


va l g d a g E n

Det anslås at der under borgerkrigen i Guatemala blev begået 42.000 brud

på menneskerettighederne, inklusiv 626 massakrer og folkemord. Militæret

stod for 93% af disse.

Historie

Redegør for de grundlæggende årsager til og aktører i borgerkrigen, der varede fra 1960-1996?

Brug internettet hvis du ikke har nok information fra spillet.

Samfundsfag | Historie

“On July 18th, 1982, more than 250 Maya women and children in Plan de Sánchez

were slaughtered by members of the armed forces and paramilitary allies.”

- Second plaque in the chapel

Under borgerkrigen var PAC’s en del af militærdiktaturets civile hær. Gruppen bestod primært af

fattige bønder, der blev tvunget ind i præsidentens kamp mod guerillaerne. Det var bl.a. The PAC

der stod bag massakren i Rabinal. Hvilke konsekvenser har PAC’s missioner haft for Guatemala?

Historie | Samfundsfag

Already a number of candidates and aides have been murdered. If it continues like

this, I’m afraid that people will lose all faith in democracy. It’s hard to even call

this a democracy if candidates get murdered, you know? - politikeren Eduardo

Hvilken rolle tror du, at volden spiller i forhold til folks tillid til demokratiet som styreform?

Samfundsfag | Historie | Geografi

“The bullet grazed the general’s left arm, they said, but that was okay. One of the

men stated that it would make it seem even more realistic. I don’t know what he

meant, but it seemed to me that maybe the whole thing was staged. Like it could be

used in the media or something?” Emidio

Vold og iscenesat vold er et af de politiske redskaber, som stadig er meget benyttet i Guatemalas

politiske liv. Forklar hvordan vold og iscenesat vold bruges i Guatemalas politik.

11

sgi_latin_student_dk.indd 11 28/10/08 9:46:38


Dansk | Samfundsfag | Geografi

”I would not hold it against someone to throw a grenade his way”

“Who would not want to kill him?”

Dette udtaler den lokale politiker Eduardo, som du møder i missionen, om sin modkandidat, general

Aguilar. Hvad siger udtalelsen om demokratiet i Guatemala, når den ene politiker siger sådan

om sin modkandidat i en valgkamp? Hvad ville der ske, hvis en dansk politiker sagde sådan?

Dansk | Historie | Samfundsfag | Geografi

“Survivors of the massacres in the 1980’s were told that reprisals would follow if

they spoke of the events… In some places, the murderers still live in the communities,

along with the survivors, and virtually no one have been held responsible in a

court of law.” Mindesmærke I kapellet i Rabinal

Alligevel er der ikke nogen, der er blevet straffet fordi der under borgerkrigens fredsaftaler blev

indgået et forlig som fritog de ansvarlige for deres straf. Hvilke problemer har dette forhold medført

for befolkningen i Guatemala? – Kom med eksempler fra missionen!

Dansk | Samfundsfag | Historie

“I found that Gonzalo Aguilar is not a popular man in Rabinal. The local law enforcement

chief did not care for him, and the women of the town talked about the

general being involved in some of the massacres in the early 1980s.”

Hvilken betydning har det for demokratiet i Guatemala, at regeringens ledende politikere er ansvarlige

for folkemord under borgerkrigen?

Dansk | Samfundsfag | Geografi

“Apparently, an informal, amorphous network of powerful individuals in Guatemala

is using its positions and contacts in the public and private sectors to enrich

themselves through violence and crime. They use the same power to escape justice

and prosecution of the crimes they commit. They are known as the hidden powers.”

– research fra biblioteket.

Diskuter med din makker, hvorfor det er et problem for demokratiet i Guatemala, at ’the hidden

powers’ eksisterer?

12

sgi_latin_student_dk.indd 12 28/10/08 9:46:38


Samfundsfag

“Aguilar’s Presidential campaign is funded by the financial powerhouse of Gutierrez-Bosch.

They are funding the top four candidates, and will likely exert substantial

influence if he is elected.”

I hvor høj grad mener du, at det er demokratisk, når den samme virksomhed sponsorerer fire præsidentkandidater?

– Begrund dit svar!

Samfundsfag | Geografi

Hvilke områder forsøger interesseorganisationen GFAF (Guatemalan Forensic Anthropology Foundation),

at kæmpe for?

Samfundsfag | Geografi

Skriv med dine egne ord, hvilke problemer og udfordringer, der er forbundet med overgangen fra

militærdiktatur til demokrati. Begrund ved hjælp af eksempler fra missionen.

Historie | Samfundsfag

Diskuter med din makker om og hvordan I mener, at man kan bruge følgende ord til at beskrive

forholdene som I møder i missionen:

• Demokrati?

• Demokratisk underskud?

• Korruption?

• Samfundsskabt ulighed?

• Social diskrimination?

• Menneskerettigheder?

• Diktatur?

Dansk | Samfundsfag

Skriv en reportage!

Skriv en beskrivende reportage om en af dine oplevelser fra missionen. I en beskrivende reportage

skal der være mange tillægsord! – Minimum 1 pr sætning. Du kan eksempelvis skrive om dine

afsløringer af iscenesat vold i den guatemalanske valgkamp, dine møder med guatemalerne eller

noget helt andet. Omfang: Spørg din lærer!

13

sgi_latin_student_dk.indd 13 28/10/08 9:46:38


Dansk | Samfundsfag

Skriv en reportage!

Skriv en handlingspræget reportage om dine oplevelser fra missionen. En handlingspræget reportage

har mange udsagnsord! Du kan eksempelvis skrive om dine afsløringer af iscenesat vold i den

guatemalanske valgkamp, dine møder med guatemalerne eller noget helt andet. Omfang: Spørg din

lærer!

Well, Guatemala is not free of its dark days, my friend. Though they are not officially

in power anymore, there are hidden groups of people who control events in

this country. They have people like the general in their pockets and can get away

with anything. It’s sad but true. - Clemente Medina, GFAF.

Lær mere! Søg på:

Guatemala

Demokratisering af Guatemala

Social diskrimination

Demokrati

Korruption

Demokratisk underskud

Menneskerettigheder

14

sgi_latin_student_dk.indd 14 28/10/08 9:46:38


El pat r o n

Dansk | Samfundsfag | Geografi | Historie

Forklar med egne ord hvad det vil sige at være gældsslave – og hvordan personerne i missionen er

underlagt gældsslaveri. Giv eksempler på hvilke leveforhold gældsslaverne har:

Hvorfor og især hvordan er personerne i missionen blevet gældsslaver?

Jorge:

Guillermo:

Martha:

15

Samfundsfag | Geografi

Samfundsfag | Geografi | Historie

“Once I get here (at the hacienda), they tell me: You have to pay for the journey,

and your bed, and food, and your tools. You owe us a lot of money. That’s four

years ago, and my debt is bigger than ever. There is just no way I can pay it off by

working here, and they won’t let me leave”. - Jorge

Forestil dig, at du var i samme situation som Jorge. Samme uddannelsesniveau, levestandart, etnicitet

osv. Hvilke muligheder eller mangel på muligheder har en person, der er fanget i gældsslaveri

for at komme ud af slaveriet?

Samfundsfag | Geografi | Historie

I FN’s menneskerettigheder står der følgende:

“Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.”

Dette inkluderer gældsslaveri. Alligevel ser vi det stadig ske. Og politiet gør ikke noget ved det.

Hvorfor ikke?

sgi_latin_student_dk.indd 15 28/10/08 9:46:39


Samfundsfag | Geografi

På NGO-kontoret i Chocabamba fortæller Ernesto Garcia, at Bolivian Democratic Watch har

forsøgt at købe nogle af gældsslaverne fri. Det var godsejeren ikke interesseret i. Han er heller ikke

interesseret i, at gældsslaverne går i skole. Hvorfor ikke?

Samfundsfag | Geografi

Hvad betyder det for godsejerens produktionsomkostninger, at der er blevet brugt gældsslaveri på

hans marker? Hvad betyder det for priserne på hans varer og dermed hans konkurrenceevne?

16

Samfundsfag | Geografi

Hvad tror du, at det rent økonomisk vil betyde for den enkelte Hacienda-ejers forretning, hvis han

fra den ene dag til den anden, opsagde alle lån og begyndte at lønne sine arbejdere? Hvilke udfordringer

ville det medføre for hans forretning? Med andre ord: Hvorfor er det vanskeligt for den

enkelte godsejer at ophæve slaveriet?

Dansk | Samfundsfag | Geografi| Historie

FN’s Arbejdsgruppe for Nutidige Former for Slaveri anslog i 1999, at

omkring 20 mill. mennesker fastholdes i gældsslaveri rundt omkring

i verden.

Hvad mener du, at en ansvarlig politiker bør gøre for at bekæmpe

gældsslaveri?

Samfundsfag | Geografi | Historie

Diskuter med din makker om og hvordan I mener, at man kan bruge følgende ord til at beskrive

forholdene som I møder i missionen:

• Udnyttelse?

Global udnyttelse?

Global ulighed?

• Samfundsskabt ulighed?

• Demokrati?

• Menneskerettigheder?

sgi_latin_student_dk.indd 16 28/10/08 9:46:39


Dansk | Historie | Samfundsfag

I slutningen af missionen konfronterer du Hacienda-ejeren med, at han bruger gældsslaver. Han

forsvarer sig ved at sige:

“A debt does not make you a slave! […] – I am within my rights to keep them here,

until the debt is paid.”

Argumenter imod dette synspunkt, med egne ord – brug evt. citatet fra FN’s menneskerettigheder:

“Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former

skal være forbudt.”

Dansk | Historie | Samfundsfag

Et af initiativerne for at hjælpe verdens fattigste er de såkaldte mikrolån. Undersøg hvad mikrolån

er, og hvordan disse kan være med til at få folk ud af fattigdom:

Dansk | Samfundsfag

Skriv en artikkel til en avis!

1. Skriv en kronik eller et debatindlæg til en avis, hvori du argumenterer for noget, du har oplevet

i missionen. I et debatindlæg, skal du argumentere og appellere til din læser. Tænk over, om du vil

argumentere i forhold til din læsers medfølelse, fornuft eller moralske overbevisning. Dette kaldes

Pathos, logos og ethos-argumentation. Prøv også at skrive artiklen, så du til sidst opfordrer din

læser til handling. (Omfang: Spørg din lærer!)

Dansk | Samfundsfag

2. Du har nu researchet din historie om gældsslaveri på en Boliviansk Hacienda. Skriv en nyhedsartikel

baseret på nogle af problemstillingerne fra din research. En god artikkel kan være opbygget

efter den såkaldte Hey-you-see-so-model. Det betyder, at du kan bygge din artikkel således op –

som en slags indholdsfortegnelse i din artikkel:

Hey: Indfange din læser, så han bliver interesseret i din historie

You: Gøre artiklen vedkommende for din læser og ved at appellere til din læser

See: forklare problemstillingerne i detaljer og nuancere dem for læseren.

So: Komme med løsningsforslag for din læser. (Omfang: Spørg din lærer!)

Lær mere! Søg på:

Gældsslaveri.

Latifunda.

Menneskerettigheder.

Mikrolån.

2015-målene.

17

sgi_latin_student_dk.indd 17 28/10/08 9:46:39


År E t

Dansk | Historie | Samfundsfag

Forsøg i punktform, at redegøre for hændelsesforløbet under urolighederne: Hvilke aktører deltog?

Hvilke holdninger havde de forskellige aktører? Og hvad gjorde de forskellige aktører?

Hvad er Youth for Democracy og hvilke politiske interesser har de?

Hvad er MAS og hvilke politiske interesser har MAS?

18

Samfundsfag | Historie

Samfundsfag | Historie

Samfundsfag | Historie

I lang tid, har der været store politiske stridigheder mellem Bolivias venstrefløj og højrefløj. Hvad

er stridsspørgsmålene?

Samfundsfag | Historie | Geografi

Du har i en tidligere mission – El Patron, stiftet bekendtskab med indianerne i Bolivia’s leveforhold.

Overvej om der er en sammenhæng mellem disses ringe leveforhold og urolighederne i Cochabamba!

Begrund!

Samfundsfag | Historie | Geografi

Karakteriser normer og værdier hos henholdsvis indianerne og de rige tilflyttere. Brug gerne

eksempler fra missionen og sæt det gerne i forhold til disses leveforhold.

Samfundsfag | Historie | Geografi

Hvilke områder forsøger interesseorganisationen Bolivian Democratic Watch, at kæmpe for?

Begrund ud fra missionen Year one eller El Patron.

sgi_latin_student_dk.indd 18 28/10/08 9:46:39


Samfundsfag | Geografi

Hvilke områder forsøger interesseorganisationen Bolivian Democratic Watch, at kæmpe for?

Begrund ud fra missionen Year one eller El Patron.

Samfundsfag | Historie

Europæerne har siden 1500-tallet udvandret til flere lande i Sydamerika, herunder Bolivia. Hvilke

positive og negative følger af denne udvandring, møder du i denne mission? Giv eksempler!

Dansk | Historie | Samfundsfag | Geografi

“Go home and die, filthy Indians!”

– Råbt af Youth for Democray, under urolighederne

I missionen møder du flere personer, der hævder at optøjerne i Cochabamba var præget af racisme.

Hvordan tror du, at denne racisme er opstået, og hvorfor eksisterer den stadig?

Dansk | Historie | Samfundsfag | Geografi

“The city was in shock as images in the media of the white elite fighting the brownskinned

working class graphically illustrated the clear class and race divisions

within Bolivia.”

Bolivia har ligesom mange andre latinamerikanske stater, været præget af et kraftigt modsætningsforhold

mellem de rige, hvide, tilflyttere fra Europa og de fattige indianere. Giv mindst to eksempler

på, hvordan de forskellige aktørers holdninger og/eller handlinger kan være en afspejling af

deres kultur, historie, sociale status eller etnicitet.

Samfundsfag | Historie | Geografi

Man har længe talt om, at Bolivias magt bestod af ”to ben”. Gadens parlament og regeringsmagten.

Hvad betyder dette udsagn? Giv eksempler fra missionen.

Samfundsfag | Historie

Kender du eksempler på Gadens Parlament i Danmark? Hvilke? Og i diskuter med din makker, i

hvor høj grad i mener, at gadens parlament har indflydelse i Danmark.

Samfundsfag | Geografi

Bolivias Præsident, Evo Morales gjorde – og gør – ikke noget for at stoppe indianernes protester

mod den lokale guvernør. Ydermere gav en repræsentant for MAS ordre til at politiet ikke skulle

opløse indianernes demonstration. Hvad er baggrunden for dette?

19

sgi_latin_student_dk.indd 19 28/10/08 9:46:39


Samfundsfag | Historie | Geografi

“It’s true that MAS mobilize and organize marches and other protests…”

- Villaroel.”

Hvorfor opfordrer præsident Evo Morales og MAS sine tilhængere til at protestere, i form af enten

demonstrationer som i Cochabamba eller en vejspærring i El Alto? Hvilke konsekvenser tror du, at

det kan få for Bolivia’s befolkning?

Samfundsfag | Historie | Geografi

“Ah, well, yes, it’s true that some speeches tend to get, uh, colorful. The indigenous

cause is very close to Mr. Morales’ heart.”

– Villaroel om Morales’ forhold til indianerne.

Hvilken betydning tror du, at det får for demokratiet i Bolivia – og for landet i det hele taget, at den

nuværende præsident, Evo Morales jævnligt holder meget pro-indianske taler?

Samfundsfag | Historie | Geografi

Opsummer hvilke problemer demokratiet i Bolivia står overfor! - Hvordan vil du karakterisere

demokratiet?

Dansk | Historie | Samfundsfag

Manfred’s dogs - the Youth For Democracy - were so full of hate in Cochabamba.

They called us monkeys and told us that we were stupid and should go home and

lie down to die. They spit in our faces and said they wished we would die from it,

but I don’t care. They can’t stop changes from happening. They are just afraid,

because we are strong. - Maria Fuentes

Urolighederne i Cochabamba har gjort, at begge grupper indianere såvel som de hvide tilflyttere,

gør mere ud af at identificere sig i forhold til den gruppe de holder med. Hver gruppe bruger stereotyper

– en slags fordomme om andre. Prøv at give eksempler på hvordan stereotypierne også siger

noget om dem, der bruger dem!

20

sgi_latin_student_dk.indd 20 28/10/08 9:46:39


Vælg en af følgende skriveopgaver:

Dansk | Historie | Samfundsfag

Skriv en tale!

Du er kommunikationsmedarbejder for Evo Morales og skal skrive en tale, som Morales skal holde

på et partimøde i MAS. Din tale skal omhandle Cochabamba-urolighederne og det er vigtigt, at

talen er i overensstemmelse med Morales politik om at kæmpe for indianernes leveforhold! Pas på

du ikke kommer til at ophidse oppositionen eller påkalde dig udenlandske mediers opmærksomhed

– eksempelvis ved at skrive noget, der er for provokerende! Men samtidig skal du også passe på, at

dit eget politiske bagland ikke går på gaden i nye protester. (Omfang: spørg din lærer!)

Dansk | Historie | Samfundsfag

Skriv en artikel!

Du har nu researchet din historie om urolighederne i Cochabamba. Skriv en nyhedsartikel baseret

på nogle af problemstillingerne fra din research. En god artikkel kan være opbygget efter den såkaldte

Hey-you-see-so-model. Det betyder, at du kan bygge din artikel således:

Hey: Indfange din læser, så han bliver interesseret i din historie

You: Gøre artiklen vedkommende for din læser og ved at appellere til din læser

See: forklare problemstillingerne i detaljer og nuancere dem for læseren.

So: Komme med løsningsforslag for din læser.

(Omfang: Spørg din lærer!)

The 500 years of Indian resistance have not been in vain. From 500 years of resistance

we pass to another 500 years in power’ – ‘We’re here to change our history...

we’re taking over’. – Evo Morales I en tale.

Lær mere! Søg på:

Gældsslaveri.

Evo Morales.

Cochabamba uroligheder/protester/oprør eller lignende.

Demokrati i Bolivia.

Europæisk emigration af den 3. verden.

21

sgi_latin_student_dk.indd 21 28/10/08 9:46:39


Ordliste

Antropologi: Læren om mennesker.

Arbejdstilladelse: Officiel tilladelse til at du må arbejde i et land.

Autonomi: Selvstændighed.

Bias: Hældning, skævhed eller fordom.

Campesinos: Refererer til folk, som driver landbrug man kun lige kan leve af det.

Cholita pige: Slang for en pige, der er af blandet amerikansk-indiansk og mestizo-afstamning.

CIA: Den amerikanske efterretningsfortjeneste.

Kolonister: Kolonister er folk, der rejser fra deres eget land til andre lande for at oprette nye kolonier, hjem og byer, i det nye

land med henblik på at gøre det til en del af deres oprindelsesland eller rige.

Criados: Et barn som gives til godsejeren af dets forældre, fordi de ikke selv har råd til at brødføde barnet.

Fagforening: En foreningen hvor arbejdere samles så de i fællesskab kan stå sammen mod arbejdsgiverne og kræve bedre for-

hold og løn.

Forenede Nationer (FN): En verdensorganisation, der blev stiftet efter Anden Verdenskrig. FN spiller en vigtig rolle i interna-

tional udviklingspolitik, miljøsamarbejde, kampen for menneskerettighederne, international samfærdsel og deslige.

Guaranis: Guarani-indianere er en gruppe af kulturelt relaterede folkeslag, der findes i Sydamerika.

Emigrant: En person, der er flyttet til et andet land og nu opholder sig der på mere eller mindre permanent basis. Et andet ord

for indvandrer.

Latifunda: Betegnelse for haciendaer som spekulerer i at binde deres arbejdere i slave-lignende kontrakter.

Maquiladoras: Fabrikker på grænsen mellem USA og Mexico som drives af udenlandske virksomheder og ofte anklages for at

se stort på arbejders rettigheder og forurening.

MAS: Politisk parti i Bolivia. MAS er en forkortels af ’Movimiento al Socialismo’, som betyder ’bevægelse i retning mod so-

cialisme’.

Maya: Maya-folket er en befolkningsgruppe, der er efterkommere af folkeslag, der talte maya-sproget i den sydlige del af Me-

soamerika (området fra det centrale Mexico til og med Mellemamerika).

Mestizo: Spansk term, der bruges om folk af blandet amerikans-indiansk og europæisk afstamning.

Minoritet: Politisk term for et mindretal eller en ikke-dominerende gruppe af individer i et samfund.

Minute Men: Halv-militant gruppe af amerikanske borgere, der (primært) forsøger at lukke grænsen mellem USA og Mexico.

NGO: En organisation, der ikke styres af staten, eksempelvis menneskerettighedsorganisationer eller miljøorganisationer.

Oligarki: En styreform, hvor al magten ligger hos en meget lille gruppe mennesker (typisk gennem økonomisk eller militær

magt). Kaldes også fåmandsvælde. Oligarkier er ikke altid gennemsigtige, hvilket vil sige, at man ikke altid ved, hvem der

styrer.

Operation Gatekeeper: Amerikansk sikkerhedsoperation, der skulle dæmme op for den ulovlige indvandring over den mexi-

canske grænse.

Operation Streamline: Amerikansk juridisk tiltag, der skal sikre, at alle illegale immigranter, der fanges nær grænsen, bliver

retsforfulgt.

Oprindelig befolkning: Generel betegnelse for de folkeslag, og deres nuværende efterkommere, der boede i koloniserede lande,

inden kolonisterne ankom.

PAC - civile forsvarsstyrker: Specielle militærenheder, bestående primært af mænd, der blev tvunget til at deltage, der blev

brugt som en form for civile vagtværn under borgerkrigen i Guatemala. De blev ofte ledet af en militærmand og bestod tit af

Maya-indianere, der blev tvunget til at dræbe deres egne folk.

Racisme: Politisk og videnskabelig overbevisning, der rangerer mennesker i forskellige grupper efter race. I bredere betydning

bruges ordet om alle former for forskelsbehandling af folk baseret på deres afstamning eller hudfarve.

Sultestrejke: En speciel måde at vise sin modstand på. Folk, der sultestrejker, nægter at indtage føde, før deres krav opfyldes.

Det er en relativt almindelig måder at demonstrere på i eksempelvis Bolivia.

Tuberkulose: Lungesygdom, der er den mest almindelige dødbringende infektionssygdom i verden.

22

sgi_latin_student_dk.indd 22 28/10/08 9:46:39


“An ignorant people is the blind instrument of its own destruction.”

Simón Bolívar quote

23

sgi_latin_student_dk.indd 23 28/10/08 9:46:39


Serious Games Interactive

Griffenfeldsgade 7A, 4 sal | 2200 København N | Danmark

E-mail: info@seriousgames.dk | Web: www.seriousgames.dk

Phone: + 45 4699 1550

© 2008 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

sgi_latin_student_dk.indd 24 28/10/08 9:46:40

More magazines by this user
Similar magazines